Pethau i'w gwneud yn Sir Fynwy

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Backwaters

Canŵio a Caiac yn llogi o Backwaters Adventure Equipment Ltd.

Forest Jump

Wastad wedi bod eisiau siglo drwy'r coed? Yna profwch eich nerf gyda'n antur treetop Forest Jump.

Wenallt Isaf

Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o fod yn 650…

Swim Wild

Mae fy 'swyddfa ddyfrllyd' yn cwmpasu dros 86 milltir o afon Gwy lle rwy'n cynnig nofio antur 1k –…

Highfields Farm

Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o brinder,…

3rd Rear View

Adeiladwyd Gwestai Delta gan Marriott St Pierre Country Club o amgylch maenordy hardd o'r 14eg…

Kate Beavan & calves

Os ydych chi'n chwilio am gyrsiau cyfeillgar, llawn hwyl, llawn ffeithiau ar hwsmonaeth anifeiliaid…

New Grove View (Roger James)

New Grove Meadows are found at the top of the Wye Valley ridge near Trellech, offering spectacular…

@dickie.dai.do

Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran tarddiad.

Eagle's Nest Viewpoint

Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd crog…

Hive Mind

Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn Gwy hardd,…

Borderlands Outdoor

Dringo Creigiau, Abseilio, Ogofa, Bushcraft, Saethyddiaeth a mwy. Gweithgareddau anturus gwych i…

Castle Meadows

Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon, wrth ymyl…

Rockfield Park

Mae Parc Rockfield yn ardd ar lan yr afon gyda dolydd a pherllan, gyda llawer o deithiau cerdded…

Abbey Tintern Furnace

Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a adferwyd yn…

Ancre Hill Vineyard

Taith gerdded 2.75 milltir trwy Barc Natur Drybridge a Chaeau Vauxhall, gan ddychwelyd ar hyd Lôn…

St Arvans Church

Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y meudwy St.…

Views near Dinas Bran on Offa's Dyke

Mae Llwybrau Celtaidd eisiau rhoi'r gwyliau cerdded gorau i chi ym Mhrydain gallwch ei gael. Bydd…

Monmouth Methodist Church

Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd" pensaernïol…

Sugarloaf Vineyard

Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin…

Roe Deer Buck, Rogiet Poorlands (Conrad Petersen)

Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys coetiroedd a…

Wye Valley Archery

Mae Saethyddiaeth Dyffryn Gwy yn gwrs saethyddiaeth maes sy'n gyfeillgar i'r teulu, wedi'i…

Gourmet Gatherings

Dwi'n fforiwr proffesiynol, yn angerddol am bob agwedd ar fwyd gwyllt.

Reflecting Pool at Veddw. Copyright Charles Hawes

Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd o waith…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo