Nofio

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 7

 1. Cyfeiriad

  Welsh Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5LX

  Ffôn

  01291 635745

  Chepstow

  Ewch i Ganolfan Hamdden Cas-gwent i nofio, chwarae chwaraeon, cadw'n heini a mwy.

  Ychwanegu Chepstow Leisure Centre i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Mill Lane, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4BN

  Ffôn

  01291426850

  Caldicot

  Mae Canolfan Hamdden Cil-y-coed yn cynnig nofio, ystafelloedd ffitrwydd, cyrtiau sboncen a mwy.

  Ychwanegu Caldicot Leisure Centre i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Old Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 6EP

  Ffôn

  01873 735360

  Abergavenny

  Ewch i Ganolfan Hamdden y Fenni ar gyfer nofio, gweithgareddau chwaraeon, cyfleusterau iechyd a mwy.

  Ychwanegu Abergavenny Leisure Centre i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  St Pierre Park, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6YA

  Ffôn

  01291 625261

  Pris

  Amcanbris£63.00 y pen y noson

  Chepstow

  Adeiladwyd Gwestai Delta gan Marriott St Pierre Country Club o amgylch maenordy hardd o'r 14eg ganrif ac mae wedi'i leoli'n ddelfrydol dim ond taith fer o Hen Bont Hafren. Mae'n cynnig llety rhagorol a chyfleusterau cynadledda.

  Pris

  Amcanbris£63.00 y pen y noson

  Ychwanegu Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Llangybi, Usk, Monmouthshire, NP15 1PG

  Ffôn

  01633 450521

  Pris

  Amcanbriso £69.00i£119.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Usk

  Yn dyddio nôl i'r 17eg Ganrif, mae'r adeilad hanesyddol wedi'i adnewyddu a'i ymestyn i greu gwesty maenordy gyda holl angenrheidiau bywyd modern.

  Pris

  Amcanbriso £69.00i£119.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Ychwanegu Cwrt Bleddyn Hotel & Spa i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Old Court Hotel, Symonds Yat West, Ross-On-Wye, Herefordshire, HR9 6DA

  Ffôn

  07811482832

  Ross-On-Wye

  Mae fy 'swyddfa ddyfrllyd' yn cwmpasu dros 86 milltir o afon Gwy lle rwy'n cynnig nofio antur 1k – 7km o nofio antur yn dysgu techneg addysgu a darllen afonydd.

  Mae'r rhan fwyaf o nofio'n cynnwys cerdded i fyny'r banc a nofio yn ôl i lawr yr afon,…

  Ychwanegu Swim Wild i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Monmouth Leisure Centre, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Ffôn

  01600 775135

  Monmouth

  Mae Canolfan Hamdden Trefynwy yn cynnig nofio, ystafelloedd ffitrwydd, cyrtiau sboncen a mwy.

  Ychwanegu Monmouth Leisure Centre i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo