Mynyddoedd Du

Ysbrydoliaeth

 1. Walking down the Sugarloaf
  Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau Brycheiniog gyda thaith gerdded wych yn eich tywys o ganol y dref yr holl ffordd i gopa.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 2. Llanthony Priory
  Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd a diarffordd Ewias.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 3. Sugarloaf Vineyard
  Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill gwobrau mewn Cystadlaethau Cenedlaethol. Mae gennym bedwar math o win gwyn, ein cyfuniad arbennig o win coch a gwin ysgubol.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 4. Nant Y Bedd Garden
  Mae Nant y Bedd yn ardd, afon a choetir organig 10 erw sydd wedi'i lleoli 1200 troedfedd i fyny yn y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yng Nghymru. Yn Ardd Bartner RHS ers 2019 (enillydd Gardd Bartner y Flwyddyn yn 2022), mae Nant-y-Bedd yn gymysgedd o'r gwyllt a'r dôm ac fe'i disgrifir gan neb llai nag Alan Titchmarsh fel "os oes gardd wyllt fwy hudolus, dydw i ddim wedi dod o hyd iddi eto! Rhyfeddol."
  1. 29 May 202428 Sep 2025

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 31

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Sugarloaf and Usk Valley, Sugarloaf and Usk Valley National Trust, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LA

  Ffôn

  01874 625515

  Abergavenny

  Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau Brycheiniog gyda thaith gerdded wych yn eich tywys o ganol y dref yr holl ffordd i gopa.

  Ychwanegu The Sugarloaf i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Great Llwygy Farm, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7PE

  Ffôn

  07946 123234

  Abergavenny

  Croeso i ganolfan beicio lawr allt a freeride mwyaf cyffrous y DU. Y profiad beicio mynydd yn y pen draw, wedi'i leoli yng nghanol y Mynyddoedd Du syfrdanol.

  Ychwanegu Dirt Farm Wales i'ch Taith

 3. Grange Trekking Centre

  Cyfeiriad

  The Grange, Capel-y-Ffin, Monmouthshire, NP7 7NP

  Ffôn

  01873890215

  Capel-y-Ffin

  Mae gwyliau merlod yn cynnig cwmnïaeth, diddordebau newydd, y gorfoledd i fwynhau cefn gwlad godidog ac awyr iach glân. A'r hyn sydd bwysicaf efallai ei fod yn hwyl dda.

  Ychwanegu Grange Trekking Centre i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Old Hereford Road, Pandy, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DL

  Ffôn

  01873 890254

  Pris

  Amcanbris£90.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Abergavenny

  Croeso i The Rising Sun Pub, Restaurant, Bed and Breakfast sydd wedi ennill gwobrau gyda Charafán a Maes Gwersylla sy'n gyfeillgar i'r teulu gyda chyfleusterau ardderchog.

  Pris

  Amcanbris£90.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Ychwanegu The Rising Sun i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Skirrid Fawr Car Park, Abergavenny, Monmouthshire, NP26 9AN

  Ffôn

  01874625515

  Abergavenny

  Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan ddilyn llwybr cylchol 2 awr (4 milltir) o faes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

  Ychwanegu The Skirrid Mountaintop (Skirrid Fawr) i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Llanvihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH

  Ffôn

  01873 890258

  Abergavenny

  Yn ôl y sôn, mae'n un o'r tafarndai hynaf yng Nghymru, mae gan y Sgert ei hun i mewn i hanes a llên gwerin. Dywedir i Shakespeare ei hun gymryd ysbrydoliaeth o'r lle hwn & efallai bod Owain Glyndwr wedi ralïo ei ddynion ar yr union safle hwn.

  Ychwanegu Skirrid Mountain Inn i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Pen Y Dre Farm, Llanfihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH

  Ffôn

  01873 890246

  Pris

  Amcanbriso £270.00i£310.00 fesul uned yr wythnos

  Abergavenny

  Mae Bythynnod Fferm Pen-y-Dre yn dŷ coetsis hardd o'r 17eg Ganrif sydd wedi'i addasu'n ddiweddar ger Y Fenni yn Sir Fynwy. Mae llawer o sylw wedi'i roi i'r manylion dirwyon.

  Pris

  Amcanbriso £270.00i£310.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Pen Y Dre Farm Cottages i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Llanfihangel Crucorney, Nr Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH

  Ffôn

  01873 890246

  Pris

  Amcanbris£40.00 y person y noson am wely & brecwast

  Nr Abergavenny

  Rydym wedi ein lleoli ar gyrion pentref hardd Llanfihangel crucornau. Lleoliad delfrydol ar gyfer gweld harddwch Bannau Breacon a Dyffryn Gwy.

  Pris

  Amcanbris£40.00 y person y noson am wely & brecwast

  Ychwanegu Penydre Farm Bed & Breakfast i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Llwyn Celyn, Cwmyoy, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NE

  Ffôn

  01628 825925

  Abergavenny

  Ym mhen deheuol dyffryn hardd Llanddewi Nant Hodni yn y Mynydd Du saif Llwyn Celyn, tŷ eithriadol o bwysig. Fe'i adeiladwyd yn 1420 ar diroedd Priordy Llanddewi Nant Hodni.

  Ychwanegu Llwyn Celyn i'ch Taith

 10. Hen Ty & Dan y Berllan

  Cyfeiriad

  Lower House Farm, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7HR

  Ffôn

  01874 676446

  Pris

  Amcanbris£1,030.00 fesul uned yr wythnos

  Abergavenny

  Dim ond 3 milltir o'r Fenni y mae dau fwthyn gwyliau hunan-arlwyo carreg carreg Cymreig traddodiadol gyda golygfeydd godidog o Fynydd Skirrid, pysgota bras preifat, a theithiau cerdded braf yn Y Mynydd Du.

  Pris

  Amcanbris£1,030.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Hen Ty & Dan y Berllan i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LY

  Ffôn

  01873 890219

  Abergavenny

  Mae Nant y Bedd yn ardd, afon a choetir organig 10 erw sydd wedi'i lleoli 1200 troedfedd i fyny yn y Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yng Nghymru. Yn Ardd Bartner RHS ers 2019 (enillydd Gardd Bartner y Flwyddyn yn 2022), mae…

  Ychwanegu Nant-Y-Bedd i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Old Hereford Road, Pant Y Gelli, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7HR

  Ffôn

  01873 854971

  Abergavenny

  Mae Triley Court Cottages wedi'i ffurfio o ddau stabl sydd newydd eu hadnewyddu, Golwg Y Mynydd a'r Stabl. 

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuTriley Court CottageAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Triley Court Cottage i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Pentre Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LA

  Ffôn

  01873 853066

  Pris

  Amcanbris£320.00 fesul uned yr wythnos

  Abergavenny

  Bythynnod stiwdio clyd wedi'u seilio ar ein Gwinllan. Mae cynllun agored un llawr sy'n byw gydag ystafell wely ddwbl gydag ystafell gawod en-suite yn gwneud hwn yn lleoliad delfrydol ar gyfer eich gwyliau yng Nghymru. Yn ddelfrydol ar gyfer…

  Pris

  Amcanbris£320.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Sugarloaf Vineyard and Cottages i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Broadley Farm, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NW

  Ffôn

  01873 890343

  Pris

  Amcanbris£450.00 fesul uned yr wythnos

  Abergavenny

  Mae Flagstone Cottage yn fwthyn gwyliau perffaith i ddau a hefyd yn ddigon eang i deulu bach. Mae plant wrth eu boddau gyda'r grisiau cudd drwy'r wardrob i'r mezzanine. 

  Pris

  Amcanbris£450.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Flagstone Cottage, Broadley Farm Cottages i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  The Monastery, Capel-Y-Ffin, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NP

  Ffôn

  01873 890144

  Abergavenny

  Mynachlog Capel-y-ffin; ei hunanarlwyo yn uchel i fyny yng Nghwm prydferth Llanthony.

  Ychwanegu Capel-Y-Ffin Monastery i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Upper Bettws , Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LH

  Ffôn

  01874 676446

  Pris

  Amcanbriso £386.00i£414.00 fesul uned yr wythnos

  Abergavenny

  Mae Bythynnod Uchaf Betws (Hafod a Cuddfan) yn uchel ym Mynyddoedd Duon Bannau Brycheiniog / Bannau Brycheiniog ar fferm o'r 17eg ganrif.

  Pris

  Amcanbriso £386.00i£414.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Upper Bettws Cottages (Hafod & Cuddfan) i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

  Ffôn

  01873 890487

  Pris

  Amcanbris£90.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Abergavenny

  Priordy Llanddewi Nant Hodni yw'r lle delfrydol i wirioneddol orffwys ac ymlacio. Dim setiau teledu yn yr ystafelloedd, dim signal ffôn symudol. Diffodd yn llwyr o weddill y byd mewn amgylchoedd hardd.

  Pris

  Amcanbris£90.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Ychwanegu Llanthony Priory Hotel i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Llanthony Priory, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd a diarffordd Ewias.

  Ychwanegu Llanthony Priory (Cadw) i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  The Walnut Tree,, Llanddewi Skirrid, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8AW

  Ffôn

  01873 852797

  Pris

  Amcanbris£240.00 fesul uned yr wythnos

  Abergavenny

  Dau fwthyn pictiwrésg drws nesaf i'r Michelin Starred The Walnut Tree, dim ond taith gerdded fer drwy'r ardd. Enw'r bythynnod yw'r Old Post Office Cottage ac Ivy Cottage.

  Pris

  Amcanbris£240.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Walnut Tree Cottages i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Dummar Farm, Pentre Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LA

  Ffôn

  01873 853066

  Abergavenny

  Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill gwobrau mewn Cystadlaethau Cenedlaethol. Mae gennym bedwar math o win gwyn, ein cyfuniad arbennig o win coch a gwin ysgubol.

  Ychwanegu Sugar Loaf Vineyards i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo