Black Rock Picnic Site

Am

Mae Safle Picnic Craig Ddu yn lle gwych i orffwyso'ch coesau, gan gynnig golygfeydd panoramig o Aber Hafren a Chroesfannau Pont Hafren. Mae hefyd yn cynnig parcio os ydych yn dymuno lleoli eich hun yma am dro ar hyd Llwybr Arfordir Cymru.

Dirnodau

Edrychwch o'ch cwmpas ar y gwahanol dirnodau. Yn wynebu tuag at y dŵr, agorwyd Pont Hafren (i'ch chwith) ym 1966 a chyda thraffig cynyddol, adeiladwyd yr Ail Groesfan Hafren (i'ch dde) a'i hagor ym 1996. Fe'i hailenwyd yn Bont Tywysog Cymru yn 2018. Mae'r adeilad brics sgwâr tal i'r dde o'r ail bont yn orsaf bwmpio sy'n pwmpio dŵr allan o Dwnnel Hafren.

Porth

Ddau gan mlynedd yn ôl, bu'n rhaid fferru nwyddau a phobl ar draws yr aber ar gwch o Graig Ddu. Defnyddiwyd y man croesi hwn gan y Rhufeiniaid a'r Normaniaid, ac mor gynnar â 1138 daeth fferi â mynachod, gweision a gwartheg o Loegr ar draws yr afon. Roedd taith y cwch yn beryglus iawn oherwydd y ceryntau cryf, y tywydd a'r llanw amrywiol. O 1863 stopiodd rheilffordd ar Bier Porth Sgiwed yn y Graig Ddu. Aeth pobl oddi ar drên stêm a mynd â bad ager i drên cysylltu yn New Passage ar draws yr afon. Daeth y groesfan fferi i ben ym 1886 pan agorwyd Twnnel Rheilffordd Hafren, gan alluogi teithwyr i aros ar drenau stêm a oedd yn teithio dan Afon Hafren. Mae trenau rhwng Cymru a Lloegr yn dal i deithio drwy'r twnnel hwn.

Cliciwch yma am fap a chanllaw ar gyfer Safle Picnic Black Rock

Cysylltiedig

The FishermanHealth Walk - Black Rock Walk, CaldicotTaith 3 milltir o ardal picnic y Graig Ddu, gan ddefnyddio rhan o Lwybr Arfordir Cymru.

Black Rock FishermenBlack Rock Lave Net Heritage Fishery, CaldicotMae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn gwahodd pawb i fwynhau'r bysgodfa olaf yma sy'n weddill o eogiaid aber afon Hafren Cymru, y gellir ei wylio'n eithaf diogel o'r safle picnic.

Cyfleusterau

Parcio

 • Parcio am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Black Rock Picnic Site

Safle Picnic

Black Rock Picnic Site, Black Rock Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TP
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 623772

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Parking on site

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  0.6 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn…

  1.41 milltir i ffwrdd
 4. Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog.…

  1.68 milltir i ffwrdd
 1. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ddarganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y…

  2.85 milltir i ffwrdd
 2. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  3.07 milltir i ffwrdd
 3. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  3.1 milltir i ffwrdd
 4. Paradwys archeolegydd. Prifddinas llwythol y Silures (Venta Silurum) - muriau trawiadol…

  3.2 milltir i ffwrdd
 5. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  3.24 milltir i ffwrdd
 6. Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys…

  3.77 milltir i ffwrdd
 7. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  3.77 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas…

  3.83 milltir i ffwrdd
 9. Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

  3.95 milltir i ffwrdd
 10. Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda…

  3.95 milltir i ffwrdd
 11. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  4.04 milltir i ffwrdd
 12. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  4.1 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo