Llety ym Mrynbuga

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ble i aros ym Mrynbuga a’r cylch

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 20

 1. Math

  Type:

  Llety amgen

  Cyfeiriad

  Woodlake Park Golf & Country Club, Glascoed, Usk, Monmouthshire, NP4 0TE

  Ffôn

  01291 673933

  Usk

  Mwynhewch encil rhamantus wrth gwt y bugail moethus hwn.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuSugarloaf HutAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Sugarloaf Hut i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Beech Hill Farm, Llancayo, Monmouthshire, NP15 1HU

  Ffôn

  01291 672539

  Llancayo

  Mae Melin Wynt Llancayo yn enciliad gwyliau hunan-arlwyo moethus a adnewyddwyd yn ddiweddar, wedi'i lleoli tua dwy filltir i'r gogledd o hen dref farchnad Brynbuga yn Sir Fynwy.

  Ychwanegu Llancayo Windmill i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Church Farm Barns, Gwernesney, Usk, Monmouthshire, NP15 1HE

  Ffôn

  01291 673911

  Usk

  Hyfryd wedi trosi ysgubor i 2 berson - wedi'i gosod yn ei gardd breifat ei hun gyda golygfeydd hardd.

  Ychwanegu Little Barn i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Bwyty gydag Ystafelloedd

  Cyfeiriad

  Newbridge on Usk, Tredunnock, Usk, Monmouthshire, NP15 1LY

  Ffôn

  01633 413000

  Usk

  Pum seren arobryn, dwy bwyty AA Rosette ac wedi ei leoli yn Tredunnock ger Brynbuga ychydig filltiroedd o'r Fenni.

  Ychwanegu Newbridge on Usk i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Gwernesney, Usk, Monmouthshire, NP15 1DB

  Ffôn

  01291 672951

  Usk

  Cysgu 6. Ysgubor Yew Tree mae wedi ei osod ar ei ben ei hun yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy. Mae ganddo du mewn eang a modern gyda ffenestri panorama yn rhoi golygfeydd syfrdanol o gefn gwlad ysblennydd. Mynediad i gadeiriau olwyn.

  Ychwanegu Yew Tree Barn i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Craft Renaissance Workshops & Gallery, The Parsonage, Kemeys Commander, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1JU

  Ffôn

  01873 880879

  Kemeys Commander, Nr Usk

  Mae Beech Cottage yn fwthyn hunanarlwyo llachar, un ystafell wely sy'n brolio llawr i ffenestri ffrâm derw nenfwd ar draws y llawr gwaelod gyda thrawstiau agored a grisiau pwrpasol yn arwain at yr ystafell wely fawr gydag ensuite.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuBeech CottageAr-lein

  Ychwanegu Beech Cottage i'ch Taith

 7. Yaffle Barn & The Snug, New Court Farm

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Llanllowell Lane, Llanllowell, Usk, Monmouthshire, NP15 1NH

  Ffôn

  01291 673462

  Usk

  SC yn Llanllowell

  Ychwanegu Yaffle Barn & The Snug, New Court Farm i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Mistletoe Cottage, Kemeys Commander, Usk, Monmouthshire, NP15 1JU

  Ffôn

  07894 354543

  Usk

  Mae Mistletoe Cottage wedi'i leoli mewn trawsnewidiad ysgubor mawr sydd hefyd yn cynnal oriel gelf a chaffi. Mae gan y Bwthyn 3 ystafell wely fawr gyda gwelyau maint brenin, un gyda'i ensuite ei hun. Mae yna hefyd ystafell wely ddwbl fach a dwy…

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuMistletoe CottageAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Mistletoe Cottage i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Castle Knights, Usk Castle, Monmouth Road, Usk, Monmouthshire, NP15 1SD

  Ffôn

  07506 099241

  Monmouth Road, Usk

  Allwch chi ddim dod yn agosach at hanes – mae'r glampio llawn dychymyg hwn ar dir Castell Brynbuga.

  Ychwanegu Castle Knights i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Llety Teithio Grŵp

  Cyfeiriad

  Cwrt Bleddyn Hotel & Spa, Llangybi, Usk, Monmouthshire, NP15 1PG

  Ffôn

  01633 450521

  Usk

  Yn dyddio nôl i'r 17eg Ganrif, mae'r adeilad hanesyddol wedi'i adnewyddu a'i ymestyn i greu gwesty maenordy gyda holl angenrheidiau bywyd modern.

  Ychwanegu Cwrt Bleddyn Hotel & Spa Group Accommodation i'ch Taith

 11. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Llangybi, Usk, Monmouthshire, NP15 1PG

  Ffôn

  01633 450521

  Usk

  Yn dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif, mae'r adeilad hanesyddol wedi cael ei adnewyddu a'i ymestyn i greu gwesty maenordy gyda holl angenrheidiau bywyd modern.

  Ychwanegu Cwrt Bleddyn Hotel & Spa i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Llandenny, Usk, Monmouthshire, NP15 1DG

  Ffôn

  01291 672595

  Usk

  Arhoswch ar dir tŷ gwledig prydferth o'r 17eg ganrif yng nghanol Sir Fynwy. Mae pum eiddo hunan-arlwyo sydd wedi'u trosi'n hardd ar gael yn cynnig gofod modern ymhlith hanes helaeth.

  Ychwanegu Cefn Tilla Court i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Bwyty gydag Ystafelloedd

  Cyfeiriad

  53 Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1BQ

  Ffôn

  01291 347 348

  Usk

  Roedd gan Fwyty Alfred Russel Wallace gydag Ystafelloedd 5 ystafell en-suite yng nghanol Brynbuga

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuAlfred Russell Wallace Restaurant with RoomsAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Alfred Russell Wallace Restaurant with Rooms i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Chainbridge, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9DS

  Ffôn

  01873 880688

  Abergavenny

  Sir Fynwy/Dyffryn Wysg. Cyfleusterau gwych gyda thoiledau, basnau golchi, cawodydd llaw a sychwyr gwallt. Pawb am ddim. Tafarn o fewn pellter cerdded hawdd. Cyfleus i Gamlas Sir Fynwy/Aberhonddu, Bannau Brycheiniog, Dyffryn Gwy a Chaerdydd.

  Ychwanegu Pont Kemys Caravan & Camping Park i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Pontypool Road, Llanbadoc, Monmouthshire, NP15 1SY

  Ffôn

  01291 672302

  Llanbadoc

  Ar gyrion yr hen dref farchnad hyfryd hon, mae Glen Yr Afon, fila Fictoraidd unigryw, yn cynnig yr holl gyfleusterau a ddisgwylir o westy modern ynghyd ag awyrgylch cynnes cartref teuluol.

  Ychwanegu Glen Yr Afon House Hotel i'ch Taith

 16. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Greyhound Inn & Hotel, Llantrisant, Nr. Usk, Monmouthshire, NP15 1LE

  Ffôn

  01291 672505

  Nr. Usk

  Mae'r Milgwn yn dafarn wledig draddodiadol, wedi'i lleoli o fewn Dyffryn Wysg hardd, sy'n cynnig y bwyd cartref o'r ansawdd uchaf, cwrw go iawn, gwinoedd cain, a llety cyfforddus. Cŵn-gyfeillgar.

  Ychwanegu Greyhound Inn & Hotel i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1RY

  Ffôn

  01291 672133

  Usk

  Mae Gwesty'r Three Salmons yn berffaith ar gyfer eich arhosiad, p'un a ydych chi'n mwynhau Taith Gerdded Dyffryn Wysg neu ddim ond mynd i ymlacio a dadflino.

  Ychwanegu Three Salmons Hotel i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  62, Maryport Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1AD

  Ffôn

  01291 671319

  Usk

  Ar ôl prynu The New Court Inn ym mis Tachwedd 2012, mae'r perchnogion wedi adfer y dafarn yn ôl i'w hen ogoniant yn gariadus.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuThe New Court InnAr-lein

  Ychwanegu The New Court Inn i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Great House, Gwehelog, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1RJ

  Nr Usk

  Mae Great House Hideaways yn cynnig dau gaban unigryw yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy ger Brynbuga.

  Ychwanegu Great House Hideaways i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Llety Gwadd

  Cyfeiriad

  Chepstow Road, Usk, Monmouthshire, NP15 1EY

  Ffôn

  01291 672595

  Usk

  Yn swatio yng nghanol Sir Fynwy, ar gyrion Brynbuga, fe welwch The Lodge gan Cefn Tilla.  Gwesty bwtîc bach gyda chaffi a bwyty.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuThe Lodge by Cefn TillaAr-lein

  Ychwanegu The Lodge by Cefn Tilla i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo