Night Sky

Am

Safle bach cyfeillgar gyda chawod a bloc toiledau. Dim ond 300yds i ffwrdd yn y pentref yw'r siop a'r dafarn agosaf.

Mae gennym 12 cae carafán a 12 cae gwersylla.

Mae pum milltir o dref farchnad Y Fenni, 18 milltir o Henffordd a 25 milltir o Aberhonddu. Mae gwasanaeth bws rheolaidd yn mynd heibio'r fferm; mae gorsafoedd trên yn Y Fenni a Henffordd.

Mae hefyd yn ddelfrydol ar gyfer llawer o weithgareddau awyr agored gan gynnwys trecio merlod, gwylio adar, gleidio, pysgota, ffotograffiaeth, ogofa, trecio cwad, golff, dringo, beicio mynydd a chwaraeon dŵr.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
12
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Touring pitches£10.00 fesul cae teithiol y nos fel arfer ar gyfer un car a 2 o bobl

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Argymhellir archebu yn yr haf

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant

Cyfleusterau'r Parc

 • Bachyn trydan
 • Cawodydd ar gael
 • Cyfleusterau golchi llestri
 • Dŵr poeth
 • Dŵr yfed
 • Lle parcio wrth ymyl y cae
 • Toiledau flush (gyda goleuadau)

Nodweddion y Safle

 • Fferm weithiol

Plant

 • Plant yn croesawu

Cyfleusterau'r Eiddo: Touring pitches

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Bachyn trydan
 • Talcen caled
 • Cartrefi modur
 • Pebyll
 • Carafanau teithiol

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar y ffordd:
Ewch ar yr A465 tuag at Henffordd, 5 milltir o'r Fenni cymerwch y ffordd ymuno i Lanfihangel Crucornau safle'r gwersyll yw'r lle cyntaf ar yr ochr dde i'r dderbynfa ar y Fferm y lle cyntaf ar yr ochr chwith.

Gan drafnidiaeth gyhoeddus:
Mae'r orsaf drenau agosaf yn Y Fenni 5 milltir. Safle bws agosaf 250yds o'i safle

Penydre Caravan and Camping Site

Llanfihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 890246

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  1.05 milltir i ffwrdd
 3. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.46 milltir i ffwrdd
 4. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  2.46 milltir i ffwrdd
 1. Mae Three Pools yn ofod fferm a digwyddiadau sy'n edrych i ddangos ffermio atgynhyrchiol…

  2.65 milltir i ffwrdd
 2. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  3.15 milltir i ffwrdd
 3. Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White…

  3.7 milltir i ffwrdd
 4. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  3.76 milltir i ffwrdd
 5. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  3.85 milltir i ffwrdd
 6. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  3.99 milltir i ffwrdd
 7. Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn…

  4.03 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  4.08 milltir i ffwrdd
 9. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  4.08 milltir i ffwrdd
 10. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  4.13 milltir i ffwrdd
 11. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  4.17 milltir i ffwrdd
 12. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  4.18 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo