Taith Gerdded Dyffryn Wysg

Atyniadau y mae’n rhaid eu gweld ar y daith gerdded

Ysbrydoliaeth

 1. Caerleon Roman Fortress and Baths
  Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng Awstaidd ym Mhrydain o tua A.D. 75. Olion trawiadol o faddondai'r gaer, amffitheatr, barics, a wal caer.
  1. 1 Apr 202331 Mar 2024
 2. Crickhowell
  Mae tref hanesyddol Crughywel yn gorwedd ar Afon Wysg ar ymyl ddeheuol y Mynydd Du yn rhan Ddwyreiniol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
 3. Brecon Cathedral
  Wedi'i sefydlu fel priordy Benedictaidd, daeth wedyn yn eglwys blwyf Aberhonddu yn 1537, rôl a ddaliodd hyd yn 1923 daeth yn Gadeirlan i Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu a oedd newydd ei chreu.

  Nifer yr eitemau:

  Nifer yr eitemau: 89

  , wrthi'n dangos 1 i 20.

  1. Cyfeiriad

   35 Mount Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7DT

   Ffôn

   01873 850111

   Abergavenny

   Ffurfiwyd paragleidio echelin am y tro cyntaf yn 1997. Mae'r Ysgol wedi bod trwy sawl ymgnawdoliad a lleoliad yn y cyfnod hwn, bob amser o gwmpas Y Fenni, sydd wedi rhoi mynediad i ni i rai o'r safleoedd hedfan gorau yn y DU.

   Ychwanegu Axis Paragliding and Paramotoring i'ch Taith

  2. Cyfeiriad

   Castle Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5DL

   Ffôn

   01633 644850

   Abergavenny

   Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl glan yr afon, wrth ymyl Afon Wysg, gyda choed yn ffinio, copaon bach, nentydd a phyllau.

   Ychwanegu Castle Meadows i'ch Taith

  3. Cyfeiriad

   Llanfoist Crossing Car Park, Merthyr Road, Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LP

   Ffôn

   01633 644850

   Llanfoist, Abergavenny

   Cerddwch 1.6 milltir ar hyd y gamlas a dychwelyd ar lwybr a mân ffordd.

   Ychwanegu Health Walk - Llanfoist Canal East Walk i'ch Taith

  4. Cyfeiriad

   The Abergavenny Baker, 1 The Courtyard, Lion Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5PE

   Ffôn

   07977 511337

   Lion Street, Abergavenny

   Mae Baker y Fenni yn Ysgol Goginio arobryn sydd wedi'i lleoli yng nghanol tref y Fenni, prifddinas foodie De Cymru. 

   Ychwanegu The Abergavenny Baker i'ch Taith

  5. Crickhowell Red - Mynydd Du Forest Route

   Cyfeiriad

   Crug Hywel | Crickhowell, Powys, NP8 1AA

   Ffôn

   01874 623366

   Powys

   Llwybr Fforest Mynydd Du 36km

   Ychwanegu Crickhowell Red - Mynydd Du Forest Route i'ch Taith

  6. Cyfeiriad

   Monmouth Road, Usk, Monmouthshire, NP15 1SD

   Ffôn

   01291 672563

   Usk

   Mae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio o'r golwg y rhan fwyaf o'r amser, ond dim ond aros i chi archwilio'r adfeilion.

   Ychwanegu Usk Castle i'ch Taith

  7. Cyfeiriad

   21 Monmouth Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5HF

   Ffôn

   01873 857121

   Pris

   Amcanbriso £90.00i£199.00 y pen y noson

   Abergavenny

   Wedi'i leoli'n agos at ganol tref farchnad hanesyddol Y Fenni, mae Gwesty'r Fenni yn cynnig llety gwestai 4 seren mewn adeilad Fictoraidd swynol gyda ffasâd brics coch deniadol a thrim carreg.

   Pris

   Amcanbriso £90.00i£199.00 y pen y noson

   Ychwanegu Abergavenny Hotel i'ch Taith

  8. Cyfeiriad

   Clytha National Trust car park, Old Abergavenny road, Raglan, Monmouthshire, NP7 9BW

   Ffôn

   01633 644850

   Raglan

   Taith gerdded 6 milltir ar hyd Rhodfa Dyffryn Wysg ac yn ôl trwy Betws Newydd ac ystâd Clytha'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yng nghefn gwlad rhwng Y Fenni a Rhaglan.

   Ychwanegu 12 Clytha and Bettws Newydd i'ch Taith

  9. Cyfeiriad

   Abergavenny Museum and Castle, Castle Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EE

   Ffôn

   01873 845282

   Abergavenny

   Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y castell ar agor 11am - 4pm bob dydd. Edrychwn ymlaen at eich croesawu!

   Ychwanegu Abergavenny Museum and Castle i'ch Taith

  10. Cyfeiriad

   Church Road Wharf, Maes Y Gwartha Road, Gilwern, Monmouthshire, NP7 0EP

   Ffôn

   01873 832340

   Pris

   Amcanbriso £1,047.00i£1,346.00 fesul uned yr wythnos

   Gilwern

   Am hoe sy'n cynnig ymlacio go iawn, rhowch gynnig ar wyliau cwch cul ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, o fewn Parc Cenedlaethol hardd Bannau Brycheiniog.

   Pris

   Amcanbriso £1,047.00i£1,346.00 fesul uned yr wythnos

   Ychwanegu Castle Narrowboats i'ch Taith

  11. Cyfeiriad

   Llanfoist Crossing Car Park,, Merthyr Road, Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LP

   Ffôn

   01633 644850

   Llanfoist, Abergavenny

   Taith gerdded 2.8 milltir ar hyd y trac beicio i Gofilon ac yn ôl ar hyd y gamlas.

   Ychwanegu Health Walk - Llanfoist Canal West Walk i'ch Taith

  12. Cyfeiriad

   29 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AA

   Ffôn

   01873 855074

   Abergavenny

   Mae Gwesty'r Kings Arms yn dafarn hyfforddi o ddiwedd yr unfed ganrif ar bymtheg sydd wedi'i lleoli yng nghanol tref farchnad brysur Gymreig y Fenni; y porth i Gymru.

   Ychwanegu The Kings Arms i'ch Taith

  13. Cyfeiriad

   High Street, Caerleon, Newport, NP18 1AH

   Ffôn

   0300 111 2 333

   Caerleon

   Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn alltudiad pellaf o'r Ymerodraeth Rufeinig nerthol.

   Ychwanegu National Roman Legion Museum i'ch Taith

  14. Cyfeiriad

   Abergavenny Byefield Lane Car Park, Tudor Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5UD

   Ffôn

   01633 644850

   Abergavenny

   Taith gerdded 1.6 milltir o amgylch Dolydd y Castell a Gerddi Linda Vista.

   Ychwanegu Health Walk - Castle Meadows & Linda Vista Gardens i'ch Taith

  15. Cyfeiriad

   Merthyr Road, Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LH

   Ffôn

   01873 854831

   Pris

   Amcanbris£60.00 y person y noson am wely & brecwast

   Abergavenny

   Mae Tafarn y Bont yn Llan-ffwyst, a adnabyddir fel "Y Bont" yn dafarn fach dan berchnogaeth breifat a berfeddir ar lannau afon Wysg, hawdd dod o hyd iddo, a dim ond 1/2 milltir o dref hynafol Y Fenni, y cyfeirir ati'n aml fel "Porth Cymru".

   Pris

   Amcanbris£60.00 y person y noson am wely & brecwast

   Ychwanegu The Bridge Inn i'ch Taith

  16. Cyfeiriad

   Pantygoitre Farm, Llanfair Kilgeddin, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9BE

   Ffôn

   01873 840207

   Pris

   Amcanbriso £450.00i£550.00 fesul uned yr wythnos

   Abergavenny

   Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn ein fferm Holiday Cottages sy'n rhan o fferm Panty-goitre, fferm draddodiadol teuluol sy'n cael ei rhedeg yng nghanol Sir Fynwy yn Nyffryn Wysg ger y Fenni - Porth Cymru.

   Pris

   Amcanbriso £450.00i£550.00 fesul uned yr wythnos

   Ychwanegu Swanmeadow Holiday Cottages i'ch Taith

  17. Cyfeiriad

   The Angel Hotel, 15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EN

   Ffôn

   01873 857121

   Abergavenny

   Mae Gwesty'r Angel yn croesawu ymweliadau grŵp a phartïon hyfforddwyr, ac yn cynnig amrywiaeth o becynnau i helpu i gyflawni pob angen.

   Ychwanegu The Angel Hotel Group Accommodation i'ch Taith

  18. Cyfeiriad

   Llanhennock, Usk, Monmouthshire, NP18 1LU

   Ffôn

   07899751204

   Pris

   Amcanbris£1,700.00 fesul uned yr wythnos

   Usk

   Llanhennock 2 filltir. Bwthyn gwyliau trawiadol o Dde Cymru sydd wedi'i leoli'n berffaith yng nghefn gwlad hardd sy'n edrych dros Afon Wysg, gwesty'r Celtic Manor (gyferbyn â chwrs Cwpan Ryder 2010) a'i osod mewn 20 erw o'i thiroedd ei hun.

   Pris

   Amcanbris£1,700.00 fesul uned yr wythnos

   Argaeledd Gwarantedig

   ArchebuWoodbankAr-lein

   Ychwanegu Woodbank i'ch Taith

  19. Cyfeiriad

   Neil Powell Abergavenny, 1-3 Flannel Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EG

   Ffôn

   01873 853110

   Abergavenny

   Cigyddiaeth o'r radd flaenaf a delicatessen.

   Ychwanegu Neil Powell Abergavenny i'ch Taith

  20. Cyfeiriad

   Pant-Y-Beiliau, Llanfair Kilgeddin, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9BE

   Ffôn

   01873 840270

   Abergavenny

   Rydym yn fferm deuluol gymysg sy'n cynhyrchu cig eidion, cig oen, ystod rydd, porc saddleback brîd prin a 1200 o dwrcis Nadolig ffres fferm wedi'u magu'n draddodiadol.

   Ychwanegu Trumper's Turkeys i'ch Taith

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo