Cestyll a Safleoedd Hanesyddol

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

 1. Raglan Castle
  Castell trawiadol o'r bymthegfed ganrif yw Castell Rhaglan a adeiladwyd gan Syr Wiliam ap Thomas a'i fab William Herbert, a ailfodelwyd gan William Somerset, trydydd iarll Caerwrangon, 1549-89. Caer ganoloesol hwyr orau ym Mhrydain. Arddangosfeydd ar y safle.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 2. Chepstow Castle
  Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda drysau'r castell hynaf yn Ewrop!). Mae'n gampwaith sydd wedi'i gadw'n hyfryd o beirianneg ganoloesol, wedi'i erlid yn uchel uwchben Dyffryn Gwy fel gwers hanes mewn carreg.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 3. Abergavenny Castle
  Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y castell ar agor 11am - 4pm bob dydd. Edrychwn ymlaen at eich croesawu!
  1. 10 Feb 202431 Dec 2024
 4. Caldicot Castle
  Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Fe'i sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.
  1. 26 Mar 20243 Nov 2024
 5. Usk Castle
  Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio o'r golwg y rhan fwyaf o'r amser, ond dim ond aros i chi archwilio'r adfeilion.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 6. Monmouth Castle
  Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd fawr yn dyddio o hanner cyntaf y 12fed ganrif. Ailfodelwyd yn ddiweddarach gan y Lancasters. Lle ganwyd Henry V.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 7. Grosmont Castle
  Olion sylweddol castell o'r drydedd ganrif ar ddeg Hubert de Burgh, a godwyd ar fwnt cynharach. Cafodd ei ailfodelu yn ddiweddarach gan dŷ Lancaster.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 8. Skenfrith Castle
  Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 9. White Castle
  Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn sylweddol yn ail hanner y drydedd ganrif ar ddeg. Cynhaliwyd y castell yn gyffredin â Grosmont a Skenfrith.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 54

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU

  Ffôn

  01291 420241

  Caldicot

  Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Fe'i sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.

  Ychwanegu Caldicot Castle and Country Park i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Monmouth Road, Usk, Monmouthshire, NP15 1SD

  Ffôn

  01291 672563

  Usk

  Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio o'r golwg y rhan fwyaf o'r amser, ond dim ond aros i chi archwilio'r adfeilion.

  Ychwanegu Usk Castle i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Grosmont, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8EP

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Olion sylweddol castell o'r drydedd ganrif ar ddeg Hubert de Burgh, a godwyd ar fwnt cynharach. Cafodd ei ailfodelu yn ddiweddarach gan dŷ Lancaster.

  Ychwanegu Grosmont Castle (Cadw) i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Mary's Priory, Upper Church St, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HU

  Ffôn

  01594 530080

  Chepstow

  Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o flynyddoedd. Mae Priordy Santes Fair ar agor bob dydd fel bendith i'r gymuned. Mae croeso i chi fynd i mewn a jyst bod.

  Ychwanegu St. Mary's Priory, Chepstow i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Peter's Church, Llanwenarth Citra, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7EP

  Ffôn

  01873 857392

  Abergavenny

  Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig tu allan i'r Fenni. Mae'r Eglwys ar agor bob dydd gyda gwirfoddolwyr yn ei thro i'w hagor bob dydd. Mae gennym wasanaeth bob bore Sul am 10am ac mae croeso bob…

  Ychwanegu St. Peter's Church of Llanwenarth Citra i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Old Abergavenny Road, Mamhilad, Pontypool, Monmouthshire, NP4 8RH

  Pontypool

  Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran tarddiad.

  Ychwanegu Church of St Illtyd i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Safle Crefyddol

  Cyfeiriad

  Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Tintern

  Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol bu'n gwasanaethu Plwyf Chapel Hill ym mhen deheuol Tyndyrn.

  Ychwanegu St. Mary's Church i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St. Mary's Priory, St Mary's Priory Centre, Monk Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5ND

  Ffôn

  01873 858787

  Monk Street, Abergavenny

  Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n un o'r eglwysi plwyf mwyaf a gorau yng Nghymru.

  Ychwanegu St. Mary's Priory i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Tŷ Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Wonastow, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4DL

  Ffôn

  07402246502

  Monmouth

  Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r golygfeydd mwyaf diddorol yn Sir Fynwy.

  Ychwanegu Treowen i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Amgueddfa

  Cyfeiriad

  Chepstow Museum, Bridge Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EZ

  Ffôn

  01291 625981

  Chepstow

  Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a fu unwaith yn borthladd a chanolfan farchnad bwysig. Mae ar agor rhwng 11am a 4pm.

  Ychwanegu Chepstow Museum i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Canolfan Dreftadaeth

  Cyfeiriad

  Old Station Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 689566

  Tintern

  Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10 delfrydol hwn – safle erw yn ymffrostio'r gorau o'r hyn sydd gan Sir Fynwy i'w gynnig.

  Ychwanegu Old Station Tintern i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Church of St Stephen & St Tathan, Pound Lane, Caerwent, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5AY

  Ffôn

  07813 264429

  Caerwent, Caldicot

  Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  Ychwanegu Church of St Stephen & St Tathan i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Tintern, Monmouthshire, NP16 6SZ

  Tintern

  Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf, mae Pont Wireworks yn atgof gweladwy o orffennol diwydiannol Tyndyrn. Mae'r bont hon yn gwasanaethu fel y man croesi cyntaf ar Afon Gwy i'r gogledd o Gas-gwent…

  Ychwanegu Tintern Wireworks Bridge i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Monnow Gate and Bridge, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EG

  Ffôn

  01600 775257

  Monmouth

  Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i thŵr porth yn dal i sefyll yn ei le.

  Ychwanegu Monnow Gate and Bridge i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Canolfan Dreftadaeth

  Cyfeiriad

  Black Rock Picnic Site, Black Rock Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TP

  Ffôn

  01633 880494

  Caldicot

  Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn gwahodd pawb i fwynhau'r bysgodfa olaf yma sy'n weddill o eogiaid aber afon Hafren Cymru, y gellir ei wylio'n eithaf diogel o'r safle picnic.

  Ychwanegu Black Rock Lave Net Heritage Fishery i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Llantilio Crossenny, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8TD

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar ddeg a'r bedwaredd ganrif ar ddeg, a ddefnyddiwyd yn ddiweddarach fel porthdy hela. Dim ond y ffos sydd ar ôl erbyn hyn.

  Ychwanegu Hen Gwrt Moated Site (Cadw) i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St. Arvan's Church, Church Lane, St Arvans,, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6EU

  Ffôn

  01291 622064

  St Arvans,, Chepstow

  Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y meudwy St. Arvan o'r 9fed ganrif.

  Ychwanegu St. Arvan's Church i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Tŷ Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Llanvihangel Court, Llanvihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH

  Ffôn

  07806 768 788

  Abergavenny

  Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw Llys Llanvihangel.

  Ychwanegu Llanvihangel Court i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St Jerome's,, Llangwm Uchaf, Llangwm, Usk, Monmouthshire, NP15 1HA

  Ffôn

  +44 (0)204 520 4458

  Llangwm, Usk

  Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils llawr cyn-Raffaelite disglair

  Ychwanegu St Jerome's, Llangwm Uchaf i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Tŷ Hanesyddol

  Cyfeiriad

  58 Monmow Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EN

  Ffôn

  01600 712031

  Monmouth

  Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y Frenhines Anne, yn dyddio o 1752. Ffasâd stryd wedi'i ailfodelu mewn arddull Sioraidd (dyddiad anhysbys). Mae llawer o nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys grisiau…

  Ychwanegu Cornwall House i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo