Atyniadau sy'n gyfeillgar i gŵn

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 33

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Raglan Castle, Raglan, Monmouthshire, NP15 2BT

  Ffôn

  03000 252239

  Raglan

  Mae Castell Rhaglan yn gastell trawiadol o'r bymthegfed ganrif a adeiladwyd gan Syr Wiliam ap Thomas a'i fab Wiliam Herbert, a ail-luniwyd gan William Somerset, trydydd iarll Caerwrangon, 1549-89.

  Caer ganoloesol orau o ddiwedd y Oesoedd Canol ym…

  Ychwanegu Raglan Castle (Cadw) i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Big Pit: National Coal Museum, Blaenavon, Torfaen, NP4 9XP

  Ffôn

  0300 111 2 333

  Torfaen

  Darganfyddwch dreftadaeth lofaol gyfoethog Cymru yn yr amgueddfa ryngweithiol arobryn hon wedi'i gosod yn Nhirwedd Ddiwydiannol Blaenafon ac fe'i dynodwyd yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.

  Ychwanegu Big Pit: National Coal Museum i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  White Castle Vineyard, Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RA

  Ffôn

  01873 821443

  Abergavenny

  Enillwyr Gwobr Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae Gwinllan Castell Gwyn yn eiddo i Robb & Nicola Merchant. Saif yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy yn Llanvetherine, yn agos i'r Fenni a Threfynwy.

  Ychwanegu White Castle Vineyard i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Pentwyn, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4SE

  Ffôn

  01600 740600

  Monmouth

  Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd mwyaf o laswelltir llawn blodau sy'n weddill yng Ngwent, mae'n rhoi cyfle i weld dolydd gwair traddodiadol ar eu gorau.

  Ychwanegu Pentwyn Farm SSSI i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  White Castle, Llantilio Crosenny, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UD

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Gosod olion ffosedig o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelu'n sylweddol yn ail hanner y drydedd ganrif ar ddeg. Daliwyd y castell yn gyffredin â'r Grysmwnt a Ynysgynwraidd.

  Ychwanegu White Castle (Cadw) i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Veddw House, The Fedw, Devauden, Monmouthshire, NP16 6PH

  Ffôn

  01291 650836

  Devauden

  Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd o waith cleifion gan Anne Wareham a Charles Hawes.

  Ychwanegu Veddw House Garden i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Craft Renaissance Workshops & Gallery, The Parsonage, Kemeys Commander, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1JU

  Ffôn

  01873 880879

  Kemeys Commander, Nr Usk

  Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd wedi'u lleoli mewn cyfadeilad ysgubor wedi'i drawsnewid yn Nyffryn Wysg.

  Ychwanegu Craft Renaissance Workshops & Gallery i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  North Street, Blaenavon, Torfaen, NP4 9RN

  Ffôn

  03000 252239

  Blaenavon

  Roedd y gweithfeydd haearn enwog ym Mlaenafon yn garreg filltir yn hanes y Chwyldro Diwydiannol. Gall ymwelwyr weld bythynnod wedi'u dodrefnu mewn tri chyfnod amser. Defnyddiwyd yn ddiweddar ar gyfer BBC Coalhouse fel 'Stack Square'. Rhan o safle…

  Ychwanegu Blaenavon Ironworks (Cadw) i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Old Station Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 689566

  Tintern

  Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r safle delfrydol 10 – erw hwn yn ymfalchïo yn y gorau o'r hyn sydd gan Sir Fynwy i'w gynnig.

  Ychwanegu Old Station Tintern i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Caerwent, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5BA

  Ffôn

  01443 336000

  Caldicot

  Paradwys archeolegydd. Prifddinas llwythol y Silures (Venta Silurum) - muriau trawiadol o'r bedwaredd ganrif yn sefyll hyd at 17 troedfedd (5.2m) o uchder. Erys tai cloddio, fforwm-basilica a theml Romano-Brydeinig hefyd.

  Ychwanegu Caerwent Roman Town i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Grosmont, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8EP

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Olion sylweddol o gastell Hubert de Burgh yn y drydedd ganrif ar ddeg, a godwyd ar fwnt cynharach. Cafodd ei ailfodelu yn ddiweddarach gan dŷ Caerhirfryn.

  Ychwanegu Grosmont Castle (Cadw) i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  The Round House, The Kymin, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SF

  Ffôn

  01600 719241

  Monmouth

  Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y Kymin a'i naw erw o diroedd pleser yn edrych dros Drefynwy a Dyffryn Gwy hardd.

  Ychwanegu The Kymin i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Keeper's Pond, Abergavenny Road (B4246), Abergavenny, Monmouthshire, NP4 9SR

  Ffôn

  01495 742333

  Abergavenny

  Mae Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu'r Forge Pond, ger Pwll Du, ar y bryn uwchben Blaenafon.

  Ychwanegu Keeper's Pond i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Wye Valley Sculpture Garden, The Nurtons, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 350 023

  Tintern

  Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr heulog dyner yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf sy'n arddangos cerfluniau yr artist preswyl Gemma Kate Wood

  Ychwanegu Wye Valley Sculpture Garden i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU

  Ffôn

  01291 420241

  Caldicot

  Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Fe'i sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.

  Ychwanegu Caldicot Castle and Country Park i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Tintern Abbey, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE

  Ffôn

  03000 252239

  Tintern

  Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn. Ailadeiladwyd eglwys anhygoel o gyflawn yr abaty ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg a dechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg, gydag olion helaeth o adeiladau clostir a…

  Ychwanegu Tintern Abbey (Cadw) i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  High Street, Caerleon, Newport, NP18 1AE

  Ffôn

  01633 422518

  Caerleon

  Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng Awstaidd ym Mhrydain o tua A.D. 75. Olion trawiadol o faddondai'r gaer, amffitheatr, barics, a wal caer.

  Ychwanegu Caerleon Roman Fortress & Baths (Cadw) i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.

  Ychwanegu Skenfrith Castle (Cadw) i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Ty Uchaf, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EF

  Ffôn

  07753423635

  Abergavenny

  Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni a choed, gardd furiog gylchol, nentydd, rhaeadrau, rills a phyllau.

  Ychwanegu Llanover Garden i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Wern Ind Est, Rogerstone, Newport, NP10 9FQ

  Ffôn

  01633 547378

  Newport

  Teithiau bragdy, blasus a chegin bar a chegin, yng nghartref Tiny Rebel.

  Ychwanegu Tiny Rebel Brewing Company i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo