Bwytai

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 42

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Tŷ Cyhoeddus

  Cyfeiriad

  2 Saint Mary Street, Tintern, Monmouthshire, NP16 6TE

  Ffôn

  01291 689582

  Tintern

  Mae'r Angor Tyndyrn yn dyddio o'r ddeuddegfed ganrif ac mae wedi'i osod mewn tiroedd helaeth ochr yn ochr ag Afon Gwy gyda chefndir trawiadol Abaty Tyndyrn.

  Ychwanegu The Anchor Inn i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  High Street, Raglan, Monmouthshire, NP15 2DY

  Ffôn

  01291 690412

  Raglan

  Mae gan y Beaufort ddewis o brofiadau bwyta blasus sydd ar gael.

  Ychwanegu The Beaufort, Raglan i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  The Angel Hotel, 15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EN

  Ffôn

  01873 857121

  Abergavenny

  Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol wrth galon tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth astud, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch llawn steil ond cysurus.

  Ychwanegu The Angel Hotel i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Wild Hare, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  01291 689205

  Tintern

  Mae ein tafarn cefn gwlad swynol yn swatio ym mhentref swynol Tyndyrn, lle a ddefnyddir yn arbennig fel dihangfa i archifwyr, beirdd ac awduron gwych.

  Ychwanegu The Wild Hare i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Square, Magor, Magor, Monmouthshire, NP26 3HY

  Ffôn

  01633 880312

  Magor

  Mae'r Golden Lion yn dafarn deuluol draddodiadol yng nghanol pentref Magor Sir Fynwy.

  Ychwanegu The Golden Lion i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Bwyty - indiaidd

  Cyfeiriad

  7 Market Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5SD

  Ffôn

  01873 851212

  Abergavenny

  "Bayleaf" yw'r Cuisine Indiaidd a Chyri gorau yn y Fenni.

  Ychwanegu The Bayleaf i'ch Taith

 7. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6YA

  Ffôn

  01291 625261

  Chepstow

  Yn Cast Iron Bar & Grill Cas-gwent, rydym i gyd yn ymwneud â chynhwysion ffres, tymhorol a chyfuniadau blas traddodiadol; bwyd syml, blasus wedi'i wneud yn iawn.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuCast Iron Bar & Grill at St PierreAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Cast Iron Bar & Grill at St Pierre i'ch Taith

 8. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Llangybi, Usk, Monmouthshire, NP15 1PG

  Ffôn

  01633 450521

  Usk

  Bwyd gwych a te prynhawn yng Nghwrt Bleddyn

  Ychwanegu Dining at the Cwrt Bleddyn i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Grosmont, Grosmont, Monmouthshire, NP7 8EP

  Ffôn

  01981 240646

  Grosmont

  Mae'r Angel Inn yn dafarn draddodiadol, deuluol ym mhentref pictiwrs Grosmont, Sir Fynwy. Mae cwrw go iawn, bwyd gwych a chroeso cynnes yn aros.

  Ychwanegu The Angel Inn i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  The Bell at Skenfrith, Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  01600 750235

  Skenfrith

  Mae bwyty'r Bell wedi ennill nifer o wobrau am ei fwyd gan gynnwys 'Lle Gorau i Fwyta – Tafarn' yng Ngwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru. Mae'r cynnyrch yn dymhorol ac yn lleol gyda rhai o ardd gegin y gwesty.

  Ychwanegu The Bell at Skenfrith Restaurant i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Main Road, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ

  Ffôn

  01291 689441

  Tintern

  Mae Gwesty Dyffryn Gwy yn dafarn wledig fach sy'n cael ei rhedeg gan deuluoedd yn Nhyndyrn – pentref hudolus ar lan yr afon gydag Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE).

  Mae croeso i chi dine naill ai yn y bar clyd gyda thanau agored, ystafell…

  Ychwanegu The Wye Valley Hotel Pub and Restaurant i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Huntsman Hotel, Usk Road, Shirenewton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BU

  Ffôn

  01291 641521

  Shirenewton, Chepstow

  Mae Gwesty'r Huntsman wedi bod yn y teulu Moles ers 1986. Mae'r gwesty wedi gweld tair cenhedlaeth o deulu yn byw a gweithio yma. Maen nhw'n dal i wneud hynny.

  Ychwanegu The Huntsman Hotel i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  The Crown at Pantygelli, Old Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7HR

  Ffôn

  01873 853314

  Abergavenny

  Mae'r Goron ym Mhantygelli yn dafarn a bwyty llewyrchus, sydd wedi'i lleoli yn y man tawel hwn rhwng mynyddoedd Sugarloaf a Skirrid, sy'n darparu ar gyfer y teithiwr modern a phobol leol tra'n dal i gadw swyn a lletygarwch oes bygone.

  Ychwanegu The Crown at Pantygelli i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Bwyty - Eidaleg

  Cyfeiriad

  Casa Bianca, 51 Frogmore St, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AR

  Ffôn

  01873 737744

  Abergavenny

  Mae Casa Bianca wedi'i leoli yn nhref farchnad hanesyddol y Fenni, ac mae'n cynnig bwydlenni tymhorol wedi'u hysbrydoli gan ranbarthau arfordirol yr Eidal, gan ddefnyddio ystod o flasau cain wedi'u paru â chynhwysion ffres, lleol.

  Ychwanegu Casa Bianca i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01291 622497

  Chepstow

  Mae bwyty arobryn y Beaufort Hotel yn cynnig bwydlen fodern la carte i westeion sy'n cynnwys prydau traddodiadol o Brydain a rhyngwladol i gyd-fynd â phob palates.

  Ychwanegu The Beaufort Hotel Restaurant i'ch Taith

 16. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Llandegfedd Lake & Watersport Centre, Llandegfedd Reservoir, New Inn, Monmouthshire, NP4 0SY

  Ffôn

  01633 373 401

  New Inn

  Mae'r bwyty ar ochr y dŵr, gyda golygfeydd panoramig heb eu hail o'r llyn, yn cynnig amrywiaeth o fwyd wedi'i baratoi'n ffres gan gynnwys brecwast calon, arbennigion dyddiol a ffefrynnau poblogaidd.

  Ychwanegu Llandegfedd Lake Waterside Restaurant i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Welsh Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5LN

  Ffôn

  01291 622626

  Chepstow

  Gyda chef balch ac o ansawdd ymestynnol, perchnogion cariadus a staff gofalgar rydym yn darparu'r gorau mewn gwasanaeth yn unig. Rydyn ni'n gwasanaethu popeth o gwrw go iawn i win braf.

  Ychwanegu The Coach and Horses Chepstow i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Trellech Grange, Trellech, Monmouthshire, NP16 6QW

  Ffôn

  01291 689303

  Trellech

  Tafarn o'r 17eg ganrif, cwrw go iawn o ansawdd da, bwyd wedi'i goginio gartref, rhost dydd Sul gwych.

  Enillydd CAMRA Tafarn Wledig Orau'r Flwyddyn 2019.

  Ychwanegu The Fountain Inn i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Castle Inn, 7 Twyn Square, Usk,, Monmouthshire, NP15 1BH

  Ffôn

  01291 673037

  Usk,

  Mae'r Castle Inn, Brynbuga yn dafarn bentref hyfryd sy'n gweini bwyd, byrbrydau, a diodydd gwych.

  Ychwanegu The Castle Inn, Usk i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Village Inn, Beachley Road, Sedbury, Chepstow, Monmouthshire, NP16 7AA

  Ffôn

  01291 626546

  Sedbury, Chepstow

  Mae'r Village Inn yn dafarn leol sy'n addas i deuluoedd, sy'n gweini bwyd o ddydd Mercher i ddydd Sul

  Bwyd wedi'i goginio gartref, gwerth gwych

  Ychwanegu The Village Inn i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo