Llety sy'n gyfeillgar i gŵn

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 71

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Gwernesney, Usk, Monmouthshire, NP15 1DB

  Ffôn

  01291 672951

  Pris

  Amcanbris£674.00 fesul uned yr wythnos

  Usk

  Cysgu 6. Ysgubor Yew Tree mae wedi ei osod ar ei ben ei hun yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy. Mae ganddo du mewn eang a modern gyda ffenestri panorama yn rhoi golygfeydd syfrdanol o gefn gwlad ysblennydd. Mynediad i gadeiriau olwyn.

  Pris

  Amcanbris£674.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Yew Tree Barn i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Dolly's Barn, Itton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BX

  Ffôn

  01291 641856

  Chepstow

  Mae gan Ysgubor Dolly olygfeydd godidog ac awyrgylch hamddenol hyfryd i'ch egwyl dda gyda dim ond defaid a gwartheg i'ch cymdogion.

  Ychwanegu Dolly's Barn i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EN

  Ffôn

  01873 857121

  Pris

  Amcanbriso £111.00i£290.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Abergavenny

  Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol wrth galon tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth astud, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch llawn steil ond cysurus.

  Pris

  Amcanbriso £111.00i£290.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Ychwanegu The Angel Hotel i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UB

  Ffôn

  01600 750224

  Pris

  Amcanbris£20.50 fesul cae teithiol y nos fel arfer ar gyfer un car a 2 o bobl

  Abergavenny

  Parc carafanau teithiol bach o ansawdd uchel i oedolion yn unig, wedi'u lleoli mewn rhan hyfryd o gefn gwlad Cymru.

  Pris

  Amcanbris£20.50 fesul cae teithiol y nos fel arfer ar gyfer un car a 2 o bobl

  Ychwanegu Three Castles Caravan Park i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  01291 689205

  Pris

  Amcanbris£75.00 y stafell y nos

  Tintern

  Mae gennym ddetholiad o ystafelloedd gwely yn ein prif dŷ a'n hystafelloedd gardd hardd yr un yn cynnig eu steil a'u dawn eu hunain. Rydym hefyd yn cynnig ystafelloedd sy'n addas i gŵn gyda phopeth y bydd ei angen ar eich ffrind blewog ar eu teithiau

  Pris

  Amcanbris£75.00 y stafell y nos

  Ychwanegu The Wild Hare Inn i'ch Taith

 6. Smithy's Bunkhouse

  Cyfeiriad

  Lower House Farm, Pantygelli, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7HR

  Ffôn

  01873 853432

  Pris

  Amcanbris£12.00 y pen y noson

  Abergavenny

  Saif Byncws Smithy ar fferm fynyddig sy'n gweithio yn ardal y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Wedi'i ddylunio gyda'r farchnad grŵp mewn golwg, mae croeso i deithwyr annibynnol. Ardderchog lleol Inn 5 munud o gerdded.

  Pris

  Amcanbris£12.00 y pen y noson

  Ychwanegu Smithy's Bunkhouse i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Old Hereford Road, Pant Y Gelli, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7HR

  Ffôn

  01873 854971

  Abergavenny

  Mae Triley Court Cottages wedi'i ffurfio o ddau stabl sydd newydd eu hadnewyddu, Golwg Y Mynydd a'r Stabl. 

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuTriley Court CottageAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Triley Court Cottage i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Under Hill, Brockweir, Tintern, Monmouthshire, NP16 7PE

  Ffôn

  07867907275

  Pris

  Amcanbris£565.00 fesul uned yr wythnos

  Tintern

  Bwthyn cymeriad wedi'i adfer yn Nyffryn Gwy. Wedi'i osod o fewn coetiroedd a gardd helaeth yn cynnwys dwy ystafell wely eang, cegin, lolfa gyda llosgwr coed a stiwdio/ystafell wydr.

  Pris

  Amcanbris£565.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Spring Cottage i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  The Courtyard Studio, 5 Beaufort Arms Court Mews, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3UA

  Ffôn

  07535 251626

  Monmouth

  Mae Stiwdio'r Cwrt yn fflatiau hunanarlwyo ar gyfer dau yng nghanol Trefynwy Sioraidd. Mae'n edrych dros gwrt di-draffig, coblyn wedi'i leinio â siopau a chaffis (perffaith i frecwast).

  Ychwanegu The Courtyard Studio i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Llanfihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH

  Ffôn

  01873 890246

  Pris

  Amcanbris£10.00 fesul cae teithiol y nos fel arfer ar gyfer un car a 2 o bobl

  Abergavenny

  Safle bach cyfeillgar gyda chawod a bloc toiledau. Dim ond 300yds i ffwrdd yn y pentref yw'r siop a'r dafarn agosaf.

  Pris

  Amcanbris£10.00 fesul cae teithiol y nos fel arfer ar gyfer un car a 2 o bobl

  Ychwanegu Penydre Caravan and Camping Site i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Craft Renaissance Workshops & Gallery, The Parsonage, Kemeys Commander, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1JU

  Ffôn

  01873 880879

  Kemeys Commander, Nr Usk

  Mae Beech Cottage yn fwthyn hunanarlwyo llachar, un ystafell wely sy'n brolio llawr i ffenestri ffrâm derw nenfwd ar draws y llawr gwaelod gyda thrawstiau agored a grisiau pwrpasol yn arwain at yr ystafell wely fawr gydag ensuite.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuBeech CottageAr-lein

  Ychwanegu Beech Cottage i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Catbrook, Near Tintern, Monmouthshire, NP16 6NA

  Ffôn

  01600 860341

  Pris

  Amcanbriso £529.00i£1,200.00 fesul uned yr wythnos

  Near Tintern

  5 seren cysur. Twb poeth. Mae'n cysgu 6,4 ystafell wely. Lloriau wedi'u tynnu i fyny. Llosgwr coed. Beicio, cerdded, pysgota, marchogaeth. Gwledig heb ei hynysu. Yn agos at Abaty Tyndyrn a'r Whitebrook, bwyty Michelin Star. Cyfeillgar i anifeiliaid…

  Pris

  Amcanbriso £529.00i£1,200.00 fesul uned yr wythnos

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuFoxes ReachAr-lein

  Ychwanegu Foxes Reach i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Wonastow, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4DW

  Ffôn

  01600 740253

  Pris

  Amcanbriso £400.00i£795.00 fesul uned yr wythnos

  Monmouth

  Wedi'i leoli llai y 3 milltir hwnnw o Drefynwy, mae'r llety hunanarlwyo hwn gyda golygfeydd godidog gerllaw'r ffermdy ac mae'n dröedigaeth ysgubor ddiweddar i'r safon uchaf, gan gynnwys mynediad cerdded hawdd.

  Pris

  Amcanbriso £400.00i£795.00 fesul uned yr wythnos

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuWhitehill Farm CottageAr-lein

  Ychwanegu Whitehill Farm Cottage i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  High Street, Raglan, Monmouthshire, NP15 2DY

  Ffôn

  01291 690412

  Raglan

  Mwynhewch gyfuniad o hanes a moderniaeth yn y dafarn 4 seren hon a nodwyd bellach am ei fwyty ardderchog a ddylanwadwyd gan Sbaen a'i restr win trawiadol.

  Ychwanegu The Beaufort, Raglan i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Upper Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9ER

  Ffôn

  01873 880277

  Pris

  Amcanbris£600.00 fesul uned yr wythnos

  Abergavenny

  Mae'r Goose a Cuckoo yn cynnig golygfeydd bendigedig, cwrw da, bwyd cartref wedi'i goginio'n lleol ac ystod eang o lety sy'n addas i gŵn ger Y Fenni Cymru.

  Pris

  Amcanbris£600.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Cuckoo Cottage i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Jackstone Farm, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AW

  Ffôn

  07771 932957

  Pris

  Amcanbris£1,200.00 fesul uned yr wythnos

  Monmouth

  Ffermdy moethus mawr wedi'i leoli mewn 63 erw gyda golygfeydd hyfryd a chyfanswm preifatrwydd yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy isaf

  Pris

  Amcanbris£1,200.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Church Hill Farm i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Tregagle, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RY

  Ffôn

  01600 860058

  Pris

  Amcanbris£275.00 fesul uned yr wythnos

  Monmouth

  Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol, gwledig mewn ardal ddynodedig o Harddwch Naturiol Eithriadol. Mae trosi ysgubor 2 ystafell wely yn cynnwys grisiau troellog, trawstiau derw a llosgwr coed. Mae'n mwynhau golygfeydd hyfryd dros Ddyffryn Gwy a thu…

  Pris

  Amcanbris£275.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Robin's Barn (Self-catering cottage) i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Broadley Farm, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NW

  Ffôn

  01873 890343

  Pris

  Amcanbris£450.00 fesul uned yr wythnos

  Abergavenny

  Lleolir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'r ardal hon yn wych ar gyfer cerdded, merlod a seiclo. Bu'n ysbrydoliaeth i artistiaid ers amser maith.

  Pris

  Amcanbris£450.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Oak Cottage, Broadley Farm Cottages i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Church Road Wharf, Maes Y Gwartha Road, Gilwern, Monmouthshire, NP7 0EP

  Ffôn

  01873 832340

  Pris

  Amcanbriso £1,047.00i£1,346.00 fesul uned yr wythnos

  Gilwern

  Am hoe sy'n cynnig ymlacio go iawn, rhowch gynnig ar wyliau cwch cul ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, o fewn Parc Cenedlaethol hardd Bannau Brycheiniog.

  Pris

  Amcanbriso £1,047.00i£1,346.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Castle Narrowboats i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  c/o 33 The Kymin, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SE

  Ffôn

  07905185409

  Pris

  Amcanbris£110.00 fesul uned y noson

  Monmouth

  Mae Top Barn yn Ysgubor Stone Converted hyfryd gyda golygfeydd anhygoel mewn lleoliad diarffordd.

  Pris

  Amcanbris£110.00 fesul uned y noson

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuTop BarnAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Top Barn i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo