Cynadleddau a chyfarfodydd

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 6

 1. Math

  Type:

  Canolfan Gynadledda

  Cyfeiriad

  St Michaels Centre, 10a Pen-Y-Pound, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5UD

  Ffôn

  01873 857750

  Abergavenny

  Mae Canolfan St Michaels, Y Fenni'n cynnal arddangosfeydd celf, crefft a ffotograffig rheolaidd gyda phwyslais ar hyrwyddo gwaith artistiaid lleol ac mae mewn lleoliad delfrydol ar gyfer arddangosfeydd gyda'r ganolfan yn cael ei defnyddio ar gyfer…

  Ychwanegu St Michael's Centre i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Lleoliad preswyl y gynhadledd

  Cyfeiriad

  The Beaufort Hotel, Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01291 622497

  Chepstow

  Y cyfleusterau yma yw'r cyfan y byddech chi'n ei ddisgwyl gan westy modern, tra'n dal i gadw swyn a chymeriad tafarn hyfforddi o'r 16eg ganrif.

  Ychwanegu The Beaufort Hotel Conferences i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Canolfan Gynadledda

  Cyfeiriad

  Wonastow Road, Monmouth, Monmouthshire

  Ffôn

  01600 715638

  Monmouth

  Mae Pontydd yn elusen annibynnol sy'n darparu cyfleusterau a chymorth i'r gymuned leol.

  Ychwanegu Bridges Community Centre & Drybridge Conferences i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Canolfan Gynadledda

  Cyfeiriad

  The Priory Monmouth, Priory Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NX

  Ffôn

  01600 712034

  Monmouth

  Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf hanesyddol ym Mynwy. Wedi'i adnewyddu'n llwyr ychydig flynyddoedd yn ôl, mae'r Priordy yn cynnig cyfleusterau modern iawn ar gyfer amrywiaeth o gynulliadau.

  Ychwanegu The Priory Monmouth Conferences i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Canolfan Gynadledda

  Cyfeiriad

  Three Salmons Hotel, Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1RY

  Ffôn

  01291 672133

  Usk

  Lleolir ein hystafelloedd cyfarfod gyda'u cyfleusterau ystafell gotiau eu hunain ar y llawr cyntaf ac maent yn hawdd eu cyrraedd. Rydym yn cynnig dewis o becynnau ac opsiynau bwydlen sydd ar gael i helpu llwyddiant eich diwrnod. Mynediad Wi-Fi am…

  Ychwanegu Three Salmons Hotel Conferences i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Ystafell gyfarfod

  Cyfeiriad

  The Angel Hotel, 15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EN

  Abergavenny

  Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol wrth galon tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth astud, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch llawn steil ond cysurus.

  Ychwanegu The Angel Hotel Conferences i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo