Croeso i Sir Fynwy

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

The Wern woods,  (Kath Beasley)

Mae'r Wern yn warchodfa hardd 3 hectar ger Trefynwy gyda golygfeydd gwych.

@robertmintonphotography St Marys Tintern

Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol bu'n…

Tintern Abbey

Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn. Ailadeiladwyd…

Black Rock Fishermen

Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn gwahodd pawb…

Pentwyn Farm

Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd mwyaf o…

The Dell Vineyard 2

Gwinllan fach a redir gan y teulu ger Rhaglan yw Gwinllan Dell sy'n gwerthu gwin arobryn.

Cornwall House

Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y Frenhines…

Caerleon Roman Fortress and Baths

Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng Awstaidd ym…

Blaenavon Ironworks

Roedd y gweithfeydd haearn enwog ym Mlaenafon yn garreg filltir yn hanes y Chwyldro Diwydiannol.…

Monmouth Savoy

Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant cymunedol…

Prisk Wood, Spring walk (Hamish Blair) (4)

Prisk Wood is a six hectare ancient woodland high up in the Wye Valley.

Clydach Ironworks

Archwiliwch weddillion Gwaith Haearn Clydach yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, gyda pharcio ac…

Llangeview (c) Friends of Friendless Churches (2) Resized

Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif, a…

Borough Theatre

Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad hanesyddol…

St. Mary's Chepstow

Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o flynyddoedd…

Linda Vista Gardens

Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad hawdd i…

Roman Legionary Museum Caerleon

Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn alltudiad pellaf…

Court Robert Arts

Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun o'r ardd…

Kingstone Brewery

Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan anhyblygrwydd…

Llanover Lake

Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni a choed,…

Ancre Hill Vineyard

Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. Arbenigo mewn…

Monmouth Castle

Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn adrodd…

View from Gray Hill, Wentwood

Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn werth yr…

Reflecting Pool at Veddw. Copyright Charles Hawes

Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd o waith…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Abergavenny Baker Kitchen

Dysgwch sut i bobi bara Ffrengig gyda The Abergavenny Baker. Byddwch yn pobi fougasse gwledig a…

Agoriadau

Tymor

12th Mawrth 2024

Tymor

16th Ebrill 2024

Tymor

22nd Mehefin 2024
Navigation_course

Diwrnod llywio i ddechreuwyr yn Nhrefynwy a Dyffryn Gwy

Agoriadau

Tymor

19th Ebrill 2024

Tymor

14th Mehefin 2024

Tymor

3rd Awst 2024

Tymor

3rd Awst 2024
Shania Twain

Byddwch yn barod i ddod draw wrth i'r eicon gwlad byd-eang Shania Twain fynd i Gae Ras Cas-gwent.

Agoriadau

Tymor

5th Gorffennaf 2024
Nant Y Bedd Garden

Ymunwch â Liz Knight o Forage Fine Foods am daith chwilota o Gerddi Nant-y-Bedd yn y Mynyddoedd Du…

Agoriadau

Tymor

6th Mai 2024

Tymor

2nd Mehefin 2024

Tymor

7th Gorffennaf 2024

Tymor

26th Awst 2024
Cenotype

Gwnewch eich printiau gwych eich hun gan ddefnyddio planhigion o'r ardd, siafft o olau'r haul ac,…

Agoriadau

Tymor

16th Gorffennaf 2024

Tymor

21st Gorffennaf 2024
Bryngwyn Manor

Gardd 3 erw, bît a bywyd gwyllt ger Rhaglan.

Agoriadau

Tymor

29th Mawrth 2024

Tymor

23rd Mehefin 2024
Aberlaugh title with smile underneath

Clwb comedi poblogaidd Y Fenni yn cyflwyno noson arbennig o gomedi yn y Fwrdeistref fel rhan o…

Agoriadau

Tymor

7th Mawrth 2024
Chepstow Castle

Ewch i Gastell Cas-gwent a dysgu am arferion dietegol y bobl a oedd yn byw ac yn gweithio yn y…

Agoriadau

Tymor

22nd Mehefin 2024-23rd Mehefin 2024
Clydach Ironworks

Ymunwch â Chefn Gwlad Sir Fynwy am daith gerdded dywys AM DDIM 3.5 milltir (6 km) drwy lonydd a…

Agoriadau

Tymor

16th Mawrth 2024
Chepstow Vegan Market

Rydym mor gyffrous i fod yn dychwelyd nid unwaith ond dwywaith i Stryd Fawr Cas-gwent!

Agoriadau

Tymor

31st Mawrth 2024

Tymor

29th Medi 2024
Stranglers

Ymunwch â ni ar ddydd Sadwrn 8 Mehefin yng Nghastell Cil-y-coed ar gyfer perfformiad byw arbennig…

Agoriadau

Tymor

8th Mehefin 2024
Falcon

Dewch i brofi adar ysglyfaethus yn agos a dod i adnabod ambell un ohonyn nhw!

Agoriadau

Tymor

20th Ebrill 2024-21st Ebrill 2024

Tymor

21st Medi 2024-22nd Medi 2024
Falcon

Codwch ben yn agos a phersonol gydag amrywiaeth o adar ysglyfaethus y penwythnos hwn yng Nghastell…

Agoriadau

Tymor

20th Ebrill 2024-21st Ebrill 2024
A Taste of Wales Day

Ymunwch â ni ar gyfer gŵyl fwyd Cymru ar ddydd Llun y Pasg! Gyda dros 50 o stondinau bwyd a diod…

Agoriadau

Tymor

1st Ebrill 2024
Tintern Abbey

Camwch nôl mewn amser gyda'r Brawd Thomas a dysgu sut fywyd oedd fel mynach yn Abaty Tyndyrn. Bydd…

Agoriadau

Tymor

13th Ebrill 2024

Tymor

18th Mai 2024

Tymor

15th Mehefin 2024

Tymor

20th Gorffennaf 2024

Tymor

10th Awst 2024

Tymor

14th Medi 2024

Tymor

12th Hydref 2024
Abergavenny Baker Kitchen

Gwnewch fara arddull Sgandinafaidd gyda Baker y Fenni.

Agoriadau

Tymor

2nd Ebrill 2024
View over South Gardens, Veddw

Dyddiau agored i Ardd Tŷ Veddw.

Agoriadau

Tymor

2nd Mehefin 2024

Tymor

16th Mehefin 2024

Tymor

7th Gorffennaf 2024

Tymor

21st Gorffennaf 2024

Tymor

4th Awst 2024

Tymor

18th Awst 2024

Tymor

1st Medi 2024

Tymor

15th Medi 2024
Wyndcliffe Court

Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd. Cynhelir Wyndcliffe Court…

Agoriadau

Tymor

4th Mehefin 2024
Gourmet Gatherings

Profiad unigryw o gynhyrchu bwyd

Agoriadau

Tymor

23rd Mawrth 2024

Tymor

27th Ebrill 2024

Tymor

25th Mai 2024
Nant Y Bedd Garden

Cyfres o dri gweithdy yn archwilio'r gwahanol dymhorau. Disgownt ar gael i'w archebu bob tri…

Agoriadau

Tymor

21st Ebrill 2024

Tymor

26th Mai 2024

Tymor

14th Gorffennaf 2024
Raglan Castle

Dod yn dditectif a helpu i ddatrys y drosedd a dod â'r tramgwyddwr(au) o flaen eu gwell, gyda gwobr…

Agoriadau

Tymor

26th Mai 2024-27th Mai 2024
Compost Making

Dysgwch bopeth am wneud y compost mwyaf bendigedig yn Nant-y-Bedd gyda Sue.

Agoriadau

Tymor

23rd Mehefin 2024
Veg Growing

Dysgwch bopeth am dyfu llysiau yn Fferm Highfield.

Agoriadau

Tymor

20th Ebrill 2024
Nelson Gardens

Mwynhewch chwe gardd wahanol iawn ar y digwyddiad Gerddi Agored arbennig hwn yn Nhrefynwy.

Agoriadau

Tymor

19th Mai 2024

Uchafbwyntiau Llety

Inglewood House

Lleolir Inglewood House yn Redbrook yn Nyffryn Gwy syfrdanol ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae…

Newbridge on Usk

Pum seren arobryn, dwy bwyty AA Rosette ac wedi ei leoli yn Tredunnock ger Brynbuga ychydig…

The Hafod

Lleolir Llwyn-on Hafod ger y Gelli Gandryll ar fferm fach Gymreig sy'n dal 50 erw o dir pori,…

Glen Yr Afon

Ar gyrion yr hen dref farchnad hyfryd hon, mae Glen Yr Afon, fila Fictoraidd unigryw, yn cynnig yr…

Beech Cottage

Mae Beech Cottage yn fwthyn hunanarlwyo llachar, un ystafell wely sy'n brolio llawr i ffenestri…

Garn-Y-Skirrid

Mae Garn-y Skirrid yn dŷ byclis 4 person ecogyfeillgar newydd ei adeiladu ar gyrion Parc…

Monmouth Caravan Park

Mae teulu'n rhedeg parc 5 munud o bellter cerdded o'r dref. Parc sy'n cael ei redeg orau yn ardal..

Larchfield Grange Exterior

Mae Larchfield Grange yn dŷ moethus â 4 ystafell wely sydd wedi'i leoli yn nhref farchnad quaint Y…

Whitehill Farm

Wedi'i leoli llai y 3 milltir hwnnw o Drefynwy, mae'r llety hunanarlwyo hwn gyda golygfeydd godidog…

Swanmeadow Holiday Cottages

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn ein fferm Holiday Cottages sy'n rhan o fferm Panty-goitre,…

Courtyard Studio

Mae Stiwdio'r Cwrt yn fflatiau hunanarlwyo ar gyfer dau yng nghanol Trefynwy Sioraidd. Mae'n edrych…

Steep Meadow

Sylfaen ddelfrydol ar gyfer gweld, beicio a cherdded yn Ardal Fforest y Ddena ac AHNE Dyffryn Gwy. …

Blossom Touring Park

Mae Parc Gwyliau Blossom yn ddatblygiad newydd cyffrous sydd wedi'i leoli mewn perllan gellyg a…

The Wain House Bunkbarn

Llety grŵp yn yr Ysgubor, The Wain House.Roedd yr hen ysgubor garreg hon yn arfer cartrefu cert y…

Cobblers Cottage

Mae Cobbler's Cottage, cyn annedd coblyn mewn pentrefan heddychlon ger y Fenni yng ngororau Cymru,…

Hendre Farmhouse Orchard Campsite

Mae ein maes gwersylla Trefynwy wedi'i gosod yng nghefn gwlad hyfryd Cymru a Lloegr sy'n edrych…

Manor Hotel

Yn uchel ar ochr y Mynydd Du sy'n edrych i lawr Dyffryn Wysg yng nghanol Bannau Brycheiniog ceir…

Days Inn Magor

Wedi'i lleoli o fewn cyrraedd hawdd i'r M4. Y porth i Gymru, Llai na milltir o Fagwyr, 10 munud o…

GreenMan Backpackers Bunks

Hostel / gwesty yng nghanol tref Cas-gwent, sy'n darparu ar gyfer bagiau cefn, teuluoedd,…

Three Castles Caravan Park

Parc carafanau teithiol bach o ansawdd uchel i oedolion yn unig, wedi'u lleoli mewn rhan hyfryd o…

Wye Valley Hotel

Mae Gwesty Dyffryn Gwy yn dafarn wledig fach sy'n cael ei rhedeg gan deuluoedd yn Nhyndyrn –…

Ty Croeso B&B

Wedi'i lleoli uwchben camlas BrecMon gyda golygfeydd godidog o Ddyffryn Wysg a'r Mynydd Du.

Smithy's Bunkhouse

Saif Byncws Smithy ar fferm fynyddig sy'n gweithio yn ardal y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol…

Raglan Lodge

Lleolir yn gyfleus ar ochr ogleddol yr A40 ym Mynwy; tref sirol hanesyddol Sir Fynwy, Cymru. Saif…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo