Taith Gerdded Dyffryn Wysg

Atyniadau y mae’n rhaid eu gweld ar y daith gerdded

Ysbrydoliaeth

 1. Caerleon Roman Fortress and Baths
  Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng Awstaidd ym Mhrydain o tua A.D. 75. Olion trawiadol o faddondai'r gaer, amffitheatr, barics, a wal caer.
  1. 1 Apr 202431 Mar 2025
 2. Crickhowell
  Mae tref hanesyddol Crughywel yn gorwedd ar Afon Wysg ar ymyl ddeheuol y Mynydd Du yn rhan Ddwyreiniol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
 3. Brecon Cathedral
  Wedi'i sefydlu fel priordy Benedictaidd, daeth wedyn yn eglwys blwyf Aberhonddu yn 1537, rôl a ddaliodd hyd yn 1923 daeth yn Gadeirlan i Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu a oedd newydd ei chreu.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 88

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Llanhennock, Usk, Monmouthshire, NP18 1LU

  Ffôn

  07899751204

  Pris

  Amcanbris£1,700.00 fesul uned yr wythnos

  Usk

  Llanhennock 2 filltir. Bwthyn gwyliau trawiadol o Dde Cymru sydd wedi'i leoli'n berffaith yng nghefn gwlad hardd sy'n edrych dros Afon Wysg, gwesty'r Celtic Manor (gyferbyn â chwrs Cwpan Ryder 2010) a'i osod mewn 20 erw o'i thiroedd ei hun.

  Pris

  Amcanbris£1,700.00 fesul uned yr wythnos

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuWoodbankAr-lein

  Ychwanegu Woodbank i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  29 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AA

  Ffôn

  01873 855074

  Abergavenny

  Bwyty Kings Arms yw'r lle perffaith ar gyfer cinio neu ginio yn Y Fenni.

  Ychwanegu The Kings Arms Restaurant i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  The Chapel & Kitchen, The Chapel, Market St, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5NT

  Ffôn

  01873 852690

  Market St, Abergavenny

  Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd.

  Nourish a hyfrydwch yr artist a'r plentyn creadigol gyda llyfrau ysbrydoledig a chylchgronau annibynnol.

  Arddangos casgliadau o emwaith, tecstilau a…

  Ychwanegu The Art Shop & Chapel i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  29 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AA

  Ffôn

  01873 855074

  Pris

  Amcanbriso £75.00 y person y noson am wely & brecwasti£135.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Abergavenny

  Mae'r Kings Arms yn dafarn hyfforddi o ddiwedd yr 16eg ganrif, sy'n rhoi enghraifft wych o sut y byddai llawer o'r Fenni wedi edrych cyn addasiadau Sioraidd ffurfiol.

  Pris

  Amcanbriso £75.00 y person y noson am wely & brecwasti£135.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Ychwanegu The Kings Arms i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  The Black Bear Inn, Bettws Newydd, Usk, Monmouthshire, NP15 1JN

  Ffôn

  01873 880701

  Usk

  Mae The Black Bear Inn yn dafarn a bwyty pentref bach sy'n gweini bwyd Prydeinig tymhorol, wedi'i leoli yn Nyffryn Wysg.

  Ychwanegu The Black Bear Inn i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Usk Memorial Hall, Maryport St, Usk, Monmouthshire, NP15 1AD

  Ffôn

  07890 240184

  Usk

  Marchnad wych yn rhedeg bob 1af a 3ydd dydd Sadwrn y mis rhwng 9.30am a 12pm

  Ychwanegu The Usk Farmers' Market i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Abergavenny to Pontypool layby, Usk Road, Llanover, Monmouthshire, NP7 9EB

  Ffôn

  01633 644850

  Llanover

  Taith gerdded 7.8 milltir o gwmpas pentref Llanofer ger Y Fenni.

  Ychwanegu 10 Llanover and Out! i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  2 Oxford Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5RP

  Ffôn

  01873 854823

  Pris

  Amcanbris£50.00 y person y noson am wely & brecwast

  Abergavenny

  Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Nhŷ Gwadd Jenny, canolfan berffaith ar gyfer eich ymweliad â'r Fenni, porth i Dde Cymru a Bannau Brycheiniog. Cymerwch olwg ar ein safle a rhowch wybod os oes gennych unrhyw ymholiadau.

  Pris

  Amcanbris£50.00 y person y noson am wely & brecwast

  Ychwanegu The Guest House i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Abergavenny Byefield Lane Car Park, Tudor Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5UD

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny

  Taith gerdded 1.6 milltir o amgylch Dolydd y Castell a Gerddi Linda Vista.

  Ychwanegu Health Walk - Castle Meadows & Linda Vista Gardens i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1RY

  Ffôn

  01291 672133

  Pris

  Amcanbriso £110.00i£140.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Usk

  Mae Gwesty'r Three Salmons yn berffaith ar gyfer eich arhosiad, p'un a ydych chi'n mwynhau Taith Gerdded Dyffryn Wysg neu ddim ond mynd i ymlacio a dadflino.

  Pris

  Amcanbriso £110.00i£140.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Ychwanegu Three Salmons Hotel i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  High Street, Caerleon, Newport, NP18 1AE

  Ffôn

  01633 422518

  Caerleon

  Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng Awstaidd ym Mhrydain o tua A.D. 75. Olion trawiadol o faddondai'r gaer, amffitheatr, barics, a wal caer.

  Ychwanegu Caerleon Roman Fortress & Baths (Cadw) i'ch Taith

 12. Crickhowell Blue -Crickhowell Loop Route

  Cyfeiriad

  Crug Hywel | Crickhowell, Powys, NP8 1AA

  Ffôn

  01874 623366

  Powys

  Dechrau Maes Parcio Crughywel GR219 183

  Trowch R allan o CP ac i lawr i'r brif ffordd. Trowch L a chymryd L gyntaf oddi ar y brif ffordd. FELLY am 2km a throi R ar lwybr rhwng gwrychoedd. Dilynwch y llwybr wedyn SO dros y bont ac i fyny at…

  Ychwanegu Crickhowell Blue -Crickhowell Loop Route i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Near Caerleon, Llanhennock, Monmouthshire, NP18 1LU

  Ffôn

  01633 422888

  Pris

  Amcanbris£35.00 y person y noson am wely & brecwast

  Llanhennock

  Wedi'i lleoli ar fferm laeth weithredol, mae'r Granary mewn lleoliad gwledig heddychlon iawn ac eto dim ond pum munud yn y car o Gyffordd 25 yr M4 a 25 munud o ganol dinas Caerdydd.

  Pris

  Amcanbris£35.00 y person y noson am wely & brecwast

  Ychwanegu The Granary i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Merthyr Road, Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LH

  Ffôn

  01873 854831

  Pris

  Amcanbris£60.00 y person y noson am wely & brecwast

  Abergavenny

  Mae Tafarn y Bont yn Llan-ffwyst, a adnabyddir fel "Y Bont" yn dafarn fach dan berchnogaeth breifat a berfeddir ar lannau afon Wysg, hawdd dod o hyd iddo, a dim ond 1/2 milltir o dref hynafol Y Fenni, y cyfeirir ati'n aml fel "Porth Cymru".

  Pris

  Amcanbris£60.00 y person y noson am wely & brecwast

  Ychwanegu The Bridge Inn i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  62, Maryport Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1AD

  Ffôn

  01291 671319

  Pris

  Amcanbris£79.00 y person y noson am wely & brecwast

  Usk

  Ar ôl prynu The New Court Inn ym mis Tachwedd 2012, mae'r perchnogion wedi adfer y dafarn yn ôl i'w hen ogoniant yn gariadus.

  Pris

  Amcanbris£79.00 y person y noson am wely & brecwast

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuThe New Court InnAr-lein

  Ychwanegu The New Court Inn i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Pontypool Road, Llanbadoc, Monmouthshire, NP15 1SY

  Ffôn

  01291 672302

  Pris

  Amcanbriso £140.00i£200.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Llanbadoc

  Ar gyrion yr hen dref farchnad hyfryd hon, mae Glen Yr Afon, fila Fictoraidd unigryw, yn cynnig yr holl gyfleusterau a ddisgwylir o westy modern ynghyd ag awyrgylch cynnes cartref teuluol.

  Pris

  Amcanbriso £140.00i£200.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Ychwanegu Glen Yr Afon House Hotel i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Byefield Lane Car Park, Tudor Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5UD

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny

  Taith gerdded 4 milltir ar hyd Afon Wysg i'r gorllewin o'r Fenni.

  Ychwanegu Health Walk - River Usk & Llanwenarth i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  50 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EU

  Ffôn

  01873 736 950

  Abergavenny

  Mae'r Angel Bakery wedi agor yn Y Fenni, yn gwerthu bara blasus a nwyddau o safon uchel mae pobl yn ei ddisgwyl gan yr Angel.

  Ychwanegu The Angel Bakery i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Abergavenny Museum and Castle, Castle Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EE

  Ffôn

  01873 845282

  Abergavenny

  Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y castell ar agor 11am - 4pm bob dydd. Edrychwn ymlaen at eich croesawu!

  Ychwanegu Abergavenny Museum and Castle i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Abergavenny Bus Station, Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5NE

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny

  Taith 3.4 milltir o hyd o'r Fenni i ben y Sgert Fach.

  Ychwanegu 1 Abergavenny to Little Skirrid i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo