Bwyd a Diod yn y Fenni

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 21

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Parlwr Hufen Iâ

  Cyfeiriad

  Shepherd's Ice Cream Shop, 11B Market Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5SD

  Abergavenny

  Siop hufen iâ yn y Fenni gan y cynhyrchwyr enwog Shepherds. Blasau newydd rheolaidd, ynghyd â chacennau hufen iâ, brechdanau cwcis, ysgytlaeth a choffi.

  Ychwanegu Shepherd's Ice Cream Shop i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  The Crown at Pantygelli, Old Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7HR

  Ffôn

  01873 853314

  Abergavenny

  Mae'r Goron ym Mhantygelli yn dafarn a bwyty llewyrchus, sydd wedi'i lleoli yn y man tawel hwn rhwng mynyddoedd Sugarloaf a Skirrid, sy'n darparu ar gyfer y teithiwr modern a phobol leol tra'n dal i gadw swyn a lletygarwch oes bygone.

  Ychwanegu The Crown at Pantygelli i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Caffi

  Cyfeiriad

  The Cedars, Abergavenny Road, Penperlleni, Pontypool, Monmouthshire, NP4 0AD

  Ffôn

  07943 722325

  Penperlleni, Pontypool

  Mae Baffle Haus yn siop goffi, cegin, manwerthu a man digwyddiadau ar brif ffordd yr A4042 ychydig y tu allan i'r Fenni.

  Ychwanegu Baffle Haus i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Old Hereford Road, Pandy, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DL

  Ffôn

  01873 890254

  Abergavenny

  Busnes teuluol ydym ni wedi ei redeg ym mhentref Pandy, ger Y Fenni, Sir Fynwy a dim ond ychydig filltiroedd o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. .

  Ychwanegu The Rising Sun i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  The Angel Hotel, 15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EN

  Ffôn

  01873 857121

  Abergavenny

  Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol wrth galon tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth astud, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch llawn steil ond cysurus.

  Ychwanegu The Angel Hotel i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  59 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EU

  Ffôn

  01873 853575

  Abergavenny

  Gwesty bach teuluol King's Head yng nghanol Y Fenni, gydag awyrgylch gyfeillgar a hamddenol.

  Ychwanegu The Kings Head Hotel i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Bwyty - Eidaleg

  Cyfeiriad

  Casa Bianca, 51 Frogmore St, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AR

  Ffôn

  01873 737744

  Abergavenny

  Mae Casa Bianca wedi'i leoli yn nhref farchnad hanesyddol y Fenni, ac mae'n cynnig bwydlenni tymhorol wedi'u hysbrydoli gan ranbarthau arfordirol yr Eidal, gan ddefnyddio ystod o flasau cain wedi'u paru â chynhwysion ffres, lleol.

  Ychwanegu Casa Bianca i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Restaurant 1861, Cross Ash, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8PB

  Ffôn

  0845 3881861

  Abergavenny

  Mae'r bwyty'n cynnig profiad cuisine gourmet newydd gyda dim ond cydbwysedd cywir gwasanaeth personol cyfeillgar i'w wneud er mwyn cael pryd o fwyd i'w gofio.

  Ychwanegu Restaurant 1861 i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  The Gaff, Unit 4, The courtyard, Lion Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5PE

  Ffôn

  01873 739310

  Lion Street, Abergavenny

  Rydym yn dod o hyd i'r cynhwysion o'r ansawdd gorau ledled Ewrop, ac yn cymryd amser i greu a choginio ein platiau ar draws sbectrwm o ddylanwadau coginio.

  Ychwanegu The Gaff Coffee Shop & Deli i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Bwyty - indiaidd

  Cyfeiriad

  7 Market Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5SD

  Ffôn

  01873 851212

  Abergavenny

  "Bayleaf" yw'r Cuisine Indiaidd a Chyri gorau yn y Fenni.

  Ychwanegu The Bayleaf i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Siop De/Coffi

  Cyfeiriad

  15 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AA

  Ffôn

  07702 580071

  Abergavenny

  Mae Fig Tree Espresso yn siop goffi annibynnol sy'n rhedeg dau berson ifanc sy'n angerddol am ddarparu coffi o ansawdd uchel gan ddefnyddio ffa sydd wedi'u rhostio'n lleol.

  Ychwanegu Fig Tree Espresso i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  The Bell at Skenfrith, Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  01600 750235

  Skenfrith

  Mae bwyty'r Bell wedi ennill llawer o wobrau am ei fwyd gan gynnwys 'Y Lle Gorau i Fwyta – Tafarn' yng Ngwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru. Mae'r cynnyrch yn dymhorol ac yn dod o ffynonellau lleol gyda rhai o ardd gegin y gwesty.

  Ychwanegu The Bell at Skenfrith Restaurant i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Siop Goffi

  Cyfeiriad

  Ambika Social, Linda Vista Gardens, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5DL

  Abergavenny

  Wedi'i nythu yng Ngerddi Linda Vista gyda Mynydd Blorenge yn gefndir, mae Ambika Social yn siop goffi clyd sy'n cynnig pitstop perffaith i gerddwyr cŵn, teuluoedd ifanc, beicwyr a mwy.

  Ychwanegu Ambika Social i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Tŷ Cyhoeddus

  Cyfeiriad

  Llanvihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH

  Ffôn

  01873 890258

  Abergavenny

  Yn ôl y sôn, mae'n un o'r tafarndai hynaf yng Nghymru, mae gan y Sgert ei hun i mewn i hanes a llên gwerin. Dywedir i Shakespeare ei hun gymryd ysbrydoliaeth o'r lle hwn & efallai bod Owain Glyndwr wedi ralïo ei ddynion ar yr union safle hwn.

  Ychwanegu Skirrid Mountain Inn i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Llangattock Lingoed, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RR

  Ffôn

  01873 821499

  Abergavenny

  Wedi'i nythu ym mhentref tawel Llangatwg Lingoed ar Lwybr Clawdd Offa?, mae'r Hunters Moon Inn yn dafarn draddodiadol Brydeinig sy'n masnachu ers y 13eg ganrif.

  Ychwanegu The Hunters Moon Inn i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Tŷ Cyhoeddus

  Cyfeiriad

  The Half Moon Hotel, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

  Ffôn

  01873 890611

  Abergavenny

  Rydym yn dŷ rhad ac am ddim sy'n cael ei redeg yn breifat a B&B sy'n gi ac yn gyfeillgar i blant mae gennym ardd gwrw ddiogel yn ogystal â bwyty ac ardal bar. Mae maes parcio preifat ar gael i gwsmeriaid ei ddefnyddio.

  Ychwanegu The Half Moon Hotel i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Llanddewi Skirrid, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8AW

  Ffôn

  01873 852797

  Abergavenny

  Saif Bwyty'r Walnut Tree ar y B4521, dwy filltir i'r Dwyrain o'r Fenni, ac mae wedi bod yn dafarn a bwyty enwog ers iddo ddechrau yn nechrau'r 1960au.

  Ychwanegu The Walnut Tree i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Grosmont, Grosmont, Monmouthshire, NP7 8EP

  Ffôn

  01981 240646

  Grosmont

  Tafarn draddodiadol sy'n cael ei rhedeg gan y teulu ym mhentref prydferth y Grysmwnt, Sir Fynwy, yw The Angel Inn. Cwrw go iawn, bwyd gwych a chroeso cynnes yn disgwyl.

  Ychwanegu The Angel Inn i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Tŷ Cyhoeddus

  Cyfeiriad

  The Foxhunter, Nantyderry, Nr Abergavenny, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9DN

  Ffôn

  01873 881101

  Nr Abergavenny, Abergavenny

  Yn Chwefror 2015 ail-agorodd Sue & Alan Long Foxhunter Inn, Nantyderry fel tafarn wledig dda yn Ne Cymru. Ers cymryd drosodd y dafarn mae Sue & Alan wedi ychwanegu bar newydd, ailwampio'r ardd gwrw a phrynu mewn ystod fawr o ddiod.

  Ychwanegu Foxhunter Inn i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Bar

  Cyfeiriad

  Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

  Ffôn

  01873 890487

  Abergavenny

  Mae'r dafarn wledig fechan hon, a elwir yn aml yn "Westy'r Abaty", yn eistedd o fewn ac mewn gwirionedd yn rhan o'r priordy Awstinaidd gwreiddiol o'r 12fed ganrif.

  Ychwanegu Llanthony Priory Hotel i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo