Atyniadau bwyd a diod

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 11

 1. Math

  Type:

  Bracty

  Cyfeiriad

  Meadow farm, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 680111

  Tintern

  Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan anhyblygrwydd gweithgynhyrchu modern, rydym yn dewis hyrwyddo cwrw wedi'i fragu â llaw a'i botelu gan ddefnyddio dŵr mwynol yn unig a'r cynhwysion gorau.

  Ychwanegu Kingstone Brewery i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Bracty

  Cyfeiriad

  Wern Ind Est, Rogerstone, Newport, Newport, NP10 9FQ

  Ffôn

  01633 547378

  Newport

  Teithiau bragdy, blasus a chegin bar a chegin, yng nghartref Tiny Rebel.

  Ychwanegu Tiny Rebel Brewing Company i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Distyllfa

  Cyfeiriad

  White Hare Distillery, 1 Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1BQ

  Ffôn

  01291 672947

  Usk

  Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  Ychwanegu White Hare Distillery i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Gwinllan

  Cyfeiriad

  The Dell Vineyard, Clytha Road, Raglan, Monmouthshire, NP15 2AA

  Raglan

  Gwinllan fach a redir gan y teulu ger Rhaglan yw Gwinllan Dell sy'n gwerthu gwin arobryn.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuThe Dell VineyardAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu The Dell Vineyard i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Bracty

  Cyfeiriad

  Unit 5F, Castleway Industrial Estate, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5PR

  Ffôn

  07840 874567

  Caldicot

  Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn Gwy hardd, ar ffiniau Cymru.

  Ychwanegu Hive Mind Mead & Brew Co. i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Gwinllan

  Cyfeiriad

  Dummar Farm, Pentre Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LA

  Ffôn

  01873 853066

  Abergavenny

  Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill gwobrau mewn Cystadlaethau Cenedlaethol. Mae gennym bedwar math o win gwyn, ein cyfuniad arbennig o win coch a gwin ysgubol.

  Ychwanegu Sugar Loaf Vineyards i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Gwinllan

  Cyfeiriad

  Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5HS

  Ffôn

  01600 714152

  Monmouth

  Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. Arbenigo mewn gwin pefriog, a Pinot Noir.

  Sylwch, er y gallwch chi barhau i brynu ein gwinoedd, nid ydym bellach yn cynnig ymweliadau â'r winllan.

  Ychwanegu Ancre Hill Vineyard i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Llanvetherine Court, Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8NL

  Abergavenny

  Mae Three Pools yn ofod fferm a digwyddiadau sy'n edrych i ddangos ffermio atgynhyrchiol a dyluniad permaddiwylliant ar raddfa.

  Ychwanegu Three Pools i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Bwyd a Diod

  Cyfeiriad

  Whitehouse Farm, Newcastle, Skenfrith, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NS

  Ffôn

  01600 750835

  Skenfrith, Monmouth

  Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau seidr a chyrtens duon mewn caeau sy'n edrych dros dirwedd syfrdanol Dyffryn Monnow. Mae siop seidr ar agor 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer blasu seidr a chynnyrch…

  Ychwanegu Apple County Cider Co i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Gwinllan

  Cyfeiriad

  Parva Farm Vineyard, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ

  Ffôn

  01291 689636

  Tintern

  Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn Gwy pictiwrésg. Sampl o'n gwinoedd & mead & mead & pori yn ein siop anrhegion sydd wedi ennill gwobrau. Bydd gan bobl sy'n hoff o blanhigion ddiddordeb yn ein…

  Ychwanegu Parva Farm Vineyard i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Gwinllan

  Cyfeiriad

  White Castle Vineyard, Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RA

  Ffôn

  01873 821443

  Abergavenny

  Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White Castle Vineyard yn eiddo i Robb a Nicola Merchant. Mae wedi'i leoli yng nghefn gwlad hardd Sir Fynwy yn Llanvetherine, yn agos i'r Fenni a Threfynwy.

  Ychwanegu White Castle Vineyard i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo