Llety sy'n gyfeillgar i gŵn

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 71

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Wernllwydd Farm, Newcastle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NF

  Ffôn

  07825 886825

  Monmouth

  Red Sky at Night Campsite is the perfect place to escape the hustle and bustle of day to day life and enjoy a peaceful, yet exhilarating camping experience.

  Ychwanegu Red Sky at Night Campsite i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Dorlands, Kilgwrrwg, Devauden, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6PT

  Ffôn

  07837 871572

  Pris

  Amcanbris£120.00 fesul uned y noson

  Devauden, Chepstow

  Croeso i Hideout Franky

  Mae gan y cwt bugeiliaid hardd hwn bopeth y gallech chi ei ddymuno amdano!

  Pris

  Amcanbris£120.00 fesul uned y noson

  Ychwanegu Franky's Hideout i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Tregagle, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RY

  Ffôn

  01600 860058

  Pris

  Amcanbris£275.00 fesul uned yr wythnos

  Monmouth

  Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol, gwledig mewn ardal ddynodedig o Harddwch Naturiol Eithriadol. Mae trosi ysgubor 2 ystafell wely yn cynnwys grisiau troellog, trawstiau derw a llosgwr coed. Mae'n mwynhau golygfeydd hyfryd dros Ddyffryn Gwy a thu…

  Pris

  Amcanbris£275.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Robin's Barn (Self-catering cottage) i'ch Taith

 4. The Wain House Bunkbarn

  Cyfeiriad

  Court Farm, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

  Ffôn

  01873 890359

  Pris

  Amcanbris£180.00 y stafell y nos

  Abergavenny

  Llety grŵp yn yr Ysgubor, The Wain House.Roedd yr hen ysgubor garreg hon yn arfer cartrefu cert y farchnad hyd at 50 mlynedd yn ôl (meddyliwch am Y Gelli Wain gan Gwnstabl). Erbyn hyn, mae llety cysgu ar gyfer hyd at 16 o bobl.

  Pris

  Amcanbris£180.00 y stafell y nos

  Ychwanegu The Wain House Bunkbarn i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Great House, Gwehelog, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1RJ

  Pris

  Amcanbris£140.00 fesul uned y noson

  Nr Usk

  Mae Great House Hideaways yn cynnig dau gaban unigryw yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy ger Brynbuga.

  Pris

  Amcanbris£140.00 fesul uned y noson

  Ychwanegu Great House Hideaways i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Broadley Farm, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NW

  Ffôn

  01873 890343

  Pris

  Amcanbris£450.00 fesul uned yr wythnos

  Abergavenny

  Lleolir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'r ardal hon yn wych ar gyfer cerdded, merlod a seiclo. Bu'n ysbrydoliaeth i artistiaid ers amser maith.

  Pris

  Amcanbris£450.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Oak Cottage, Broadley Farm Cottages i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Winston Court Farm, Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RG

  Ffôn

  01873 821272

  Pris

  Amcanbriso £1,000.00i£1,250.00 fesul uned yr wythnos

  Abergavenny

  O fewn enciliad gwledig unigryw ac unigryw ym mryniau tonnog Sir Fynwy ychydig filltiroedd o'r Fenni, Dyffryn Gwy, Bannau Brycheiniog a nifer o draethau De Cymru hefyd, mae Seven Hills Hideaway yn cynnig profiad glampio moethus unigryw.

  Pris

  Amcanbriso £1,000.00i£1,250.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Seven Hills Hideaway i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Church Hill Farm, Birches Road, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AW

  Ffôn

  07771 932957

  Pris

  Amcanbriso £100.00i£150.00 fesul uned y noson

  Penallt, Monmouth

  Trosi ysgubor 300 mlwydd oed yn newydd sbon. Y getaway rhamantus perffaith i gwpl (neu gwpl gyda dau o blant yn eu harddegau). Preifat iawn. Gwresogi tanfloor, llosgwr coed cyfoes o Sweden a llawr gwydr triphlyg i ffenestri'r nenfwd.

  Pris

  Amcanbriso £100.00i£150.00 fesul uned y noson

  Ychwanegu High View Barn i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Pen Y Dre Farm, Llanfihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH

  Ffôn

  01873 890246

  Pris

  Amcanbriso £270.00i£310.00 fesul uned yr wythnos

  Abergavenny

  Mae Bythynnod Fferm Pen-y-Dre yn dŷ coetsis hardd o'r 17eg Ganrif sydd wedi'i addasu'n ddiweddar ger Y Fenni yn Sir Fynwy. Mae llawer o sylw wedi'i roi i'r manylion dirwyon.

  Pris

  Amcanbriso £270.00i£310.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Pen Y Dre Farm Cottages i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  The Bell at Skenfrith, Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  01600 750235

  Pris

  Amcanbris£175.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Abergavenny

  Mae'r Bell yn hen dafarn hyfforddi wedi'i hadfer yn hyfryd, sy'n dyddio o'r 17eg ganrif, sy'n dal i gadw llawer o'i swyn a'i chymeriad. Mae wedi ennill llawer o wobrau am ei fwyty, rhestr gwin a moethusrwydd arddulliol cyffredinol. Gwahoddir…

  Pris

  Amcanbris£175.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Ychwanegu The Bell at Skenfrith i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Jackstone Farm, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AW

  Ffôn

  07771 932957

  Pris

  Amcanbris£1,200.00 fesul uned yr wythnos

  Monmouth

  Ffermdy moethus mawr wedi'i leoli mewn 63 erw gyda golygfeydd hyfryd a chyfanswm preifatrwydd yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy isaf

  Pris

  Amcanbris£1,200.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Church Hill Farm i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  01291 689205

  Pris

  Amcanbris£75.00 y stafell y nos

  Tintern

  Mae gennym ddetholiad o ystafelloedd gwely yn ein prif dŷ a'n hystafelloedd gardd hardd yr un yn cynnig eu steil a'u dawn eu hunain. Rydym hefyd yn cynnig ystafelloedd sy'n addas i gŵn gyda phopeth y bydd ei angen ar eich ffrind blewog ar eu teithiau

  Pris

  Amcanbris£75.00 y stafell y nos

  Ychwanegu The Wild Hare Inn i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  50 Main Road, Gilwern, Abergavenny, NP7 0AS

  Ffôn

  01873 830240

  Pris

  Amcanbriso £800.00i£1,350.00 fesul uned yr wythnos

  Gilwern

  Mae 'Camlas Mon & Brec' yn cael ei hystyried gan lawer fel y ddyfrffordd fwyaf golygfaol o'r cyfan ac mae'n gorwedd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Beth am archwilio'r ddyfrffordd hardd hon ar un o'n 5 cwch cul.  Ymlaciwch a mwynhewch y…

  Pris

  Amcanbriso £800.00i£1,350.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Road House Narrowboats i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Old Hereford Road, Pant Y Gelli, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7HR

  Ffôn

  01873 854971

  Abergavenny

  Mae Triley Court Cottages wedi'i ffurfio o ddau stabl sydd newydd eu hadnewyddu, Golwg Y Mynydd a'r Stabl. 

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuTriley Court CottageAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Triley Court Cottage i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Agincourt Square, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BT

  Ffôn

  01600 713855

  Pris

  Amcanbriso £36.67 y pen y nosoni£110.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Monmouth

  Mae'r Tŷ Punch ar Sgwâr Agincourt yng nghanol tref ffin hanesyddol Trefynwy yn Ne Ddwyrain Cymru, yn dafarn hyfforddi draddodiadol go iawn, yn llawn hanes a thraddodiad.

  Pris

  Amcanbriso £36.67 y pen y nosoni£110.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Ychwanegu Punch House Hotel i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Llanwenarth Citra, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7ER

  Ffôn

  01873 853271

  Pris

  Amcanbris£14.00 fesul cae teithiol y nos fel arfer ar gyfer un car a 2 o bobl

  Abergavenny

  Lleolir yn nyffryn hardd Brynbuga, o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Safle bach cyfeillgar, wedi'i leoli'n ddelfrydol ar gyfer teithio'r Mynyddoedd Duon. Tocynnau pysgota ar gael ar gyfer Afon Wysg. Cyfoeth o glybiau golff.

  Pris

  Amcanbris£14.00 fesul cae teithiol y nos fel arfer ar gyfer un car a 2 o bobl

  Ychwanegu Pyscodlyn Farm Caravan & Camping Site i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  29 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AA

  Ffôn

  01873 855074

  Pris

  Amcanbriso £75.00 y person y noson am wely & brecwasti£135.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Abergavenny

  Mae'r Kings Arms yn dafarn hyfforddi o ddiwedd y 16eg Ganrif, gan roi enghraifft wych o sut y byddai llawer o'r Fenni wedi edrych cyn addasiadau Sioraidd ffurfiol.

  Pris

  Amcanbriso £75.00 y person y noson am wely & brecwasti£135.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Ychwanegu The Kings Arms i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Pentre Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LA

  Ffôn

  01873 853066

  Pris

  Amcanbris£320.00 fesul uned yr wythnos

  Abergavenny

  Bythynnod stiwdio clyd yn seiliedig ar ein Gwinllan. Mae cynllun agored un llawr, sydd â byw gydag ystafell wely ddwbl gydag ystafell gawod en-suite, yn gwneud hon yn sylfaen ddelfrydol ar gyfer eich gwyliau yng Nghymru. Yn ddelfrydol ar gyfer…

  Pris

  Amcanbris£320.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Sugarloaf Vineyard and Cottages i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Parkhouse, Trellech, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4PU

  Ffôn

  01291 650321

  Pris

  Amcanbris£200.00 fesul uned y noson

  Monmouth

  Pensaernïaeth wych, dylunio glân a golygfeydd graenus dros gefn gwlad Sir Fynwy yn cyfuno mewn encil gwledig unigryw am wyliau bythgofiadwy

  Pris

  Amcanbris£200.00 fesul uned y noson

  Ychwanegu The Chickenshed i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Dolly's Barn, Itton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BX

  Ffôn

  01291 641856

  Chepstow

  Mae gan Ysgubor Dolly olygfeydd godidog ac awyrgylch hamddenol hyfryd i'ch egwyl dda gyda dim ond defaid a gwartheg i'ch cymdogion.

  Ychwanegu Dolly's Barn i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo