Carafán a Gwersylla

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 11

 1. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Llanfihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH

  Ffôn

  01873 890246

  Abergavenny

  Safle bach cyfeillgar gyda chawod a bloc toiledau. Dim ond 300yds i ffwrdd yn y pentref yw'r siop a'r dafarn agosaf.

  Ychwanegu Penydre Caravan and Camping Site i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Parc Gwyliau

  Cyfeiriad

  Old Hereford Road, Pandy, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DL

  Ffôn

  01873 890254

  Abergavenny

  Prynodd Mathew & Tracey The Rising Sun ym mis Gorffennaf 2009 ac mae rhywfaint o newid wedi'i wneud, mae'r bwyty wedi'i ddiweddaru, y tu allan i'r drws ffrynt a'r drws ochr bellach mae ganddo ardal patio ardderchog sy'n gwneud mynediad i gadeiriau…

  Ychwanegu The Rising Sun i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Mitchel Troy, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4BD

  Ffôn

  01600 712295

  Monmouth

  Parc lefel dawel mewn lleoliad cefn gwlad hardd ar gyrion Coedwig y Ddena a Dyffryn Gwy. Mwynderau ardderchog. Mynediad da i draffordd. Safle Lefel 6.5 erw.

  Ychwanegu Glen Trothy Caravan & Camping Park i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Parc Gwyliau

  Cyfeiriad

  Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5BA

  Ffôn

  01600 714745

  Monmouth

  Mae teulu'n rhedeg parc 5 munud o bellter cerdded o'r dref. Parc sy'n cael ei redeg orau yn ardal..

  Ychwanegu Monmouth Caravan Park i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Parc Gwyliau

  Cyfeiriad

  Wonastow, Monmouth, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4DJ

  Ffôn

  01600 740484

  Monmouth

  Mae ein maes gwersylla Trefynwy wedi'i gosod yng nghefn gwlad hyfryd Cymru a Lloegr sy'n edrych dros ddolydd afonydd a bryniau dotio defaid.

  Ychwanegu Hendre Farmhouse Orchard Campsite i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UB

  Ffôn

  01600 750224

  Abergavenny

  Parc carafanau teithiol bach o ansawdd uchel i oedolion yn unig, wedi'u lleoli mewn rhan hyfryd o gefn gwlad Cymru.

  Ychwanegu Three Castles Caravan Park i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Chainbridge, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9DS

  Ffôn

  01873 880688

  Abergavenny

  Sir Fynwy/Dyffryn Wysg. Cyfleusterau gwych gyda thoiledau, basnau golchi, cawodydd llaw a sychwyr gwallt. Pawb am ddim. Tafarn o fewn pellter cerdded hawdd. Cyfleus i Gamlas Sir Fynwy/Aberhonddu, Bannau Brycheiniog, Dyffryn Gwy a Chaerdydd.

  Ychwanegu Pont Kemys Caravan & Camping Park i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Tredilion, Llantilio Pertholey, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8BG

  Ffôn

  01873 850444

  Abergavenny

  Mae Parc Gwyliau Blossom yn ddatblygiad newydd cyffrous sydd wedi'i leoli mewn perllan gellyg a phlwm sy'n wynebu'r de a leolir 1.5 milltir ar sgertiau allan o'r Fenni.

  Ychwanegu Blossom Touring Park i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  New Mills, Whitebrook, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4TY

  Ffôn

  01600 860226

  Monmouth

  Mae Highlands Campsite yn guddfan berffaith ond eto gyda golygfeydd godidog ar draws y dyffryn. Lleoliad heddychlon yng nghanol Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol 5 milltir i'r de o Drefynwy.

  Ychwanegu Highlands Camping & Caravan Site i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Llanwenarth Citra, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7ER

  Ffôn

  01873 853271

  Abergavenny

  Lleolir yn nyffryn hardd Brynbuga, o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Safle bach cyfeillgar, wedi'i leoli'n ddelfrydol ar gyfer teithio'r Mynyddoedd Duon. Tocynnau pysgota ar gael ar gyfer Afon Wysg. Cyfoeth o glybiau golff.

  Ychwanegu Pyscodlyn Farm Caravan & Camping Site i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Parc Gwyliau

  Cyfeiriad

  Dingestow, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4DY

  Ffôn

  01600 740241

  Monmouth

  Parc Glan yr Afon gyda safon uchel o waith cynnal a chadw ar y ddaear a chyfleusterau. Yn ddelfrydol ar gyfer teithio o amgylch Dyffryn Gwy, Fforest y Ddena, Bannau Brycheiniog neu'n syml ymlacio yng nghyffiniau hardd y safle tawel hwn.

  Ychwanegu Bridge Caravan Park & Camping Site i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo