Camlesi a dyfrffyrdd

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

 1. Stunning landscape
  Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn cwmpasu cefn gwlad tirwedd hyfryd, tonnog. Mae gan ei fwyty stylish olygfeydd panoramig o weithgareddau'r gronfa ddŵr a chwaraeon dŵr ac mae ar agor 7 diwrnod yr wythnos.
 2. Black Rock Fishermen
  Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn gwahodd pawb i fwynhau'r bysgodfa olaf yma sy'n weddill o eogiaid aber afon Hafren Cymru, y gellir ei wylio'n eithaf diogel o'r safle picnic.

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 952

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Magor Square

  Math

  Type:

  Canolfan Siopa

  Cyfeiriad

  Magor Square, Magor, Monmouthshire, NP26 3HY

  Ffôn

  01633 882 842

  Magor

  Yn berffaith ar gyfer stop cyflym neu arhosiad hirach, mae Sgwâr Magwyr hanesyddol yn cadw swyn wledig. Yn llawn tafarndai, poptai, siopau a mwy i gyd o'n cwmpas ein cofeb ryfel hanesyddol.

  Ychwanegu Magor Square i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Bar

  Cyfeiriad

  Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

  Ffôn

  01873 890487

  Abergavenny

  Mae'r dafarn wledig fechan hon, a elwir yn aml yn "Westy'r Abaty", yn eistedd o fewn ac mewn gwirionedd yn rhan o'r priordy Awstinaidd gwreiddiol o'r 12fed ganrif.

  Ychwanegu Llanthony Priory Hotel i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Digwyddiad Gweithgaredd i Blant

  Cyfeiriad

  Abergavenny Museum, Castle Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EE

  Ffôn

  01291 625981

  Abergavenny

  Neidio i'r Gwanwyn gyda Gweithgareddau Gwyliau Pasg MonLife Learning

  Ychwanegu MonLife Learning’s Easter Holiday Activities i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Digwyddiad Cerdded

  Cyfeiriad

  Crickhowell, Crickhowell, Powys, NP8 1AA

  Ffôn

  01873 813666

  Crickhowell

  Wythnos o deithiau tywysedig i bob oed a gallu yn y Mynydd Du a'r cyffiniau - rhan o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

  Ychwanegu Crickhowell Walking Festival i'ch Taith

 5. Willow Reindeer Workshop

  Math

  Type:

  Gweithdy/Cyrsiau

  Cyfeiriad

  Usk Castle Chase Barn, Old Monmouth Road, Usk, Monmouthshire, NP15 1ZX

  Ffôn

  0781 6005251

  Usk

  Gwnewch awen gerflun mawr gyda helyg ar y cwrs deuddydd hwn.
  Byddaf yn eich tywys drwy'r holl dechnegau sydd eu hangen i greu ceirw hardd ar gyfer eich gardd.

  Ychwanegu Willow Reindeer Workshop i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Gŵyl Gerdd

  Cyfeiriad

  Chepstow Racecourse, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BE

  Chepstow

  Mae Gŵyl Balter yn llawn ar brofiad yr ŵyl, yn disgwyl gweld walkabout outlandish a pherfformiadau ochr yn ochr, gosodiadau celf a ffurfiau rhyfedd plaen o bingo. Bydd gwersylla ar gael am ddim a bydd amryw o leoliadau bwyd, stondinau a bariau ar y…

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuBalter Festival 2023Ar-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Balter Festival 2023 i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Rasio Ceffylau

  Cyfeiriad

  Chepstow Racecourse, Chepstow, Monmouthshire, Monmouthshire, NP16 6BE

  Ffôn

  01291 622260

  Monmouthshire

  Prynhawn y Gwanwyn yn Neidio Rasio

  Ychwanegu Spring Afternoon Jumps Racing i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Digwyddiad Garddio

  Cyfeiriad

  Usk Open Gardens, Maryport Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1BH

  Usk

  Dathliad o flodau a garddio, gyda thua 12 o gerddi ar agor ar draws y dref, ynghyd ag arddangosfeydd cyhoeddus hardd.

  Ychwanegu Usk Open Gardens i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Digwyddiad Celf a Chrefft

  Cyfeiriad

  Catbrook Memorial Hall, Catbrook, near Chepstow, Monmouthshire, NP166ND

  Ffôn

  01600860341

  near Chepstow

  Torch y Pasg neu ddosbarth gwneud addurniadau bwrdd. Deunyddiau a ddarperir. Dim angen profiad. Tiwtoriaid wrth law!

  Ychwanegu Easter Flower arranging class i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Cromwell's Hideaway, Raglan, Monmouthshire, NP15 2LD

  Ffôn

  07949201834

  Raglan

  Helo ni yw Karen a Dave a hoffem eich croesawu i Cromwell's Hideaway, ein darn o foethusrwydd sy'n cuddio i ffwrdd yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy.

  Ychwanegu Cromwell's Hideaway i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Amgueddfa

  Cyfeiriad

  High Street, Caerleon, Newport, NP18 1AH

  Ffôn

  0300 111 2 333

  Caerleon

  Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn alltudiad pellaf o'r Ymerodraeth Rufeinig nerthol.

  Ychwanegu National Roman Legion Museum i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Diwrnod Agored Treftadaeth

  Cyfeiriad

  Mathern Mill, Mathern, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6LG

  Ffôn

  01291 622282

  Chepstow

  Bydd y felin hanesyddol ym Mathern, ger Cas-gwent yn agored i ymwelwyr rhwng 2pm a 5pm ddydd Sadwrn 18 Mehefin 2022. Melin ddŵr ydyw sy'n dyddio'n ôl i o leiaf diwedd yr 17g. Unwaith yn rhan o ystâd St. Pierre parhaodd y felin i wasanaethu cymuned…

  Ychwanegu Mathern Mill Open Day i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Canŵio

  Cyfeiriad

  Backwaters Canoe and Kayak Hire, PO Box 128, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0RF

  Ffôn

  01873 831825

  Abergavenny

  Canŵio a Caiac yn llogi o Backwaters Adventure Equipment Ltd.

  Ychwanegu Backwaters Canoe and Kayak Hire i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Hillersland, Coleford, Nr Monmouth, GL16 7NY

  Ffôn

  01600 773 220

  Coleford

  Fflatiau cynllun agored modern gwych yn Symonds Yat Rock ar Ddyffryn Gwy. Mae Min yn aros 2 ddiwrnod, dechreuwch unrhyw ddiwrnod.

  CYNIGION: gweler y manylion

  Ychwanegu Symonds Yat Rock Lodge i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Restaurant 1861, Cross Ash, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8PB

  Ffôn

  0845 3881861

  Abergavenny

  Mae'r bwyty'n cynnig profiad cuisine gourmet newydd gyda dim ond cydbwysedd cywir gwasanaeth personol cyfeillgar i'w wneud er mwyn cael pryd o fwyd i'w gofio.

  Ychwanegu Restaurant 1861 i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Wonastow, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4DL

  Ffôn

  07530 357390

  Monmouth

  Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r golygfeydd mwyaf diddorol yn Sir Fynwy.

  Ychwanegu Treowen i'ch Taith

 17. The Old Rectory

  Math

  Type:

  Gwely a Brecwast

  Cyfeiriad

  The Old Rectory, Christchurch, Newport, NP18 1JJ

  Ffôn

  01633 430700

  Christchurch

  Wedi'i leoli ym mhentref Christchurch Mae'r Hen Reithordy 2 funud yn unig o gyffordd 24 yr M4 gyda mynediad hawdd i Gasnewydd, Caerdydd, Caerllion, Bryste, Cas-gwent, Brynbuga a Ddyffryn Gwy. Ni yw'r B&B agosaf i'r Celtic Manor Resort.

  Ychwanegu The Old Rectory i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Miller's Arms, Mathern, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6JD

  Ffôn

  01291 622133

  Chepstow

  Tafarn a bwyty cyfeillgar, traddodiadol sy'n cynnig cwrw go iawn, gwinoedd cain a chwisine clasurol a thymhorol eithriadol.

  Ychwanegu Miller's Arms i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Glen Yr Afon House Hotel, Pontypool Road, Llanbadoc, Usk, Monmouthshire, NP15 1SY

  Ffôn

  01291 672302

  Llanbadoc, Usk

  Mae Brynbuga wedi bod yn cadw cyfrinach, neu yn hytrach y Gwesty Glen-Yr-Afon, sydd ychydig funudau ar droed o ganol Brynbuga. Y gyfrinach yw bwyty'r gwestai, Clarkes.

  Ychwanegu Glen Yr Afon House Hotel i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Marchnad Ffermwyr

  Cyfeiriad

  The Willows Garden Centre, The Willows Garden Centre, Baron St,, Usk, Monmouthshire, NP15 1AS

  Ffôn

  +441600887255

  Baron St,, Usk

  Marchnad y Ffermwyr gwreiddiol yn Sir Fynwy - man lle y gallwch brynu cynnyrch yn uniongyrchol o'r fferm mae'n cael ei ategu gan amrywiaeth o gynhyrchion bwyd a diod o ansawdd uchel.

  Ychwanegu Usk Farmers' Market i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo