Ystafelloedd Te a Chaffis

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 15

 1. Math

  Type:

  Siop De/Coffi

  Cyfeiriad

  Number Forty Nine, 49 Bridge Street,, Usk, Monmouthshire, NP15 1BQ

  Ffôn

  01291 671151

  Usk

  Mae Rhif 49 yn Asiantaeth Goffi, Interiors and Dress sydd wedi'i drwyddedu'n annibynnol unigryw sy'n cael ei redeg gan y gŵr a'i wraig Andrea a Martin Sholl a'u merch Katie.

  Ychwanegu Number 49 Usk i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Siop De/Coffi

  Cyfeiriad

  Tintern Abbey, Tintern, Monmouthshire, NP16 6TE

  Tintern

  Rydym yn gweini ffefrynnau Cymraeg cartref fel Welsh Rabbit, sgons hufen cartref a chacennau cartref. Rydyn ni'n gwneud ein brechdanau i archebu a byrbrydau poeth ffres fel omelettes, brechdanau cig moch a chawl cartref.

  Ychwanegu The White Monk i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Glen Yr Afon House Hotel, Pontypool Road, Llanbadoc, Usk, Monmouthshire, NP15 1SY

  Ffôn

  01291 672302

  Llanbadoc, Usk

  Mae Brynbuga wedi bod yn cadw cyfrinach, neu yn hytrach y Gwesty Glen-Yr-Afon, sydd ychydig funudau ar droed o ganol Brynbuga. Y gyfrinach yw bwyty'r gwestai, Clarkes.

  Ychwanegu Glen Yr Afon House Hotel i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  The Angel Hotel, 15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EN

  Ffôn

  01873 857121

  Abergavenny

  Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol wrth galon tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth astud, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch llawn steil ond cysurus.

  Ychwanegu The Angel Hotel i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Parlwr Hufen Iâ

  Cyfeiriad

  Shepherd's Ice Cream Shop, 11B Market Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5SD

  Abergavenny

  Siop hufen iâ yn y Fenni gan y cynhyrchwyr enwog Shepherds. Blasau newydd rheolaidd, ynghyd â chacennau hufen iâ, brechdanau cwcis, ysgytlaeth a choffi.

  Ychwanegu Shepherd's Ice Cream Shop i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Caffi

  Cyfeiriad

  Monmouth Road, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  07770 544592

  Tintern

  Mae Caffi Filling Station yn eiddo i Vin a Lou Kennedy ac yn cael ei redeg. Roeddem yn falch iawn ein bod wedi derbyn gwobr 5 seren am hylendid bwyd. Mae croeso i bawb gan gynnwys beicwyr, cerddwyr, twristiaid, teuluoedd a thrigolion.

  Ychwanegu The Filling Station Cafe i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Siop Goffi

  Cyfeiriad

  Ambika Social, Linda Vista Gardens, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5DL

  Abergavenny

  Wedi'i nythu yng Ngerddi Linda Vista gyda Mynydd Blorenge yn gefndir, mae Ambika Social yn siop goffi clyd sy'n cynnig pitstop perffaith i gerddwyr cŵn, teuluoedd ifanc, beicwyr a mwy.

  Ychwanegu Ambika Social i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Siop De/Coffi

  Cyfeiriad

  15 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AA

  Ffôn

  07702 580071

  Abergavenny

  Mae Fig Tree Espresso yn siop goffi annibynnol sy'n rhedeg dau berson ifanc sy'n angerddol am ddarparu coffi o ansawdd uchel gan ddefnyddio ffa sydd wedi'u rhostio'n lleol.

  Ychwanegu Fig Tree Espresso i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Caffi

  Cyfeiriad

  The Cedars, Abergavenny Road, Penperlleni, Pontypool, Monmouthshire, NP4 0AD

  Ffôn

  07943 722325

  Penperlleni, Pontypool

  Mae Baffle Haus yn siop goffi, cegin, manwerthu a man digwyddiadau ar brif ffordd yr A4042 ychydig y tu allan i'r Fenni.

  Ychwanegu Baffle Haus i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Caffi

  Cyfeiriad

  Craft Renaissance Workshops & Gallery, The Parsonage, Kemeys Commander, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1JU

  Kemeys Commander, Nr Usk

  Bwyd cartref traddodiadol, brathiadau ysgafn, te prynhawn, brecwastau wedi'u coginio, cinio Sul, cacennau wedi'u gwneud â llaw a phwdinau.

  Ychwanegu Craft Renaissance Kitchen i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Siop De/Coffi

  Cyfeiriad

  13 Queen's Hill,, Dingestow, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4BE

  Ffôn

  01600 740441

  Monmouth

  Ewch i'n caffi siop a chyfarobryn, sydd wedi ennill gwobr y Countryside Alliance yn Dingestow, Sir Fynwy. Rydym yn cynhyrchu selsig, bacwn, pasteiod, pasteiod a chacennau cartref arobryn.

  Ychwanegu The Parsons Nose Shop i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Three Salmons Hotel, Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1RY

  Ffôn

  01291 672133

  Usk

  Mae ein Prif Gogydd, Albert Pronin, yn gogydd gweithredol hynod brofiadol sydd wedi treulio bron i 20 mlynedd yn gweithio o fewn gwestai, bwytai, gwledd ac al llawdriniaethau cartre ledled y DU.

  Ychwanegu Three Salmons Hotel i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Wild Hare, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  01291 689205

  Tintern

  Mae ein tafarn gefn gwlad swynol yn nythu ym mhentref swynol Tyndyrn, lle a ddefnyddir yn arbennig fel dihangfa i arityddion, beirdd a llenorion mawr.

  Ychwanegu The Wild Hare i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Caffi-Bar

  Cyfeiriad

  Henry's, 3 Conrad house, Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

  Beaufort Square, Chepstow

  Mae Henry's yn gaffi steilus ac aeddfed, deli a bar yng nghanol Cas-gwent, yn gweini brecwast a brunches blasus erbyn dydd a coctêls coctêls a diodydd premiwm gyda'r nos.

  Ychwanegu Henry's i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Siop De/Coffi

  Cyfeiriad

  Donnie's Coffee Shop, The Old Post Office Cottage, The Square, Magor, Monmouthshire, NP26 3EP

  Ffôn

  07522 655116

  The Square, Magor

  Mae Siop Goffi Donnie wedi'i lleoli yn Sgwâr Pentref prydferth Magwyr. Gweini amrywiaeth o frecwast blasus, Cinio, diodydd poeth ac oer i fwyta i mewn neu fynd i ffwrdd.

  Mae croeso cynnes yn aros!

  Ychwanegu Donnie's Coffee Shop i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo