Cestyll a Safleoedd Hanesyddol

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

 1. Raglan Castle
  Mae Castell Rhaglan yn gastell trawiadol o'r bymthegfed ganrif a adeiladwyd gan Syr Wiliam ap Thomas a'i fab Wiliam Herbert, a ail-luniwyd gan William Somerset, trydydd iarll Caerwrangon, 1549-89. Caer ganoloesol orau o ddiwedd y Oesoedd Canol ym Mhrydain. Arddangosfeydd ar y safle.
 2. Chepstow Castle
  Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda drysau'r castell hynaf yn Ewrop!). Mae'n gampwaith sydd wedi'i gadw'n hyfryd o beirianneg ganoloesol, wedi'i erlid yn uchel uwchben Dyffryn Gwy fel gwers hanes mewn carreg.
  1. Abergavenny Castle
   Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y castell ar agor 11am - 4pm bob dydd. Edrychwn ymlaen at eich croesawu!
   1. Caldicot Castle
    Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Fe'i sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.
    1. Usk Castle
     Mae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio o'r golwg y rhan fwyaf o'r amser, ond dim ond aros i chi archwilio'r adfeilion.
     1. Monmouth Castle
      Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn dyddio i hanner cyntaf y 12g. Ail-luniwyd yn ddiweddarach gan y Lancasters. Man geni Harri V.
      1. Grosmont Castle
       Olion sylweddol o gastell Hubert de Burgh yn y drydedd ganrif ar ddeg, a godwyd ar fwnt cynharach. Cafodd ei ailfodelu yn ddiweddarach gan dŷ Caerhirfryn.
       1. Skenfrith Castle
        Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.
        1. White Castle
         Gosod olion ffosedig o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelu'n sylweddol yn ail hanner y drydedd ganrif ar ddeg. Daliwyd y castell yn gyffredin â'r Grysmwnt a Ynysgynwraidd.

         Nifer yr eitemau:

         Nifer yr eitemau: 54

         , wrthi'n dangos 1 i 20.

         1. Math

          Type:

          Eglwys

          Cyfeiriad

          The Rectory,, B4347, Grosmont, Monmouthshire, NP7 8LW

          Grosmont

          Eglwys blwyf nodedig o faint nodedig o'r 13g yw Eglwys Sant Nicholas yn y Grysmwnt (oherwydd pwysigrwydd y Grysmwnt pan gafodd ei hadeiladu).

          Ychwanegu Church of St. Nicholas, Grosmont i'ch Taith

         2. Math

          Type:

          Eglwys

          Cyfeiriad

          Llanfair Kilgeddin, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9BG

          Ffôn

          0204 520 4458

          Abergavenny

          Eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio rhywfaint o'r adeiladwaith cynharach yn ofalus – megis y sgrin rood-ganrif, gwydr lliw a thraul.

          Ychwanegu St Mary the Virgin, Llanfair Kilgeddin i'ch Taith

         3. Math

          Type:

          Tŷ Hanesyddol

          Cyfeiriad

          Priory Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NX

          Ffôn

          01600 712034

          Monmouth

          Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf hanesyddol ym Mynwy. Wedi'i adnewyddu'n llwyr ychydig flynyddoedd yn ôl, mae'r Priordy yn cynnig cyfleusterau modern iawn ar gyfer amrywiaeth o gynulliadau.

          Ychwanegu The Priory Monmouth i'ch Taith

         4. Math

          Type:

          Eglwys

          Cyfeiriad

          St Bridget's Church Skenfrith, Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

          Ffôn

          01873 821405

          Abergavenny

          Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy ganrifoedd lawer. Dyma un o'r eglwysi hynaf mewn defnydd parhaus yn Sir Fynwy.

          Ychwanegu St Bridget's Church Skenfrith i'ch Taith

         5. Math

          Type:

          Castell

          Cyfeiriad

          Monmouth Castle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BS

          Ffôn

          0300 025 6000

          Monmouth

          Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn dyddio i hanner cyntaf y 12g. Ail-luniwyd yn ddiweddarach gan y Lancasters. Man geni Harri V.

          Ychwanegu Monmouth Castle (Cadw) i'ch Taith

         6. Math

          Type:

          Eglwys

          Cyfeiriad

          St Mary's Priory, Upper Church St, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HU

          Ffôn

          01594 530080

          Chepstow

          Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o flynyddoedd. Mae Priordy Santes Fair ar agor bob dydd fel bendith i'r gymuned. Mae croeso i chi fynd i mewn a jyst bod.

          Ychwanegu St. Mary's Priory, Chepstow i'ch Taith

         7. Math

          Type:

          Eglwys

          Cyfeiriad

          St Peters’ Church,, Dixton Ln, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SY

          Monmouth

          Eglwys San Pedr yn Dixton, ar gyrion Mynwy ar hyd Afon Gwy.

          Ychwanegu St Peter's Church, Dixton i'ch Taith

         8. Math

          Type:

          Eglwys

          Cyfeiriad

          St David's Church, Llangeview, Usk, Monmouthshire, NP15 1NF

          Ffôn

          0204 520 4458

          Usk

          Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif, a chyfoeth o waith coed o'r 18fed ganrif

          Ychwanegu St David's Church, Llangeview i'ch Taith

         9. Math

          Type:

          Safle Crefyddol

          Cyfeiriad

          Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

          Tintern

          Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol bu'n gwasanaethu Plwyf Chapel Hill ym mhen deheuol Tyndyrn.

          Ychwanegu St. Mary's Church i'ch Taith

         10. Math

          Type:

          Safle Hanesyddol

          Cyfeiriad

          Clydach Recreation Ground, Quarry Road, Clydach, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0LR

          Clydach, Abergavenny

          Archwiliwch weddillion Gwaith Haearn Clydach yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, gyda pharcio ac ardal bicnic ar y safle.

          Ychwanegu Clydach Ironworks and picnic site i'ch Taith

         11. Math

          Type:

          Safle Hanesyddol

          Cyfeiriad

          Tintern Abbey, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE

          Ffôn

          03000 252239

          Tintern

          Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn. Ailadeiladwyd eglwys anhygoel o gyflawn yr abaty ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg a dechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg, gydag olion helaeth o adeiladau clostir a…

          Ychwanegu Tintern Abbey (Cadw) i'ch Taith

         12. Math

          Type:

          Eglwys

          Cyfeiriad

          St Jerome's,, Llangwm Uchaf, Llangwm, Usk, Monmouthshire, NP15 1HA

          Ffôn

          +44 (0)204 520 4458

          Llangwm, Usk

          Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils llawr Cyn-Raphaelaidd syfrdanol

          Ychwanegu St Jerome's, Llangwm Uchaf i'ch Taith

         13. Math

          Type:

          Amgueddfa

          Cyfeiriad

          Chepstow Museum, Bridge Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EZ

          Ffôn

          01291 625981

          Chepstow

          Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a fu ar un adeg yn borthladd pwysig ac yn ganolfan marchnad. Mae ar agor 11am - 4pm.

          Ychwanegu Chepstow Museum i'ch Taith

         14. Math

          Type:

          Castell

          Cyfeiriad

          Grosmont, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8EP

          Ffôn

          0300 025 6000

          Abergavenny

          Olion sylweddol o gastell Hubert de Burgh yn y drydedd ganrif ar ddeg, a godwyd ar fwnt cynharach. Cafodd ei ailfodelu yn ddiweddarach gan dŷ Caerhirfryn.

          Ychwanegu Grosmont Castle (Cadw) i'ch Taith

         15. Math

          Type:

          Eglwys

          Cyfeiriad

          16A St James St, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DL

          Ffôn

          01600712202

          Monmouth

          Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd" pensaernïol Trefynwy.

          Ychwanegu Monmouth Methodist Church i'ch Taith

         16. Math

          Type:

          Canolfan Dreftadaeth

          Cyfeiriad

          Old Station Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

          Ffôn

          01291 689566

          Tintern

          Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r safle delfrydol 10 – erw hwn yn ymfalchïo yn y gorau o'r hyn sydd gan Sir Fynwy i'w gynnig.

          Ychwanegu Old Station Tintern i'ch Taith

         17. Cyfeiriad

          Coed Y Bwnydd, Bettws Newydd, Usk, Monmouthshire, NP15 1JS

          Ffôn

          01874625515

          Usk

          Coed y Bwnydd yw'r bryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd â'i chyflwr gorau yn Sir Fynwy, ac mae hanes o ymwneud pobl yn ymestyn yn ôl dros 2,000 o flynyddoedd.

          Ychwanegu Coed Y Bwnydd Hill Fort & Woodlands i'ch Taith

         18. Math

          Type:

          Castell

          Cyfeiriad

          Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

          Ffôn

          0300 025 6000

          Abergavenny

          Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.

          Ychwanegu Skenfrith Castle (Cadw) i'ch Taith

         19. Math

          Type:

          Eglwys

          Cyfeiriad

          St Martin's Church, Cwmyoy, Vale of Ewyas, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NS

          Vale of Ewyas, Abergavenny

          Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

          Ychwanegu St Martin's Church, Cwmyoy i'ch Taith

         20. Math

          Type:

          Eglwys

          Cyfeiriad

          Old Abergavenny Road, Mamhilad, Pontypool, Monmouthshire, NP4 8RH

          Pontypool

          Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran tarddiad.

          Ychwanegu Church of St Illtyd i'ch Taith

         Peidiwch â Methu....

         Peidiwch â Methu....

         Peidiwch â Methu....

         Peidiwch â Methu....

         • Cymru Wales Logo
         • Site Logo
         • Monlife Logo
         • Monmouthshire Logo