Carafán a Gwersylla

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 11

 1. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Chainbridge, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9DS

  Ffôn

  01873 880688

  Abergavenny

  Sir Fynwy/Dyffryn Wysg. Cyfleusterau gwych gyda thoiledau, basnau golchi, cawodydd llaw a sychwyr gwallt. Pawb am ddim. Tafarn o fewn pellter cerdded hawdd. Cyfleus i Gamlas Sir Fynwy/Aberhonddu, Bannau Brycheiniog, Dyffryn Gwy a Chaerdydd.

  Ychwanegu Pont Kemys Caravan & Camping Park i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Parc Gwyliau

  Cyfeiriad

  Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5BA

  Ffôn

  01600 714745

  Monmouth

  Mae teulu'n rhedeg parc 5 munud o bellter cerdded o'r dref. Parc sy'n cael ei redeg orau yn ardal..

  Ychwanegu Monmouth Caravan Park i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Parc Gwyliau

  Cyfeiriad

  Dingestow, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4DY

  Ffôn

  01600 740241

  Monmouth

  Parc Glan yr Afon gyda safon uchel o waith cynnal a chadw ar y ddaear a chyfleusterau. Yn ddelfrydol ar gyfer teithio o amgylch Dyffryn Gwy, Fforest y Ddena, Bannau Brycheiniog neu'n syml ymlacio yng nghyffiniau hardd y safle tawel hwn.

  Ychwanegu Bridge Caravan Park & Camping Site i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Llanwenarth Citra, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7ER

  Ffôn

  01873 853271

  Abergavenny

  Lleolir yn nyffryn hardd Brynbuga, o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Safle bach cyfeillgar, wedi'i leoli'n ddelfrydol ar gyfer teithio'r Mynyddoedd Duon. Tocynnau pysgota ar gael ar gyfer Afon Wysg. Cyfoeth o glybiau golff.

  Ychwanegu Pyscodlyn Farm Caravan & Camping Site i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Llanfihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH

  Ffôn

  01873 890246

  Abergavenny

  Safle bach cyfeillgar gyda chawod a bloc toiledau. Dim ond 300yds i ffwrdd yn y pentref yw'r siop a'r dafarn agosaf.

  Ychwanegu Penydre Caravan and Camping Site i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UB

  Ffôn

  01600 750224

  Abergavenny

  Parc carafanau teithiol bach o ansawdd uchel i oedolion yn unig, wedi'u lleoli mewn rhan hyfryd o gefn gwlad Cymru.

  Ychwanegu Three Castles Caravan Park i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Tredilion, Llantilio Pertholey, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8BG

  Ffôn

  01873 850444

  Abergavenny

  Peidiwch â chymryd archebion yn 2024 oherwydd salwch.

  Mae Parc Gwyliau Blossom yn ddatblygiad newydd cyffrous wedi'i leoli mewn perllan gellyg ac eirin sy'n wynebu'r de sydd wedi'i leoli 1.5 milltir ar gyrion y Fenni.

  Ychwanegu Blossom Touring Park i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Mitchel Troy, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4BD

  Ffôn

  01600 712295

  Monmouth

  Parc lefel dawel mewn lleoliad cefn gwlad hardd ar gyrion Coedwig y Ddena a Dyffryn Gwy. Mwynderau ardderchog. Mynediad da i draffordd. Safle Lefel 6.5 erw.

  Ychwanegu Glen Trothy Caravan & Camping Park i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Parc Gwyliau

  Cyfeiriad

  Wonastow, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4DJ

  Ffôn

  01600 740484

  Monmouth

  Mae ein maes gwersylla Trefynwy wedi'i gosod yng nghefn gwlad hyfryd Cymru a Lloegr sy'n edrych dros ddolydd afonydd a bryniau dotio defaid.

  Ychwanegu Hendre Farmhouse Orchard Campsite i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  New Mills, Whitebrook, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4TY

  Ffôn

  01600 860226

  Monmouth

  Mae Highlands Campsite yn guddfan berffaith ond eto gyda golygfeydd godidog ar draws y dyffryn. Lleoliad heddychlon yng nghanol Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol 5 milltir i'r de o Drefynwy.

  Ychwanegu Highlands Camping & Caravan Site i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Wernllwydd Farm, Newcastle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NF

  Ffôn

  07825 886825

  Monmouth

  Red Sky at Night Campsite is the perfect place to escape the hustle and bustle of day to day life and enjoy a peaceful, yet exhilarating camping experience.

  Ychwanegu Red Sky at Night Campsite i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo