Sba a lles

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 7

 1. Math

  Type:

  Canolfan Hamdden

  Cyfeiriad

  Old Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 6EP

  Ffôn

  01873 735360

  Abergavenny

  Ewch i Ganolfan Hamdden y Fenni ar gyfer nofio, gweithgareddau chwaraeon, cyfleusterau iechyd a mwy.

  Ychwanegu Abergavenny Leisure Centre i'ch Taith

 2. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  St Pierre Park, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6YA

  Ffôn

  01291 625261

  Chepstow

  Adeiladwyd Gwestai Delta gan Marriott St Pierre Country Club o amgylch maenordy hardd o'r 14eg ganrif ac mae wedi'i leoli'n ddelfrydol dim ond taith fer o Hen Bont Hafren. Mae'n cynnig llety rhagorol a chyfleusterau cynadledda.

  Ychwanegu Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Canolfan Hamdden

  Cyfeiriad

  Welsh Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5LX

  Ffôn

  01291 635745

  Chepstow

  Ewch i Ganolfan Hamdden Cas-gwent i nofio, chwarae chwaraeon, cadw'n heini a mwy.

  Ychwanegu Chepstow Leisure Centre i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Canolfan Hamdden

  Cyfeiriad

  Mill Lane, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4BN

  Ffôn

  01291426850

  Caldicot

  Mae Canolfan Hamdden Cil-y-coed yn cynnig nofio, ystafelloedd ffitrwydd, cyrtiau sboncen a mwy.

  Ychwanegu Caldicot Leisure Centre i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Darparwr Gweithgaredd

  Cyfeiriad

  Old Court Hotel, Symonds Yat West, Ross-On-Wye, Herefordshire, HR9 6DA

  Ffôn

  07811482832

  Ross-On-Wye

  Mae fy 'swyddfa ddyfrllyd' yn cwmpasu dros 86 milltir o afon Gwy lle rwy'n cynnig nofio antur 1k – 7km o nofio antur yn dysgu techneg addysgu a darllen afonydd.

  Mae'r rhan fwyaf o nofio'n cynnwys cerdded i fyny'r banc a nofio yn ôl i lawr yr afon,…

  Ychwanegu Swim Wild i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Canolfan Hamdden

  Cyfeiriad

  Monmouth Leisure Centre, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Ffôn

  01600 775135

  Monmouth

  Mae Canolfan Hamdden Trefynwy yn cynnig nofio, ystafelloedd ffitrwydd, cyrtiau sboncen a mwy.

  Ychwanegu Monmouth Leisure Centre i'ch Taith

 7. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Llangybi, Usk, Monmouthshire, NP15 1PG

  Ffôn

  01633 450521

  Usk

  Yn dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif, mae'r adeilad hanesyddol wedi cael ei adnewyddu a'i ymestyn i greu gwesty maenordy gyda holl angenrheidiau bywyd modern.

  Ychwanegu Cwrt Bleddyn Hotel & Spa i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo