Priodasau yn Sir Fynwy

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 10

 1. Cyfeiriad

  Old Station Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 689566

  Tintern

  Dewch i ddathlu eich diwrnod arbennig yng nghyffiniau prydferth yr Hen Orsaf yn Nhintern. Mae'r Blwch Signalau ar gael ar gyfer priodasau ac yn addas ar gyfer uchafswm o 20 o westeion gyda phrisiau'n dechrau o £538.

  Ychwanegu Weddings at Old Station Tintern i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  St Michaels Centre, 10a Pen-Y-Pound, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5UD

  Ffôn

  01873 857750

  Abergavenny

  Mae Canolfan St Michaels, Y Fenni'n cynnal arddangosfeydd celf, crefft a ffotograffig rheolaidd gyda phwyslais ar hyrwyddo gwaith artistiaid lleol ac mae mewn lleoliad delfrydol ar gyfer arddangosfeydd gyda'r ganolfan yn cael ei defnyddio ar gyfer…

  Ychwanegu St Michael's Centre i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  The Rolls of Monmouth Golf Club, The Hendre, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5HG

  Ffôn

  01600 715353

  Monmouth

  Cyn-gartref CS Rolls. Bydd lleoliad perffaith ar gyfer priodasau, a'n cwrs pencampwriaeth yn herio golffwyr o bob gallu.

  Ychwanegu Weddings at The Rolls of Monmouth Golf Club i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  The Angel Hotel, 15 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EN

  Ffôn

  01873 857121

  Abergavenny

  Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol wrth galon tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth astud, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch llawn steil ond cysurus.

  Ychwanegu Weddings at The Angel Hotel i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  The Riverside Hotel, Cinderhill Street, Monmouth, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01600 715577

  Monmouth

  Heb os, mae diwrnod eich priodas yn un o ddiwrnodau pwysicaf eich bywyd. Os nad yw wedi'i drefnu'n dda gall hefyd un o'r rhai mwyaf stressful!

  Ychwanegu Weddings at The Riverside Hotel i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Three Salmons Hotel, Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1RY

  Ffôn

  01291 672133

  Usk

  Yng Ngwesty'r Tri Eog rydym yn falch o'n henw da cynyddol fel lleoliad priodas o safon yn ne Cymru, gan gynnig dathliadau priodas pwrpasol a phecynnau holl-gynhwysol ar gyfer diwrnod bythgofiadwy.

  Ychwanegu Weddings at the Three Salmons Hotel i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Llanvihangel Gobion, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9BA

  Ffôn

  01792 391468

  Abergavenny

  Daeth casgliad enwog Oldwalls â'r lleoliadau priodas gorau ar arfordir Penrhyn Gŵyr, a nawr maen nhw'n dod â'r wlad i chi, lleoliad priodas newydd sbon yma ar ein stepen drws!

  cyflwyno Tŷ Sant Ffraid.

  Ychwanegu Sant Ffraed House i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  The Priory Monmouth, Priory Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NX

  Ffôn

  01600 712034

  Monmouth

  Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf hanesyddol ym Mynwy. Wedi'i adnewyddu'n llwyr ychydig flynyddoedd yn ôl, mae'r Priordy yn cynnig cyfleusterau modern iawn ar gyfer amrywiaeth o gynulliadau.

  Ychwanegu Weddings at The Priory Monmouth i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Caldicot Castle and Country Park, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU

  Ffôn

  01291 420241

  Caldicot

  Mae eich lleoliad priodas tylwyth teg yn eich aros yma yng Nghastell Cil-y-coed. Bydd ein tîm ymroddedig yn gweithio gyda chi bob cam o'r ffordd i gyflawni priodas eich breuddwydion.

  Ychwanegu Weddings at Caldicot Castle and Country Park i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  The Beaufort Hotel, Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01291 622497

  Chepstow

  Y cyfleusterau yma yng Ngwesty'r Beaufort yw'r cyfan y byddech chi'n ei ddisgwyl gan westy modern, tra'n dal i gadw swyn a chymeriad tafarn hyfforddi o'r 16eg ganrif.

  Ychwanegu Weddings at The Beaufort Hotel i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo