Taith Gerdded Dyffryn Gwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 71

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Welsh Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5LN

  Ffôn

  01291 622626

  Chepstow

  Gyda chogydd sy'n gofyn am falchder ac o safon, perchnogion cariadus a staff gofalgar rydym yn darparu'r gorau yn y gwasanaeth yn unig. Rydym yn gwasanaethu popeth o cwrw go iawn i win mân.

  Ychwanegu The Coach and Horses i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Wye Valley Sculpture Garden, The Nurtons, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 350 023

  Tintern

  Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr heulog dyner yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf sy'n arddangos cerfluniau yr artist preswyl Gemma Kate Wood

  Ychwanegu Wye Valley Sculpture Garden i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Ymweliadau Grŵp

  Cyfeiriad

  Kingstone Brewery, Meadow farm, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 680111

  Tintern

  Mae croeso i hyfforddwyr. Rydym yn cynnig teithiau, blasu a bragu profiadau. Mae ein teithiau yn amrywio o 30 munud i ddiwrnod llawn ac mae rhai teithiau yn cynnwys cinio.

  Ychwanegu Group Visits to Kingstone Brewery i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Tintern, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  01600 860341

  Chepstow

  Gyferbyn ag Abaty Tyndyrn. Cysgu 6 (3 ystafell wely, 2 ystafell ymolchi) w/ whirlpool bath, 37" teledu, parcio a gardd. Llwybr Cerdded Dyffryn Gwy ar stepen drws. Anifeiliaid anwes. Cegin llawn offer gyda thafarndai gerllaw a siopau fferm a bwytai…

  Ychwanegu Tintern Abbey Cottage i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Cynhyrchydd Bwyd a Diod Lleol

  Cyfeiriad

  6 Parva Springs, Tintern, Monmouthshire, NP16 6TY

  Ffôn

  07725 338600

  Tintern

  Yn anffodus mae Parva Spices bellach wedi cau

  Ychwanegu Parva Spices i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Canolfan Gweithgareddau Plant

  Cyfeiriad

  Monmouth Leisure Centre, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Ffôn

  01600 775135

  Monmouth

  Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys 3 llawr cyffrous, pecyn gweithredu dringo drysau, sy'n cynnwys system amseru unigryw i'r cloc. Mae yna hefyd ardal blant bach dynodedig (amgaeedig). 

  Ychwanegu Monmouth’s Premier Play Centre i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Old Station, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01633 644850

  Tintern

  Mae pont Wireworks yn cael ei hatgyweirio ar hyn o bryd, felly ni ellir cwblhau'r daith gerdded hon ar hyn o bryd.

  Taith gerdded 2.5 milltir o'r Hen Orsaf, Tyndyrn yn mwynhau dwy ochr Afon Gwy.

  Ychwanegu Health Walk - Tintern Walk i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Siop De/Coffi

  Cyfeiriad

  Tintern Abbey, Tintern, Monmouthshire, NP16 6TE

  Tintern

  Rydym yn gweini ffefrynnau Cymraeg cartref fel Welsh Rabbit, sgons hufen cartref a chacennau cartref. Rydyn ni'n gwneud ein brechdanau i archebu a byrbrydau poeth ffres fel omelettes, brechdanau cig moch a chawl cartref.

  Ychwanegu The White Monk i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Ymweliadau Grŵp

  Cyfeiriad

  Chepstow Castle, Town Centre, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EY

  Ffôn

  03000259238

  Chepstow

  Mae gan Gastell Cas-gwent lawer iawn i'w gynnig i grwpiau o bob maint.

  Ychwanegu Group Visits at Chepstow Castle i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Chepstow Leisure Centre, Welsh Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5LT

  Ffôn

  01633 644850

  Chepstow

  Taith gerdded 5 milltir yn Nyffryn Gwy hardd i'r gogledd o Gas-gwent, gyda rhai llwybrau garw mewn coetir.

  Ychwanegu 6 Piercefield i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Coedwig neu Goetir

  Cyfeiriad

  Wye Valley Woodlands, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6NF

  Ffôn

  0300 065 3000

  Chepstow

  Gorwedd Whitestone gerllaw rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r safle fwynhau teithiau cerdded dymunol sy'n cymryd nifer o olygfeydd gwych ar draws Dyffryn Gwy

  Ychwanegu Whitestone Picnic Site i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Cinderhill Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5EY

  Ffôn

  01291 622497

  Monmouth

  Yng nghanol Dyffryn Gwy, mae Gwesty Glan yr Afon yn fusnes teuluol sy'n cael ei redeg gan y pontydd newydd a hynafol sy'n rhychwantu Afon Monnow. Mae gennym 15 ystafell wely ensuite o ansawdd uchel, lolfa ystafell wydr ac ystafell swyddogaeth fawr.

  Ychwanegu The Riverside Hotel i'ch Taith

 13. High View Barn

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Church Hill Farm, Birches Road, Penallt, Monmouth, NP25 4AW

  Ffôn

  07771 932957

  Penallt

  Trosi ysgubor 300 mlwydd oed yn newydd sbon. Y getaway rhamantus perffaith i gwpl (neu gwpl gyda dau o blant yn eu harddegau). Preifat iawn. Gwresogi tanfloor, llosgwr coed cyfoes o Sweden a llawr gwydr triphlyg i ffenestri'r nenfwd.

  Ychwanegu High View Barn i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Lleoliad Derbyn Priodas

  Cyfeiriad

  The Priory Monmouth, Priory Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NX

  Ffôn

  01600 712034

  Monmouth

  Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf hanesyddol ym Mynwy. Wedi'i adnewyddu'n llwyr ychydig flynyddoedd yn ôl, mae'r Priordy yn cynnig cyfleusterau modern iawn ar gyfer amrywiaeth o gynulliadau.

  Ychwanegu Weddings at The Priory Monmouth i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Wild Hare, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  01291 689205

  Tintern

  Mae ein tafarn gefn gwlad swynol yn nythu ym mhentref swynol Tyndyrn, lle a ddefnyddir yn arbennig fel dihangfa i arityddion, beirdd a llenorion mawr.

  Ychwanegu The Wild Hare i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Golff - 18 twll

  Cyfeiriad

  Leasbrook Lane, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SN

  Ffôn

  01600 712212

  Monmouth

  Mae llawer o golffwyr yn gwybod fod gan Drefynwy bob cyfiawnhad dros ei hawliad i fod yn un o'r cyrsiau golff prettiest yng Nghymru ac, heb os, mae'n un sy'n enwog am y croeso cynnes a gynigir i'w westeion.

  Ychwanegu Monmouth Golf Club i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  13 Chippenhamgate Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3UZ

  Ffôn

  01600 710630

  Monmouth

  Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd Gwener yn ystod yr Haf.

  Ychwanegu Nelson Garden i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Bracty

  Cyfeiriad

  Meadow farm, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 680111

  Tintern

  Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan anhyblygrwydd gweithgynhyrchu modern, rydym yn dewis hyrwyddo cwrw wedi'i fragu â llaw a'i botelu gan ddefnyddio dŵr mwynol yn unig a'r cynhwysion gorau.

  Ychwanegu Kingstone Brewery i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Gwesty

  Cyfeiriad

  Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  01291 689205

  Tintern

  Mae gennym ddetholiad o ystafelloedd gwely yn ein prif dŷ a'n hystafelloedd gardd hardd yr un yn cynnig eu steil a'u dawn eu hunain. Rydym hefyd yn cynnig ystafelloedd sy'n addas i gŵn gyda phopeth y bydd ei angen ar eich ffrind blewog ar eu teithiau

  Ychwanegu The Wild Hare Inn i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Monmouth Leisure Centre, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Ffôn

  01633 644850

  Monmouth

  Cerdda 1 milltir ar hyd yr Afon Gwy i Eglwys Dixton ac yn ôl.

  Ychwanegu Health Walk - Dixton Church Walk i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo