Atyniadau sy'n gyfeillgar i gŵn

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 152

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  The Blake Theatre, Almshouse Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3XP

  Ffôn

  01600 719401

  Monmouth

  Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd ar gael i'w llogi ar gyfer y grwpiau hynny sy'n chwilio am leoliad proffesiynol ar gyfer eu cynhyrchu.

  Ychwanegu The Blake Theatre i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Llanllowell Lane, Coed-Cwner, Llangwm, Usk, Monmouthshire, NP15 1NF

  Ffôn

  01600 740600

  Llangwm, Usk

  Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn defnyddio arferion ffermio traddodiadol sy'n gyfeillgar i fywyd gwyllt

  Ychwanegu Springdale Farm Nature Reserve i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Bailey Park, 1 Park Ln, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5SS

  Abergavenny

  Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  Ychwanegu Bailey Park i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Abergavenny Community Orchard, Mill St, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5HE

  Ffôn

  07854 777019

  Abergavenny

  Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud, 'piciwch mewn symiau bach a gadael digon i eraill'.

  Ychwanegu Laurie Jones Community Orchard & Gardens i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Lone Lane, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AJ

  Ffôn

  01600 740600

  Monmouth

  Prisk Wood is a six hectare ancient woodland high up in the Wye Valley.

  Ychwanegu Prisk Wood SSSI Nature Reserve i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Woodhaven, Itton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BX

  Ffôn

  01291 641219

  Chepstow

  Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o 2/3 erw a ddatblygwyd dros yr 20 mlynedd diwethaf ar gyfer lliw a diddordeb gydol y flwyddyn.

  Ychwanegu Woodhaven i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  58 Monmow Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EN

  Ffôn

  01600 712031

  Monmouth

  Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y Frenhines Anne, yn dyddio o 1752. Ffasâd stryd wedi'i ailfodelu mewn arddull Sioraidd (dyddiad anhysbys). Mae llawer o nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys grisiau…

  Ychwanegu Cornwall House i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  St Martin's Church, Cwmyoy, Vale of Ewyas, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NS

  Vale of Ewyas, Abergavenny

  Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  Ychwanegu St Martin's Church, Cwmyoy i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Llanvetherine Court, Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8NL

  Abergavenny

  Mae Three Pools yn ofod fferm a digwyddiadau sy'n edrych i ddangos ffermio atgynhyrchiol a dyluniad permaddiwylliant ar raddfa.

  Ychwanegu Three Pools i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Big Pit: National Coal Museum, Blaenavon, Torfaen, NP4 9XP

  Ffôn

  0300 111 2 333

  Blaenavon

  Mae treftadaeth lofaol gyfoethog Cymru yn yr amgueddfa ryngweithiol arobryn hon wedi'i lleoli yn Nhirwedd Ddiwydiannol Blaenafon ac yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO dynodedig.

  Ychwanegu Big Pit: National Coal Museum i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Old Station Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 689566

  Tintern

  Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10 delfrydol hwn – safle erw yn ymffrostio'r gorau o'r hyn sydd gan Sir Fynwy i'w gynnig.

  Ychwanegu Old Station Tintern i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Tintern, Chepstow, Monmouthshire, NP16 7NX

  Chepstow

  Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros Abaty Tyndyrn a'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. Gan ddechrau yn Tyndyrn, Sir Fynwy, rydych chi'n croesi i Swydd Gaerloyw cyn cerdded trwy goedwig hyd at y safbwynt.

  Ychwanegu The Devil's Pulpit Viewpoint i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Dummar Farm, Pentre Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LA

  Ffôn

  01873 853066

  Abergavenny

  Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill gwobrau mewn Cystadlaethau Cenedlaethol. Mae gennym bedwar math o win gwyn, ein cyfuniad arbennig o win coch a gwin ysgubol.

  Ychwanegu Sugar Loaf Vineyards i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Cadira Beeches car park, Usk Road, Wentwood, Monmouthshire, NP15 1NA

  Ffôn

  0330 333 3300

  Usk Road, Wentwood

  Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn werth yr ymdrech.

  Ychwanegu Gray Hill i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Ty Uchaf, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EF

  Ffôn

  07753423635

  Abergavenny

  Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni a choed, gardd furiog gylchol, nentydd, rhaeadrau, rills a phyllau.

  Ychwanegu Llanover Garden i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  St Mary's Priory, Upper Church St, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HU

  Ffôn

  01594 530080

  Chepstow

  Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o flynyddoedd. Mae Priordy Santes Fair ar agor bob dydd fel bendith i'r gymuned. Mae croeso i chi fynd i mewn a jyst bod.

  Ychwanegu St. Mary's Priory, Chepstow i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Tintern, Monmouthshire, NP16 6SZ

  Tintern

  Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf, mae Pont Wireworks yn atgof gweladwy o orffennol diwydiannol Tyndyrn. Mae'r bont hon yn gwasanaethu fel y man croesi cyntaf ar Afon Gwy i'r gogledd o Gas-gwent…

  Ychwanegu Tintern Wireworks Bridge i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Rogiet Countryside Park, Rogiet, Caldicot, Monmouthshire, NP26 3WF

  Ffôn

  01633 644850

  Caldicot

  Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Fynwy.

  Ychwanegu Rogiet Countryside Park i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Chepstow Museum, Bridge Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EZ

  Ffôn

  01291 625981

  Chepstow

  Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a fu unwaith yn borthladd a chanolfan farchnad bwysig. Mae ar agor rhwng 11am a 4pm.

  Ychwanegu Chepstow Museum i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Caerwent, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5AH

  Ffôn

  01291 431020

  Caldicot

  Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ddarganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y blynyddoedd diwethaf oedd y gerddi Edwardaidd tanddaearol yn Nhŷ Dewstow, Sir Fynwy.

  Ychwanegu Dewstow Gardens and Grottoes i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo