Antur ac Awyr Agored

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 10

 1. Math

  Type:

  Darparwr Gweithgaredd

  Cyfeiriad

  Old Court Hotel, Symonds Yat West, Ross-On-Wye, Herefordshire, HR9 6DA

  Ffôn

  07811482832

  Ross-On-Wye

  Mae fy 'swyddfa ddyfrllyd' yn cwmpasu dros 86 milltir o afon Gwy lle rwy'n cynnig nofio antur 1k – 7km o nofio antur yn dysgu techneg addysgu a darllen afonydd.

  Mae'r rhan fwyaf o nofio'n cynnwys cerdded i fyny'r banc a nofio yn ôl i lawr yr afon,…

  Ychwanegu Swim Wild i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Darparwr Gweithgaredd

  Cyfeiriad

  Wyastone Business Park,, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SR

  Ffôn

  01600 891515

  Monmouth

  Stand-yp Paddleboarding (SUP), Caiacio, Gorge Scrambling, Rock Climbing & mwy. Diwrnodau antur hwyliog a chyffrous allan yn Nyffryn Gwy yn Sir Fynwy ac o'i gwmpas gan archwilio afon, craig a cheunent. Grêt i bawb, teulu a ffrindiau.

  Ychwanegu Inspire2Adventure i'ch Taith

 3. Canoe Hire Wales

  Math

  Type:

  Canŵio

  Cyfeiriad

  Glasbury, Powys, LD3 0SD

  Ffôn

  01497 847897

  Powys

  Gan ddechrau yn Glasbury a phadlo'ch canŵ neu gaiac i lawr y nant i Whitney ar Wy, gallwch stopio hanner ffordd yn Y Gelli Gandryll am ryw ginio yn un o'r nifer o gaffis a thafarndai, neu gallwch stopio ar ochr yr afon am bicnic.

  Ychwanegu Canoe Hire Wales i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Rhwyfo

  Cyfeiriad

  Monmouth Rowing Club, The John Hartland Boathouse, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Old Dixton Road, Monmouth

  Mae Clwb Rhwyfo Trefynwy wedi bod wrth galon cymuned Trefynwy ers ei sefydlu yn 1928. Maent yn cynnal llawer o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys Regata flynyddol Mynwy ym mis Mai, ac fel man cychwyn Ras Rafft Mynwy ym mis Medi.

  Ychwanegu Monmouth Rowing Club i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Gleidio

  Cyfeiriad

  The Airfield, Gwernesney, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1HF

  Ffôn

  01291 690536

  Nr Usk

  Clwb aelodau yn mwynhau rhai o'r amodau a'r golygfeydd gorau yn y wlad. Rydym bob amser yn croesawu aelodau newydd neu bobl sy'n chwilio am wers brawf ar gyfer yr achlysur arbennig hwnnw.

  Ychwanegu South Wales Gliding Club i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Canŵio

  Cyfeiriad

  Backwaters Canoe and Kayak Hire, PO Box 128, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0RF

  Ffôn

  01873 831825

  Abergavenny

  Canŵio a Caiac yn llogi o Backwaters Adventure Equipment Ltd.

  Ychwanegu Backwaters Canoe and Kayak Hire i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Balŵnio

  Cyfeiriad

  Llanarth Village Hall, Groesonen Road, Usk, Monmouthshire, NP15 2AU

  Ffôn

  0207 101 8839

  Usk

  Mae balŵn aer poeth syfrdanol yn reidio dros Sir Fynwy. Darganfyddwch yr ardal fel erioed o'r blaen wrth i chi drifftio tuag at skywards am brofiad oes.

  Ychwanegu Wonderdays Hot Air Balloon Rides in Monmouthshire i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Balŵnio

  Cyfeiriad

  Llanarth, Raglan, Raglan, Monmouthshire, NP15 2AU

  Ffôn

  01275 375300

  Raglan

  O'n safleoedd lansio yn Ne Cymru, efallai y byddwch yn hedfan dros Ddyffryn Wysg, Bannau Brycheiniog neu'r Mynydd Torth Siwgr ysblennydd a golygfeydd o'r Cats Back ar y Mynydd Du.

  Ychwanegu Bailey Balloons i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Canŵio

  Cyfeiriad

  Castle Yard, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Ffôn

  01600 716083

  Monmouth

  Mae Canŵio Trefynwy yn cynnig canŵio ar Afon Gwy i deuluoedd, grwpiau ieuenctid ac oedolion yng nghantrefi Canada a caiacau sengl erbyn yr hanner diwrnod neu fwy. Gwersylla canŵio dros nos neu deithiau B+B wedi'u cynllunio ar gyfer hyd at wythnos o…

  Ychwanegu Monmouth Canoe Centre i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Paragleidio

  Cyfeiriad

  35 Mount Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7DT

  Ffôn

  01873 850111

  Abergavenny

  Ffurfiwyd paragleidio echelin am y tro cyntaf yn 1997. Mae'r Ysgol wedi bod trwy sawl ymgnawdoliad a lleoliad yn y cyfnod hwn, bob amser o gwmpas Y Fenni, sydd wedi rhoi mynediad i ni i rai o'r safleoedd hedfan gorau yn y DU.

  Ychwanegu Axis Paragliding and Paramotoring i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo