Llety yng Nghas-gwent

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ble i aros yng Nghas-gwent a’r cylch

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 23

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Upper Glyn Farm, Devauden, Monmouthshire, NP16 6PN

  Ffôn

  01291 650761

  Devauden

  Mae'r Blorenge ym Gororau Cymru wedi'i leoli yng nghefn gwlad o fewn cyrraedd hawdd i Gas-gwent a Tintern.

  Ychwanegu The Blorenge at Welsh Marches i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Maple Avenue, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5RT

  Ffôn

  07799483362

  Chepstow

  Mae Maple Holiday Home yn gartref gwyliau dwy ystafell wely newydd sbon wedi'i leoli mewn maestref dawel yng Nghas-gwent.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuMaple Holiday HomeAr-lein

  Ychwanegu Maple Holiday Home i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Upper Glyn Farm, Devauden, Monmouthshire, NP16 6PN

  Ffôn

  01291 650761

  Devauden

  Mae'r Skirrid ym Gororau Cymru wedi'i leoli yng nghefn gwlad o fewn cyrraedd hawdd i Gas-gwent a Tintern.

  Ychwanegu The Skirrid at Welsh Marches i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Llety Teithio Grŵp

  Cyfeiriad

  The Beaufort Hotel, Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01600 715577

  Chepstow

  Rydym yn croesawu partïon coetsys yn gynnes yng Ngwesty'r Beaufort

  Ychwanegu The Beaufort Hotel Group Accommodation i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Anne's Retreat, St Arvan's, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6HQ

  Ffôn

  01291 629904

  Chepstow

  Seclusion llwyr & moethusrwydd digyfaddawd mewn cwt bugail swynol.

  Mae Anne's Retreat yn wirioneddol unigryw, gan fynd â glampio i lefel hollol newydd.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuAnne's RetreatAr-lein

  Ychwanegu Anne's Retreat i'ch Taith

 6. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Kilgwrrwg, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6PT

  Ffôn

  07837 871572

  Chepstow

  2 eiddo hyfryd a chwt bugeiliaid moethus gyda golygfeydd godidog ar gael i'w rhentu'n unigol neu fel un, gan gysgu hyd at 33 o bobl.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuDorlandsAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Dorlands i'ch Taith

 7. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Dorlands, Kilgwrrwg, Devauden, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6PT

  Ffôn

  07837 871572

  Devauden, Chepstow

  Croeso i Hideout Franky

  Mae gan y cwt bugeiliaid hardd hwn bopeth y gallech chi ei ddymuno amdano!

  Ychwanegu Franky's Hideout i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Llety Gwadd

  Cyfeiriad

  Newport Road, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5PR

  Ffôn

  01291 629159

  Chepstow

  Mae'r ddwy afon yn llety 23 ystafell wely newydd ei hadeiladu. Wedi'i leoli ar yr A48 o fewn munudau i'r M48, mae'r ddwy afon yn lleoliad delfrydol ar gyfer y gwestai busnes neu hamdden. Mwynhewch Wi-Fi am ddim ym mhob bar a bwyty ystafell.

  Ychwanegu Two Rivers i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Elm Farm, Far Hill, Llanishen, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6QZ

  Ffôn

  07881 504 088

  Llanishen, Chepstow

  Mae Birdsong Cottage yn fwthyn gwyliau hardd mewn cwm diarffordd yng nghanol Sir Fynwy gyda golygfeydd hir ar draws Dyffryn Wysg.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuBirdsong CottageAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Birdsong Cottage i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Dolly's Barn, Itton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BX

  Ffôn

  01291 641856

  Chepstow

  Mae gan Ysgubor Dolly olygfeydd godidog ac awyrgylch hamddenol hyfryd i'ch egwyl dda gyda dim ond defaid a gwartheg i'ch cymdogion.

  Ychwanegu Dolly's Barn i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Llanvair Discoed, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6RB

  Ffôn

  01633 400581

  Chepstow

  Croeso i Penhein – fferm a glampsite teuluol sydd wedi ennill sawl gwobr yn Ne Cymru hardd.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuPenhein GlampingAr-lein

  Ychwanegu Penhein Glamping i'ch Taith

 12. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  St Pierre Park, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6YA

  Ffôn

  01291 625261

  Chepstow

  Adeiladwyd Gwestai Delta gan Marriott St Pierre Country Club o amgylch maenordy hardd o'r 14eg ganrif ac mae wedi'i leoli'n ddelfrydol dim ond taith fer o Hen Bont Hafren. Mae'n cynnig llety rhagorol a chyfleusterau cynadledda.

  Ychwanegu Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01291 622497

  Chepstow

  16C tafarn yng nghanol Cas-gwent. Bwyd ardderchog (AA rosette) bwyty a phrydau bar, bar poblogaidd.

  Ychwanegu The Beaufort Hotel i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  The Gate House, Moynes Court,, Mathern, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6HZ

  Ffôn

  01291 638806

  Mathern, Chepstow

  Mae Porthdy Cymru yn foethusrwydd, eiddo cyfnod sydd wedi ennill gwobrau ac sydd yn addas ar gyfer dau berson yn unig. Dyma encil y cyplau perffaith a sylfaen wych ar gyfer archwilio De Cymru a Dyffryn Gwy.

  Ychwanegu Welsh Gatehouse i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Vauxhall Cottage, Vauxhall Road, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5PX

  Chepstow

  Mae Vauxhall Cottage yn fwthyn ar wahân 3 ystafell wely am dro byr o ganol tref hanesyddol Cas-gwent, gan ddarparu mynediad hawdd i amrywiaeth o siopau, bwytai ac amwynderau.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuVauxhall CottageAr-lein

  Ychwanegu Vauxhall Cottage i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Llety Teithio Grŵp

  Cyfeiriad

  Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club, St Pierre Park, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6YA

  Ffôn

  01291 625261

  Chepstow

  Bydd grwpiau'n mwynhau arhosiad arbennig yn y cartref maenordy hanesyddol hwn o'r 14eg ganrif yng Nghas-gwent, boed hynny'n rhan o daith neu ar egwyl hamdden.

  Ychwanegu Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club Group Accommodation i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Lower Glyn Farm, Llanishen, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6QU

  Ffôn

  01600 860723

  Chepstow

  Paciwch eich bagiau, casglwch eich teulu a'ch ffrindiau a dewch i glampio ar wyliau yurt yn Hidden Valley Yurts. Y gyrchfan heddychlon berffaith mewn dyffryn hyfryd ddiarffordd o Gymru.

  Ychwanegu Hidden Valley Yurts and Lake House i'ch Taith

 18. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Hostel

  Cyfeiriad

  Raglan Lodge,, 13 Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01291 626773

  Chepstow

  Hostel / gwesty yng nghanol tref Cas-gwent, sy'n darparu ar gyfer bagiau cefn, teuluoedd, twristiaid sydd eisiau ychydig o foethusrwydd. Rydych chi'n dewis, teulu, ystafell neu ystafelloedd gwely.

  Ychwanegu GreenMan Backpackers Ltd i'ch Taith

 19. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Oakgrove, Brockweir Common, Chepstow, Monmouthshire, NP16 7NT

  Ffôn

  01291 689241

  Chepstow

  Llety gwyliau unllawr hunanarlwyo uwchben Afon Gwy o fewn pellter cerdded i Dyndyrn, llwybrau beicio, a theithiau cerdded wedi'u marcio o amgylch y bwthyn gwledig hwn. Mwynhewch eich golygfa o'r patio, gan ddal gweld moch daear, ceirw, pryfed cop…

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuOakgrove Holiday CottageAr-lein

  Ychwanegu Oakgrove Holiday Cottage i'ch Taith

 20. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Itton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BX

  Ffôn

  01291 641856

  Chepstow

  Bwthyn hardd wedi'i leoli mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol sy'n swatio rhwng Dyffryn Gwy a Dyffryn Wysg a'i osod yn ei ardd bwthyn ei hun.

  Ychwanegu Clare's Cottage i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo