Abergavenny Castle
 • Abergavenny Castle
 • Abergavenny Castle
 • Abergavenny castle grounds
 • Abergavenny Castle
 • Abergavenny castle grounds

Am

Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11 - 4 ac eithrio dydd Mercher. Mae tiroedd Castell y Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm.

Mae Amgueddfa'r Fenni yn gartref i gasgliad gwych o arteffactau, arddangosfeydd parhaol ac arddangosfeydd dros dro, sy'n manylu ar hanes y dref a'r ardal ehangach.

Mae'r amgueddfa, a sefydlwyd ar 2 Gorffennaf 1959, wedi'i lleoli mewn adeilad Rhaglywiaeth, a adeiladwyd ar ben mwnt Normanaidd o fewn tiroedd Castell y Fenni. 

Heddiw, mae'r cyfuniad o amgueddfa fendigedig a chastell hardd yn atyniad gwych i'r rhai sy'n awyddus i ddysgu mwy am yr ardal, archwilio tir y castell, neu ddod o hyd i le gwych ar gyfer picnic.

Mae arddangosfeydd yr amgueddfa yn adrodd hanes y dref farchnad hanesyddol hon o'r cyfnod cynhanes hyd heddiw. Mae'r arddangosfeydd ar sawl lefel, gyda rhywfaint o help mae'r rhan fwyaf o ardaloedd yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn.

Gwybodaeth Cyn Ymweld

Rydym wedi paratoi gwybodaeth i ddweud popeth sydd angen i chi ei wybod i gynllunio diwrnod allan gwych ym Musuem a Chastell y Fenni.

Cliciwch ar y ddolen i gael gwybodaeth cyn ymweld.

Cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wybodaeth;

Arddangosfeydd parhaol ac arddangosfeydd dros dro

Hanes yr Amgueddfa a'r Castell

Casgliadau a churadu

Gwybodaeth i ymwelwyr

Ysgolion ac addysg

Atyniadau lleol

Pris a Awgrymir

Codir tâl mewn rhai digwyddiadau arbennig.

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Mawrth, 30th Gorffennaf 2024 - Dydd Mawrth, 30th Gorffennaf 2024

Robin HoodRobin Hood - Open Air TheatreDilynwch y Pantaloons sydd wedi ennill canmoliaeth feirniadol i lawr y twll cwningen am eu cymeriad doniol eu hunain ar nofel nonsensaidd Lewis Carroll.
more info

Dydd Sul, 4th Awst 2024 - Dydd Sul, 4th Awst 2024

Importance of Being EarnestThe Importance of Being Earnest - Open Air TheatreDilynwch y Pantaloons sydd wedi ennill canmoliaeth feirniadol i lawr y twll cwningen am eu cymeriad doniol eu hunain ar nofel nonsensaidd Lewis Carroll.
more info

Dydd Sul, 11th Awst 2024 - Dydd Sul, 11th Awst 2024

DolittleThe Adventures of Dr Dolittle - Open Air TheatreYmunwch â chwmni theatr Illyria ar gyfer The Adventures of Dr Doolittle yng Nghastell y Fenni.
more info

Dydd Sadwrn, 31st Awst 2024 - Dydd Sadwrn, 31st Awst 2024

The GondoliersThe Gondoliers - Open Air TheatreEwch i Gastell y Fenni ym mis Awst am noson o chwerthin, cerddoriaeth ac adloniant pur yn y cynhyrchiad theatr awyr agored hwn o The Gondoliers gan Gilbert & Sullivan.
more info

Cysylltiedig

Chepstow Museum Chepstow Museum, ChepstowMae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a fu unwaith yn borthladd a chanolfan farchnad bwysig. Mae ar agor rhwng 11am a 4pm. What3Words:- nimbly.magazines.acted

Shire Hall MonmouthShire Hall Museum, Monmouth, MonmouthMae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru. Mae'n adeilad rhestredig Gradd I, a gynlluniwyd yn glasurol yn Sgwâr Agincourt ar ben Stryd Monnow.

Castle MeadowsCastle Meadows, AbergavennyYng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon, wrth ymyl Afon Wysg, gyda choed cyfagos, copaon bach, nentydd a phyllau.

Big Fish posterThe Big Fish exhibition, AbergavennyYdych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol a threftadaeth wych ein hafonydd.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol

Hygyrchedd

 • Accessible Seating
 • Accessible Toilet
 • Croesawu cŵn cymorth
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio gyda gofal

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

O'r gogledd cymerwch yr M5 i Gaerloyw, yr M50 i Ross ar Wye ac yna dilynwch yr arwyddion i Drefynwy a'r A449/A40 i'r Fenni. O'r de cymerwch yr M4 i J24; Dilynwch yr A449/A40 i'r gogledd a'r A40 What3Words:

Prif Adeilad Mynediad: tips.sidelined.boomer

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae Gorsaf Fysiau'r Fenni 0.2 milltir i ffwrdd.

Mae Gorsaf Reilffordd y Fenni 0.5 milltir i ffwrdd.

Abergavenny Museum and Castle

Amgueddfa

Abergavenny Museum and Castle, Castle Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EE
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 845282

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruYmweld â VAQAS Cymru Ymweld â VAQAS Cymru 2016
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (10 Chwe 2024 - 31 Rhag 2024)

* Abergavenny Museum will reopen on Saturday 10th February for the 2024 season.

During the open season Abergavenny Museum is open every day 11 - 4 except Wednesdays. The grounds of Abergavenny Castle are open every day 11am - 4pm.

Beth sydd Gerllaw

 1. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.13 milltir i ffwrdd
 1. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.15 milltir i ffwrdd
 2. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.23 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  0.25 milltir i ffwrdd
 5. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.28 milltir i ffwrdd
 6. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.38 milltir i ffwrdd
 7. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.53 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  0.91 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.55 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.93 milltir i ffwrdd
 11. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.4 milltir i ffwrdd
 12. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.46 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo