Safleoedd Cefn Gwlad i Ymwelwyr

Safleoedd Cefn Gwlad i Ymwelwyr a llwybrau cerdded cyfagos

Ysbrydoliaeth

 1. Abbey Tintern Furnace
  Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r 17eg ganrif, Heneb Gofrestredig. Lleolir yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy.
  1. Black Rock Picnic Site
   Safle picnic pictiwrésg ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren yw Safle Picnic y Graig Ddu.
  2. Castle Meadows
   Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl glan yr afon, wrth ymyl Afon Wysg, gyda choed yn ffinio, copaon bach, nentydd a phyllau.
  3. Caldicot Castle
   Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Fe'i sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.
   1. Old Station Tintern
    Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r safle delfrydol 10 – erw hwn yn ymfalchïo yn y gorau o'r hyn sydd gan Sir Fynwy i'w gynnig.
    1. Goytre Hall Wood
     Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod ymhlith ffermlun sy'n llifo'n yr un modd o gaeau a choedwigoedd bach
    2. Llanfoist Crossing
     Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r Llwybr Mynydd Haearn o Lanfa Llan-ffwyst drwy Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon.
    3. Rogiet Countryside Park
     Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Fynwy.
    4. Warren Slade
     Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben clogwyni ym mhen isaf Ceunant Afon Gwy yng Nghas-gwent.

    Nifer yr eitemau:

    Nifer yr eitemau: 8

    1. Cyfeiriad

     Old Station, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

     Ffôn

     01633 644850

     Tintern

     Taith gerdded 2.5 milltir o'r Hen Orsaf, Tyndyrn yn mwynhau dwy ochr Afon Gwy.

     Ychwanegu Health Walk - Tintern Walk i'ch Taith

    2. Cyfeiriad

     Caldicot Castle Car Park, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HT

     Ffôn

     01633 644850

     Caldicot

     Taith gerdded 1.3 milltir trwy Barc Gwledig Castell Cil-y-coed.

     Ychwanegu Health Walk - Caldicot Castle i'ch Taith

    3. Cyfeiriad

     Goytre Hall Wood, Old Abergavenny Road, Goytre, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9DL

     Ffôn

     01633 644850

     Goytre, Abergavenny

     Taith ysgafn 1.8 milltir o gerdded yn dilyn coetir a Chamlas Sir Fynwy a Brycheiniog yng Nglanfa Goetre, i'r de o'r Fenni.

     Ychwanegu 16 Goytre Hall Wood Walk i'ch Taith

    4. Cyfeiriad

     Llanfoist Crossing Car Park, Merthyr Road, Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LP

     Ffôn

     01633 644850

     Llanfoist, Abergavenny

     Cerddwch 1.6 milltir ar hyd y gamlas a dychwelyd ar lwybr a mân ffordd.

     Ychwanegu Health Walk - Llanfoist Canal East Walk i'ch Taith

    5. Cyfeiriad

     Black Rock Picnic Site, Black Rock Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TP

     Ffôn

     01633 644850

     Caldicot

     Taith 3 milltir o ardal picnic y Graig Ddu, gan ddefnyddio rhan o Lwybr Arfordir Cymru.

     Ychwanegu Health Walk - Black Rock Walk i'ch Taith

    6. Cyfeiriad

     Byefield Lane Car Park, Tudor Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5UD

     Ffôn

     01633 644850

     Abergavenny

     Taith gerdded 4 milltir ar hyd Afon Wysg i'r gorllewin o'r Fenni.

     Ychwanegu Health Walk - River Usk & Llanwenarth i'ch Taith

    7. Cyfeiriad

     Abergavenny Byefield Lane Car Park, Tudor Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5UD

     Ffôn

     01633 644850

     Abergavenny

     Taith gerdded 1.6 milltir o amgylch Dolydd y Castell a Gerddi Linda Vista.

     Ychwanegu Health Walk - Castle Meadows & Linda Vista Gardens i'ch Taith

    8. Cyfeiriad

     Llanfoist Crossing Car Park,, Merthyr Road, Llanfoist, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9LP

     Ffôn

     01633 644850

     Llanfoist, Abergavenny

     Taith gerdded 2.8 milltir ar hyd y trac beicio i Gofilon ac yn ôl ar hyd y gamlas.

     Ychwanegu Health Walk - Llanfoist Canal West Walk i'ch Taith

    Peidiwch â Methu....

    Peidiwch â Methu....

    Peidiwch â Methu....

    Peidiwch â Methu....

    • Cymru Wales Logo
    • Site Logo
    • Monlife Logo
    • Monmouthshire Logo