Ble i aros

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Llety

Craigo barn

Bwthyn carreg cyfforddus, wedi'i gyfarparu'n dda, yng nghanol Dyffryn Gwy. Nythu mewn 1000 erw o…

Little Barn

Hyfryd wedi trosi ysgubor i 2 berson - wedi'i gosod yn ei gardd breifat ei hun gyda golygfeydd…

Llangattock Mill Cottage

Wedi'i leoli ar fferm fach 14 erw, mae gan y bwthyn hwn yr holl gyfleusterau y byddech yn eu…

Harvest Home Countryside

Croeso i Harvest Home 2020 pwrpasol Shepherd Lodges, sydd wedi'i leoli o amgylch pwll bywyd gwyllt…

Yew Tree Barn

Cysgu 6. Ysgubor Yew Tree mae wedi ei osod ar ei ben ei hun yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy. Mae…

The Hafod

Lleolir Llwyn-on Hafod ger y Gelli Gandryll ar fferm fach Gymreig sy'n dal 50 erw o dir pori,…

The Brambles

Hunanarlwyo yn Nhrefynwy.

The Sloop Inn

Mae gennym bedair ystafell westai gyfforddus sydd i gyd wedi eu haddurno yn ddiweddar ac yn cynnig…

Goose & Cuckoo

Mae'r Goose a Cuckoo yn cynnig golygfeydd bendigedig, cwrw da, bwyd cartref wedi'i goginio'n lleol…

Werngochlyn

Cottages a addaswyd o ysguboriau'r 18fed ganrif 21/2 milltir o dref farchnad y Fenni.

The Old Rectory

Saif yr Hen Reithordy mewn erw o erddi aeddfed, ym mhentref gwledig di-spoilt Llangatwg-Lingoed,…

Welsh Marches at Upper Glyn Farm

Welsh Marches ar Fferm Glyn Uchaf

Whitehill Farm

Wedi'i leoli llai y 3 milltir hwnnw o Drefynwy, mae'r llety hunanarlwyo hwn gyda golygfeydd godidog…

Maes Y Berllan

Addaswyd ysgubor o 18fedC ar fferm waith. Lleolir yn Nyffryn Wysg. Mae gennym ein darn ein hunain o…

Outdoor View

O fewn enciliad gwledig unigryw ac unigryw ym mryniau tonnog Sir Fynwy ychydig filltiroedd o'r…

Courtyard Studio

Mae Stiwdio'r Cwrt yn fflatiau hunanarlwyo ar gyfer dau yng nghanol Trefynwy Sioraidd. Mae'n edrych…

Glentrothy Old Stable

Mae Glentrothy Old Stables Cottage mewn sefyllfa heddychlon iawn ar Ystad Glentrothy hyfryd ger y…

Cromwell's Hideaway

Helo ni yw Karen a Dave a hoffem eich croesawu i Cromwell's Hideaway, ein darn o foethusrwydd sy'n…

The Three Tuns

Tafarn o'r 16eg Ganrif yw'r Tri Twns a leolir wrth ymyl y Castell yn nhref hanesyddol Cas-gwent…

Castle Narrowboats

Am hoe sy'n cynnig ymlacio go iawn, rhowch gynnig ar wyliau cwch cul ar Gamlas Sir Fynwy ac…

The Monastery Self Catering

Mynachlog Capel-y-ffin; ei hunanarlwyo yn uchel i fyny yng Nghwm prydferth Llanthony.

Wood Cottage

Roedd chwe bwthyn gwyliau moethus yn nythu yng nghefn gwlad Sir Fynwy delfrydol ar ffin Cymru, gyda…

Hen Ty & Dan y Berllan

Dim ond 3 milltir o'r Fenni y mae dau fwthyn gwyliau hunan-arlwyo carreg carreg Cymreig…

Ysbrydoliaeth

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo