Mae Sir Fynwy yn Gyfeillgar i Gŵn

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 486

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU

  Ffôn

  01291 420241

  Caldicot

  Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Fe'i sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.

  Ychwanegu Caldicot Castle and Country Park i'ch Taith

 2. Twristiaeth i Bawb

  Eicon Gwybodaeth am Hygyrchedd

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Oakgrove, Brockweir Common, Chepstow, Monmouthshire, NP16 7NT

  Ffôn

  01291 689241

  Chepstow

  Llety gwyliau unllawr hunanarlwyo uwchben Afon Gwy o fewn pellter cerdded i Dyndyrn, llwybrau beicio, a theithiau cerdded wedi'u marcio o amgylch y bwthyn gwledig hwn. Mwynhewch eich golygfa o'r patio, gan ddal gweld moch daear, ceirw, pryfed cop…

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuOakgrove Holiday CottageAr-lein

  Ychwanegu Oakgrove Holiday Cottage i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  The Coach & Horses, East Gate, Caerwent, Monmouthshire, NP26 5AX

  Ffôn

  01291 4203532

  Caerwent

  Mae'r Coach and Horses yn ymfalchïo mewn darparu bwyd tafarn go iawn.

  Ychwanegu The Coach & Horses Inn & Restaurant i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Three Salmons Hotel, Bridge Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1RY

  Ffôn

  01291 672133

  Usk

  Mwynhewch brofiadau coginio cain yn The Three Salmons, lle mae pob dysgl wedi'i grefftio'n ofalus i danseilio eich blagur blas.

  Ychwanegu Three Salmons Hotel i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Castle Inn, 7 Twyn Square, Usk,, Monmouthshire, NP15 1BH

  Ffôn

  01291 673037

  Usk,

  Mae'r Castle Inn, Brynbuga yn dafarn bentref hyfryd sy'n gweini bwyd, byrbrydau, a diodydd gwych.

  Ychwanegu The Castle Inn, Usk i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Tŷ Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Priory Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NX

  Ffôn

  01600 712034

  Monmouth

  Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf hanesyddol ym Mynwy. Wedi'i adnewyddu'n llwyr ychydig flynyddoedd yn ôl, mae'r Priordy yn cynnig cyfleusterau modern iawn ar gyfer amrywiaeth o gynulliadau.

  Ychwanegu The Priory Monmouth i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  13 Chippenhamgate Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3UZ

  Ffôn

  01600 710630

  Monmouth

  Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd Gwener yn ystod yr Haf.

  Ychwanegu Nelson Garden i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Brecon Beacon Cottages, Llanfoist Wharf, Church Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9NG

  Ffôn

  07734980509

  Church Lane, Abergavenny

  Mae Wharfinger's Cottage yn gartref gwyliau chwaethus sy'n cychwyn ar y gamlas, gan ei fod yn gartref i reolwr y lanfa yn y 19eg Ganrif. Mae'n cysgu 6 mewn 3 ystafell wely.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuWharfinger's CottageAr-lein

  Ychwanegu Wharfinger's Cottage i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Hillersland, Coleford, Gloucestershire, GL16 7NY

  Ffôn

  01600 773 220

  Coleford

  Fflatiau cynllun agored modern gwych yn Symonds Yat Rock ar Ddyffryn Gwy. Mae Min yn aros 2 ddiwrnod, dechreuwch unrhyw ddiwrnod.

  CYNIGION: gweler y manylion

  Ychwanegu Symonds Yat Rock Lodge i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Bar

  Cyfeiriad

  Cinderhill Street, Monmouth, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01600 715577

  Monmouth

  Gyda'i soffas lledr siocled cyfforddus a'i stolion bar, mae bar y trigolion yn fan clyfar a chyfforddus ar gyfer coffi boreol gyda phapur newydd, byrbryd amser cinio neu ddiodydd cyn cinio.

  Ychwanegu The Riverside Hotel Restaurant i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Caerwent, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5AH

  Ffôn

  01291 431020

  Caldicot

  Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ddarganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y blynyddoedd diwethaf oedd y gerddi Edwardaidd tanddaearol yn Nhŷ Dewstow, Sir Fynwy.

  Ychwanegu Dewstow Gardens and Grottoes i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Llanfair Kilgeddin, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9BG

  Ffôn

  0204 520 4458

  Abergavenny

  Eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio rhywfaint o'r adeiladwaith cynharach yn ofalus – megis y sgrin rood-ganrif, gwydr lliw a thraul.

  Ychwanegu St Mary the Virgin, Llanfair Kilgeddin i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Grosmont, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8EP

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Olion sylweddol castell o'r drydedd ganrif ar ddeg Hubert de Burgh, a godwyd ar fwnt cynharach. Cafodd ei ailfodelu yn ddiweddarach gan dŷ Lancaster.

  Ychwanegu Grosmont Castle (Cadw) i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Wernllwydd Farm, Newcastle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NF

  Ffôn

  07825 886825

  Monmouth

  Red Sky at Night Campsite is the perfect place to escape the hustle and bustle of day to day life and enjoy a peaceful, yet exhilarating camping experience.

  Ychwanegu Red Sky at Night Campsite i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Siop De/Coffi

  Cyfeiriad

  15 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AA

  Ffôn

  07702 580071

  Abergavenny

  Mae Fig Tree Espresso yn siop goffi annibynnol sy'n rhedeg dau berson ifanc sy'n angerddol am ddarparu coffi o ansawdd uchel gan ddefnyddio ffa sydd wedi'u rhostio'n lleol.

  Ychwanegu Fig Tree Espresso i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Vauxhall Cottage, Vauxhall Road, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5PX

  Chepstow

  Mae Vauxhall Cottage yn fwthyn ar wahân 3 ystafell wely am dro byr o ganol tref hanesyddol Cas-gwent, gan ddarparu mynediad hawdd i amrywiaeth o siopau, bwytai ac amwynderau.

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuVauxhall CottageAr-lein

  Ychwanegu Vauxhall Cottage i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Welsh Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5LN

  Ffôn

  01291 622626

  Chepstow

  Gyda chef balch ac o ansawdd ymestynnol, perchnogion cariadus a staff gofalgar rydym yn darparu'r gorau mewn gwasanaeth yn unig. Rydyn ni'n gwasanaethu popeth o gwrw go iawn i win braf.

  Ychwanegu The Coach and Horses Chepstow i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Court Farm, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

  Ffôn

  +44 (0) 1873 890359

  Abergavenny

  Mae dwy hen wagen rheilffordd wedi'u cludo i lecyn anghysbell ar fferm deuluol, a'u trawsnewid yn encil anhygoel, gyda dec yn ymestyn dros nant.

  Ychwanegu Llanthony Court Castaway i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Upper Bettws , Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LH

  Ffôn

  01874 676446

  Abergavenny

  Mae Bythynnod Uchaf Betws (Hafod a Cuddfan) yn uchel ym Mynyddoedd Duon Bannau Brycheiniog / Bannau Brycheiniog ar fferm o'r 17eg ganrif.

  Ychwanegu Upper Bettws Cottages (Hafod & Cuddfan) i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  The Walnut Tree,, Llanddewi Skirrid, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8AW

  Ffôn

  01873 852797

  Abergavenny

  Dau fwthyn pictiwrésg drws nesaf i'r Michelin Starred The Walnut Tree, dim ond taith gerdded fer drwy'r ardd. Enw'r bythynnod yw'r Old Post Office Cottage ac Ivy Cottage.

  Ychwanegu Walnut Tree Cottages i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo