Beth i’w wneud yn Nhrefynwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 66

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Ymweliadau grwpiau addysgol

  Cyfeiriad

  Rockfield Music Studio, Rockfield Leisure, Amberley Court, Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5ST

  Ffôn

  01600 712449

  Amberley Court, Rockfield Road, Monmouth

  Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o artistiaid mwyaf y byd.

  Ychwanegu Rockfield Music Studio i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  The Round House, The Kymin, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SF

  Ffôn

  01600 719241

  Monmouth

  Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y Kymin a'i naw erw o diroedd pleser yn edrych dros Drefynwy a Dyffryn Gwy hardd.

  Ychwanegu The Kymin i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Safle Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Shire Hall, Agincourt Square, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DY

  Ffôn

  01600 775257

  Monmouth

  Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru. Mae'n adeilad rhestredig Gradd I, a gynlluniwyd yn glasurol yn Sgwâr Agincourt ar ben Stryd Monnow.

  Ychwanegu Shire Hall Museum, Monmouth i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Dingestow Church, Dingestow, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4BH

  Ffôn

  01633 644850

  Monmouth

  NODWCH BOD Y DAITH GERDDED HON AR GAU AR HYN O BRYD OHERWYDD PONT GOLL

  Taith gerdded o 4.75 milltir o gwmpas tir fferm Dyffryn Trothy o Dingestow, i'r gorllewin o Drefynwy.

  Ychwanegu 21 Dingestow i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Theatr

  Cyfeiriad

  The Blake Theatre, Almshouse Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3XP

  Ffôn

  01600 719401

  Monmouth

  Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd ar gael i'w llogi ar gyfer y grwpiau hynny sy'n chwilio am leoliad proffesiynol ar gyfer eu cynhyrchu.

  Ychwanegu The Blake Theatre i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Bwyd a Diod

  Cyfeiriad

  Whitehouse Farm, Newcastle, Skenfrith, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NS

  Ffôn

  01600 750835

  Skenfrith, Monmouth

  Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau seidr a chyrtens duon mewn caeau sy'n edrych dros dirwedd syfrdanol Dyffryn Monnow. Mae siop seidr ar agor 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer blasu seidr a chynnyrch…

  Ychwanegu Apple County Cider Co i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Oriel Gelf

  Cyfeiriad

  Llandogo, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4TW

  Ffôn

  01594 530214

  Monmouth

  Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn amgylchedd ysbrydoledig gyda chyfleusterau stiwdio ardderchog.

  Ychwanegu The Wye Valley Arts Centre i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Roadside Car Park, Caer Llan, Nr Trellech, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4JS

  Nr Trellech, Monmouth

  Cerdd fer yn Nyffryn Gwy ger Tryleg yw Craig-y-dorth, sy'n cynnig rhai o'r golygfeydd gorau o Sir Fynwy.

  Ychwanegu Craig-Y-Dorth Walk i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Monmouth Leisure Centre, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Ffôn

  01633 644850

  Monmouth

  1.75 milltir ar droed trwy ran o'r dref ac o gwmpas Caeau Vauxhall.

  Ychwanegu Health Walk - Vauxhall Fields Walk i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Gwarchodfa Natur

  Cyfeiriad

  Pentwyn, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4SE

  Ffôn

  01600 740600

  Monmouth

  Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd mwyaf o laswelltir llawn blodau sy'n weddill yng Ngwent, mae'n rhoi cyfle i weld dolydd gwair traddodiadol ar eu gorau.

  Ychwanegu Pentwyn Farm SSSI i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Gwarchodfa Natur

  Cyfeiriad

  Lloysey, Trellech, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4PH

  Ffôn

  01600 740600

  Monmouth

  New Grove Meadows are found at the top of the Wye Valley ridge near Trellech, offering spectacular views down over the Vale of Usk towards the Brecon Beacons.

  Ychwanegu New Grove Meadows i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Rockfield, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5QB

  Ffôn

  07803 952027

  Monmouth

  Mae Parc Rockfield yn ardd ar lan yr afon gyda dolydd a pherllan, gyda llawer o deithiau cerdded gerllaw.

  Ychwanegu Rockfield Park Garden i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Tŷ Hanesyddol

  Cyfeiriad

  58 Monmow Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EN

  Ffôn

  01600 712031

  Monmouth

  Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y Frenhines Anne, yn dyddio o 1752. Ffasâd stryd wedi'i ailfodelu mewn arddull Sioraidd (dyddiad anhysbys). Mae llawer o nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys grisiau…

  Ychwanegu Cornwall House i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Canŵio

  Cyfeiriad

  Castle Yard, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Ffôn

  01600 716083

  Monmouth

  Mae Canŵio Trefynwy yn cynnig canŵio ar Afon Gwy i deuluoedd, grwpiau ieuenctid ac oedolion yng nghantrefi Canada a caiacau sengl erbyn yr hanner diwrnod neu fwy. Gwersylla canŵio dros nos neu deithiau B+B wedi'u cynllunio ar gyfer hyd at wythnos o…

  Ychwanegu Monmouth Canoe Centre i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  St. Mary's Priory Church, Monk Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NX

  Monmouth

  Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar gyfer tref a chymuned Trefynwy.

  Ychwanegu St. Mary's Priory Church, Monmouth i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Golff - 18 twll

  Cyfeiriad

  The Hendre, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5HG

  Ffôn

  01600 715353

  Monmouth

  Cyn-gartref CS Rolls. Bydd lleoliad perffaith ar gyfer priodasau, a'n cwrs pencampwriaeth yn herio golffwyr o bob gallu.

  Ychwanegu The Rolls of Monmouth Golf Club i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Tŷ Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Wonastow, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4DL

  Ffôn

  07402246502

  Monmouth

  Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r golygfeydd mwyaf diddorol yn Sir Fynwy.

  Ychwanegu Treowen i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Church of St Nicholas, Trellech, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4PZ

  Ffôn

  01600 860662

  Monmouth

  Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng Trefynwy a Chas-gwent.

  Ychwanegu Church of St Nicholas, Trellech i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  High Glanau Manor, Lydart, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4AD

  Ffôn

  01600 860005

  Monmouth

  High Glanau Manor yw un o dai Celf a Chrefft gorau Cymru, wedi'i leoli mewn deuddeg erw o erddi cain. Wedi'i ddylunio gan Henry Avray Tipping ym 1922, mae llawer o nodweddion gwreiddiol yn parhau i gynnwys terasau cerrig trawiadol gyda golygfeydd…

  Ychwanegu High Glanau Manor i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Redbrook car park, Redbrook Road, Redbrook, Monmouthshire, NP25 4LP

  Ffôn

  01633 644850

  Redbrook

  Taith gerdded o 4.4 milltir yn Nyffryn Gwy i'r de o Drefynwy. Esgyniad a disgyniad parhaus.

  Ychwanegu 19 Redbrook to Penallt i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo