Whitehill Farm

Am

Mae Fferm Whitehill yn cynnig Gwely a Brecwast mewn dwy ystafell gyda chyfleusterau preifat ar fferm weithio yn ne Cymru (ger Trefynwy). Prosiectau amgylcheddol a wneir ar y fferm. Coetir brodorol newydd wedi'i blannu, un cae wedi'i blannu â hadau adar gwyllt, coridorau nant wedi'u ffensio i annog bywyd gwyllt. Mae ceirw gwyllt yn crwydro'r fferm o'r 1000 erw cyfagos o dir y comisiwn coedwigaeth. Croeso i gerddwyr, beicwyr, marchogion ceffylau, golffwyr a physgotwyr. Lleoliad heddychlon gyda golygfeydd gwledig a mynyddoedd godidog.

Chwiliad Argaeledd

Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
2
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Doubleo£75.00 i £85.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Double Ensuiteo£75.00 i £85.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

Whitehill FarmWhitehill Farm Cottage, MonmouthWedi'i leoli llai y 3 milltir hwnnw o Drefynwy, mae'r llety hunanarlwyo hwn gyda golygfeydd godidog gerllaw'r ffermdy ac mae'n dröedigaeth ysgubor ddiweddar i'r safon uchaf, gan gynnwys mynediad cerdded hawdd.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau smwddio

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cwbl ddi-ysmygu
 • Cŵn/anifeiliaid anwes HEB eu derbyn
 • Lolfa at ddefnydd trigolion
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu grwpiau rhyw sengl

Nodweddion y Safle

 • Adeiladu o ddiddordeb hanesyddol
 • Fferm weithiol
 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr CD
 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu
 • Teledu lloeren

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Double

 • Cyfleusterau preifat
 • Golwg golygfaol

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Double Ensuite

 • Golwg golygfaol
 • Cawod

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

O Drefynwy gadael yr A40/A449 ger twneli. Dilynwch yr arwyddion ar gyfer Ystâd Ddiwydiannol Heol Wonastow. Ar ddiwedd y Ffordd Gyswllt, trowch i'r chwith ar hyd Ffordd Wonastow am tua 1.5 milltir. Roedd dde fforch (ar lôn wledig) wedi arwyddo Hendre. Ewch 1/2 milltir Fferm Whitehill yw'r fferm gyntaf ar ochr dde i'r ffordd.

Whitehill Farm B&B

4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru Ffermdy
Wonastow, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4DW
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 740253

Ffôn07946512079

Cadarnhau argaeledd ar gyferWhitehill Farm B&B

Graddau

 • 4 Sêr Ymweld â Chymru Ffermdy
4 Sêr Ymweld â Chymru Ffermdy

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruCroeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso Croeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso 2020
 • Ymweld â ChymruCroeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru Croeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru 2020

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r…

  0.46 milltir i ffwrdd
 2. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  1.7 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Wern yn warchodfa hardd 3 hectar ger Trefynwy gyda golygfeydd gwych.

  1.86 milltir i ffwrdd
 4. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  1.96 milltir i ffwrdd
 1. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  1.98 milltir i ffwrdd
 2. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  2.1 milltir i ffwrdd
 3. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  2.16 milltir i ffwrdd
 4. Mae Parc Rockfield yn ardd ar lan yr afon gyda dolydd a pherllan, gyda llawer o deithiau…

  2.17 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  2.19 milltir i ffwrdd
 6. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  2.19 milltir i ffwrdd
 7. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  2.22 milltir i ffwrdd
 8. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  2.25 milltir i ffwrdd
 9. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  2.3 milltir i ffwrdd
 10. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  2.32 milltir i ffwrdd
 11. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  2.33 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  2.4 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo