Ystafelloedd Te a Chaffis

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 17

 1. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Wild Hare, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  01291 689205

  Tintern

  Mae ein tafarn cefn gwlad swynol yn swatio ym mhentref swynol Tyndyrn, lle a ddefnyddir yn arbennig fel dihangfa i archifwyr, beirdd ac awduron gwych.

  Ychwanegu The Wild Hare i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Three Salmons Hotel, Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1RY

  Ffôn

  01291 672133

  Usk

  Mwynhewch brofiadau coginio cain yn The Three Salmons, lle mae pob dysgl wedi'i grefftio'n ofalus i danseilio eich blagur blas.

  Ychwanegu Three Salmons Hotel i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Glen Yr Afon House Hotel, Pontypool Road, Llanbadoc, Usk, Monmouthshire, NP15 1SY

  Ffôn

  01291 672302

  Llanbadoc, Usk

  Mae Brynbuga wedi bod yn cadw cyfrinach, neu yn hytrach y Gwesty Glen-Yr-Afon, sydd ychydig funudau ar droed o ganol Brynbuga. Y gyfrinach yw bwyty'r gwestai, Clarkes.

  Ychwanegu Glen Yr Afon House Hotel i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Siop De/Coffi

  Cyfeiriad

  Tintern Abbey, Tintern, Monmouthshire, NP16 6TE

  Tintern

  Rydym yn gweini ffefrynnau Cymraeg cartref fel Welsh Rabbit, sgons hufen cartref a chacennau cartref. Rydyn ni'n gwneud ein brechdanau i archebu a byrbrydau poeth ffres fel omelettes, brechdanau cig moch a chawl cartref.

  Ychwanegu The White Monk Tea Rooms i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Caffi

  Cyfeiriad

  Craft Renaissance Workshops & Gallery, The Parsonage, Kemeys Commander, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1JU

  Kemeys Commander, Nr Usk

  Bwyd cartref traddodiadol, brathiadau ysgafn, te prynhawn, brecwastau wedi'u coginio, cinio Sul, cacennau wedi'u gwneud â llaw a phwdinau.

  Ychwanegu Craft Renaissance Kitchen i'ch Taith

 6. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6YA

  Ffôn

  01291 625261

  Chepstow

  Yn Cast Iron Bar & Grill Cas-gwent, rydym i gyd yn ymwneud â chynhwysion ffres, tymhorol a chyfuniadau blas traddodiadol; bwyd syml, blasus wedi'i wneud yn iawn.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuCast Iron Bar & Grill at St PierreAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Cast Iron Bar & Grill at St Pierre i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Caffi

  Cyfeiriad

  Monmouth Road, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  07770 544592

  Tintern

  Mae Caffi Filling Station yn eiddo i Vin a Lou Kennedy ac yn cael ei redeg. Roeddem yn falch iawn ein bod wedi derbyn gwobr 5 seren am hylendid bwyd. Mae croeso i bawb gan gynnwys beicwyr, cerddwyr, twristiaid, teuluoedd a thrigolion.

  Ychwanegu The Filling Station Cafe i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Parlwr Hufen Iâ

  Cyfeiriad

  Shepherd's Ice Cream Shop, 11B Market Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5SD

  Ffôn

  01981 550 716

  Abergavenny

  Siop hufen iâ yn y Fenni gan y cynhyrchwyr enwog Shepherds. Blasau newydd rheolaidd, ynghyd â chacennau hufen iâ, brechdanau cwcis, ysgytlaeth a choffi.

  Ychwanegu Shepherd's Ice Cream Shop i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Siop De/Coffi

  Cyfeiriad

  15 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AA

  Ffôn

  07702 580071

  Abergavenny

  Mae Fig Tree Espresso yn siop goffi annibynnol sy'n rhedeg dau berson ifanc sy'n angerddol am ddarparu coffi o ansawdd uchel gan ddefnyddio ffa sydd wedi'u rhostio'n lleol.

  Ychwanegu Fig Tree Espresso i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Caffi

  Cyfeiriad

  Goytre Wharf & Canal Visitor Centre, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EW

  Ffôn

  01873880899

  Abergavenny

  Yn eistedd ochr yn ochr â Chamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yng Nglanfa Goytre, mae Caffi Penelope yn stop delfrydol ar gyfer bwyd blasus a diodydd adfywiol gyda seddi dan do ac awyr agored.

  Ychwanegu Penelope’s Café i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Caffi-Bar

  Cyfeiriad

  Henry's, 3 Conrad house, Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

  Beaufort Square, Chepstow

  Mae Henry's yn gaffi ffasiynol ac aeddfed, deli a bar yng nghanol Cas-gwent, sy'n gweini brecwast a brunches blasus yn ystod y dydd a choethau coctel a diodydd premiwm gyda'r nos.

  Ychwanegu Henry's i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Caffi

  Cyfeiriad

  The Cedars, Abergavenny Road, Penperlleni, Pontypool, Monmouthshire, NP4 0AD

  Ffôn

  07943 722325

  Penperlleni, Pontypool

  Mae Baffle Haus yn siop goffi, cegin, manwerthu a man digwyddiadau ar brif ffordd yr A4042 ychydig y tu allan i'r Fenni.

  Ychwanegu Baffle Haus i'ch Taith

 13. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Llangybi, Usk, Monmouthshire, NP15 1PG

  Ffôn

  01633 450521

  Usk

  Bwyd gwych a te prynhawn yng Nghwrt Bleddyn

  Ychwanegu Dining at the Cwrt Bleddyn i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Siop Goffi

  Cyfeiriad

  Ambika Social, Linda Vista Gardens, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5DL

  Abergavenny

  Wedi'i nythu yng Ngerddi Linda Vista gyda Mynydd Blorenge yn gefndir, mae Ambika Social yn siop goffi clyd sy'n cynnig pitstop perffaith i gerddwyr cŵn, teuluoedd ifanc, beicwyr a mwy.

  Ychwanegu Ambika Social i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Siop De/Coffi

  Cyfeiriad

  Number Forty Nine, 49 Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1BQ

  Ffôn

  01291 671151

  Usk

  Mae Rhif 49 yn Coffee House, Interiors and Dress Agency trwyddedig annibynnol unigryw sy'n cael ei redeg gan y gŵr a'r wraig Andrea a Martin Sholl a'u merch Katie.

  Ychwanegu Number 49 Usk i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Siop De/Coffi

  Cyfeiriad

  Donnie's Coffee Shop, The Old Post Office Cottage, The Square, Magor, Monmouthshire, NP26 3EP

  Ffôn

  07522 655116

  The Square, Magor

  Mae Siop Goffi Donnie wedi'i lleoli yn Sgwâr Pentref prydferth Magwyr. Gweini amrywiaeth o frecwast blasus, Cinio, diodydd poeth ac oer i fwyta i mewn neu fynd i ffwrdd.

  Mae croeso cynnes yn aros!

  Ychwanegu Donnie's Coffee Shop i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  The Angel Hotel, 15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EN

  Ffôn

  01873 857121

  Abergavenny

  Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol wrth galon tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth astud, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch llawn steil ond cysurus.

  Ychwanegu The Angel Hotel i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo