Taith Gerdded Dyffryn Mynwy

Atyniadau y mae’n rhaid eu gweld ar y daith gerdded

Ysbrydoliaeth

 1. Grosmont Castle
  Olion sylweddol castell o'r drydedd ganrif ar ddeg Hubert de Burgh, a godwyd ar fwnt cynharach. Cafodd ei ailfodelu yn ddiweddarach gan dŷ Lancaster.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 2. Skenfrith Castle
  Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 3. Monnow Bridge
  Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i thŵr porth yn dal i sefyll yn ei le.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 4. Ancre Hill Vineyard
  Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. Arbenigo mewn gwin pefriog, a Pinot Noir. Sylwch, er y gallwch chi barhau i brynu ein gwinoedd, nid ydym bellach yn cynnig ymweliadau â'r winllan.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 5. Apple County Cider Orchard
  Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau seidr a chyrtens duon mewn caeau sy'n edrych dros dirwedd syfrdanol Dyffryn Monnow. Mae siop seidr ar agor 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer blasu seidr a chynnyrch lleol.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 6. Rockfield Music Studio
  Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o artistiaid mwyaf y byd.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 7. The Bar
  Mae bwyty'r Bell wedi ennill nifer o wobrau am ei fwyd gan gynnwys 'Lle Gorau i Fwyta – Tafarn' yng Ngwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru. Mae'r cynnyrch yn dymhorol ac yn lleol gyda rhai o ardd gegin y gwesty.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 8. St. Bridget's Church, Skenfrith
  Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy ganrifoedd lawer. Dyma un o'r eglwysi hynaf mewn defnydd parhaus yn Sir Fynwy.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 52

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  The Courtyard Studio, 5 Beaufort Arms Court Mews, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3UA

  Ffôn

  07535 251626

  Monmouth

  Mae Stiwdio'r Cwrt yn fflatiau hunanarlwyo ar gyfer dau yng nghanol Trefynwy Sioraidd. Mae'n edrych dros gwrt di-draffig, coblyn wedi'i leinio â siopau a chaffis (perffaith i frecwast).

  Ychwanegu The Courtyard Studio i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  St Bridget's Church Skenfrith, Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  01873 821405

  Abergavenny

  Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy ganrifoedd lawer. Dyma un o'r eglwysi hynaf mewn defnydd parhaus yn Sir Fynwy.

  Ychwanegu St Bridget's Church Skenfrith i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  The Bell at Skenfrith, Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  01600 750235

  Skenfrith

  Mae bwyty'r Bell wedi ennill nifer o wobrau am ei fwyd gan gynnwys 'Lle Gorau i Fwyta – Tafarn' yng Ngwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru. Mae'r cynnyrch yn dymhorol ac yn lleol gyda rhai o ardd gegin y gwesty.

  Ychwanegu The Bell at Skenfrith Restaurant i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Hadnock Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NG

  Ffôn

  07774640442

  Pris

  Amcanbris£102.00 fesul uned y noson

  Monmouth

  Hunanarlwyo yn Nhrefynwy.

  Pris

  Amcanbris£102.00 fesul uned y noson

  Ychwanegu The Brambles i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Amberley Court,, Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5ST

  Ffôn

  01600 712449

  Monmouth

  Arhoswch yn Stiwdios Cerddoriaeth Chwedlonol Rockfield ar Fferm Rockfield.

  Mae'r Coach House wedi cael ei ddefnyddio fel llety ar gyfer un o'r ddwy stiwdio recordio ac mae'n gallu darparu ar gyfer hyd at 16 o bobl mewn 7 ystafell ensuite.

  Ychwanegu Rockfield Leisure Accommodation i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Singleton Court Business Park, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5JA

  Ffôn

  +441600713008

  Monmouth

  Wedi'i leoli yn Nhrefynwy yn agos at Daith Gerdded Dyffryn Gwy a Llwybr Clawdd Offas, mae'r cwmni gwyliau cerdded hwn o Sir Fynwy wedi bod yn trefnu teithiau hunan-dywys ledled Cymru a'r DU ers 15 mlynedd.

  Ychwanegu Great British Walks i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Brecon & Monmouthshire, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5AY

  Ffôn

  01600 227484

  Monmouth

  Wedi'i sefydlu yn 2010 gan ddau feiciwr mynydd angerddol, nod WyeMTB yw addysgu, annog a gwella cyfranogiad beiciau mynydd yn Nyffryn Gwy ac o'i amgylch

  Ychwanegu WyeMTB i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Monmouth Town Centre, Glendower Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DF

  Ffôn

  01633 644850

  Monmouth

  Taith 6.3 milltir o Drefynwy gan ddefnyddio rhannau o Lwybr Clawdd Offa a Rhodfa Dyffryn Gwy.

  Ychwanegu 9 Monmouth to Redbrook Circular Walk i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Monmouth Castle & Regimental Museum, The Castle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BS

  Ffôn

  01600 772175

  Monmouth

  Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn adrodd hanes Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy - yr unig gatrawd bresennol sydd wedi goroesi o'r Milisia.

  Ychwanegu Monmouth Castle & Regimental Museum i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Leasbrook Lane, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SN

  Ffôn

  01600 712212

  Monmouth

  Mae llawer o golffwyr yn gwybod fod gan Drefynwy bob cyfiawnhad dros ei hawliad i fod yn un o'r cyrsiau golff prettiest yng Nghymru ac, heb os, mae'n un sy'n enwog am y croeso cynnes a gynigir i'w westeion.

  Ychwanegu Monmouth Golf Club i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Monnow Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EG

  Monmouth

  Taith gerdded 1.75 milltir y byddwch yn dysgu ychydig am Geoffrey & ei gysylltiadau â Threfynwy, yn ogystal â ffeithiau diddorol eraill.

  Ychwanegu Geoffrey of Monmouth Trail i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5BA

  Ffôn

  01600 714745

  Monmouth

  Mae teulu'n rhedeg parc 5 munud o bellter cerdded o'r dref. Parc sy'n cael ei redeg orau yn ardal..

  Ychwanegu Monmouth Caravan Park i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Shire Hall, Agincourt Square, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DY

  Ffôn

  01600 775257

  Monmouth

  Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru. Mae'n adeilad rhestredig Gradd I, a gynlluniwyd yn glasurol yn Sgwâr Agincourt ar ben Stryd Monnow.

  Ychwanegu Shire Hall Museum, Monmouth i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Cinderhill Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5EY

  Ffôn

  01291 622497

  Pris

  Amcanbriso £69.00i£79.00 y stafell y nos

  Monmouth

  Yng nghanol Dyffryn Gwy, mae Gwesty Glan yr Afon yn fusnes teuluol sy'n cael ei redeg gan y pontydd newydd a hynafol sy'n rhychwantu Afon Monnow. Mae gennym 15 ystafell wely ensuite o ansawdd uchel, lolfa ystafell wydr ac ystafell swyddogaeth fawr.

  Pris

  Amcanbriso £69.00i£79.00 y stafell y nos

  Ychwanegu The Riverside Hotel i'ch Taith

 15. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Cyfeiriad

  Homefield, Grosmont, Monmouthshire, NP7 8EP

  Ffôn

  01981240859

  Pris

  Amcanbriso £490.00i£630.00 fesul uned yr wythnos

  Grosmont

  Cartref eang o fyngalo hunanarlwyo cartref, wedi'i addasu ar gyfer mynediad i gadeiriau olwyn. Yn ddelfrydol addas ar gyfer grwpiau gyda rhywun â symudedd cyfyngedig iawn a'i osod o fewn ei gardd fawr ei hun a gynhelir yn dda. Mwynhewch olygfeydd…

  Pris

  Amcanbriso £490.00i£630.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Homefield Self Catering i'ch Taith

 16. The Carpenters Arms

  Cyfeiriad

  Walterstone, nr Abergavenny, Herefordshire, HR2 0DX

  Ffôn

  01873 890353

  nr Abergavenny

  Mae teulu cyfeillgar yn rhedeg tafarn gyda thân clyd yn y gaeaf a gardd gwrw ar gyfer yr haf, trawstiau derw ac awyrgylch groesawgar go iawn.

  Ychwanegu The Carpenters Arms i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  16A St James St, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DL

  Ffôn

  01600712202

  Monmouth

  Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd" pensaernïol Trefynwy.

  Ychwanegu Monmouth Methodist Church i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  May Hill, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3LX

  Ffôn

  01600 712 280

  Pris

  Amcanbriso £39.00i£59.00 y pen y noson

  Monmouth

  Wedi'i lleoli yng nghanol Dyffryn Gwy golygfaol a dim ond munud o gerdded o lannau'r afon Gwy mae ein plentyn yn gyfeillgar, mae tafarn wledig yn darparu cwrw go iawn ac awyrgylch teuluol cyfeillgar.

  Pris

  Amcanbriso £39.00i£59.00 y pen y noson

  Ychwanegu The Mayhill Hotel i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Skenfrith Castle, Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UG

  Ffôn

  01633 644850

  Skenfrith

  Taith gerdded 6.5 milltir yn Nyffryn Mynwy i'r de o Ynysgynwraidd

  Ychwanegu 30 White Swan Skenfrith i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Rockfield Music Studio, Rockfield Leisure, Amberley Court, Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5ST

  Ffôn

  01600 712449

  Amberley Court, Rockfield Road, Monmouth

  Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o artistiaid mwyaf y byd.

  Ychwanegu Rockfield Music Studio i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo