Safleoedd Cefn Gwlad i Ymwelwyr

Safleoedd Cefn Gwlad i Ymwelwyr a llwybrau cerdded cyfagos

Ysbrydoliaeth

 1. Abbey Tintern Furnace
  Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a adferwyd yn rhannol, Heneb Gofrestredig
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 2. Black Rock Picnic Site
  Mae Safle Picnic Black Rock yn safle picnic hardd ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 3. Castle Meadows
  Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon, wrth ymyl Afon Wysg, gyda choed cyfagos, copaon bach, nentydd a phyllau.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 4. Caldicot Castle
  Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Fe'i sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.
  1. 26 Mar 20243 Nov 2024
 5. Old Station Tintern
  Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10 delfrydol hwn – safle erw yn ymffrostio'r gorau o'r hyn sydd gan Sir Fynwy i'w gynnig.
  1. 23 Mar 202431 Oct 2024
 6. Goytre Hall Wood
  Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod ymhlith ffermlun sy'n llifo'n yr un modd o gaeau a choedwigoedd bach
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 7. Llanfoist Crossing
  Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y Mynydd Haearn o Lanfa Llan-ffwyst trwy Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 8. Rogiet Countryside Park
  Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Fynwy.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 9. Warren Slade
  Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben clogwyni ym mhen isaf Ceunant Afon Gwy yng Nghas-gwent.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 8

 1. Cyfeiriad

  Caldicot Castle Car Park, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HT

  Ffôn

  01633 644850

  Caldicot

  Taith gerdded 1.3 milltir trwy Barc Gwledig Castell Cil-y-coed.

  Ychwanegu Health Walk - Caldicot Castle i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Byefield Lane Car Park, Tudor Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5UD

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny

  Taith gerdded 4 milltir ar hyd Afon Wysg i'r gorllewin o'r Fenni.

  Ychwanegu Health Walk - River Usk & Llanwenarth i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Llanfoist Crossing Car Park, Merthyr Road, Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LP

  Ffôn

  01633 644850

  Llanfoist, Abergavenny

  Cerddwch 1.6 milltir ar hyd y gamlas a dychwelyd ar lwybr a mân ffordd.

  Ychwanegu Health Walk - Llanfoist Canal East Walk i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Abergavenny Byefield Lane Car Park, Tudor Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5UD

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny

  Taith gerdded 1.6 milltir o amgylch Dolydd y Castell a Gerddi Linda Vista.

  Ychwanegu Health Walk - Castle Meadows & Linda Vista Gardens i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Goytre Hall Wood, Old Abergavenny Road, Goytre, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9DL

  Ffôn

  01633 644850

  Goytre, Abergavenny

  Taith ysgafn 1.8 milltir o gerdded yn dilyn coetir a Chamlas Sir Fynwy a Brycheiniog yng Nglanfa Goetre, i'r de o'r Fenni.

  Ychwanegu 16 Goytre Hall Wood Walk i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Old Station, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01633 644850

  Tintern

  Taith gerdded 2.5 milltir o'r Hen Orsaf, Tyndyrn yn mwynhau dwy ochr Afon Gwy.

  Ychwanegu Health Walk - Tintern Walk i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Llanfoist Crossing Car Park,, Merthyr Road, Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LP

  Ffôn

  01633 644850

  Llanfoist, Abergavenny

  Taith gerdded 2.8 milltir ar hyd y trac beicio i Gofilon ac yn ôl ar hyd y gamlas.

  Ychwanegu Health Walk - Llanfoist Canal West Walk i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Black Rock Picnic Site, Black Rock Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TP

  Ffôn

  01633 644850

  Caldicot

  Taith gerdded 3 milltir o ardal bicnic Black Rock, gan ddefnyddio rhan o Lwybr Arfordir Cymru.

  Ychwanegu Health Walk - Black Rock Walk i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo