Beth i’w wneud yn Nhrefynwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 62

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Gweithgaredd Diwylliannol

  Cyfeiriad

  Maple Cottage, Old Monmouth Road, Mitchel Troy, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4HX

  Ffôn

  07817869934

  Mitchel Troy, Monmouth

  Mae Cymru Fferendy yn apothecari modern sy'n defnyddio'r deunyddiau crai gorau i greu'r persawr a'r persawrau cartref harddaf.

  Ychwanegu Wales Perfumery i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Penallt Old Church, Penallt, The Rhadyr, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4SE

  Ffôn

  07495 445807

  The Rhadyr, Monmouth

  Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r rhai nad ydynt yn aml yn addoli ynddo. I'w weld o filltiroedd o'i chwmpas mae'n lloches ysbrydol i'r plwyfolion lleol a'r nifer sy'n defnyddio'r llwybrau troed…

  Ychwanegu Penallt Old Church i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Bar

  Cyfeiriad

  Cinderhill Street, Monmouth, Monmouthshire, NP16 5EP

  Ffôn

  01600 715577

  Monmouth

  Gyda'i soffas lledr siocled cyfforddus a'i stolion bar, mae bar y trigolion yn fan clyfar a chyfforddus ar gyfer coffi boreol gyda phapur newydd, byrbryd amser cinio neu ddiodydd cyn cinio.

  Ychwanegu The Riverside Hotel i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Monmouth Leisure Centre, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Ffôn

  01633 644850

  Monmouth

  Cerdda 1 milltir ar hyd yr Afon Gwy i Eglwys Dixton ac yn ôl.

  Ychwanegu Health Walk - Dixton Church Walk i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Ymweliadau grwpiau addysgol

  Cyfeiriad

  Rockfield Music Studio, Rockfield Leisure, Amberley Court, Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5ST

  Ffôn

  01600 712449

  Amberley Court, Rockfield Road, Monmouth

  Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o artistiaid mwyaf y byd.

  Ychwanegu Rockfield Music Studio i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Bridges Centre Car Park, Drybridge Park, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5AS

  Ffôn

  01633 644850

  Monmouth

  Taith gerdded 2.75 milltir trwy Barc Natur Drybridge a Chaeau Vauxhall, gan ddychwelyd ar hyd Lôn Dyfrllyd.

  Ychwanegu Health Walk - Drybridge & Watery Lane Walk i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  The Round House, The Kymin, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SF

  Ffôn

  01600 719241

  Monmouth

  Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y Kymin a'i naw erw o diroedd pleser yn edrych dros Drefynwy a Dyffryn Gwy hardd.

  Ychwanegu The Kymin i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Canolfan Pursuits Awyr Agored

  Cyfeiriad

  Borderlands Outdoor, 36 Brook Estate, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5AW

  Ffôn

  07850 135869

  Monmouth

  Dringo Creigiau, Abseilio, Ogofa, Bushcraft, Saethyddiaeth a mwy. Gweithgareddau anturus gwych i deuluoedd, ffrindiau a grwpiau corfforaethol.

  Ychwanegu Borderlands Outdoor i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Skenfrith Castle, Skenfrith, Monmouthshire, NP7 8UG

  Ffôn

  01633 644850

  Skenfrith

  Taith gerdded 6 milltir i'r gogledd o Ynysgynwraidd yn Nyffryn Mynwy.

  Ychwanegu 27 Skenfrith to Box Farm i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Mitchel Troy Church car park, Mitchel Troy, Monmouthshire, NP25 4HT

  Ffôn

  01633 644850

  Mitchel Troy

  Llwybr ar gau dros dro oherwydd problemau mawr gyda'r llwybr

  Taith gerdded 5 milltir gyda llawer o fyny, lawr a golygfeydd ysblennydd o Droyn Mihangel, i'r gorllewin o Drefynwy.

  Ychwanegu 22 Mitchel Troy to Cwmcarvan i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Church Street, Trellech, Monmouthshire, NP25 4PE

  Ffôn

  01633 644850

  Trellech

  Taith gerdded o 1.2 milltir o amgylch atyniadau hanesyddol pentref Trellech, uwchben Dyffryn Gwy, i'r de o Drefynwy.

  Ychwanegu 23 Trellech Village i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Drybridge Community Nature Park, Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5AS

  Ffôn

  01633 644850

  Monmouth

  Taith gerdded 6.1 milltir o Drefynwy gan gynnwys rhan o Lwybr Clawdd Offa yng Nghoed y Brenin.

  Ychwanegu 18 Monmouth King's Wood i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Bwyty - indiaidd

  Cyfeiriad

  9 Priory Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BR

  Ffôn

  01600 714940

  Monmouth

  Mae'r Misbah yn Fwyty teuluol sy'n cynnig cuisine Bangladeshi dilys, ac mae wedi'i leoli mewn adeilad rhestredig Gradd II yng nghanol Trefynwy, o fewn Dyffryn Gwy Pictiwrésg.

  Ychwanegu The Misbah i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Redbrook car park, Redbrook Road, Redbrook, Monmouthshire, NP25 4LP

  Ffôn

  01633 644850

  Redbrook

  Taith gerdded o 4.4 milltir yn Nyffryn Gwy i'r de o Drefynwy. Esgyniad a disgyniad parhaus.

  Ychwanegu 19 Redbrook to Penallt i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The King's Head, 8 Agincourt Square, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DY

  Ffôn

  01600 710500

  Monmouth

  Ychwanegu The King's Head i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Church of St Nicholas, Trellech, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4PZ

  Ffôn

  01600 860662

  Monmouth

  Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng Trefynwy a Chas-gwent.

  Ychwanegu Church of St Nicholas, Trellech i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Darparwr Gweithgaredd

  Cyfeiriad

  Wyastone Business Park,, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SR

  Ffôn

  01600 891515

  Monmouth

  Stand-yp Paddleboarding (SUP), Caiacio, Gorge Scrambling, Rock Climbing & mwy. Diwrnodau antur hwyliog a chyffrous allan yn Nyffryn Gwy yn Sir Fynwy ac o'i gwmpas gan archwilio afon, craig a cheunent. Grêt i bawb, teulu a ffrindiau.

  Ychwanegu Inspire2Adventure i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Monmouth Leisure Centre, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Ffôn

  01633 644850

  Monmouth

  Taith gerdded 2 filltir o gwmpas y tir rhwng Afon Gwy ac Afon Mynwy.

  Ychwanegu Health Walk - Two Rivers Meadow Walk i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Monmouth Leisure Centre, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Ffôn

  01633 644850

  Monmouth

  1.75 milltir ar droed trwy ran o'r dref ac o gwmpas Caeau Vauxhall.

  Ychwanegu Health Walk - Vauxhall Fields Walk i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Pysgota

  Cyfeiriad

  Lower Pen-y-Clawdd Farm, Dingestow, Monmourth, NP25 4BG

  Ffôn

  01600 740223

  Dingestow

  Mae gan Fferm Pen-y-clawdd Isaf bopeth y gallai gwyntyll Pysgota bras ei eisiau, pob un ar y safle ac wedi'i leoli mewn cefn gwlad trawiadol gyda golygfeydd syfrdanol. Tri llyn pwrpasol wedi'u stocio â phum rhywogaeth o bysgod.

  Ychwanegu Pen-y-Clawdd Farm Fishery i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo