Cestyll a Safleoedd Hanesyddol

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

 1. Raglan Castle
  Mae Castell Rhaglan yn gastell trawiadol o'r bymthegfed ganrif a adeiladwyd gan Syr Wiliam ap Thomas a'i fab Wiliam Herbert, a ail-luniwyd gan William Somerset, trydydd iarll Caerwrangon, 1549-89. Caer ganoloesol orau o ddiwedd y Oesoedd Canol ym Mhrydain. Arddangosfeydd ar y safle.
 2. Chepstow Castle
  Mae Castell Cas-gwent, sydd wedi ei gadw'n hardd, yn wers hanes mewn carreg. Caer ganoloesol enfawr a nerthol. Lleoliad ysblennydd Afon Gwy. Arddangosfa drawiadol gyda modelau maint bywyd.
  1. Abergavenny Castle
   Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y castell ar agor 11am - 4pm bob dydd. Edrychwn ymlaen at eich croesawu!
   1. Noel Gallagher's High Flying Birds
    Ymwelwch â Chastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.
    1. Usk Castle
     Mae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio o'r golwg y rhan fwyaf o'r amser, ond dim ond aros i chi archwilio'r adfeilion.
     1. Monmouth Castle
      Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn dyddio i hanner cyntaf y 12g. Ail-luniwyd yn ddiweddarach gan y Lancasters. Man geni Harri V.
      1. Grosmont Castle
       Olion sylweddol o gastell Hubert de Burgh yn y drydedd ganrif ar ddeg, a godwyd ar fwnt cynharach. Cafodd ei ailfodelu yn ddiweddarach gan dŷ Caerhirfryn.
       1. Skenfrith Castle
        Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.
        1. White Castle
         Gosod olion ffosedig o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelu'n sylweddol yn ail hanner y drydedd ganrif ar ddeg. Daliwyd y castell yn gyffredin â'r Grysmwnt a Ynysgynwraidd.

         Nifer yr eitemau:

         Nifer yr eitemau: 45

         , wrthi'n dangos 1 i 20.

         1. Math

          Type:

          Safle Hanesyddol

          Cyfeiriad

          Llanthony Priory, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

          Ffôn

          0300 025 6000

          Abergavenny

          Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd a diarffordd Ewias.

          Ychwanegu Llanthony Priory (Cadw) i'ch Taith

         2. Math

          Type:

          Eglwys

          Cyfeiriad

          Penallt Old Church, Penallt, The Rhadyr, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4SE

          Ffôn

          07495 445807

          The Rhadyr, Monmouth

          Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r rhai nad ydynt yn aml yn addoli ynddo. I'w weld o filltiroedd o'i chwmpas mae'n lloches ysbrydol i'r plwyfolion lleol a'r nifer sy'n defnyddio'r llwybrau troed…

          Ychwanegu Penallt Old Church i'ch Taith

         3. Math

          Type:

          Eglwys

          Cyfeiriad

          St Bridget's Church Skenfrith, Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

          Ffôn

          01873 821405

          Abergavenny

          Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy ganrifoedd lawer. Dyma un o'r eglwysi hynaf mewn defnydd parhaus yn Sir Fynwy.

          Ychwanegu St Bridget's Church Skenfrith i'ch Taith

         4. Math

          Type:

          Castell

          Cyfeiriad

          Goodrich, ROSS-ON-WYE, Herefordshire, HR9 6HY

          Ffôn

          01600 890538

          ROSS-ON-WYE

          Dewch i ail-fyw hanes cythryblus Castell Goodrich gyda'n sain rydd ac yna dringo i'r brwydrau am olygfeydd syfrdanol dros Ddyffryn Gwy. Yn olaf, mwynhewch ddetholiad o ddiodydd a byrbrydau cartref yng nghaffi'r castell.

          Ychwanegu Goodrich Castle i'ch Taith

         5. Math

          Type:

          Eglwys

          Cyfeiriad

          16A St James St, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DL

          Ffôn

          01600712202

          Monmouth

          Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd" pensaernïol Trefynwy.

          Ychwanegu Monmouth Methodist Church i'ch Taith

         6. Math

          Type:

          Castell

          Cyfeiriad

          Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

          Ffôn

          0300 025 6000

          Abergavenny

          Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.

          Ychwanegu Skenfrith Castle (Cadw) i'ch Taith

         7. Math

          Type:

          Safle Crefyddol

          Cyfeiriad

          Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

          Tintern

          Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben Gwesty'r Abbey ac yn wreiddiol bu'n gwasanaethu Plwyf Chapel Hill ym mhen deheuol Tyndyrn.

          Ychwanegu St. Mary's Church i'ch Taith

         8. Math

          Type:

          Eglwys

          Cyfeiriad

          Llanfair Kilgeddin, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9BG

          Ffôn

          0204 520 4458

          Abergavenny

          Sef eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn yr 1800au, gan ailddefnyddio rhywfaint o'r adeiladwaith cynharach yn ofalus – megis y sgrin rood-ood, gwydr lliw ac olion o'r 15fed ganrif.

          Ychwanegu St Mary the Virgin, Llanfair Kilgeddin i'ch Taith

         9. Math

          Type:

          Castell

          Cyfeiriad

          Monmouth Road, Usk, Monmouthshire, NP15 1SD

          Ffôn

          01291 672563

          Usk

          Mae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio o'r golwg y rhan fwyaf o'r amser, ond dim ond aros i chi archwilio'r adfeilion.

          Ychwanegu Usk Castle i'ch Taith

         10. Math

          Type:

          Canolfan Dreftadaeth

          Cyfeiriad

          Goytre Wharf & Canal Visitor Centre, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EW

          Ffôn

          01873 880516

          Abergavenny

          Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan ymwelwyr brysur a marina ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu.

          Ychwanegu Goytre Wharf & Canal Visitor Centre i'ch Taith

         11. Math

          Type:

          Olion Rhufeinig

          Cyfeiriad

          Caerwent, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5BA

          Ffôn

          01443 336000

          Caldicot

          Paradwys archeolegydd. Prifddinas llwythol y Silures (Venta Silurum) - muriau trawiadol o'r bedwaredd ganrif yn sefyll hyd at 17 troedfedd (5.2m) o uchder. Erys tai cloddio, fforwm-basilica a theml Romano-Brydeinig hefyd.

          Ychwanegu Caerwent Roman Town i'ch Taith

         12. Math

          Type:

          Eglwys

          Cyfeiriad

          St Michael and All Angels', Chepstow Road, Gwernesney, Usk, Monmouthshire, NP15 1HE

          Ffôn

          +44 (0)204 520 4458

          Gwernesney, Usk

          Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn gartref i'r clychau hynaf yn Sir Fynwy.

          Ychwanegu St Michael and All Angels', Gwernesney i'ch Taith

         13. Math

          Type:

          Castell

          Cyfeiriad

          Monmouth Castle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BS

          Ffôn

          0300 025 6000

          Monmouth

          Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn dyddio i hanner cyntaf y 12g. Ail-luniwyd yn ddiweddarach gan y Lancasters. Man geni Harri V.

          Ychwanegu Monmouth Castle (Cadw) i'ch Taith

         14. Math

          Type:

          Eglwys

          Cyfeiriad

          St David's Church, Llangeview, Usk, Monmouthshire, NP15 1NF

          Ffôn

          0204 520 4458

          Usk

          Eglwys hynafol mewn mynwent eglwys bron gylchol, gyda thrawst rood a chroglofft o'r 15fed ganrif, a chyfoeth o waith coed o'r 18fed ganrif

          Ychwanegu St David's Church, Llangeview i'ch Taith

         15. Math

          Type:

          Safle Hanesyddol

          Cyfeiriad

          Shire Hall, Agincourt Square, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DY

          Ffôn

          01600 775257

          Monmouth

          Mae Neuadd y Sir yn gyn-lys Assizes a Sesiynau Chwarter yng nghanol Mynwy, De Cymru. Mae'n adeilad rhestredig Gradd I, wedi'i ddylunio'n glasurol yn Sgwâr Agincourt ar ben Stryd Monnow.

          Ychwanegu Shire Hall Museum, Monmouth i'ch Taith

         16. Math

          Type:

          Eglwys

          Cyfeiriad

          St Mary's Priory, Upper Church St, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HU

          Ffôn

          01594 530080

          Chepstow

          Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o flynyddoedd. Mae Priordy Santes Fair ar agor bob dydd fel bendith i'r gymuned. Mae croeso i chi fynd i mewn a jyst bod.

          Ychwanegu St. Mary's Priory, Chepstow i'ch Taith

         17. Math

          Type:

          Castell

          Cyfeiriad

          White Castle, Llantilio Crosenny, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UD

          Ffôn

          0300 025 6000

          Abergavenny

          Gosod olion ffosedig o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelu'n sylweddol yn ail hanner y drydedd ganrif ar ddeg. Daliwyd y castell yn gyffredin â'r Grysmwnt a Ynysgynwraidd.

          Ychwanegu White Castle (Cadw) i'ch Taith

         18. Math

          Type:

          Eglwys

          Cyfeiriad

          St. Arvan's Church, Church Lane, St Arvans,, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6EU

          Ffôn

          01291 622064

          St Arvans,, Chepstow

          Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y meudwy St. Arvan o'r 9fed ganrif.

          Ychwanegu St. Arvan's Church i'ch Taith

         19. Math

          Type:

          Eglwys

          Cyfeiriad

          Monmouth Road, Tintern Parva, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SG

          Ffôn

          01594 530080

          Tintern

          Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man o fyfyrdod tawel, lle rydych chi'n ymuno â'r nifer sydd wedi mynd drwyddi'r drysau dros 13 canrif mewn cymrodoriaeth a heddwch.

          Ychwanegu St Michaels Church i'ch Taith

         20. Math

          Type:

          Eglwys

          Cyfeiriad

          St. Mary's Priory, St Mary's Priory Centre, Monk Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5ND

          Ffôn

          01873 858787

          Abergavenny

          Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n un o'r eglwysi plwyf mwyaf a gorau yng Nghymru.

          Ychwanegu St. Mary's Priory i'ch Taith

         Peidiwch â Methu....

         Peidiwch â Methu....

         • Cymru Wales Logo
         • Site Logo
         • Monlife Logo
         • Monmouthshire Logo