Goytre Hall Wood

Am

Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod ymhlith ffermdy sy'n llifo'n yr un modd o gaeau a choedwigoedd bychain. Mae ychydig i'r dwyrain o Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu a Chanolfan Camlas Glanfa'r Goetre sy'n cysylltu â hi a llwybr iddi.

Cysylltiedig

Goytre Hall Wood16 Goytre Hall Wood Walk, AbergavennyTaith ysgafn 1.8 milltir o gerdded yn dilyn coetir a Chamlas Sir Fynwy a Brycheiniog yng Nglanfa Goetre, i'r de o'r Fenni.

Cyfleusterau

Parcio

 • Parcio am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

hygyrch gan drafnidiaeth gyhoeddus.

Goytre Hall Wood

Coedwig neu Goetir

Old Abergavenny Road,, Goytre, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9DL
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 644850

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan…

  0.38 milltir i ffwrdd
 2. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  1.2 milltir i ffwrdd
 3. Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni…

  1.25 milltir i ffwrdd
 4. Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran…

  1.39 milltir i ffwrdd
 1. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  2.05 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  2.08 milltir i ffwrdd
 3. Ewch i ardd Glebe House.

  2.11 milltir i ffwrdd
 4. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  2.6 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio…

  2.77 milltir i ffwrdd
 6. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  3.04 milltir i ffwrdd
 7. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  4.42 milltir i ffwrdd
 8. Tref fechan Blaenafon a'r dirwedd o'i chwmpas ym mhen uchaf Dyffryn Dwyrain Torfaen.

  4.49 milltir i ffwrdd
 9. Roedd y gweithfeydd haearn enwog ym Mlaenafon yn garreg filltir yn hanes y Chwyldro…

  4.62 milltir i ffwrdd
 10. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  4.74 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  4.8 milltir i ffwrdd
 12. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  4.8 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo