Ble i aros

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Llety

Cefn Tilla Court

Arhoswch ar dir tŷ gwledig prydferth o'r 17eg ganrif yng nghanol Sir Fynwy. Mae pum eiddo…

A cosy two-seater sofa and mini chaise longue in the Blorenge lounge

Mae'r Blorenge ym Gororau Cymru wedi'i leoli yng nghefn gwlad o fewn cyrraedd hawdd i Gas-gwent a…

Werngochlyn

Cottages a addaswyd o ysguboriau'r 18fed ganrif 21/2 milltir o dref farchnad y Fenni.

View from Caer Llan

Mae Caer Llan yn dŷ gwledig mawr wedi'i leoli mewn 25 erw o ardd, cae a choetir yn yr Ardal…

Maple Holiday Home

Mae Maple Holiday Home yn gartref gwyliau dwy ystafell wely newydd sbon wedi'i leoli mewn maestref…

Mistletoe Cottage Exterior

Mae Mistletoe Cottage wedi'i leoli mewn trawsnewidiad ysgubor mawr sydd hefyd yn cynnal oriel gelf…

Laura Ashley Tea Room

Yn dyddio nôl i'r 17eg Ganrif, mae'r adeilad hanesyddol wedi'i adnewyddu a'i ymestyn i greu gwesty…

The Old Rectory

Saif yr Hen Reithordy mewn erw o erddi aeddfed, ym mhentref gwledig Llangattock-Lingoed, ger Llwybr…

The Walnut Tree

Dau fwthyn pictiwrésg drws nesaf i'r Michelin Starred The Walnut Tree, dim ond taith gerdded fer…

Night Sky

Safle bach cyfeillgar gyda chawod a bloc toiledau. Dim ond 300yds i ffwrdd yn y pentref yw'r siop…

WOODBANK HOUSE

Llanhennock 2 filltir. Bwthyn gwyliau trawiadol o Dde Cymru sydd wedi'i leoli'n berffaith yng…

Red Sky at Night Campsite

Red Sky at Night Campsite is the perfect place to escape the hustle and bustle of day to day life…

Pont Kemys

Sir Fynwy/Dyffryn Wysg. Cyfleusterau gwych gyda thoiledau, basnau golchi, cawodydd llaw a sychwyr…

Green Dyffryn Barn

Gan fwynhau lleoliad gwledig diarffordd tawel a golygfeydd panoramig syfrdanol dros Fro Wysg i…

The terrace at the front of the Skirrid, showing off the large picture windows, barbecue, and table and chairs

Mae'r Skirrid ym Gororau Cymru wedi'i leoli yng nghefn gwlad o fewn cyrraedd hawdd i Gas-gwent a…

Yew Tree Barn Exterior

Cysgu 6. Ysgubor Yew Tree mae wedi ei osod ar ei ben ei hun yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy. Mae…

Newbridge on Usk

Pum seren arobryn, dwy bwyty AA Rosette ac wedi ei leoli yn Tredunnock ger Brynbuga ychydig…

Old Schoolhouse

Wedi'i adeiladu ym 1877 ac wedi'i hadfer yn gariadus yn ddiweddar, mae'r enghraifft swynol hon o dŷ…

Aqueduct Cottage

Mae'r bwthyn rhestredig gradd 2 hwn wedi'i leoli yn Goytre Wharf. Pan gafodd ei adeiladu roedd yn…

Middle Ninfa

Ydych chi'n grŵp teuluol neu weithgaredd sy'n chwilio am Bunkhouse cyfeillgar/cyfforddus/tawel i…

Swallows Nest Front

Bwthyn hunanarlwyo 2 filltir yn unig o ganol y Fenni (y Porth i Gymru), ardal â bwytai gwych a…

Beaufort Hotel Chepstow

Rydym yn croesawu partïon coetsys yn gynnes yng Ngwesty'r Beaufort

Kingstone Brewery Hop Garden

Mae'r Ardd Hop ym Mragdy Kingstone yn Nhyndyrn, yn safle glampio unigryw sy'n darparu chwe lle…

View from The Punch House

Mae'r Tŷ Punch ar Sgwâr Agincourt yng nghanol tref ffin hanesyddol Trefynwy yn Ne Ddwyrain Cymru,…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo