Pethau i'w gwneud yn Sir Fynwy

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Priory Wood -  (Lowri Watkins)

Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd gwyllt.

Caldicot Castle

Ymwelwch â Chastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog.…

Caldicot Leisure Centre

Mae Canolfan Hamdden Cil-y-coed yn cynnig nofio, ystafelloedd ffitrwydd, llysoedd sboncen a mwy.

Tintern Abbey from Devil's Pulpit

Un o'r golygfeydd mwyaf trawiadol yn Nyffryn Gwy, Devil's Pulpit sy'n edrych dros Abaty Tyndyrn &…

Cute Farm Experience

Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

Ancre Hill Vineyard

Taith gerdded 2.75 milltir trwy Barc Natur Drybridge a Chaeau Vauxhall, gan ddychwelyd ar hyd Lôn…

Chippenham Play Area Monmouth

Parc chwarae newydd yn Nhrefynwy, drws nesaf i Gae Chippenham.

Shire Hall Monmouth

Mae Neuadd y Sir yn gyn-lys Assizes a Sesiynau Chwarter yng nghanol Mynwy, De Cymru. Mae'n adeilad…

Humble by Nature is Kate Humble's working farm

Darganfyddwch y bywyd gwledig yn Humble gan Natur, fferm Kate Humble. Cymerwch ran mewn blwyddyn…

St Arvans Church

Llwybr 2.8 milltir trwy ac i'r gorllewin o bentref St. Arvan's.

Crickhowell Blue -Crickhowell Loop Route

Dechrau Maes Parcio Crughywel GR219 183 Trowch R allan o CP ac i lawr i'r brif ffordd. Trowch L…

White Castle Vineyard Tour with Robb Merchant

Robb & Nicola Merchant sy'n berchen ar Winllan White Castle, mae wedi ei leoli yng nghefn gwlad…

Monmouth Golf Club

Mae llawer o golffwyr yn gwybod fod gan Drefynwy bob cyfiawnhad dros ei hawliad i fod yn un o'r…

St. Mary's Chepstow

Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o flynyddoedd…

Govilon Learning & Activity Centre

Canolfan Addysg Awyr Agored a Lleoliad Llety yn ne Cymru yw Canolfan Weithgareddau Govilon. Rydym…

National Trust - Path through Coed-y-Bwnydd bluebells

Coed y Bwnydd yw'r bryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd â'i chyflwr gorau yn Sir Fynwy, ac mae hanes…

Wales Perfumery

Mae Cymru Perfedd yn apothecari modern sy'n defnyddio'r deunyddiau crai gorau i greu'r persawr a'r…

Llangeview (c) Friends of Friendless Churches (1) Resized

Eglwys hynafol mewn mynwent eglwys bron gylchol, gyda thrawst rood a chroglofft o'r 15fed ganrif, a…

@missmayo1984 Shirenewton Fields Twitter

Taith gerdded 2.3 milltir o bentref Drenewydd Gelli-farch.

Spectators watching the action in the Magic Arena

Wedi'i gosod dros 100 erw o gefn gwlad syfrdanol o Gymru, mae gan y tîm profiadol yma yn y Ganolfan…

Monmouth Leisure Centre

Mae Canolfan Hamdden Trefynwy'n cynnig nofio, ystafelloedd ffitrwydd, llysoedd sboncen a mwy.

Kate Beavan & calves

Os ydych chi'n chwilio am gyrsiau cyfeillgar, llawn hwyl, llawn ffeithiau ar hwsmonaeth anifeiliaid…

Monmouth Castle

Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn adrodd…

The Alcove Viewpoint

Llwybr 2.6 milltir trwy Barc Piercefield a dychwelyd ar ran o Gerdded Dyffryn Gwy.

Ysbrydoliaeth

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo