Croeso i Wastadeddau Gwent

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

 1. Caldicot Castle
  Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Fe'i sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.
  1. Magor Marsh
   Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O gipolwg fflyd glas y dorlan, i olwg gweision neidr lliwgar yn meirioli dros yr ailenau, mae hwn yn lle ysbrydoledig i ymweld ag ef.
   1. Black Rock Fishermen
    Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn gwahodd pawb i fwynhau'r bysgodfa olaf yma sy'n weddill o eogiaid aber afon Hafren Cymru, y gellir ei wylio'n eithaf diogel o'r safle picnic.
   2. Image Credit: RSPB
    Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas Casnewydd a'r RSPB. Mae'r warchodfa natur hon yn cynnig hafan i fywyd gwyllt sydd ar gyrion y ddinas.
    1. 1 Jan 202331 Dec 2023
   3. Hive Mind
    Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn Gwy hardd, ar ffiniau Cymru.
    1. 1 Jan 202331 Dec 2023
   4. Caerwent Roman Town
    Paradwys archeolegydd. Prifddinas llwythol y Silures (Venta Silurum) - muriau trawiadol o'r bedwaredd ganrif yn sefyll hyd at 17 troedfedd (5.2m) o uchder. Erys tai cloddio, fforwm-basilica a theml Romano-Brydeinig hefyd.

    Nifer yr eitemau:

    Nifer yr eitemau: 47

    , wrthi'n dangos 1 i 20.

    1. Math

     Type:

     Cerdded dan Dywys

     Cyfeiriad

     Chepstow, Chepstow, Monmouthshire, NP16 7ED

     Ffôn

     01291 689774

     Chepstow

     Mae Llwybrau Celtaidd eisiau rhoi'r gwyliau cerdded gorau i chi ym Mhrydain gallwch ei gael. Bydd eich gwyliau cerdded yn eich tywys ar hyd y llwybrau gorau o Lwybrau Cenedlaethol a'r llwybrau Hirbell trwy Gymru

     Ychwanegu Celtic Trails Walking - Offas Dyke Path i'ch Taith

    2. Math

     Type:

     Stadiwm Chwaraeon

     Cyfeiriad

     Mount Ballan Manor, Crick, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5XP

     Ffôn

     01291 418125

     Caldicot

     Wedi'i gosod dros 100 erw o gefn gwlad syfrdanol o Gymru, mae gan y tîm profiadol yma yn y Ganolfan y profiad i sicrhau bod pob math o ddigwyddiadau yn rhedeg yn llyfn ac effeithlon.

     Ychwanegu The David Broome Event Centre i'ch Taith

    3. Math

     Type:

     Bwyty

     Cyfeiriad

     Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6YA

     Ffôn

     01291 625261

     Chepstow

     Yn Cast Iron Bar & Grill Chepstow, rydym i gyd yn ymwneud â chynhwysion ffres, tymhorol a chyfuniadau blas traddodiadol; bwyd syml, blasus wedi ei wneud yn iawn.

     Argaeledd Dangosol

     ArchebuCast Iron Bar & Grill ChepstowAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

     Ychwanegu Cast Iron Bar & Grill Chepstow i'ch Taith

    4. Math

     Type:

     Bwyty

     Cyfeiriad

     Welsh Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5LN

     Ffôn

     01291 622626

     Chepstow

     Gyda chogydd sy'n gofyn am falchder ac o safon, perchnogion cariadus a staff gofalgar rydym yn darparu'r gorau yn y gwasanaeth yn unig. Rydym yn gwasanaethu popeth o cwrw go iawn i win mân.

     Ychwanegu The Coach and Horses i'ch Taith

    5. Math

     Type:

     Eglwys

     Cyfeiriad

     St Michael & All Angels', Llanfihangel Rogiet, Caldicot, Monmouthshire, NP26 3UP

     Ffôn

     +44 (0)204 520 4458

     Caldicot

     Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas Henry Jones, dyfeisiwr blawd hunan-godi.

     Rheolir gan Gyfeillion Eglwysi Digyfaill.

     Ychwanegu St Michael & All Angels', Llanfihangel Rogiet i'ch Taith

    6. Math

     Type:

     Bwyty - Tafarn

     Cyfeiriad

     The Square, Magor, Magor, Monmouthshire, NP26 3HY

     Ffôn

     01633 880312

     Magor

     Mae'r Golden Lion yn far a bwyty sydd wedi'i adolygu'n uchel ac wedi'i hadolygu yng nghanol Sgwâr Magwyr.

     Ychwanegu The Golden Lion i'ch Taith

    7. Math

     Type:

     Bar

     Cyfeiriad

     18a The Back, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HH

     Ffôn

     01291 628300

     Chepstow

     Mae'r teulu'n rhedeg Tŷ Coffi, Bar Tapas a Bwyty Môr y Canoldir gerllaw ar lan Afon Gwy.

     Yn agored yn ddyddiol o 10.30am tan yn hwyr. (Gweler ein gwefan neu dudalen Facebook am yr amseroedd agor diweddaraf)

     Ychwanegu La Ribera i'ch Taith

    8. Math

     Type:

     Bwyty

     Cyfeiriad

     The Coach & Horses, East Gate, Caerwent, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5AX

     Ffôn

     01291 4203532

     Caerwent, Caldicot

     Mae'r Coach and Horses yn ymfalchïo mewn darparu bwyd tafarn go iawn.

     Ychwanegu The Coach & Horses Inn & Restaurant i'ch Taith

    9. Math

     Type:

     Safle Hanesyddol

     Cyfeiriad

     Magor Square, Magor, Monmouthshire, NP26 3LY

     Magor

     Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd wedi'i leoli drws nesaf i Eglwys y Santes Fair ym Magwyr.

     Ychwanegu Magor Procurator House i'ch Taith

    10. Math

     Type:

     Bwyty

     Cyfeiriad

     Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

     Ffôn

     01291 622497

     Chepstow

     Mae bwyty arobryn y Beaufort Hotel yn cynnig bwydlen fodern la carte i westeion sy'n cynnwys prydau traddodiadol o Brydain a rhyngwladol i gyd-fynd â phob palates.

     Ychwanegu The Beaufort Hotel i'ch Taith

    11. Math

     Type:

     Castell

     Cyfeiriad

     Chepstow Castle, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EY

     Ffôn

     03000 252239

     Chepstow

     Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda drysau'r castell hynaf yn Ewrop!). Mae'n gampwaith sydd wedi'i gadw'n hyfryd o beirianneg ganoloesol, wedi'i erlid yn uchel uwchben Dyffryn Gwy fel gwers hanes…

     Ychwanegu Chepstow Castle (Cadw) i'ch Taith

    12. Math

     Type:

     Eglwys

     Cyfeiriad

     St Mary's Priory, Upper Church St, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HU

     Ffôn

     01594 530080

     Chepstow

     Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o flynyddoedd. Mae Priordy Santes Fair ar agor bob dydd fel bendith i'r gymuned. Mae croeso i chi fynd i mewn a jyst bod.

     Ychwanegu St. Mary's Priory, Chepstow i'ch Taith

    13. Math

     Type:

     Eglwys

     Cyfeiriad

     Church of St Stephen & St Tathan, Pound Lane, Caerwent, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5AY

     Ffôn

     07813 264429

     Caerwent, Caldicot

     Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

     Ychwanegu Church of St Stephen & St Tathan i'ch Taith

    14. Math

     Type:

     Caffi-Bar

     Cyfeiriad

     Henry's, 3 Conrad house, Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

     Beaufort Square, Chepstow

     Mae Henry's yn gaffi steilus ac aeddfed, deli a bar yng nghanol Cas-gwent, yn gweini brecwast a brunches blasus erbyn dydd a coctêls coctêls a diodydd premiwm gyda'r nos.

     Ychwanegu Henry's i'ch Taith

    15. Math

     Type:

     Bwyty - Tafarn

     Cyfeiriad

     64 Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HW

     Ffôn

     01291430830

     Caldicot

     Mae'r Castle Inn yn dafarn draddodiadol yng nghefn gwlad y teulu, wedi'i lleoli ar dir godidog Castell Cil-y-coed a Pharc Gwlad.

     Ychwanegu The Castle Inn, Caldicot i'ch Taith

    16. Math

     Type:

     Yr Daith Gerdded

     Cyfeiriad

     Mathern Road near Millers Arms, Mathern, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6JD

     Ffôn

     01633 644850

     Chepstow

     2.7 milltir o bentref Mathern, drwy dir fferm a chwrs golff St Pierre.

     Ychwanegu Health Walk - Mathern & St Pierre i'ch Taith

    17. Math

     Type:

     Amgueddfa

     Cyfeiriad

     Sudbrook Non-Political Club, Camp Road, Sudbrook, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TE

     Ffôn

     01291 420530

     Sudbrook, Caldicot

     Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â Lloegr.

     Ychwanegu Sudbrook Interpretation Centre i'ch Taith

    18. Math

     Type:

     Coedwig neu Goetir

     Cyfeiriad

     Thornwell, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5TF

     Ffôn

     01633 644850

     Chepstow

     Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben clogwyni ym mhen isaf Ceunant Afon Gwy yng Nghas-gwent.

     Ychwanegu Warren Slade and Park i'ch Taith

    19. Math

     Type:

     Castell

     Cyfeiriad

     Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU

     Ffôn

     01291 420241

     Caldicot

     Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Fe'i sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.

     Ychwanegu Caldicot Castle and Country Park i'ch Taith

    20. Math

     Type:

     Bar

     Cyfeiriad

     Cinderhill Street, Monmouth, Monmouthshire, NP16 5EP

     Ffôn

     01600 715577

     Monmouth

     Gyda'i soffas lledr siocled cyfforddus a'i stolion bar, mae bar y trigolion yn fan clyfar a chyfforddus ar gyfer coffi boreol gyda phapur newydd, byrbryd amser cinio neu ddiodydd cyn cinio.

     Ychwanegu The Riverside Hotel i'ch Taith

    Peidiwch â Methu....

    Peidiwch â Methu....

    Peidiwch â Methu....

    Peidiwch â Methu....

    • Cymru Wales Logo
    • Site Logo
    • Monlife Logo
    • Monmouthshire Logo