Taith Gerdded Dyffryn Mynwy

Atyniadau y mae’n rhaid eu gweld ar y daith gerdded

Ysbrydoliaeth

 1. Grosmont Castle
  Olion sylweddol o gastell Hubert de Burgh yn y drydedd ganrif ar ddeg, a godwyd ar fwnt cynharach. Cafodd ei ailfodelu yn ddiweddarach gan dŷ Caerhirfryn.
  1. Skenfrith Castle
   Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.
   1. Monnow Bridge
    Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym Mhrydain Fawr gyda'i thŵr porth yn dal i sefyll yn ei lle.
   2. Ancre Hill Vineyard
    Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. Arbenigo mewn gwin pefriog, a Pinot Noir. Sylwch, er y gallwch chi barhau i brynu ein gwinoedd, nid ydym bellach yn cynnig ymweliadau â'r winllan.
   3. Apple County Cider Orchard
    Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau seidr a chyrtens duon mewn caeau sy'n edrych dros dirwedd syfrdanol Dyffryn Monnow. Mae siop seidr ar agor 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer blasu seidr a chynnyrch lleol.
   4. Rockfield Music Studio
    Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o artistiaid mwyaf y byd.
    1. The Bar
     Mae bwyty'r Bell wedi ennill llawer o wobrau am ei fwyd gan gynnwys 'Y Lle Gorau i Fwyta – Tafarn' yng Ngwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru. Mae'r cynnyrch yn dymhorol ac yn dod o ffynonellau lleol gyda rhai o ardd gegin y gwesty.
     1. St. Bridget's Church, Skenfrith
      Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy ganrifoedd lawer. Dyma un o'r eglwysi hynaf mewn defnydd parhaus yn Sir Fynwy.

     Nifer yr eitemau:

     Nifer yr eitemau: 54

     , wrthi'n dangos 1 i 20.

     1. Cyfeiriad

      Monnow Gate and Bridge, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EG

      Ffôn

      01600 775257

      Monmouth

      Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym Mhrydain Fawr gyda'i thŵr porth yn dal i sefyll yn ei lle.

      Ychwanegu Monnow Gate and Bridge i'ch Taith

     2. Cyfeiriad

      Monmouth Leisure Centre, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

      Ffôn

      01633 644850

      Monmouth

      1.75 milltir ar droed trwy ran o'r dref ac o gwmpas Caeau Vauxhall.

      Ychwanegu Health Walk - Vauxhall Fields Walk i'ch Taith

     3. Cyfeiriad

      Leasbrook Lane, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SN

      Ffôn

      01600 712212

      Monmouth

      Mae llawer o golffwyr yn gwybod fod gan Drefynwy bob cyfiawnhad dros ei hawliad i fod yn un o'r cyrsiau golff prettiest yng Nghymru ac, heb os, mae'n un sy'n enwog am y croeso cynnes a gynigir i'w westeion.

      Ychwanegu Monmouth Golf Club i'ch Taith

     4. Cyfeiriad

      May Hill, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3LX

      Ffôn

      01600 712 280

      Pris

      Amcanbriso £39.00i£59.00 y pen y noson

      Monmouth

      Wedi'i lleoli yng nghanol Dyffryn Gwy golygfaol a dim ond munud o gerdded o lannau'r afon Gwy mae ein plentyn yn gyfeillgar, mae tafarn wledig yn darparu cwrw go iawn ac awyrgylch teuluol cyfeillgar.

      Pris

      Amcanbriso £39.00i£59.00 y pen y noson

      Ychwanegu The Mayhill Hotel i'ch Taith

     5. Cyfeiriad

      The Bell at Skenfrith, Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

      Ffôn

      01600 750235

      Pris

      Amcanbris£175.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

      Abergavenny

      Mae'r Bell yn hen dafarn hyfforddi wedi'i hadfer yn hyfryd, sy'n dyddio o'r 17eg ganrif, sy'n dal i gadw llawer o'i swyn a'i chymeriad. Mae wedi ennill llawer o wobrau am ei fwyty, rhestr gwin a moethusrwydd arddulliol cyffredinol. Gwahoddir…

      Pris

      Amcanbris£175.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

      Ychwanegu The Bell at Skenfrith i'ch Taith

     6. Cyfeiriad

      Grosmont, Grosmont, Monmouthshire, NP7 8EP

      Ffôn

      01981 240646

      Grosmont

      Tafarn draddodiadol sy'n cael ei rhedeg gan y teulu ym mhentref prydferth y Grysmwnt, Sir Fynwy, yw The Angel Inn. Cwrw go iawn, bwyd gwych a chroeso cynnes yn disgwyl.

      Ychwanegu The Angel Inn i'ch Taith

     7. Cyfeiriad

      Hadnock Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NG

      Ffôn

      07774640442

      Pris

      Amcanbris£102.00 fesul uned y noson

      Monmouth

      Hunanarlwyo yn Nhrefynwy.

      Pris

      Amcanbris£102.00 fesul uned y noson

      Ychwanegu The Brambles i'ch Taith

     8. Cyfeiriad

      Monmouth Nelson Museum, Priory Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3XA

      Ffôn

      01600 710630

      Monmouth

      Mae Amgueddfa Mynwy ar gau ar hyn o bryd.

      Sefydlwyd Amgueddfa Nelson a Chanolfan Hanes Lleol ym 1924, yn dilyn y gymynrodd i Drefynwy gan Arglwyddes Llangatwg o'i chasgliad o ddeunydd yn ymwneud â'r morlys enwog.

      Ychwanegu Monmouth Nelson Museum i'ch Taith

     9. Cyfeiriad

      Agincourt Square, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BT

      Ffôn

      01600 713855

      Pris

      Amcanbriso £36.67 y pen y nosoni£110.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

      Monmouth

      Mae'r Tŷ Punch ar Sgwâr Agincourt yng nghanol tref ffin hanesyddol Trefynwy yn Ne Ddwyrain Cymru, yn dafarn hyfforddi draddodiadol go iawn, yn llawn hanes a thraddodiad.

      Pris

      Amcanbriso £36.67 y pen y nosoni£110.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

      Ychwanegu Punch House Hotel i'ch Taith

     10. Cyfeiriad

      Monmouth Leisure Centre, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

      Ffôn

      01600 775135

      Monmouth

      Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys 3 llawr cyffrous, pecyn gweithredu dringo drysau, sy'n cynnwys system amseru unigryw i'r cloc. Mae yna hefyd ardal blant bach dynodedig (amgaeedig). 

      Ychwanegu Monmouth’s Premier Play Centre i'ch Taith

     11. Forest of Dean & Wye Valley Tour Guides

      Cyfeiriad

      Crossroads, Palmerston Road, Ross-on-Wye, Herefordshire, HR9 5PN

      Ffôn

      01594 888197

      Ross-on-Wye

      P'un a ydych chi'n aros yn yr ardal neu'n ymweld am ychydig oriau yn unig, gallwn eich helpu i gael y gorau o'ch arhosiad.

      Ychwanegu Forest of Dean & Wye Valley Tour Guides i'ch Taith

     12. Cyfeiriad

      Castle Yard, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

      Ffôn

      01600 716083

      Monmouth

      Mae Canŵio Trefynwy yn cynnig canŵio ar Afon Gwy i deuluoedd, grwpiau ieuenctid ac oedolion yng nghantrefi Canada a caiacau sengl erbyn yr hanner diwrnod neu fwy. Gwersylla canŵio dros nos neu deithiau B+B wedi'u cynllunio ar gyfer hyd at wythnos o…

      Ychwanegu Monmouth Canoe Centre i'ch Taith

     13. Cyfeiriad

      Savoy Theatre, Church Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BU

      Ffôn

      01600 772467

      Monmouth

      Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant cymunedol ers 1850.

      Ychwanegu The Savoy Theatre i'ch Taith

     14. Cyfeiriad

      Monmouth Leisure Centre, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

      Ffôn

      01633 644850

      Monmouth

      Taith gerdded 2 filltir o gwmpas y tir rhwng Afon Gwy ac Afon Mynwy.

      Ychwanegu Health Walk - Two Rivers Meadow Walk i'ch Taith

     15. Cyfeiriad

      St Bridget's Church Skenfrith, Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

      Ffôn

      01873 821405

      Abergavenny

      Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy ganrifoedd lawer. Dyma un o'r eglwysi hynaf mewn defnydd parhaus yn Sir Fynwy.

      Ychwanegu St Bridget's Church Skenfrith i'ch Taith

     16. Cyfeiriad

      The Blake Theatre, Almshouse Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3XP

      Ffôn

      01600 719401

      Monmouth

      Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd ar gael i'w llogi ar gyfer y grwpiau hynny sy'n chwilio am leoliad proffesiynol ar gyfer eu cynhyrchu.

      Ychwanegu The Blake Theatre i'ch Taith

     17. Cyfeiriad

      St Peters’ Church,, Dixton Ln, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SY

      Monmouth

      Eglwys San Pedr yn Dixton, ar gyrion Mynwy ar hyd Afon Gwy.

      Ychwanegu St Peter's Church, Dixton i'ch Taith

     18. Cyfeiriad

      9 Priory Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BR

      Ffôn

      01600 714940

      Monmouth

      Mae'r Misbah yn Fwyty teuluol sy'n cynnig cuisine Bangladeshi dilys, ac mae wedi'i leoli mewn adeilad rhestredig Gradd II yng nghanol Trefynwy, o fewn Dyffryn Gwy Pictiwrésg.

      Ychwanegu The Misbah i'ch Taith

     19. Cyfeiriad

      Amberley Court,, Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5ST

      Ffôn

      01600 712449

      Monmouth

      Arhoswch yn Stiwdios Cerddoriaeth Chwedlonol Rockfield ar Fferm Rockfield.

      Mae'r Coach House wedi cael ei ddefnyddio fel llety ar gyfer un o'r ddwy stiwdio recordio ac mae'n gallu darparu ar gyfer hyd at 16 o bobl mewn 7 ystafell ensuite.

      Ychwanegu Rockfield Leisure Accommodation i'ch Taith

     20. Cyfeiriad

      Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UB

      Ffôn

      01600 750224

      Pris

      Amcanbris£20.50 fesul cae teithiol y nos fel arfer ar gyfer un car a 2 o bobl

      Abergavenny

      Parc carafanau teithiol bach o ansawdd uchel i oedolion yn unig, wedi'u lleoli mewn rhan hyfryd o gefn gwlad Cymru.

      Pris

      Amcanbris£20.50 fesul cae teithiol y nos fel arfer ar gyfer un car a 2 o bobl

      Ychwanegu Three Castles Caravan Park i'ch Taith

     Peidiwch â Methu....

     Peidiwch â Methu....

     Peidiwch â Methu....

     Peidiwch â Methu....

     • Cymru Wales Logo
     • Site Logo
     • Monlife Logo
     • Monmouthshire Logo