Llety yng Nghas-gwent

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ble i aros yng Nghas-gwent a’r cylch

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 20

 1. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  The Gate House, Moynes Court,, Mathern, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6HZ

  Ffôn

  01291 638806

  Mathern, Chepstow

  Mae Porthdy Cymru yn foethusrwydd, eiddo cyfnod sydd wedi ennill gwobrau ac sydd yn addas ar gyfer dau berson yn unig. Dyma encil y cyplau perffaith a sylfaen wych ar gyfer archwilio De Cymru a Dyffryn Gwy.

  Ychwanegu Welsh Gatehouse i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Llety Gwadd

  Cyfeiriad

  32 Bridge Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EY

  Ffôn

  01291 645797

  Chepstow

  Tafarn o'r 16eg Ganrif yw'r Tri Twns a leolir wrth ymyl y Castell yn nhref hanesyddol Cas-gwent.
  Mae'r ystafelloedd wedi eu hadnewyddu yn ddiweddar gyda digonedd o swyn a chymeriad.

  Ychwanegu The Three Tuns i'ch Taith

 3. Welsh Marches at Upper Glyn Farm

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Devavden, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6PN

  Ffôn

  01291 650205

  Chepstow

  Welsh Marches ar Fferm Glyn Uchaf

  Ychwanegu Welsh Marches at Upper Glyn Farm i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Dolly's Barn, Itton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BX

  Ffôn

  01291 641856

  Chepstow

  Mae gan Ysgubor Dolly olygfeydd godidog ac awyrgylch hamddenol hyfryd i'ch egwyl dda gyda dim ond defaid a gwartheg i'ch cymdogion.

  Ychwanegu Dolly's Barn i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Maple Avenue, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5RT

  Ffôn

  07799483362

  Chepstow

  Mae Maple Holiday Home yn gartref gwyliau dwy ystafell wely newydd sbon wedi'i leoli mewn maestref dawel yng Nghas-gwent.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuMaple Holiday HomeAr-lein

  Ychwanegu Maple Holiday Home i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01291 622497

  Chepstow

  16C tafarn yng nghanol Cas-gwent. Bwyd ardderchog (AA rosette) bwyty a phrydau bar, bar poblogaidd.

  Ychwanegu The Beaufort Hotel i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Llety Teithio Grŵp

  Cyfeiriad

  Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club, St Pierre Park, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6YA

  Ffôn

  01291 625261

  Chepstow

  Bydd grwpiau'n mwynhau arhosiad arbennig yn y cartref maenordy hanesyddol hwn o'r 14eg ganrif yng Nghas-gwent, boed hynny'n rhan o daith neu ar egwyl hamdden.

  Ychwanegu Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club Group Accommodation i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Oakgrove, Brockweir Common, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NT

  Ffôn

  01291 689241

  Tintern

  Yn edrych dros Afon Gwy gyda golygfeydd gwych o'r dyffryn, mae bwthyn gwyliau Oakgrove yn brolio safle eiddigeddus yn yr Ardal hon o Harddwch Naturiol Eithriadol.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuOakgrove Holiday CottageAr-lein

  Ychwanegu Oakgrove Holiday Cottage i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Itton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BX

  Ffôn

  01291 641856

  Chepstow

  Bwthyn hardd wedi'i leoli mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol sy'n swatio rhwng Dyffryn Gwy a Dyffryn Wysg a'i osod yn ei ardd bwthyn ei hun.

  Ychwanegu Clare's Cottage i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Llanvair Discoed, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6RB

  Ffôn

  01633 400581

  Chepstow

  Croeso i Penhein – fferm a glampsite teuluol sydd wedi ennill sawl gwobr yn Ne Cymru hardd.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuPenhein GlampingAr-lein

  Ychwanegu Penhein Glamping i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Tŷ Llety

  Cyfeiriad

  9-10 Upper Church Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EX

  Ffôn

  01291 622189

  Chepstow

  Mae'r First Hurdle Guest House yn darparu Bed & Breakfast yng Nghas-gwent sy'n cyfuno cysuron cartref gyda gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol.

  Ychwanegu The First Hurdle i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Kilgwrrwg, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6PT

  Ffôn

  07837 871572

  Chepstow

  2 eiddo hyfryd a chwt bugeiliaid moethus gyda golygfeydd godidog ar gael i'w rhentu'n unigol neu fel un, gan gysgu hyd at 33 o bobl.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuDorlandsAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Dorlands i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Llety Gwadd

  Cyfeiriad

  Newport Road, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5PR

  Ffôn

  01291 629159

  Chepstow

  Mae'r Ddwy Afon yn llety ar ffurf llety llety llety 23 ystafell wely sydd newydd ei hadeiladu. Wedi'i lleoli ar yr A48 o fewn munudau i'r M48, mae'r Ddwy Afon yn lleoliad delfrydol ar gyfer y gwestai busnes neu hamdden. Mwynhewch Wi-Fi am ddim ym…

  Ychwanegu Two Rivers i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Dorlands, Kilgwrrwg, Devauden, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6PT

  Ffôn

  07837 871572

  Devauden, Chepstow

  Croeso i Hideout Franky

  Mae gan y cwt bugeiliaid hardd hwn bopeth y gallech chi ei ddymuno amdano!

  Ychwanegu Franky's Hideout i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Hostel

  Cyfeiriad

  Raglan Lodge,, 13 Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01291 626773

  Chepstow

  Hostel / gwesty yng nghanol tref Cas-gwent, arlwyo i heicwyr cefn, teuluoedd, twristiaid sydd eisiau ychydig o foethusrwydd. Rydych chi'n dewis, teulu, en suite neu ystafelloedd noswylio.

  Ychwanegu GreenMan Backpackers Ltd i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Llety Teithio Grŵp

  Cyfeiriad

  The Beaufort Hotel, Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01600 715577

  Chepstow

  Rydym yn croesawu partïon coetsys yn gynnes yng Ngwesty'r Beaufort

  Ychwanegu The Beaufort Hotel Group Accommodation i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Vauxhall Cottage, Vauxhall Road, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5PX

  Chepstow

  Mae Vauxhall Cottage yn fwthyn ar wahân 3 ystafell wely am dro byr o ganol tref hanesyddol Cas-gwent, gan ddarparu mynediad hawdd i amrywiaeth o siopau, bwytai ac amwynderau.

  Ychwanegu Vauxhall Cottage i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Anne's Retreat, St Arvan's, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6HQ

  Ffôn

  01291 629904

  Chepstow

  Seclusion llwyr & moethusrwydd digyfaddawd mewn cwt bugail swynol.

  Mae Anne's Retreat yn wirioneddol unigryw, gan fynd â glampio i lefel hollol newydd.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuAnne's RetreatAr-lein

  Ychwanegu Anne's Retreat i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Lower Glyn Farm, Llanishen, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6QU

  Ffôn

  01600 860723

  Chepstow

  Paciwch eich bagiau, casglwch eich teulu a'ch ffrindiau a dewch i glampio ar wyliau yurt yn Hidden Valley Yurts. Y gyrchfan heddychlon berffaith mewn dyffryn hyfryd ddiarffordd o Gymru.

  Ychwanegu Hidden Valley Yurts and Lake House i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  St Pierre Park, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6YA

  Ffôn

  01291 625261

  Chepstow

  Adeiladwyd Gwestai Delta gan Marriott St Pierre Country Club o amgylch maenordy hardd o'r 14eg ganrif ac mae wedi'i leoli'n ddelfrydol dim ond taith fer o Hen Bont Hafren. Mae'n cynnig llety rhagorol a chyfleusterau cynadledda.

  Ychwanegu Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo