Abergavenny Castle

Am

Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y castell ar agor 11am - 4pm bob dydd. Edrychwn ymlaen at eich croesawu!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae Amgueddfa y Fenni yn gartref i gasgliad hyfryd o arteffactau, arddangosfeydd parhaol ac arddangosfeydd dros dro, gan fanylu ar hanes y dref a'r ardal ehangach.

Lleolir yr amgueddfa, a sefydlwyd ar 2il Gorffennaf 1959, mewn adeilad Rhaglywiaeth, a adeiladwyd ar ben mwnt Normanaidd o fewn tir Castell y Fenni. 

Heddiw, mae'r cyfuniad o amgueddfa wych a chastell pictiwrésg yn cynrychioli atyniad gwych i'r rhai sy'n awyddus i ddysgu mwy am yr ardal, archwilio tir y castell, neu ddod o hyd i fan gwych i gael picnic.

Mae arddangosfeydd yr amgueddfa yn adrodd hanes y dref farchnad hanesyddol hon o gynhanes hyd heddiw. Mae'r arddangosfeydd ar sawl lefel, gyda rhai yn helpu'r rhan fwyaf o ardaloedd i gyrraedd defnyddwyr cadair olwyn.

Cliciwch ar y linc isod am fwy o wybodaeth;

Arddangosfeydd parhaol ac arddangosfeydd dros dro

Hanes yr amgueddfa a'r castell

Casgliadau a churadu

Gwybodaeth i ymwelwyr

Ysgolion ac addysg

Atyniadau lleol

Pris a Awgrymir

Codir tâl mewn rhai digwyddiadau arbennig.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Abergavenny Museum and Castle

Amgueddfa

Abergavenny Museum and Castle, Castle Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EE
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 845282

Amseroedd Agor

* During the open season Abergavenny Castle is open every day 11 - 4 except Wednesdays. The grounds of Abergavenny Castle are open every day 11am - 4pm.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r arddangosfa hon, yn Amgueddfa'r Fenni tan Ragfyr 18 2022, yn cynnwys celf gan Jon…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli reit yng nghanol tref…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.13 milltir i ffwrdd
 1. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.15 milltir i ffwrdd
 2. Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl…

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.23 milltir i ffwrdd
 4. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.28 milltir i ffwrdd
 5. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.38 milltir i ffwrdd
 6. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.53 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r…

  0.91 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.55 milltir i ffwrdd
 9. Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

  1.71 milltir i ffwrdd
 10. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill…

  1.93 milltir i ffwrdd
 11. Caiff yr Oriel ei rhedeg gan aelodau Cylch y Mynydd Du, sy'n dwyn ysbrydoliaeth o'r…

  2.02 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), yn…

  2.4 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo