Beacon Park Cottages

Am

Mae ein tri bwthyn yn swatio o amgylch Glanfa Llan-ffwyst ar Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog, ger Y Fenni. Yn wreiddiol yn ferw o ddiwydiant, mae'r glanfa breifat hon bellach yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'n oasis gwledig ar lethrau coediog mynydd Blorenge, o fewn pellter cerdded i dref farchnad brysur Y Fenni.

Disgwyl y gorau - o dechnoleg i draddodiad - peiriannau coffi Nespresso, tostwyr deuol, toiledau indulgent, stofiau llosgi coed, baddonau top rholiau a cheginau wedi'u penodi'n wych. Gwnewch y cynnyrch lleol mwyaf blasus gyda barbiciw yn edrych dros y gamlas neu'n glyd ar nosweithiau chillier wrth ymyl un o'n pyllau tân hyfryd o grefftus.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
3
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Dry Dock Cottage£735.00 fesul uned yr wythnos
Incline Cottage£735.00 fesul uned yr wythnos
Wharfinger's Cottage£735.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Map a Chyfarwyddiadau

Beacon Park Cottages

The Boathouse, Llanfoist Wharf, Church Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9NG
Close window

Call direct on:

Ffôn07734980509

Cadarnhau argaeledd ar gyferBeacon Park Cottages (yn agor mewn ffenestr newydd)

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r…

  0.2 milltir i ffwrdd
 2. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.8 milltir i ffwrdd
 3. Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl…

  0.86 milltir i ffwrdd
 4. Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

  0.88 milltir i ffwrdd
 1. Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.95 milltir i ffwrdd
 2. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  1.05 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r arddangosfa hon, yn Amgueddfa'r Fenni tan Ragfyr 18 2022, yn cynnwys celf gan Jon…

  1.08 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  1.08 milltir i ffwrdd
 5. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli reit yng nghanol tref…

  1.15 milltir i ffwrdd
 6. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  1.19 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  1.21 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.25 milltir i ffwrdd
 9. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  1.26 milltir i ffwrdd
 10. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  1.54 milltir i ffwrdd
 11. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill…

  1.96 milltir i ffwrdd
 12. Mae Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu'r Forge Pond, ger Pwll Du,…

  2.37 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo