Tafarnau a bariau

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 35

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Village Inn, Beachley Road, Sedbury, Chepstow, Monmouthshire, NP16 7AA

  Ffôn

  01291 628595

  Sedbury, Chepstow

  Mae'r Village Inn yn dafarn leol gyfeillgar i'r teulu, ac mae'n gweini bwyd dydd Mercher i ddydd Sul

  Bwyd cartref wedi'i goginio, gwerth ffantastig

  Ychwanegu The Village Inn i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Huntsman Hotel, Usk Road,, Shirenewton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BU

  Ffôn

  01291 641521

  Shirenewton, Chepstow

  Mae Gwesty'r Huntsman wedi bod yn y teulu Moles ers 1986. Mae'r gwesty wedi gweld tair cenhedlaeth o deulu yn byw a gweithio yma. Maen nhw'n dal i wneud hynny.

  Ychwanegu The Huntsman Hotel i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Tŷ Cyhoeddus

  Cyfeiriad

  Llanvihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH

  Ffôn

  01873 890258

  Abergavenny

  Yn ôl y sôn, mae'n un o'r tafarndai hynaf yng Nghymru, mae gan y Sgert ei hun i mewn i hanes a llên gwerin. Dywedir i Shakespeare ei hun gymryd ysbrydoliaeth o'r lle hwn & efallai bod Owain Glyndwr wedi ralïo ei ddynion ar yr union safle hwn.

  Ychwanegu Skirrid Mountain Inn i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  The Black Bear Inn, Bettws Newydd, Usk, Monmouthshire, NP15 1JN

  Ffôn

  01873 880701

  Usk

  Tafarn bentref fechan a bwyty sy'n gwasanaethu bwydydd tymhorol Prydeinig yw Tafarn y Black Bear Inn, sydd wedi'i lleoli yn Nyffryn Wysg.

  Ychwanegu The Black Bear Inn i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Clytha, Abergaveny, Monmouthshire, NP7 9BW

  Ffôn

  01873 840206

  Abergaveny

  Tafarn a bwyty arobryn, ychydig tu allan i'r Fenni. Wedi'i gosod yn ei thiroedd mawr ei hun,
  Mae'r Clytha Arms yn cael ei redeg gan y teulu, yn gynnes ac yn groesawgar.
  Mae llawer o deithiau cerdded lleol, beicio a physgota hefyd,

  Ychwanegu The Clytha Arms i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  29 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AA

  Ffôn

  01873 855074

  Abergavenny

  Mae Gwesty'r Kings Arms yn dafarn hyfforddi o ddiwedd yr unfed ganrif ar bymtheg sydd wedi'i lleoli yng nghanol tref farchnad brysur Gymreig y Fenni; y porth i Gymru.

  Ychwanegu The Kings Arms i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Bar

  Cyfeiriad

  Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

  Ffôn

  01873 890487

  Abergavenny

  Mae'r dafarn wledig fechan hon, a elwir yn aml yn "Westy'r Abaty", yn eistedd o fewn ac mewn gwirionedd yn rhan o'r priordy Awstinaidd gwreiddiol o'r 12fed ganrif.

  Ychwanegu Llanthony Priory Hotel i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Grosmont, Grosmont, Monmouthshire, NP7 8EP

  Ffôn

  01981 240646

  Grosmont

  Tafarn draddodiadol sy'n cael ei rhedeg gan y teulu ym mhentref prydferth y Grysmwnt, Sir Fynwy, yw The Angel Inn. Cwrw go iawn, bwyd gwych a chroeso cynnes yn disgwyl.

  Ychwanegu The Angel Inn i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Tŷ Cyhoeddus

  Cyfeiriad

  The Rose & Crown, Main Road, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE

  Ffôn

  01291 689254

  Tintern

  Mae Sally a Jason yn eich croesawu i'r Rose & Crown. Mae'r dafarn hanesyddol hon yng nghanol Tyndyrn, yn nythu ym mhrydferthwch Dyffryn Gwy.

  Ychwanegu The Rose & Crown i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Old Hereford Road, Pandy, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DL

  Ffôn

  01873 890254

  Abergavenny

  Busnes teuluol ydym ni wedi ei redeg ym mhentref Pandy, ger Y Fenni, Sir Fynwy a dim ond ychydig filltiroedd o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. .

  Ychwanegu The Rising Sun i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Tŷ Cyhoeddus

  Cyfeiriad

  2 Saint Mary Street, Tintern, Monmouthshire, NP16 6TE

  Ffôn

  01291 689582

  Tintern

  Mae'r Angor Tyndyrn yn dyddio o'r ddeuddegfed ganrif ac mae wedi'i osod mewn tiroedd helaeth ochr yn ochr ag Afon Gwy gyda chefndir trawiadol Abaty Tyndyrn.

  Ychwanegu The Anchor Inn i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Tŷ Cyhoeddus

  Cyfeiriad

  The Foxhunter, Nantyderry, Nr Abergavenny, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9DN

  Ffôn

  01873 881101

  Nr Abergavenny, Abergavenny

  Yn Chwefror 2015 ail-agorodd Sue & Alan Long Foxhunter Inn, Nantyderry fel tafarn wledig dda yn Ne Cymru. Ers cymryd drosodd y dafarn mae Sue & Alan wedi ychwanegu bar newydd, ailwampio'r ardd gwrw a phrynu mewn ystod fawr o ddiod.

  Ychwanegu Foxhunter Inn i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  High Street, Raglan, Monmouthshire, NP15 2DY

  Ffôn

  01291 690412

  Raglan

  GEM YNGHANOL SIR FYNWY
  Cynnig bwyta, llety a chyfleusterau cynadledda yng nghanol Dyffryn Wysg, De Cymru

  Ychwanegu The Beaufort, Raglan i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Greyhound Inn & Hotel, Llantrisant, Nr. Usk, Monmouthshire, NP15 1LE

  Ffôn

  01291 672505

  Nr. Usk

  Mae 'The Cwtch' yn stociau siop anrhegion sy'n deillio o gyflenwyr a chrefftwyr annibynnol lleol. Perffaith ar gyfer anrhegion Nadolig neu anrheg o'ch ymweliad â Sir Fynwy.

  Ychwanegu Greyhound Inn & Hotel i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  59 Cross Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5EU

  Ffôn

  01873 853575

  Abergavenny

  Gwesty bach teuluol King's Head yng nghanol Y Fenni, gydag awyrgylch gyfeillgar a hamddenol.

  Ychwanegu The Kings Head Hotel i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Miller's Arms, Mathern, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6JD

  Ffôn

  01291 622133

  Chepstow

  Tafarn a bwyty cyfeillgar, traddodiadol sy'n cynnig cwrw go iawn, gwinoedd cain a chwisine clasurol a thymhorol eithriadol.

  Ychwanegu Miller's Arms i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Llangattock Lingoed, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RR

  Ffôn

  01873 821499

  Abergavenny

  Wedi'i nythu ym mhentref tawel Llangatwg Lingoed ar Lwybr Clawdd Offa?, mae'r Hunters Moon Inn yn dafarn draddodiadol Brydeinig sy'n masnachu ers y 13eg ganrif.

  Ychwanegu The Hunters Moon Inn i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Square, Magor, Magor, Monmouthshire, NP26 3HY

  Ffôn

  01633 880312

  Magor

  Ar gau dros dro gan ei fod yn dod o dan reolaeth newydd

  Ychwanegu The Golden Lion i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The King's Head, 8 Agincourt Square, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DY

  Ffôn

  01600 710500

  Monmouth

  Ychwanegu The King's Head i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Tŷ Cyhoeddus

  Cyfeiriad

  The Back, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HH

  Ffôn

  01291628192

  Chepstow

  Yma yn y Boat Inn rydym yn ymfalchïo yn ein selogion ar ein gwasanaeth cwsmeriaid, ac yn ymdrechu i wneud eich ymweliad mor gyfforddus a chofiadwy â phosibl.

  Ychwanegu The Boat Inn i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo