Atyniadau sy'n gyfeillgar i gŵn

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 33

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Keeper's Pond, Abergavenny Road (B4246), Abergavenny, Monmouthshire, NP4 9SR

  Ffôn

  01495 742333

  Abergavenny

  Mae Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu'r Forge Pond, ger Pwll Du, ar y bryn uwchben Blaenafon.

  Ychwanegu Keeper's Pond i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Parva Farm Vineyard, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ

  Ffôn

  01291 689636

  Tintern

  Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn Gwy pictiwrésg. Sampl o'n gwinoedd & mead & mead & pori yn ein siop anrhegion sydd wedi ennill gwobrau. Bydd gan bobl sy'n hoff o blanhigion ddiddordeb yn ein…

  Ychwanegu Parva Farm Vineyard i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  St. Arvans, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6EG

  Ffôn

  01600 740600

  Chepstow

  Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon o ger castell Cas-gwent yn y de i goed Wyndcliff a Nyth yr Eryr yn y Gogledd.

  Ychwanegu Piercefield Woods Nature Reserve i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Grosmont, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8EP

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Olion sylweddol o gastell Hubert de Burgh yn y drydedd ganrif ar ddeg, a godwyd ar fwnt cynharach. Cafodd ei ailfodelu yn ddiweddarach gan dŷ Caerhirfryn.

  Ychwanegu Grosmont Castle (Cadw) i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Wern Ind Est, Rogerstone, Newport, NP10 9FQ

  Ffôn

  01633 547378

  Newport

  Teithiau bragdy, blasus a chegin bar a chegin, yng nghartref Tiny Rebel.

  Ychwanegu Tiny Rebel Brewing Company i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Tretower, Crickhowell, Powys, NP8 1RD

  Ffôn

  03000 252239

  Crickhowell

  Adfer tŷ cwrt gyda gwreiddiau yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ailadeiladwyd gan Syr Roger Vaughan yn y bymthegfed ganrif. Ail-greu gardd o'r bymthegfed ganrif. Lleoliad tawel hardd.

  Ychwanegu Tretower Court and Castle (Cadw) i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Partrishow, Abergavenny, Powys, NP7 7LP

  Abergavenny

  St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  Ychwanegu Church of St Issui, Partrishow i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Tintern Abbey, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE

  Ffôn

  03000 252239

  Tintern

  Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn. Ailadeiladwyd eglwys anhygoel o gyflawn yr abaty ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg a dechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg, gydag olion helaeth o adeiladau clostir a…

  Ychwanegu Tintern Abbey (Cadw) i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  White Castle Vineyard, Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RA

  Ffôn

  01873 821443

  Abergavenny

  Enillwyr Gwobr Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae Gwinllan Castell Gwyn yn eiddo i Robb & Nicola Merchant. Saif yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy yn Llanvetherine, yn agos i'r Fenni a Threfynwy.

  Ychwanegu White Castle Vineyard i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.

  Ychwanegu Skenfrith Castle (Cadw) i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Dummar Farm, Pentre Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LA

  Ffôn

  01873 853066

  Abergavenny

  Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill gwobrau mewn Cystadlaethau Cenedlaethol. Mae gennym bedwar math o win gwyn, ein cyfuniad arbennig o win coch a gwin ysgubol.

  Ychwanegu Sugar Loaf Vineyards i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Monmouth Road, Usk, Monmouthshire, NP15 1SD

  Ffôn

  01291 672563

  Usk

  Mae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio o'r golwg y rhan fwyaf o'r amser, ond dim ond aros i chi archwilio'r adfeilion.

  Ychwanegu Usk Castle i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Cwm Lane, Rogerstone, Newport, NP10 9GN

  Ffôn

  01633 892167

  Rogerstone

  Mae canolfan Camlas y Pedwar Loc ar ddeg ar fraich Crumlin o gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu.
  Mae'r llwybr camlas yn rhan o Lwybr Beicio Cenedlaethol 47 a Cherdded hardd Dyffryn Sirhywi.
  Mae'n darparu hafan ar gyfer pob math o fywyd gwyllt

  Ychwanegu Fourteen Locks Canal & Heritage Centre i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  North Street, Blaenavon, Torfaen, NP4 9RN

  Ffôn

  03000 252239

  Blaenavon

  Roedd y gweithfeydd haearn enwog ym Mlaenafon yn garreg filltir yn hanes y Chwyldro Diwydiannol. Gall ymwelwyr weld bythynnod wedi'u dodrefnu mewn tri chyfnod amser. Defnyddiwyd yn ddiweddar ar gyfer BBC Coalhouse fel 'Stack Square'. Rhan o safle…

  Ychwanegu Blaenavon Ironworks (Cadw) i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Wye Valley Woodlands, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6NF

  Ffôn

  0300 065 3000

  Chepstow

  Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r safle fwynhau teithiau cerdded dymunol sy'n cynnwys nifer o olygfeydd gwych ar draws Dyffryn Gwy

  Ychwanegu Whitestone Picnic Site i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Near Llanvihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7ND

  Ffôn

  01600 740600

  Abergavenny

  Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, cartref blodau coetir trawiadol, mamaliaid carismatig ac adar.

  Ychwanegu Strawberry Cottage Wood i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Veddw House, The Fedw, Devauden, Monmouthshire, NP16 6PH

  Ffôn

  01291 650836

  Devauden

  Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd o waith cleifion gan Anne Wareham a Charles Hawes.

  Ychwanegu Veddw House Garden i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Bettws Newydd, Usk, Monmouthshire, NP15 1JZ

  Ffôn

  01600 740600

  Usk

  Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd gwyllt.

  Ychwanegu Priory Wood SSSI i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  White Castle, Llantilio Crosenny, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UD

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Gosod olion ffosedig o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelu'n sylweddol yn ail hanner y drydedd ganrif ar ddeg. Daliwyd y castell yn gyffredin â'r Grysmwnt a Ynysgynwraidd.

  Ychwanegu White Castle (Cadw) i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Croes Robert, Trellech, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4QA

  Ffôn

  01600 740600

  Monmouth

  Fel rhywbeth allan o dylwyth teg, mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn lle tawel i fynd am dro ymysg blodau gwyllt y coetir wrth wrando ar yr adar sy'n canu yn y coed.

  Ychwanegu Croes Robert Wood i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo