Camlesi a dyfrffyrdd

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

 1. Stunning landscape
  Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad hardd a threigl wedi'i thirlunio. Mae gan ei fwyty stylish olygfeydd panoramig o'r gronfa ddŵr a gweithgareddau chwaraeon dŵr ac mae ar agor 7 diwrnod yr wythnos.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 2. Black Rock Fishermen
  Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn gwahodd pawb i fwynhau'r bysgodfa olaf yma sy'n weddill o eogiaid aber afon Hafren Cymru, y gellir ei wylio'n eithaf diogel o'r safle picnic.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 10

 1. Math

  Type:

  Darparwr Gweithgaredd

  Cyfeiriad

  Wyastone Business Park,, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SR

  Ffôn

  01600 891515

  Monmouth

  Stand-yp Paddleboarding (SUP), Caiacio, Gorge Scrambling, Rock Climbing & mwy. Diwrnodau antur hwyliog a chyffrous allan yn Nyffryn Gwy yn Sir Fynwy ac o'i gwmpas gan archwilio afon, craig a cheunent. Grêt i bawb, teulu a ffrindiau.

  Ychwanegu Inspire2Adventure i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Rhwyfo

  Cyfeiriad

  Monmouth Rowing Club, The John Hartland Boathouse, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Old Dixton Road, Monmouth

  Mae Clwb Rhwyfo Trefynwy wedi bod wrth galon cymuned Trefynwy ers ei sefydlu yn 1928. Maent yn cynnal llawer o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys Regata flynyddol Mynwy ym mis Mai, ac fel man cychwyn Ras Rafft Mynwy ym mis Medi.

  Ychwanegu Monmouth Rowing Club i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Darparwr Gweithgaredd

  Cyfeiriad

  Old Court Hotel, Symonds Yat West, Ross-On-Wye, Herefordshire, HR9 6DA

  Ffôn

  07811482832

  Ross-On-Wye

  Mae fy 'swyddfa ddyfrllyd' yn cwmpasu dros 86 milltir o afon Gwy lle rwy'n cynnig nofio antur 1k – 7km o nofio antur yn dysgu techneg addysgu a darllen afonydd.

  Mae'r rhan fwyaf o nofio'n cynnwys cerdded i fyny'r banc a nofio yn ôl i lawr yr afon,…

  Ychwanegu Swim Wild i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Canŵio

  Cyfeiriad

  Backwaters Canoe and Kayak Hire, PO Box 128, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0RF

  Ffôn

  01873 831825

  Abergavenny

  Canŵio a Caiac yn llogi o Backwaters Adventure Equipment Ltd.

  Ychwanegu Backwaters Canoe and Kayak Hire i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Cwch cul

  Cyfeiriad

  Church Road Wharf, Maes Y Gwartha Road, Gilwern, Monmouthshire, NP7 0EP

  Ffôn

  01873 832340

  Gilwern

  Am hoe sy'n cynnig ymlacio go iawn, rhowch gynnig ar wyliau cwch cul ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, o fewn Parc Cenedlaethol hardd Bannau Brycheiniog.

  Ychwanegu Castle Narrowboats i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Cwch cul

  Cyfeiriad

  50 Main Road, Gilwern, Abergavenny, NP7 0AS

  Ffôn

  01873 830240

  Gilwern

  Mae 'Camlas Mon & Brec' yn cael ei hystyried gan lawer fel y ddyfrffordd fwyaf golygfaol o'r cyfan ac mae'n gorwedd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Beth am archwilio'r ddyfrffordd hardd hon ar un o'n 5 cwch cul.  Ymlaciwch a mwynhewch y…

  Ychwanegu Road House Narrowboats i'ch Taith

 7. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Cwch cul

  Cyfeiriad

  Hillside Road, Llangattock, CRICKHOWELL, Powys, NP8 1EQ

  Ffôn

  01873 858277

  CRICKHOWELL

  Gwyliau cychod 5 seren ar Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog ym Mannau Brycheiniog. Gwelyau moethus, ystafelloedd cawod coeth, ceginau manylebau uchel, byrdwnwyr gwres canolog a bwa ar gyfer trin cychod hawdd. Mae cychod yn cysgu 2-7 o bobl. Croeso i…

  Ychwanegu Beacon Park Boats Ltd i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Canŵio

  Cyfeiriad

  Castle Yard, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Ffôn

  01600 716083

  Monmouth

  Mae Canŵio Trefynwy yn cynnig canŵio ar Afon Gwy i deuluoedd, grwpiau ieuenctid ac oedolion yng nghantrefi Canada a caiacau sengl erbyn yr hanner diwrnod neu fwy. Gwersylla canŵio dros nos neu deithiau B+B wedi'u cynllunio ar gyfer hyd at wythnos o…

  Ychwanegu Monmouth Canoe Centre i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Cwch cul

  Cyfeiriad

  Goytre Wharf, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EW

  Ffôn

  01873 880516

  Abergavenny

  Gwyliau yn Ne Cymru ar gamlas hardd Sir Fynwy ac Aberhonddu gan ymlwybro trwy Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Dyffryn Wysg.

  Ychwanegu Redline Boats i'ch Taith

 10. Canoe Hire Wales

  Math

  Type:

  Canŵio

  Cyfeiriad

  Glasbury, Powys, LD3 0SD

  Ffôn

  01497 847897

  Powys

  Gan ddechrau yn Glasbury a phadlo'ch canŵ neu gaiac i lawr y nant i Whitney ar Wy, gallwch stopio hanner ffordd yn Y Gelli Gandryll am ryw ginio yn un o'r nifer o gaffis a thafarndai, neu gallwch stopio ar ochr yr afon am bicnic.

  Ychwanegu Canoe Hire Wales i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo