Mynyddoedd Du

Ysbrydoliaeth

 1. Walking down the Sugarloaf
  Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau Brycheiniog gyda thaith gerdded wych yn eich tywys o ganol y dref yr holl ffordd i gopa.
 2. Llanthony Priory
  Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd a diarffordd Ewias.
  1. Sugarloaf Vineyard
   Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill gwobrau mewn Cystadlaethau Cenedlaethol. Mae gennym bedwar math o win gwyn, ein cyfuniad arbennig o win coch a gwin ysgubol.
  2. Nant Y Bedd Garden
   Mae Nant y Bedd yn ardd organig 6.5 erw a choetir sy'n 1200 troedfedd i fyny yn y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yng Nghymru. Mae Sue wedi bod yn garddio yma ers 38 mlynedd, gyda chymorth Ian dros yr 20 mlynedd diwethaf.

   Nifer yr eitemau:

   Nifer yr eitemau: 36

   , wrthi'n dangos 1 i 20.

   1. Cyfeiriad

    The Walnut Tree,, Llanddewi Skirrid, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8AW

    Ffôn

    01873 852797

    Pris

    Amcanbris£240.00 fesul uned yr wythnos

    Abergavenny

    Dau fwthyn pictiwrésg drws nesaf i'r Michelin Starred The Walnut Tree, dim ond taith gerdded fer drwy'r ardd. Enw'r bythynnod yw'r Old Post Office Cottage ac Ivy Cottage.

    Pris

    Amcanbris£240.00 fesul uned yr wythnos

    Ychwanegu Walnut Tree Cottages i'ch Taith

   2. Cyfeiriad

    Sugarloaf and Usk Valley, Sugarloaf and Usk Valley National Trust, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LA

    Ffôn

    01874 625515

    Abergavenny

    Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau Brycheiniog gyda thaith gerdded wych yn eich tywys o ganol y dref yr holl ffordd i gopa.

    Ychwanegu The Sugarloaf i'ch Taith

   3. Cyfeiriad

    Llanthony Priory, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

    Ffôn

    0300 025 6000

    Abergavenny

    Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd a diarffordd Ewias.

    Ychwanegu Llanthony Priory (Cadw) i'ch Taith

   4. Smithy's Bunkhouse

    Cyfeiriad

    Lower House Farm, Pantygelli, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7HR

    Ffôn

    01873 853432

    Pris

    Amcanbris£12.00 y pen y noson

    Abergavenny

    Saif Byncws Smithy ar fferm fynyddig sy'n gweithio yn ardal y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Wedi'i ddylunio gyda'r farchnad grŵp mewn golwg, mae croeso i deithwyr annibynnol. Ardderchog lleol Inn 5 munud o gerdded.

    Pris

    Amcanbris£12.00 y pen y noson

    Ychwanegu Smithy's Bunkhouse i'ch Taith

   5. Cyfeiriad

    Pentre Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LA

    Ffôn

    01873 853066

    Pris

    Amcanbris£320.00 fesul uned yr wythnos

    Abergavenny

    Bythynnod stiwdio clyd yn seiliedig ar ein Gwinllan. Mae cynllun agored un llawr, sydd â byw gydag ystafell wely ddwbl gydag ystafell gawod en-suite, yn gwneud hon yn sylfaen ddelfrydol ar gyfer eich gwyliau yng Nghymru. Yn ddelfrydol ar gyfer…

    Pris

    Amcanbris£320.00 fesul uned yr wythnos

    Ychwanegu Sugarloaf Vineyard and Cottages i'ch Taith

   6. Cyfeiriad

    Dummar Farm, Pentre Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LA

    Ffôn

    01873 853066

    Abergavenny

    Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill gwobrau mewn Cystadlaethau Cenedlaethol. Mae gennym bedwar math o win gwyn, ein cyfuniad arbennig o win coch a gwin ysgubol.

    Ychwanegu Sugar Loaf Vineyards i'ch Taith

   7. Cyfeiriad

    Old Hereford Road, Pandy, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DL

    Ffôn

    01873 890254

    Abergavenny

    Busnes teuluol ydym ni wedi ei redeg ym mhentref Pandy, ger Y Fenni, Sir Fynwy a dim ond ychydig filltiroedd o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. .

    Ychwanegu The Rising Sun i'ch Taith

   8. Cyfeiriad

    The Half Moon Hotel, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

    Ffôn

    01873 890611

    Abergavenny

    Rydym yn dŷ rhad ac am ddim sy'n cael ei redeg yn breifat a B&B sy'n gi ac yn gyfeillgar i blant mae gennym ardd gwrw ddiogel yn ogystal â bwyty ac ardal bar. Mae maes parcio preifat ar gael i gwsmeriaid ei ddefnyddio.

    Ychwanegu The Half Moon Hotel i'ch Taith

   9. Cyfeiriad

    Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

    Ffôn

    01873 890487

    Pris

    Amcanbris£90.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

    Abergavenny

    Priordy Llanddewi Nant Hodni yw'r lle delfrydol i wirioneddol orffwys ac ymlacio. Dim setiau teledu yn yr ystafelloedd, dim signal ffôn symudol. Diffodd yn llwyr o weddill y byd mewn amgylchoedd hardd.

    Pris

    Amcanbris£90.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

    Ychwanegu Llanthony Priory Hotel i'ch Taith

   10. Cyfeiriad

    Llanddewi Skirrid, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8AW

    Ffôn

    01873 852797

    Abergavenny

    Saif Bwyty'r Walnut Tree ar y B4521, dwy filltir i'r Dwyrain o'r Fenni, ac mae wedi bod yn dafarn a bwyty enwog ers iddo ddechrau yn nechrau'r 1960au.

    Ychwanegu The Walnut Tree i'ch Taith

   11. Cyfeiriad

    Old Hereford Road, Pant Y Gelli, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7HR

    Ffôn

    01873 854971

    Abergavenny

    Mae Triley Court Cottages wedi'i ffurfio o ddau stabl sydd newydd eu hadnewyddu, Golwg Y Mynydd a'r Stabl. 

    Argaeledd Dangosol

    ArchebuTriley Court CottageAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

    Ychwanegu Triley Court Cottage i'ch Taith

   12. Cyfeiriad

    Old Hereford Road, Pandy, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DL

    Ffôn

    01873 890254

    Pris

    Amcanbris£15.00 fesul uned y noson

    Abergavenny

    Prynodd Mathew & Tracey The Rising Sun ym mis Gorffennaf 2009 ac mae rhywfaint o newid wedi'i wneud, mae'r bwyty wedi'i ddiweddaru, y tu allan i'r drws ffrynt a'r drws ochr bellach mae ganddo ardal patio ardderchog sy'n gwneud mynediad i gadeiriau…

    Pris

    Amcanbris£15.00 fesul uned y noson

    Ychwanegu The Rising Sun i'ch Taith

   13. Cyfeiriad

    Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

    Ffôn

    01873 890487

    Abergavenny

    Mae'r dafarn wledig fechan hon, a elwir yn aml yn "Westy'r Abaty", yn eistedd o fewn ac mewn gwirionedd yn rhan o'r priordy Awstinaidd gwreiddiol o'r 12fed ganrif.

    Ychwanegu Llanthony Priory Hotel i'ch Taith

   14. Cyfeiriad

    Middle House, Llanddewi Skirrid, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8AW

    Ffôn

    01873 852744

    Pris

    Amcanbriso £35.00i£50.00 y pen y noson

    Abergavenny

    Mae Garn-y Skirrid yn dŷ byclis 4 person ecogyfeillgar newydd ei adeiladu ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, dim ond 3 milltir o'r Fenni gyda golygfeydd rhagorol o'r Sgarmes a'r Blorens.

    Pris

    Amcanbriso £35.00i£50.00 y pen y noson

    Ychwanegu Garn-y-skirrid Bunkhouse i'ch Taith

   15. Cyfeiriad

    Broadley Farm, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NW

    Ffôn

    01873 890343

    Pris

    Amcanbris£450.00 fesul uned yr wythnos

    Abergavenny

    Mae Flagstone Cottage yn fwthyn gwyliau perffaith i ddau a hefyd yn ddigon eang i deulu bach. Mae plant wrth eu boddau gyda'r grisiau cudd drwy'r wardrob i'r mezzanine. 

    Pris

    Amcanbris£450.00 fesul uned yr wythnos

    Ychwanegu Flagstone Cottage, Broadley Farm Cottages i'ch Taith

   16. Cyfeiriad

    Llwyn Celyn, Cwmyoy, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NE

    Ffôn

    01628 825925

    Abergavenny

    Ym mhen deheuol dyffryn hardd Llanddewi Nant Hodni yn y Mynydd Du saif Llwyn Celyn, tŷ eithriadol o bwysig. Fe'i adeiladwyd yn 1420 ar diroedd Priordy Llanddewi Nant Hodni.

    Ychwanegu Llwyn Celyn i'ch Taith

   17. Cyfeiriad

    Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LY

    Ffôn

    01873 890219

    Abergavenny

    Mae Nant y Bedd yn ardd organig 6.5 erw a choetir sy'n 1200 troedfedd i fyny yn y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yng Nghymru. Mae Sue wedi bod yn garddio yma ers 38 mlynedd, gyda chymorth Ian dros yr 20 mlynedd diwethaf.

    Ychwanegu Nant-Y-Bedd i'ch Taith

   18. Hen Ty & Dan y Berllan

    Cyfeiriad

    Lower House Farm, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7HR

    Ffôn

    01874 676446

    Pris

    Amcanbris£1,030.00 fesul uned yr wythnos

    Abergavenny

    Dim ond 3 milltir o'r Fenni y mae dau fwthyn gwyliau hunan-arlwyo carreg carreg Cymreig traddodiadol gyda golygfeydd godidog o Fynydd Skirrid, pysgota bras preifat, a theithiau cerdded braf yn Y Mynydd Du.

    Pris

    Amcanbris£1,030.00 fesul uned yr wythnos

    Ychwanegu Hen Ty & Dan y Berllan i'ch Taith

   19. Cyfeiriad

    Llanfihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH

    Ffôn

    01873 890246

    Pris

    Amcanbris£10.00 fesul cae teithiol y nos fel arfer ar gyfer un car a 2 o bobl

    Abergavenny

    Safle bach cyfeillgar gyda chawod a bloc toiledau. Dim ond 300yds i ffwrdd yn y pentref yw'r siop a'r dafarn agosaf.

    Pris

    Amcanbris£10.00 fesul cae teithiol y nos fel arfer ar gyfer un car a 2 o bobl

    Ychwanegu Penydre Caravan and Camping Site i'ch Taith

   20. Cyfeiriad

    Upper Bettws , Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LH

    Ffôn

    01874 676446

    Pris

    Amcanbriso £386.00 fesul uned yr wythnosi£414.00 fesul uned y noson

    Abergavenny

    Mae Bythynnod Betws Uchaf i ffwrdd yn uchel ym mynyddoedd duon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gyda golygfeydd eithriadol, panoramig o Fynydd y Dorth Siwgr a dyffryn hardd Betws, ond eto dim ond 10 munud o'r Fenni gyda'i thafarndai a'i bwytai…

    Pris

    Amcanbriso £386.00 fesul uned yr wythnosi£414.00 fesul uned y noson

    Ychwanegu Upper Bettws Cottages (Hafod & Cuddfan) i'ch Taith

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   • Cymru Wales Logo
   • Site Logo
   • Monlife Logo
   • Monmouthshire Logo