Mae Sir Fynwy yn Gyfeillgar i Gŵn

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 127

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Llyn

  Cyfeiriad

  Keeper's Pond, Abergavenny Road (B4246), Abergavenny, Monmouthshire, NP4 9SR

  Ffôn

  01495 742333

  Abergavenny

  Mae Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu'r Forge Pond, ger Pwll Du, ar y bryn uwchben Blaenafon.

  Ychwanegu Keeper's Pond i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Wernllwydd Farm, Newcastle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NF

  Ffôn

  07825 886825

  Monmouth

  Red Sky at Night Campsite is the perfect place to escape the hustle and bustle of day to day life and enjoy a peaceful, yet exhilarating camping experience.

  Ychwanegu Red Sky at Night Campsite i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Dorlands, Kilgwrrwg, Devauden, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6PT

  Ffôn

  07837 871572

  Devauden, Chepstow

  Croeso i Hideout Franky

  Mae gan y cwt bugeiliaid hardd hwn bopeth y gallech chi ei ddymuno amdano!

  Ychwanegu Franky's Hideout i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Tregagle, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RY

  Ffôn

  01600 860058

  Monmouth

  Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol, gwledig mewn ardal ddynodedig o Harddwch Naturiol Eithriadol. Mae trosi ysgubor 2 ystafell wely yn cynnwys grisiau troellog, trawstiau derw a llosgwr coed. Mae'n mwynhau golygfeydd hyfryd dros Ddyffryn Gwy a thu…

  Ychwanegu Robin's Barn (Self-catering cottage) i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Gwinllan

  Cyfeiriad

  Parva Farm Vineyard, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ

  Ffôn

  01291 689636

  Tintern

  Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn Gwy pictiwrésg. Sampl o'n gwinoedd & mead & mead & pori yn ein siop anrhegion sydd wedi ennill gwobrau. Bydd gan bobl sy'n hoff o blanhigion ddiddordeb yn ein…

  Ychwanegu Parva Farm Vineyard i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Gwarchodfa Natur

  Cyfeiriad

  St. Arvans, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6EG

  Ffôn

  01600 740600

  Chepstow

  Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon o ger castell Cas-gwent yn y de i goed Wyndcliff a Nyth yr Eryr yn y Gogledd.

  Ychwanegu Piercefield Woods Nature Reserve i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Greyhound Inn & Hotel, Llantrisant, Nr. Usk, Monmouthshire, NP15 1LE

  Ffôn

  01291 672505

  Nr. Usk

  Mae 'The Cwtch' yn stociau siop anrhegion sy'n deillio o gyflenwyr a chrefftwyr annibynnol lleol. Perffaith ar gyfer anrhegion Nadolig neu anrheg o'ch ymweliad â Sir Fynwy.

  Ychwanegu Greyhound Inn & Hotel i'ch Taith

 8. The Wain House Bunkbarn

  Math

  Type:

  Bunkhouse

  Cyfeiriad

  Court Farm, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

  Ffôn

  01873 890359

  Abergavenny

  Llety grŵp yn yr Ysgubor, The Wain House.Roedd yr hen ysgubor garreg hon yn arfer cartrefu cert y farchnad hyd at 50 mlynedd yn ôl (meddyliwch am Y Gelli Wain gan Gwnstabl). Erbyn hyn, mae llety cysgu ar gyfer hyd at 16 o bobl.

  Ychwanegu The Wain House Bunkbarn i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  Grosmont, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8EP

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Olion sylweddol o gastell Hubert de Burgh yn y drydedd ganrif ar ddeg, a godwyd ar fwnt cynharach. Cafodd ei ailfodelu yn ddiweddarach gan dŷ Caerhirfryn.

  Ychwanegu Grosmont Castle (Cadw) i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Great House, Gwehelog, Nr Usk, Monmouthshire, NP15 1RJ

  Nr Usk

  Mae Great House Hideaways yn cynnig dau gaban unigryw yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy ger Brynbuga.

  Ychwanegu Great House Hideaways i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Broadley Farm, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NW

  Ffôn

  01873 890343

  Abergavenny

  Lleolir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'r ardal hon yn wych ar gyfer cerdded, merlod a seiclo. Bu'n ysbrydoliaeth i artistiaid ers amser maith.

  Ychwanegu Oak Cottage, Broadley Farm Cottages i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Winston Court Farm, Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RG

  Ffôn

  01873 821272

  Abergavenny

  O fewn enciliad gwledig unigryw ac unigryw ym mryniau tonnog Sir Fynwy ychydig filltiroedd o'r Fenni, Dyffryn Gwy, Bannau Brycheiniog a nifer o draethau De Cymru hefyd, mae Seven Hills Hideaway yn cynnig profiad glampio moethus unigryw.

  Ychwanegu Seven Hills Hideaway i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Church Hill Farm, Birches Road, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AW

  Ffôn

  07771 932957

  Penallt, Monmouth

  Trosi ysgubor 300 mlwydd oed yn newydd sbon. Y getaway rhamantus perffaith i gwpl (neu gwpl gyda dau o blant yn eu harddegau). Preifat iawn. Gwresogi tanfloor, llosgwr coed cyfoes o Sweden a llawr gwydr triphlyg i ffenestri'r nenfwd.

  Ychwanegu High View Barn i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Pen Y Dre Farm, Llanfihangel Crucorney, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH

  Ffôn

  01873 890246

  Abergavenny

  Mae Bythynnod Fferm Pen-y-Dre yn dŷ coetsis hardd o'r 17eg Ganrif sydd wedi'i addasu'n ddiweddar ger Y Fenni yn Sir Fynwy. Mae llawer o sylw wedi'i roi i'r manylion dirwyon.

  Ychwanegu Pen Y Dre Farm Cottages i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Monmouth Leisure Centre, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Ffôn

  01633 644850

  Monmouth

  1.75 milltir ar droed trwy ran o'r dref ac o gwmpas Caeau Vauxhall.

  Ychwanegu Health Walk - Vauxhall Fields Walk i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  The Bell at Skenfrith, Skenfrith, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UH

  Ffôn

  01600 750235

  Abergavenny

  Mae'r Bell yn hen dafarn hyfforddi wedi'i hadfer yn hyfryd, sy'n dyddio o'r 17eg ganrif, sy'n dal i gadw llawer o'i swyn a'i chymeriad. Mae wedi ennill llawer o wobrau am ei fwyty, rhestr gwin a moethusrwydd arddulliol cyffredinol. Gwahoddir…

  Ychwanegu The Bell at Skenfrith i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  64 Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HW

  Ffôn

  01291430830

  Caldicot

  Mae'r Castle Inn yn dafarn draddodiadol yng nghefn gwlad y teulu, wedi'i lleoli ar dir godidog Castell Cil-y-coed a Pharc Gwlad.

  Ychwanegu The Castle Inn, Caldicot i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Jackstone Farm, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AW

  Ffôn

  07771 932957

  Monmouth

  Ffermdy moethus mawr wedi'i leoli mewn 63 erw gyda golygfeydd hyfryd a chyfanswm preifatrwydd yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy isaf

  Ychwanegu Church Hill Farm i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  01291 689205

  Tintern

  Mae gennym ddetholiad o ystafelloedd gwely yn ein prif dŷ a'n hystafelloedd gardd hardd yr un yn cynnig eu steil a'u dawn eu hunain. Rydym hefyd yn cynnig ystafelloedd sy'n addas i gŵn gyda phopeth y bydd ei angen ar eich ffrind blewog ar eu teithiau

  Ychwanegu The Wild Hare Inn i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Cwch cul

  Cyfeiriad

  50 Main Road, Gilwern, Abergavenny, NP7 0AS

  Ffôn

  01873 830240

  Gilwern

  Mae 'Camlas Mon & Brec' yn cael ei hystyried gan lawer fel y ddyfrffordd fwyaf golygfaol o'r cyfan ac mae'n gorwedd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Beth am archwilio'r ddyfrffordd hardd hon ar un o'n 5 cwch cul.  Ymlaciwch a mwynhewch y…

  Ychwanegu Road House Narrowboats i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo