Croeso i Fagwyr

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

 1. Magor Marsh
  Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O gipolwg fflyd glas y dorlan, i olwg gweision neidr lliwgar yn meirioli dros yr ailenau, mae hwn yn lle ysbrydoledig i ymweld ag ef.
  1. Caldicot Castle
   Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Fe'i sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.

   Nifer yr eitemau:

   Nifer yr eitemau: 11

   1. Math

    Type:

    Siop De/Coffi

    Cyfeiriad

    Donnie's Coffee Shop, The Old Post Office Cottage, The Square, Magor, Monmouthshire, NP26 3EP

    Ffôn

    07522 655116

    The Square, Magor

    Mae Siop Goffi Donnie wedi'i lleoli yn Sgwâr Pentref prydferth Magwyr. Gweini amrywiaeth o frecwast blasus, Cinio, diodydd poeth ac oer i fwyta i mewn neu fynd i ffwrdd.

    Mae croeso cynnes yn aros!

    Ychwanegu Donnie's Coffee Shop i'ch Taith

   2. Math

    Type:

    Eglwys

    Cyfeiriad

    Magor Square, Magor, Monmouthshire, NP26 3LY

    Ffôn

    01633 882266

    Magor

    Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

    Ychwanegu St. Mary's Church, Magor i'ch Taith

   3. Magor Square

    Math

    Type:

    Canolfan Siopa

    Cyfeiriad

    Magor Square, Magor, Monmouthshire, NP26 3HY

    Ffôn

    01633 882 842

    Magor

    Yn berffaith ar gyfer stop cyflym neu arhosiad hirach, mae Sgwâr Magwyr hanesyddol yn cadw swyn wledig. Yn llawn tafarndai, poptai, siopau a mwy i gyd o'n cwmpas ein cofeb ryfel hanesyddol.

    Ychwanegu Magor Square i'ch Taith

   4. Math

    Type:

    Safle Hanesyddol

    Cyfeiriad

    Magor Square, Magor, Monmouthshire, NP26 3LY

    Magor

    Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd wedi'i leoli drws nesaf i Eglwys y Santes Fair ym Magwyr.

    Ychwanegu Magor Procurator House i'ch Taith

   5. Math

    Type:

    Gwesty'r Gyllideb

    Cyfeiriad

    M4 Junction 23A, Magor, Monmouthshire, NP26 3YL

    Ffôn

    08442 250669

    Magor

    Wedi'i lleoli o fewn cyrraedd hawdd i'r M4. Y porth i Gymru, Llai na milltir o Fagwyr, 10 munud o Gasnewydd, Close to Cardiff, Close to Bristol.

    Ychwanegu Days Inn by Wyndham Magor i'ch Taith

   6. Math

    Type:

    Gwarchodfa Natur

    Cyfeiriad

    Magor Marsh, Derek Upton Centre, Whitewall, Magor, Monmouthshire, NP26 3DD

    Ffôn

    01633 889048

    Whitewall, Magor

    Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O gipolwg fflyd glas y dorlan, i olwg gweision neidr lliwgar yn meirioli dros yr ailenau, mae hwn yn lle ysbrydoledig i ymweld ag ef.

    Ychwanegu Magor Marsh i'ch Taith

   7. Math

    Type:

    Gwesty

    Cyfeiriad

    Wales 1 Business Park, M4 (J23A), Magor, Monmouthshire, NP26 3RA

    Ffôn

    01633 749 999

    Magor

    Gydag ystafelloedd cyfforddus a hawdd eu gwirio, WiFi da, a choffi gwych, mae Tŷ Magwyr yn union beth sydd ei angen arnoch chi, a dim byd nad ydych chi'n ei wneud.

    Wedi'i leoli ychydig oddi ar yr M4 (Cyffordd 23A), mae'r gwesty ar y dde wrth ymyl…

    Ychwanegu Tŷ Magor i'ch Taith

   8. Math

    Type:

    Eglwys

    Cyfeiriad

    St Michael & All Angels', Llanfihangel Rogiet, Caldicot, Monmouthshire, NP26 3UP

    Ffôn

    +44 (0)204 520 4458

    Caldicot

    Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas Henry Jones, dyfeisiwr blawd hunan-godi.

    Rheolir gan Gyfeillion Eglwysi Digyfaill.

    Ychwanegu St Michael & All Angels', Llanfihangel Rogiet i'ch Taith

   9. Math

    Type:

    Siop - Rhodd

    Cyfeiriad

    Unit 3, The Square, Magor, Monmouthshire, NP26 3HY

    Ffôn

    07899590895

    Magor

    Busnes teuluol yw Village Treats sy'n gwerthu amrywiaeth eang o felysion traddodiadol, anrhegion hardd, canhwyllau Quinnell a nwyddau cartref. Popiwch heibio fel croeso cynnes yn eich disgwyl.

    Ychwanegu Village Treats i'ch Taith

   10. Math

    Type:

    Parc

    Cyfeiriad

    Rogiet Countryside Park, Rogiet, Caldicot, Monmouthshire, NP26 3WF

    Ffôn

    01633 644850

    Caldicot

    Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Fynwy.

    Ychwanegu Rogiet Countryside Park i'ch Taith

   11. Math

    Type:

    Bwyty - Tafarn

    Cyfeiriad

    The Square, Magor, Magor, Monmouthshire, NP26 3HY

    Ffôn

    01633 880312

    Magor

    Mae'r Golden Lion yn far a bwyty sydd wedi'i adolygu'n uchel ac wedi'i hadolygu yng nghanol Sgwâr Magwyr.

    Ychwanegu The Golden Lion i'ch Taith

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   • Cymru Wales Logo
   • Site Logo
   • Monlife Logo
   • Monmouthshire Logo