Bwyd a Diod yn y Fenni

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 21

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Siop Goffi

  Cyfeiriad

  Ambika Social, Linda Vista Gardens, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5DL

  Abergavenny

  Wedi'i nythu yng Ngerddi Linda Vista gyda Mynydd Blorenge yn gefndir, mae Ambika Social yn siop goffi clyd sy'n cynnig pitstop perffaith i gerddwyr cŵn, teuluoedd ifanc, beicwyr a mwy.

  Ychwanegu Ambika Social i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Tŷ Cyhoeddus

  Cyfeiriad

  The Foxhunter, Nantyderry, Nr Abergavenny, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9DN

  Ffôn

  01873 881101

  Nr Abergavenny, Abergavenny

  Yn Chwefror 2015 ail-agorodd Sue & Alan Long Foxhunter Inn, Nantyderry fel tafarn wledig dda yn Ne Cymru. Ers cymryd drosodd y dafarn mae Sue & Alan wedi ychwanegu bar newydd, ailwampio'r ardd gwrw a phrynu mewn ystod fawr o ddiod.

  Ychwanegu Foxhunter Inn i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Llanddewi Skirrid, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8AW

  Ffôn

  01873 852797

  Abergavenny

  Mae'r Walnut Tree Restaurant yn eistedd ar y B4521, dwy filltir i'r dwyrain o'r Fenni, ac mae wedi bod yn dafarn a bwyty enwog ers iddo ddechrau yn y 1960au cynnar.

  Ychwanegu The Walnut Tree i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Caffi

  Cyfeiriad

  Goytre Wharf & Canal Visitor Centre, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EW

  Ffôn

  01873880899

  Abergavenny

  Yn eistedd ochr yn ochr â Chamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yng Nglanfa Goytre, mae Caffi Penelope yn stop delfrydol ar gyfer bwyd blasus a diodydd adfywiol gyda seddi dan do ac awyr agored.

  Ychwanegu Penelope’s Café i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  The Angel Hotel, 15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EN

  Ffôn

  01873 857121

  Abergavenny

  Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol wrth galon tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth astud, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch llawn steil ond cysurus.

  Ychwanegu The Angel Hotel i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Caffi

  Cyfeiriad

  The Cedars, Abergavenny Road, Penperlleni, Pontypool, Monmouthshire, NP4 0AD

  Ffôn

  07943 722325

  Penperlleni, Pontypool

  Mae Baffle Haus yn siop goffi, cegin, manwerthu a man digwyddiadau ar brif ffordd yr A4042 ychydig y tu allan i'r Fenni.

  Ychwanegu Baffle Haus i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Restaurant 1861, Cross Ash, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8PB

  Ffôn

  0845 3881861

  Abergavenny

  Mae'r bwyty yn cynnig profiad bwyd gourmet newydd gyda'r cydbwysedd cywir o wasanaeth personol cyfeillgar i wneud pryd o fwyd i'w gofio.

  Ychwanegu Restaurant 1861 i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Bar

  Cyfeiriad

  Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

  Ffôn

  01873 890487

  Abergavenny

  Mae'r dafarn wledig fechan hon, a elwir yn aml yn "Westy'r Abaty", yn eistedd o fewn ac mewn gwirionedd yn rhan o'r priordy Awstinaidd gwreiddiol o'r 12fed ganrif.

  Ychwanegu Llanthony Priory Hotel i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Bwyty - Eidaleg

  Cyfeiriad

  Casa Bianca, 51 Frogmore St, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AR

  Ffôn

  01873 737744

  Abergavenny

  Mae Casa Bianca wedi'i leoli yn nhref farchnad hanesyddol y Fenni, ac mae'n cynnig bwydlenni tymhorol wedi'u hysbrydoli gan ranbarthau arfordirol yr Eidal, gan ddefnyddio ystod o flasau cain wedi'u paru â chynhwysion ffres, lleol.

  Ychwanegu Casa Bianca i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Grosmont, Grosmont, Monmouthshire, NP7 8EP

  Ffôn

  01981 240646

  Grosmont

  Mae'r Angel Inn yn dafarn draddodiadol, deuluol ym mhentref pictiwrs Grosmont, Sir Fynwy. Mae cwrw go iawn, bwyd gwych a chroeso cynnes yn aros.

  Ychwanegu The Angel Inn i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  The Crown at Pantygelli, Old Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7HR

  Ffôn

  01873 853314

  Abergavenny

  Mae'r Goron ym Mhantygelli yn dafarn a bwyty llewyrchus, sydd wedi'i lleoli yn y man tawel hwn rhwng mynyddoedd Sugarloaf a Skirrid, sy'n darparu ar gyfer y teithiwr modern a phobol leol tra'n dal i gadw swyn a lletygarwch oes bygone.

  Ychwanegu The Crown at Pantygelli i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  29 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AA

  Ffôn

  01873 855074

  Abergavenny

  Bwyty Kings Arms yw'r lle perffaith ar gyfer cinio neu ginio yn Y Fenni.

  Ychwanegu The Kings Arms Restaurant i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Siop De/Coffi

  Cyfeiriad

  15 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AA

  Ffôn

  07702 580071

  Abergavenny

  Mae Fig Tree Espresso yn siop goffi annibynnol sy'n rhedeg dau berson ifanc sy'n angerddol am ddarparu coffi o ansawdd uchel gan ddefnyddio ffa sydd wedi'u rhostio'n lleol.

  Ychwanegu Fig Tree Espresso i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  The Bell at Skenfrith, Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  01600 750235

  Skenfrith

  Mae bwyty'r Bell wedi ennill nifer o wobrau am ei fwyd gan gynnwys 'Lle Gorau i Fwyta – Tafarn' yng Ngwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru. Mae'r cynnyrch yn dymhorol ac yn lleol gyda rhai o ardd gegin y gwesty.

  Ychwanegu The Bell at Skenfrith Restaurant i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Llangattock Lingoed, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RR

  Ffôn

  01873 821499

  Abergavenny

  Wedi'i nythu ym mhentref tawel Llangatwg Lingoed ar Lwybr Clawdd Offa?, mae'r Hunters Moon Inn yn dafarn draddodiadol Brydeinig sy'n masnachu ers y 13eg ganrif.

  Ychwanegu The Hunters Moon Inn i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Tŷ Cyhoeddus

  Cyfeiriad

  Llanvihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH

  Ffôn

  01873 890258

  Abergavenny

  Yn ôl y sôn, mae'n un o'r tafarndai hynaf yng Nghymru, mae gan y Sgert ei hun i mewn i hanes a llên gwerin. Dywedir i Shakespeare ei hun gymryd ysbrydoliaeth o'r lle hwn & efallai bod Owain Glyndwr wedi ralïo ei ddynion ar yr union safle hwn.

  Ychwanegu Skirrid Mountain Inn i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Old Hereford Road, Pandy, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DL

  Ffôn

  01873 890254

  Abergavenny

  Busnes teuluol ydym ni wedi ei redeg ym mhentref Pandy, ger Y Fenni, Sir Fynwy a dim ond ychydig filltiroedd o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. .

  Ychwanegu The Rising Sun i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  59 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EU

  Ffôn

  01873 853575

  Abergavenny

  Gwesty bach teuluol King's Head yng nghanol Y Fenni, gydag awyrgylch gyfeillgar a hamddenol.

  Ychwanegu The Kings Head Hotel i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Parlwr Hufen Iâ

  Cyfeiriad

  Shepherd's Ice Cream Shop, 11B Market Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5SD

  Ffôn

  01981 550 716

  Abergavenny

  Siop hufen iâ yn y Fenni gan y cynhyrchwyr enwog Shepherds. Blasau newydd rheolaidd, ynghyd â chacennau hufen iâ, brechdanau cwcis, ysgytlaeth a choffi.

  Ychwanegu Shepherd's Ice Cream Shop i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Bwyty - indiaidd

  Cyfeiriad

  7 Market Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5SD

  Ffôn

  01873 851212

  Abergavenny

  "Bayleaf" yw'r Cuisine Indiaidd a Chyri gorau yn y Fenni.

  Ychwanegu The Bayleaf i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo