Archwiliwch Sir Fynwy

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Llety

Hidden Valley Yurts

Paciwch eich bagiau, casglwch eich teulu a'ch ffrindiau a dewch i glampio ar wyliau yurt yn Hidden…

2 Ancre Hill Cottages

Dewch i aros yn ein bwthyn 3 ystafell wely sydd newydd ei adnewyddu yn edrych dros y winllan, o…

Swanmeadow Holiday Cottages

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn ein fferm Holiday Cottages sy'n rhan o fferm Panty-goitre,…

Night Sky

Safle bach cyfeillgar gyda chawod a bloc toiledau. Dim ond 300yds i ffwrdd yn y pentref yw'r siop…

New Court Inn

Ar ôl prynu The New Court Inn ym mis Tachwedd 2012, mae'r perchnogion wedi adfer y dafarn yn ôl i'w…

The Olway

Gyda 9 ystafell wely ensuite, bwyty 80 sedd, gardd gwrw, Real Ales, a lleoliad perffaith yn y wlad…

Franky's Hideout

Croeso i Hideout Franky Mae gan y cwt bugeiliaid hardd hwn bopeth y gallech chi ei ddymuno amdano!

Treowen

Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r golygfeydd…

Tintern Abbey Cottage has a fabulous location opposite the Abbey in the stunning Wye Valley

Gyferbyn ag Abaty Tyndyrn. Cysgu 6 (3 ystafell wely, 2 ystafell ymolchi) w/ whirlpool bath, 37"…

Ty Hotel

Mwynhewch amgylchoedd cyfforddus a chroeso cynnes yn Ngwesty House, Hampton gan Hilton gynt ac sydd…

The Coach House Cottages

Bythynnod y Coach House Tai gwyliau hunanarlwyo bendigedig yn amgylchoedd heddychlon delfrydol…

Gwyn Deri Bed and Breakfast

Cyrraedd at groeso cynnes a chyfeillgar, ychwanegwch noson heddychlon, brecwast calon, a mwynhau'r…

Larchfield Grange Exterior

Mae Larchfield Grange yn dŷ moethus â 4 ystafell wely sydd wedi'i leoli yn nhref farchnad quaint Y…

Castle Narrowboats

Am hoe sy'n cynnig ymlacio go iawn, rhowch gynnig ar wyliau cwch cul ar Gamlas Sir Fynwy ac…

Wood Cottage

Roedd chwe bwthyn gwyliau moethus yn nythu yng nghefn gwlad Sir Fynwy delfrydol ar ffin Cymru, gyda…

The Willows Double Bedroom

Mae'r Helygen yn dŷ gwledig tawel sy'n cael ei sugno i ffwrdd ar ddiwedd pentrefan bach preifat, a…

Tintern Old Rectory

Wedi'i leoli yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy, gydag Abaty hudolus Tyndyrn daith…

Lake House Decking

Croeso i'n cartref gwyliau hunanarlwyo moethus newydd. Wedi'i amgylchynu gan gefn gwlad hardd, gyda…

The Wye Valley Hotel

Lleolir Gwesty Dyffryn Gwy mewn ardal o brydferthwch naturiol syfrdanol yn Nhyndyrn yng nghanol…

Abergavenny Premier Inn

P'un a ydych chi'n heiciwr, yn feiciwr neu'n hoff o fyd natur, mae ein gwesty Premier Inn Y Fenni…

GreenMan Backpackers Ltd

Hostel / gwesty yng nghanol tref Cas-gwent, arlwyo i heicwyr cefn, teuluoedd, twristiaid sydd…

Swallows Nest Front

Bwthyn hunanarlwyo 2 filltir yn unig o ganol y Fenni (y Porth i Gymru), ardal â bwytai gwych a…

The Sloop Inn

Mae gennym bedair ystafell westai gyfforddus sydd i gyd wedi eu haddurno yn ddiweddar ac yn cynnig…

apple tree cabin

Mae'r Ardd Furiog Gudd wedi'i lleoli o fewn cefn gwlad hardd Trefynwy, Dyffryn Gwy, Cymru. Mae ein…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo