Magor Church

Am

Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

Bu addoli ar safle'r Santes Fair ym Magwyr ers mor gynnar â'r 7g, er bod rhannau hynaf yr eglwys hon (y gangell a'r tŵr) yn dyddio i'r 13eg a'r 14g.

Ailadeiladwyd rhannau sylweddol o'r eglwys (y nefoedd yn bennaf) yn y 15g, gan chwifio'r clychau yn dyddio o'r 18fed - 20fed ganrif.

Mae'r fynwent yn cynnwys man claddu'r cyfansoddwr Cymreig Mansel Thomas

Map a Chyfarwyddiadau

St. Mary's Church, Magor

Eglwys

Magor Square, Magor, Monmouthshire, NP26 3LY
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 882266

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  0.42 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  1.68 milltir i ffwrdd
 4. Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys…

  1.89 milltir i ffwrdd
 1. Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  1.9 milltir i ffwrdd
 2. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  2.21 milltir i ffwrdd
 3. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y blynyddoedd…

  2.86 milltir i ffwrdd
 4. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  3.38 milltir i ffwrdd
 5. Paradwys archeolegydd gyda muriau Rhufeinig trawiadol ac olion yn weddill.

  3.44 milltir i ffwrdd
 6. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  3.48 milltir i ffwrdd
 7. Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog.…

  3.88 milltir i ffwrdd
 8. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn…

  4.07 milltir i ffwrdd
 9. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  4.88 milltir i ffwrdd
 10. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  4.89 milltir i ffwrdd
 11. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  4.99 milltir i ffwrdd
 12. Mae Safle Picnic Black Rock yn safle picnic hardd ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont…

  5.45 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo