Magor Marsh

Am

Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O gipolwg fflyd glas y dorlan, i olwg gweision neidr lliwgar yn meirioli dros yr ailenau, mae hwn yn lle ysbrydoledig i ymweld ag ef. Yn yr hydref a'r gaeaf mae'r warchodfa yn arbennig o ddeniadol i wylwyr adar, gan fod y pwll yn darparu noddfa ar gyfer gaeafu wildfowl ac ymfudwyr sy'n pasio.

Mae gan Magwyr Marsh le arbennig yn hanes GWT. Ym 1963, teimlwyd bygythiadau i'r darn hwn o wlyptir mor gryf gan grŵp bach o naturiaethwyr fel y bandiwyd ganddynt gyda'i gilydd i ffurfio'r hyn sydd bellach yn Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, gan sicrhau hyn fel ein gwarchodfa natur gyntaf. Mae'r warchodfa wedi cael ei ehangu yn ddiweddar i ddarparu hafan fwy ar gyfer bywyd gwyllt gwlyptir.

Ar un adeg roedd gwlyptiroedd yn gyffredin ar draws Prydain; fodd bynnag, maen nhw bellach yn un o'n cynefinoedd sydd dan fygythiad mwyaf. Mae Cors Magwyr yn arbennig o gyfoethog mewn bywyd gwyllt oherwydd yr amrywiaeth o gynefinoedd sy'n bresennol. Mae'r rhain yn cynnwys dolydd gwair llaith, ffen hesg, cyrs, prysgwydd, helyg wedi'u peillio, coetir gwlyb, pwll mawr a'r reens niferus a'r ffosydd draenio niferus.

Cadwch lygad am olygfa gaeaf ar y warchodfa, pan fydd miloedd o brain, jackdaws a rooks yn ymgynnull i glwydo dros nos.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)

Parcio

 • Parcio am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Magor Marsh

Gwarchodfa Natur

Magor Marsh, Derek Upton Centre, Whitewall, Magor, Monmouthshire, NP26 3DD
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 889048

Amseroedd Agor

* Access

The reserve is flat, with a path and boardwalk allowing access as far as the bird hide (400 metres from the car park), this narrow boardwalk is passable with care in a wheelchair. There are steps and boggy, uneven ground in other parts of the reserve, whilst cattle or other livestock regularly graze some areas. Please note that due to sensitive wildlife, dogs are not allowed at Magor Marsh.

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys ganoloesol gydag efaciwîs o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man…

  1.57 milltir i ffwrdd
 2. Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir…

  2 milltir i ffwrdd
 3. Lle hudolus a wondrous. Un o'r darganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous o'r…

  2.76 milltir i ffwrdd
 4. Paradwys archeolegydd. Prifddinas llwythol y Silures (Venta Silurum) - muriau trawiadol…

  3.46 milltir i ffwrdd
 1. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  3.49 milltir i ffwrdd
 2. Ymwelwch â Chastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig…

  3.7 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn gwmni bychan teuluol a sefydlwyd gan ddau frawd ac a leolir ym mhrydferthwch…

  3.86 milltir i ffwrdd
 4. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  4.74 milltir i ffwrdd
 5. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  5.21 milltir i ffwrdd
 6. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  5.22 milltir i ffwrdd
 7. Safle picnic pictiwrésg ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren yw Safle Picnic y…

  5.22 milltir i ffwrdd
 8. Unwaith yn rhan o dir hela Castell Cas-gwent, mae Coed-gwent yn cynnig teithiau cerdded…

  5.23 milltir i ffwrdd
 9. Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas…

  5.66 milltir i ffwrdd
 10. Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng…

  6.1 milltir i ffwrdd
 11. Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn…

  6.11 milltir i ffwrdd
 12. Fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a hudolus hyn o Dde America yw…

  6.48 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo