Round Garden September border
 • Round Garden September border
 • Llanover Lake
 • Autumn dovecote
 • Llanover Garden Spring
 • Llanover Garden

Am

Mae Gardd Llanofer wedi'i lleoli yn Nyffryn Brynbuga o dan y Mynydd Du yn Sir Fynwy, De Cymru. Mae'r ardd restredig Gradd II 18 erw, wedi'i lleoli mewn parc hardd, yn cynnwys Gardd Gron gaerog, dau Arboreta a borderi a lawntiau llysieuol helaeth. Mae ffrwd Rhyd-y-Meirch (Ford of the Stallions) yn llifo hyd cyfan yr ardd, gan gwympo i byllau, dros rhaeadrau ac o dan bontydd carreg flaen.

£8 y pen, talwch ar y diwrnod (nid oes angen archebu). Plant yn rhydd.

Rydym hefyd ar agor Mawrth 24ain 2024 ar gyfer NGS a Medi 22ain 2024 ar gyfer y Ffair Blanhigion Prin.

Pris a Awgrymir

£8 per person, pay on the day, no booking needed.

Children free

Cysylltiedig

Llanover LakeLlanover Garden, AbergavennyGardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni a choed, gardd furiog gylchol, nentydd, rhaeadrau, rills a phyllau.

Dovecote and borderGroup Visits to Llanover Garden, AbergavennyMae croeso i grwpiau ac ymwelwyr drwy apwyntiad i Lanofer lle mae'r plannu wedi parhau ers i'r gerddi gael eu gosod allan am y tro cyntaf yn 1790 gan ddefnyddio nant Rhyd y Meirch i greu rhagor o nentydd, rills, pyllau dŵr a rhaeadrau eto.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle
 • Safle picnic

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau ar gyfer cynadledda
 • Cyfleusterau ar gyfer lletygarwch corfforaethol

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau
 • Maes addysg/astudio

Hygyrchedd

 • Mynediad i bobl anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Nodweddion y Safle

 • Croeso Gwesteiwr

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Hygyrch drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf y Fenni 4 milltir i ffwrdd.

Llanover Garden Open Days

Open Gardens

Llanover Garden, Ty Uchaf, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EF
Close window

Call direct on:

Ffôn07753423635

Amseroedd Agor

Tymor (5 Gorff 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener13:00 - 16:00
Tymor (2 Awst 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener13:00 - 16:00

* Open also by appointment throughout the year

Beth sydd Gerllaw

 1. Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan…

  1.18 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod…

  1.25 milltir i ffwrdd
 4. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  1.37 milltir i ffwrdd
 1. Ewch i ardd Glebe House.

  2 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio…

  2.11 milltir i ffwrdd
 3. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  2.28 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  2.5 milltir i ffwrdd
 5. Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran…

  2.57 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  2.7 milltir i ffwrdd
 7. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  3.09 milltir i ffwrdd
 8. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  3.65 milltir i ffwrdd
 9. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  3.72 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  3.73 milltir i ffwrdd
 11. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  3.74 milltir i ffwrdd
 12. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  3.77 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo