springdale farm april 2021 (hugh gregory) (1)
 • springdale farm april 2021 (hugh gregory) (1)
 • Miskeys Meadow at Springdale (Tim Green)

Am

Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn defnyddio arferion ffermio traddodiadol sy'n gyfeillgar i fywyd gwyllt. Mae'n safle 45 hectar gyda chylch o amgylch y warchodfa yn cynnwys caeau pori, dolydd gwair a choetiroedd hynafol. Mae yna hefyd olygfeydd ysblennydd i lawr dros Afon Wysg i'w mwynhau.

Yn y gwanwyn edrychwch allan am warblers helyg a chiffchaffs, yn ogystal â chlychau'r gog a ramsons. Yn yr haf mae'r ddôl yn fyw gyda lliw, gan gynnwys y glaswellt glas-lygeidiog prin, gan ddod yn hafan i loÿnnod byw a gwenyn.

Cysylltiedig

Kittys Orchard Wild Meadow b (Julie Smith)Kitty's Orchard Nature Reserve, UskMae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent.

Priory Wood - (Lowri Watkins)Priory Wood SSSI, UskMae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd gwyllt.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

O'r A472, trowch i'r sgwâr yng nghanol tref Brynbuga. Gadewch y sgwâr ar Stryd y Priordy, wedi'i arwyddo 'Llantrisant', gan ddilyn y ffordd o amgylch i'r dde ger yr eglwys ac yna rownd i'r chwith i Stryd Maryport. Ewch i'r de am tua 3km nes bod y ffordd yn mynd o dan ffordd ddeuol yr A449. Yn syth ar ôl y bont, cymerwch y troi chwith miniog ymlaen i Lôn Llanllowell a pharhewch am 2km i fyny'r bryn nes i chi gyrraedd yr elusendai ar y dde. Mae mynedfa'r warchodfa i'r gwrthwyneb i'r chwith. Ewch trwy giât y cae tuag at yr ysgubor a byddwch yn gweld y giât cusanu sy'n arwain i mewn i'r warchodfa ar eich chwith.

Springdale Farm Nature Reserve

Gwarchodfa Natur

Llanllowell Lane, Coed-Cwner, Llangwm, Usk, Monmouthshire, NP15 1NF
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 740600

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* There is a small car park for about five cars in front of the barn at the reserve entrance (grid ref ST 410 911/ST 41067 99157).

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  1.27 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  1.64 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  1.64 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amazing Alpacas yn fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a swynol hyn…

  2.12 milltir i ffwrdd
 1. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  2.35 milltir i ffwrdd
 2. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  2.36 milltir i ffwrdd
 3. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  2.37 milltir i ffwrdd
 4. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  2.78 milltir i ffwrdd
 5. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  2.8 milltir i ffwrdd
 6. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  2.96 milltir i ffwrdd
 7. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  3.42 milltir i ffwrdd
 8. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  3.85 milltir i ffwrdd
 9. Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

  4.2 milltir i ffwrdd
 10. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  4.61 milltir i ffwrdd
 11. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  4.84 milltir i ffwrdd
 12. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  5.13 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo