Bwytai

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 41

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The King's Head, 8 Agincourt Square, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DY

  Ffôn

  01600 710500

  Monmouth

  Ychwanegu The King's Head i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  The Black Bear Inn, Bettws Newydd, Usk, Monmouthshire, NP15 1JN

  Ffôn

  01873 880701

  Usk

  Tafarn bentref fechan a bwyty sy'n gwasanaethu bwydydd tymhorol Prydeinig yw Tafarn y Black Bear Inn, sydd wedi'i lleoli yn Nyffryn Wysg.

  Ychwanegu The Black Bear Inn i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6YA

  Ffôn

  01291 625261

  Chepstow

  Yn Cast Iron Bar & Grill Chepstow, rydym i gyd yn ymwneud â chynhwysion ffres, tymhorol a chyfuniadau blas traddodiadol; bwyd syml, blasus wedi ei wneud yn iawn.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuCast Iron Bar & Grill ChepstowAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Cast Iron Bar & Grill Chepstow i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Tŷ Cyhoeddus

  Cyfeiriad

  2 Saint Mary Street, Tintern, Monmouthshire, NP16 6TE

  Ffôn

  01291 689582

  Tintern

  Mae'r Angor Tyndyrn yn dyddio o'r ddeuddegfed ganrif ac mae wedi'i osod mewn tiroedd helaeth ochr yn ochr ag Afon Gwy gyda chefndir trawiadol Abaty Tyndyrn.

  Ychwanegu The Anchor Inn i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  64 Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HW

  Ffôn

  01291430830

  Caldicot

  Mae'r Castle Inn yn dafarn draddodiadol yng nghefn gwlad y teulu, wedi'i lleoli ar dir godidog Castell Cil-y-coed a Pharc Gwlad.

  Ychwanegu The Castle Inn, Caldicot i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Square, Magor, Magor, Monmouthshire, NP26 3HY

  Ffôn

  01633 880312

  Magor

  Ar gau dros dro gan ei fod yn dod o dan reolaeth newydd

  Ychwanegu The Golden Lion i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01291 622497

  Chepstow

  Mae bwyty arobryn y Beaufort Hotel yn cynnig bwydlen fodern la carte i westeion sy'n cynnwys prydau traddodiadol o Brydain a rhyngwladol i gyd-fynd â phob palates.

  Ychwanegu The Beaufort Hotel i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Bwyty - Eidaleg

  Cyfeiriad

  9-10 Upper Church Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EX

  Ffôn

  01291 621616

  Chepstow

  Mae Stone Rock Pizza yn Pizzeria Gwobr Genedlaethol aml-genedlaethol sydd wedi'i lleoli yng nghanol Cas-gwent ychydig funudau ar droed o'r Castell a chanolfan groeso.

  Ychwanegu Stone Rock Pizza i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Village Inn, Beachley Road, Sedbury, Chepstow, Monmouthshire, NP16 7AA

  Ffôn

  01291 628595

  Sedbury, Chepstow

  Mae'r Village Inn yn dafarn leol gyfeillgar i'r teulu, ac mae'n gweini bwyd dydd Mercher i ddydd Sul

  Bwyd cartref wedi'i goginio, gwerth ffantastig

  Ychwanegu The Village Inn i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Whitebrook, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4TX

  Ffôn

  01600 860254

  Monmouth

  Wedi'i leoli mewn 5 erw o erddi tawel, wedi'i dirlunio yn Nyffryn Gwy, 5 milltir o Drefynwy, mae'r Whitebrook yn ddeiliaid balch o un seren Michelin a 4 rosettes AA sy'n ein rhoi ymhlith y bwytai gorau yn y wlad.

  Ychwanegu The Whitebrook i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Castle Inn, 7 Twyn Square,, Usk,, Monmouthshire, NP15 1BH

  Ffôn

  01291 673037

  Usk,

  Mae'r Castle Inn, Brynbuga yn dafarn bentref hyfryd sy'n gweini bwyd, byrbrydau, a diodydd gwych.

  Ychwanegu The Castle Inn, Usk i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Trellech Grange, Trellech, Monmouthshire, NP16 6QW

  Ffôn

  01291 689303

  Trellech

  Tafarn o'r 17eg ganrif, cwrw go iawn o ansawdd da, bwyd wedi'i goginio gartref, rhost dydd Sul gwych.

  Enillydd CAMRA Tafarn Wledig Orau'r Flwyddyn 2019.

  Ychwanegu The Fountain Inn i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Grosmont, Grosmont, Monmouthshire, NP7 8EP

  Ffôn

  01981 240646

  Grosmont

  Tafarn draddodiadol sy'n cael ei rhedeg gan y teulu ym mhentref prydferth y Grysmwnt, Sir Fynwy, yw The Angel Inn. Cwrw go iawn, bwyd gwych a chroeso cynnes yn disgwyl.

  Ychwanegu The Angel Inn i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  The Crown at Pantygelli, Old Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7HR

  Ffôn

  01873 853314

  Abergavenny

  Mae'r Goron ym Mhantygelli yn dafarn a bwyty llewyrchus, sydd wedi'i lleoli yn y man tawel hwn rhwng mynyddoedd Sugarloaf a Skirrid, sy'n darparu ar gyfer y teithiwr modern a phobol leol tra'n dal i gadw swyn a lletygarwch oes bygone.

  Ychwanegu The Crown at Pantygelli i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Clytha, Abergaveny, Monmouthshire, NP7 9BW

  Ffôn

  01873 840206

  Abergaveny

  Tafarn a bwyty arobryn, ychydig tu allan i'r Fenni. Wedi'i gosod yn ei thiroedd mawr ei hun,
  Mae'r Clytha Arms yn cael ei redeg gan y teulu, yn gynnes ac yn groesawgar.
  Mae llawer o deithiau cerdded lleol, beicio a physgota hefyd,

  Ychwanegu The Clytha Arms i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Alfred Russel Wallace – Restaurant with Rooms, 53 Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1BQ

  Ffôn

  01291 347 348

  Usk

  Mae bwyty Alfred Russel Wallace yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy sy'n cynnig bwyd a choctels Prydeinig modern.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuAlfred Russell Wallace RestaurantAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Alfred Russell Wallace Restaurant i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  The Bell at Skenfrith, Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  01600 750235

  Skenfrith

  Mae bwyty'r Bell wedi ennill llawer o wobrau am ei fwyd gan gynnwys 'Y Lle Gorau i Fwyta – Tafarn' yng Ngwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru. Mae'r cynnyrch yn dymhorol ac yn dod o ffynonellau lleol gyda rhai o ardd gegin y gwesty.

  Ychwanegu The Bell at Skenfrith Restaurant i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Huntsman Hotel, Usk Road,, Shirenewton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BU

  Ffôn

  01291 641521

  Shirenewton, Chepstow

  Mae Gwesty'r Huntsman wedi bod yn y teulu Moles ers 1986. Mae'r gwesty wedi gweld tair cenhedlaeth o deulu yn byw a gweithio yma. Maen nhw'n dal i wneud hynny.

  Ychwanegu The Huntsman Hotel i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Llanddewi Skirrid, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8AW

  Ffôn

  01873 852797

  Abergavenny

  Saif Bwyty'r Walnut Tree ar y B4521, dwy filltir i'r Dwyrain o'r Fenni, ac mae wedi bod yn dafarn a bwyty enwog ers iddo ddechrau yn nechrau'r 1960au.

  Ychwanegu The Walnut Tree i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Bwyty - indiaidd

  Cyfeiriad

  7 Market Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5SD

  Ffôn

  01873 851212

  Abergavenny

  "Bayleaf" yw'r Cuisine Indiaidd a Chyri gorau yn y Fenni.

  Ychwanegu The Bayleaf i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo