Hive Mind
 • Hive Mind
 • Hive Mind

Am

Mae Hive Mind (gynt Wye Valley Meadery) yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn Gwy hardd, ar ffiniau Cymru.

Rydyn ni'n ymfalchïo mewn crefftio'r mead gorau un, ac o'r cwch gwenyn i'ch llaw, rydyn ni'n gofalu amdano'n dyner nes i ni ei ryddhau i'r byd.

Cyfuno ein cariad at natur gyda'n diddordeb mewn bragu. Aethom ati i greu rhywbeth mor wreiddiol â phosibl trwy gymryd diod draddodiadol iawn sydd wedi bod o gwmpas ers dros 8,000 o flynyddoedd, a rhoi tro modern iddo. Mae'r hyn rydyn ni wedi'i greu yn ysgafn, yn adfywiol, yn gyfoethog o ran blas ac arloesol, ond hefyd wedi'i drwytho mewn hanes. Cyfuniad gwirioneddol o'r hen a'r newydd.

Gallem fynd ymlaen am angerdd, balchder a pherffeithrwydd, ond dylai hynny ddod drosodd ar y sip cyntaf. Rydyn ni'n ceisio bod yn wahanol. Mae llawer yn meddwl bod mead yn felys ac yn gryf ac yn rhywbeth meddw gan dderwyddon a mynachod. Wel dyna oedd bryd hynny (ac yn achlysurol nawr yn ystod heuldro'r haf...).

Gyda meintiau cynyddol o fêl o'n gwenyn ein hunain ac awydd i yfed rhywbeth mwy fel cwrw crefft, dechreuon ni grefftio meads cryfder sesiwn wedi'u gwneud gyda chynhwysion gwych a blasau lladd. Mae ein mead yn briodas o dechnegau bragu modern a gymhwysir i'r diod mwyaf hynafol.

Felly, cymerwch yr hyn rhagdybiaethau sydd gennych, a'u hadnewyddu.

Rydyn ni'n dod â chi mead pefriog, sych canolig a blasus. Rydym yn dechrau gyda'r cynhwysion o'r ansawdd gorau y gallwn osod ein dwylo, ychwanegu burum ac amser, a gadael y cynnyrch i wneud y siarad.

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Sadwrn, 29th Mehefin 2024 - Dydd Sadwrn, 29th Mehefin 2024

Event bannerLive Music and BBQ at the MeaderyBBQ a Live Music at the Hive Mind Taproom
more info

Dydd Sadwrn, 29th Mehefin 2024 - Dydd Sadwrn, 29th Mehefin 2024

Dydd Sadwrn, 27th Gorffennaf 2024 - Dydd Sadwrn, 27th Gorffennaf 2024

Dydd Sadwrn, 31st Awst 2024 - Dydd Sadwrn, 31st Awst 2024

Dydd Sadwrn, 28th Medi 2024 - Dydd Sadwrn, 28th Medi 2024

Hive Mind Beekeeping CourseBeekeeping Courses with Hive MindCyflwynwch eich hun i fyd cadw gwenyn gydag arbenigwyr meadmaking Hive Mind.
more info

Dydd Sadwrn, 29th Mehefin 2024 - Dydd Sadwrn, 29th Mehefin 2024

Dydd Sadwrn, 27th Gorffennaf 2024 - Dydd Sadwrn, 27th Gorffennaf 2024

Dydd Sadwrn, 31st Awst 2024 - Dydd Sadwrn, 31st Awst 2024

Dydd Sadwrn, 28th Medi 2024 - Dydd Sadwrn, 28th Medi 2024

Dydd Sadwrn, 26th Hydref 2024 - Dydd Sadwrn, 26th Hydref 2024

Dydd Sadwrn, 30th Tachwedd 2024 - Dydd Sadwrn, 30th Tachwedd 2024

Hive MindMead Making Courses with Hive MindGwnewch eich mead eich hun gyda'r arbenigwyr meadmaking yn Hive Mind Mead & Brew Co. yng Nghil-y-coed, Sir Fynwy.
more info

Map a Chyfarwyddiadau

Hive Mind Mead & Brew Co.

Bracty

Unit 5F, Castleway Industrial Estate, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5PR
Close window

Call direct on:

Ffôn07840 874567

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Iau10:00 - 17:00
Dydd Gwener16:00 - 22:30
Dydd Sadwrn17:00 - 23:00

* Our bottle shop / brewery tour (pre-booking required) times are:

Monday - Friday 10AM - 5PM

Taproom opening times

Fridays: 4PM - 10.30PM

Saturday: Every last Saturday of the month for an event 5pm - 11pm.

Beth sydd Gerllaw

 1. Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog.…

  0.36 milltir i ffwrdd
 2. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  1.09 milltir i ffwrdd
 3. Mae Safle Picnic Black Rock yn safle picnic hardd ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont…

  1.41 milltir i ffwrdd
 4. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  1.41 milltir i ffwrdd
 1. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y blynyddoedd…

  1.46 milltir i ffwrdd
 2. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  1.86 milltir i ffwrdd
 3. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  1.96 milltir i ffwrdd
 4. Paradwys archeolegydd gyda muriau Rhufeinig trawiadol ac olion yn weddill.

  2.05 milltir i ffwrdd
 5. Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys…

  2.36 milltir i ffwrdd
 6. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  2.42 milltir i ffwrdd
 7. Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  2.56 milltir i ffwrdd
 8. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  3.86 milltir i ffwrdd
 9. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  4.01 milltir i ffwrdd
 10. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  4.07 milltir i ffwrdd
 11. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  4.11 milltir i ffwrdd
 12. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  4.44 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo