Antur ac Awyr Agored

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 8

 1. Canoe Hire Wales

  Math

  Type:

  Canŵio

  Cyfeiriad

  Glasbury, Powys, LD3 0SD

  Ffôn

  01497 847897

  Powys

  Gan ddechrau yn Glasbury a phadlo'ch canŵ neu gaiac i lawr y nant i Whitney ar Wy, gallwch stopio hanner ffordd yn Y Gelli Gandryll am ryw ginio yn un o'r nifer o gaffis a thafarndai, neu gallwch stopio ar ochr yr afon am bicnic.

  Ychwanegu Canoe Hire Wales i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Darparwr Gweithgaredd

  Cyfeiriad

  Old Court Hotel, Symonds Yat West, Ross-On-Wye, Herefordshire, HR9 6DA

  Ffôn

  07811482832

  Ross-On-Wye

  Mae fy 'swyddfa ddyfrllyd' yn cwmpasu dros 86 milltir o afon Gwy lle rwy'n cynnig nofio antur 1k – 7km o nofio antur yn dysgu techneg addysgu a darllen afonydd.

  Mae'r rhan fwyaf o nofio'n cynnwys cerdded i fyny'r banc a nofio yn ôl i lawr yr afon,…

  Ychwanegu Swim Wild i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Canŵio

  Cyfeiriad

  Castle Yard, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Ffôn

  01600 716083

  Monmouth

  Mae Canŵio Trefynwy yn cynnig canŵio ar Afon Gwy i deuluoedd, grwpiau ieuenctid ac oedolion yng nghantrefi Canada a caiacau sengl erbyn yr hanner diwrnod neu fwy. Gwersylla canŵio dros nos neu deithiau B+B wedi'u cynllunio ar gyfer hyd at wythnos o…

  Ychwanegu Monmouth Canoe Centre i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Paragleidio

  Cyfeiriad

  35 Mount Street, Abergavenny, NP7 7DT

  Ffôn

  01873 850111

  Abergavenny

  Ffurfiwyd paragleidio echelin am y tro cyntaf yn 1997. Mae'r Ysgol wedi bod trwy sawl ymgnawdoliad a lleoliad yn y cyfnod hwn, bob amser o gwmpas Y Fenni, sydd wedi rhoi mynediad i ni i rai o'r safleoedd hedfan gorau yn y DU.

  Ychwanegu Axis Paragliding and Paramotoring i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Balŵnio

  Cyfeiriad

  Llanarth, Raglan, Raglan, Monmouthshire, NP15 2AU

  Ffôn

  01275 375300

  Raglan

  O'n safleoedd lansio yn Ne Cymru, efallai y byddwch yn hedfan dros Ddyffryn Wysg, Bannau Brycheiniog neu'r Mynydd Torth Siwgr ysblennydd a golygfeydd o'r Cats Back ar y Mynydd Du.

  Ychwanegu Bailey Balloons i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Darparwr Gweithgaredd

  Cyfeiriad

  Wyastone Business Park,, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SR

  Ffôn

  01600 891515

  Monmouth

  Stand-yp Paddleboarding (SUP), Caiacio, Gorge Scrambling, Rock Climbing & mwy. Diwrnodau antur hwyliog a chyffrous allan yn Nyffryn Gwy yn Sir Fynwy ac o'i gwmpas gan archwilio afon, craig a cheunent. Grêt i bawb, teulu a ffrindiau.

  Ychwanegu Inspire2Adventure i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Canŵio

  Cyfeiriad

  Backwaters Canoe and Kayak Hire, PO Box 128, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0RF

  Ffôn

  01873 831825

  Abergavenny

  Canŵio a Caiac yn llogi o Backwaters Adventure Equipment Ltd.

  Ychwanegu Backwaters Canoe and Kayak Hire i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Gleidio

  Cyfeiriad

  The Airfield, Gwernesney, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1HF

  Ffôn

  01291 690536

  Nr Usk

  Clwb aelodau yn mwynhau rhai o'r amodau a'r golygfeydd gorau yn y wlad. Rydym bob amser yn croesawu aelodau newydd neu bobl sy'n chwilio am wers brawf ar gyfer yr achlysur arbennig hwnnw.

  Ychwanegu South Wales Gliding Club i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo