AHNE Dyffryn Gwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

 1. Tintern Abbey
  Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn. Ailadeiladwyd eglwys anhygoel o gyflawn yr abaty ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg a dechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg, gydag olion helaeth o adeiladau clostir a mynachaidd cysylltiedig.
  1. Old Station Tintern
   Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r safle delfrydol 10 – erw hwn yn ymfalchïo yn y gorau o'r hyn sydd gan Sir Fynwy i'w gynnig.
   1. Parva Vineyard
    Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn Gwy pictiwrésg. Sampl o'n gwinoedd & mead & mead & pori yn ein siop anrhegion sydd wedi ennill gwobrau. Bydd gan bobl sy'n hoff o blanhigion ddiddordeb yn ein hardal gwerthu gardd a gwerthu
    1. 1 Mar 202331 Dec 2023
   2. Abbey Mill
    Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle melin wreiddiol Abaty Tyndyrn, a sefydlwyd ym 1131, mae Abbey Mill yn cynnig lleoliad hamddenol ar gyfer eich mwynhad.
    1. Shire Hall Monmouth
     Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru. Mae'n adeilad rhestredig Gradd I, a gynlluniwyd yn glasurol yn Sgwâr Agincourt ar ben Stryd Monnow.
     1. Chepstow Castle
      Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda drysau'r castell hynaf yn Ewrop!). Mae'n gampwaith sydd wedi'i gadw'n hyfryd o beirianneg ganoloesol, wedi'i erlid yn uchel uwchben Dyffryn Gwy fel gwers hanes mewn carreg.
      1. Chepstow Museum
       Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a fu ar un adeg yn borthladd pwysig ac yn ganolfan marchnad. Mae ar agor 11am - 4pm.

       Nifer yr eitemau:

       Nifer yr eitemau: 76

       , wrthi'n dangos 1 i 20.

       1. Math

        Type:

        Amgueddfa

        Cyfeiriad

        Monmouth Castle & Regimental Museum, The Castle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BS

        Ffôn

        01600 772175

        Monmouth

        Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn adrodd hanes Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy - yr unig gatrawd bresennol sydd wedi goroesi o'r Milisia.

        Ychwanegu Monmouth Castle & Regimental Museum i'ch Taith

       2. Math

        Type:

        Gardd

        Cyfeiriad

        Wyndcliffe Court House & Garden School, Wyndcliffe Court, St. Arvan's, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6EY

        Ffôn

        01291 630027

        St. Arvan's, Chepstow

        Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

        Cynhelir Wyndcliffe Court House and Garden School yn y Tŷ Modur Edwardaidd a addaswyd yn ddiweddar yn neuadd ddarlithio ar gyfer sgyrsiau ac arddangosiadau addysgiadol.

        Ychwanegu Wyndcliffe Court House & Garden School i'ch Taith

       3. Math

        Type:

        Safbwynt/Llecyn Harddwch

        Cyfeiriad

        Lower Wyndcliffe Car Park, St Arvans, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6HA

        Ffôn

        0300 065 3000

        Chepstow

        Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog hynafol a ywen yn ogystal â coppic calch, lludw a chyll.

        Ychwanegu Eagle's Nest Viewpoint & Wyndcliff Wood i'ch Taith

       4. Math

        Type:

        Yr Daith Gerdded

        Cyfeiriad

        Monmouth Leisure Centre, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

        Ffôn

        01633 644850

        Monmouth

        1.75 milltir ar droed trwy ran o'r dref ac o gwmpas Caeau Vauxhall.

        Ychwanegu Health Walk - Vauxhall Fields Walk i'ch Taith

       5. Math

        Type:

        Yr Daith Gerdded

        Cyfeiriad

        Mitchel Troy Church car park, Mitchel Troy, Monmouthshire, NP25 4HT

        Ffôn

        01633 644850

        Mitchel Troy

        Llwybr ar gau dros dro oherwydd problemau mawr gyda'r llwybr

        Taith gerdded 5 milltir gyda llawer o fyny, lawr a golygfeydd ysblennydd o Droyn Mihangel, i'r gorllewin o Drefynwy.

        Ychwanegu 22 Mitchel Troy to Cwmcarvan i'ch Taith

       6. Math

        Type:

        Gardd

        Cyfeiriad

        13 Chippenhamgate Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3UZ

        Ffôn

        01600 710630

        Monmouth

        Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd Gwener yn ystod yr Haf.

        Ychwanegu Nelson Garden i'ch Taith

       7. Math

        Type:

        Canolfan Dreftadaeth

        Cyfeiriad

        Old Station Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

        Ffôn

        01291 689566

        Tintern

        Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r safle delfrydol 10 – erw hwn yn ymfalchïo yn y gorau o'r hyn sydd gan Sir Fynwy i'w gynnig.

        Ychwanegu Old Station Tintern i'ch Taith

       8. Math

        Type:

        Yr Daith Gerdded

        Cyfeiriad

        Church Street, Trellech, Monmouthshire, NP25 4PE

        Ffôn

        01633 644850

        Trellech

        Taith 5.3 milltir o Drellech, uwchben Dyffryn Gwy i'r de o Drefynwy.

        Ychwanegu 24 Wells and Springs at Trellech i'ch Taith

       9. Math

        Type:

        Rhwyfo

        Cyfeiriad

        Monmouth Rowing Club, The John Hartland Boathouse, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

        Old Dixton Road, Monmouth

        Mae Clwb Rhwyfo Trefynwy wedi bod wrth galon cymuned Trefynwy ers ei sefydlu yn 1928. Maent yn cynnal llawer o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys Regata flynyddol Mynwy ym mis Mai, ac fel man cychwyn Ras Rafft Mynwy ym mis Medi.

        Ychwanegu Monmouth Rowing Club i'ch Taith

       10. Math

        Type:

        Yr Daith Gerdded

        Cyfeiriad

        Lower Wireworks, Tintern, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6TQ

        Ffôn

        01633 644850

        Chepstow

        Mae'r llwybr yn mynd allan o Tyndyrn uwchben yr Abaty, gan ddilyn Taith Gerdded Dyffryn Gwy i fyny'n goetir trwchus.

        Ychwanegu 4 Tintern to Penterry i'ch Taith

       11. Math

        Type:

        Llwybr y Dref

        Cyfeiriad

        Monnow Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EG

        Monmouth

        Taith gerdded 1.75 milltir y byddwch yn dysgu ychydig am Geoffrey & ei gysylltiadau â Threfynwy, yn ogystal â ffeithiau diddorol eraill.

        Ychwanegu Geoffrey of Monmouth Trail i'ch Taith

       12. Math

        Type:

        Eglwys

        Cyfeiriad

        Penallt Old Church, Penallt, The Rhadyr, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4SE

        Ffôn

        07495 445807

        The Rhadyr, Monmouth

        Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r rhai nad ydynt yn aml yn addoli ynddo. I'w weld o filltiroedd o'i chwmpas mae'n lloches ysbrydol i'r plwyfolion lleol a'r nifer sy'n defnyddio'r llwybrau troed…

        Ychwanegu Penallt Old Church i'ch Taith

       13. Math

        Type:

        Gwarchodfa Natur

        Cyfeiriad

        St. Arvans, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6EG

        Ffôn

        01600 740600

        Chepstow

        Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon o ger castell Cas-gwent yn y de i goed Wyndcliff a Nyth yr Eryr yn y Gogledd.

        Ychwanegu Piercefield Woods Nature Reserve i'ch Taith

       14. Math

        Type:

        Canŵio

        Cyfeiriad

        Castle Yard, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

        Ffôn

        01600 716083

        Monmouth

        Mae Canŵio Trefynwy yn cynnig canŵio ar Afon Gwy i deuluoedd, grwpiau ieuenctid ac oedolion yng nghantrefi Canada a caiacau sengl erbyn yr hanner diwrnod neu fwy. Gwersylla canŵio dros nos neu deithiau B+B wedi'u cynllunio ar gyfer hyd at wythnos o…

        Ychwanegu Monmouth Canoe Centre i'ch Taith

       15. Math

        Type:

        Yr Daith Gerdded

        Cyfeiriad

        Redbrook car park, Redbrook Road, Redbrook, Monmouthshire, NP25 4LP

        Ffôn

        01633 644850

        Redbrook

        Taith gerdded o 4.4 milltir yn Nyffryn Gwy i'r de o Drefynwy. Esgyniad a disgyniad parhaus.

        Ychwanegu 19 Redbrook to Penallt i'ch Taith

       16. Math

        Type:

        Tŷ Hanesyddol

        Cyfeiriad

        Priory Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NX

        Ffôn

        01600 712034

        Monmouth

        Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf hanesyddol ym Mynwy. Wedi'i adnewyddu'n llwyr ychydig flynyddoedd yn ôl, mae'r Priordy yn cynnig cyfleusterau modern iawn ar gyfer amrywiaeth o gynulliadau.

        Ychwanegu The Priory Monmouth i'ch Taith

       17. Math

        Type:

        Tŷ Hanesyddol

        Cyfeiriad

        58 Monmow Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EN

        Ffôn

        01600 712031

        Monmouth

        Tŷ'r dref, sy'n dyddio'n ôl i o leiaf yr 17eg ganrif. Ffasâd gardd frics coch yn arddull Queen Anne, yn dyddio o 1752. Street façade wedi'i ailfodelu yn arddull Sioraidd (dyddiad anhysbys). Llawer o nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys grisiau mân.

        Ychwanegu Cornwall House i'ch Taith

       18. Math

        Type:

        Gardd

        Cyfeiriad

        Birch Tree Well, Upper Ferry Road, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AN

        Ffôn

        01600 775327

        Penallt, Monmouth

        Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a nentydd

        Argaeledd Dangosol

        ArchebuBirch Tree Well NGS GardenAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

        Ychwanegu Birch Tree Well NGS Garden i'ch Taith

       19. Math

        Type:

        Coedwig neu Goetir

        Cyfeiriad

        Wye Valley Woodlands, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6NF

        Ffôn

        0300 065 3000

        Chepstow

        Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r safle fwynhau teithiau cerdded dymunol sy'n cynnwys nifer o olygfeydd gwych ar draws Dyffryn Gwy

        Ychwanegu Whitestone Picnic Site i'ch Taith

       20. Math

        Type:

        Eglwys

        Cyfeiriad

        St Mary's Priory, Upper Church St, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HU

        Ffôn

        01594 530080

        Chepstow

        Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o flynyddoedd. Mae Priordy Santes Fair ar agor bob dydd fel bendith i'r gymuned. Mae croeso i chi fynd i mewn a jyst bod.

        Ychwanegu St. Mary's Priory, Chepstow i'ch Taith

       Peidiwch â Methu....

       Peidiwch â Methu....

       Peidiwch â Methu....

       Peidiwch â Methu....

       • Cymru Wales Logo
       • Site Logo
       • Monlife Logo
       • Monmouthshire Logo