Taith Gerdded Dyffryn Gwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Lleoedd  a phethau i’w gwneud ar hyd Taith Gerdded Dyffryn Gwy

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 68

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Ymweliadau Grŵp

  Cyfeiriad

  Chepstow Castle, Town Centre, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EY

  Ffôn

  03000259238

  Chepstow

  Mae gan Gastell Cas-gwent lawer iawn i'w gynnig i grwpiau o bob maint.

  Ychwanegu Group Visits at Chepstow Castle i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Llandogo, Tintern, Monmouthshire, NP25 4TW

  Ffôn

  01594 530291

  Tintern

  Mae gennym bedair ystafell westai gyfforddus sydd i gyd wedi eu haddurno yn ddiweddar ac yn cynnig cyfleusterau en-suit newydd sbon.

  Ychwanegu The Sloop Inn i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Golff - 18 twll

  Cyfeiriad

  Leasbrook Lane, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3SN

  Ffôn

  01600 712212

  Monmouth

  Mae llawer o golffwyr yn gwybod fod gan Drefynwy bob cyfiawnhad dros ei hawliad i fod yn un o'r cyrsiau golff prettiest yng Nghymru ac, heb os, mae'n un sy'n enwog am y croeso cynnes a gynigir i'w westeion.

  Ychwanegu Monmouth Golf Club i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Canolfan Dreftadaeth

  Cyfeiriad

  Old Station Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 689566

  Tintern

  Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r safle delfrydol 10 – erw hwn yn ymfalchïo yn y gorau o'r hyn sydd gan Sir Fynwy i'w gynnig.

  Ychwanegu Old Station Tintern i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  St. Oudoceus Church, Llandogo, Monmouthshire, NP25 4TJ

  Ffôn

  01633 644850

  Llandogo

  Taith 3 milltir o gwmpas pentref Llandogo yn Nyffryn Gwy.

  Ychwanegu 15 Llandogo Village i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Ymweliadau Grŵp

  Cyfeiriad

  Kingstone Brewery, Meadow farm, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 680111

  Tintern

  Mae croeso i hyfforddwyr. Rydym yn cynnig teithiau, blasu a bragu profiadau. Mae ein teithiau yn amrywio o 30 munud i ddiwrnod llawn ac mae rhai teithiau yn cynnwys cinio.

  Ychwanegu Group Visits to Kingstone Brewery i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Eglwys

  Cyfeiriad

  Penallt Old Church, Penallt, The Rhadyr, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4SE

  Ffôn

  07495 445807

  The Rhadyr, Monmouth

  Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r rhai nad ydynt yn aml yn addoli ynddo. I'w weld o filltiroedd o'i chwmpas mae'n lloches ysbrydol i'r plwyfolion lleol a'r nifer sy'n defnyddio'r llwybrau troed…

  Ychwanegu Penallt Old Church i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Tŷ Llety

  Cyfeiriad

  Monmouth Road, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SG

  Ffôn

  01291 689920

  Tintern

  Wedi'i leoli yn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy, gydag Abaty hudolus Tyndyrn daith gerdded fer i ffwrdd, mae'r Hen Reithordy Tyndyrn yn lle perffaith i fwynhau harddwch heddychlon Dyffryn Gwy a Fforest y Ddena gerllaw.

  Ychwanegu Tintern Old Rectory B&B i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Coedwig neu Goetir

  Cyfeiriad

  Wye Valley Woodlands, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6NF

  Ffôn

  0300 065 3000

  Chepstow

  Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r safle fwynhau teithiau cerdded dymunol sy'n cynnwys nifer o olygfeydd gwych ar draws Dyffryn Gwy

  Ychwanegu Whitestone Picnic Site i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Gwinllan

  Cyfeiriad

  Parva Farm Vineyard, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ

  Ffôn

  01291 689636

  Tintern

  Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn Gwy pictiwrésg. Sampl o'n gwinoedd & mead & mead & pori yn ein siop anrhegion sydd wedi ennill gwobrau. Bydd gan bobl sy'n hoff o blanhigion ddiddordeb yn ein…

  Ychwanegu Parva Farm Vineyard i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Ymweliadau Grŵp

  Cyfeiriad

  Parva Farm Vineyard, Wine and Gift Shop, Parva Farm Vineyard, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ

  Ffôn

  01291 689636

  Tintern

  Gallwn groesawu coets bach a bysiau mini

  Ychwanegu Group Visits to Parva Farm Vineyard i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Tŷ Hanesyddol

  Cyfeiriad

  Priory Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NX

  Ffôn

  01600 712034

  Monmouth

  Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf hanesyddol ym Mynwy. Wedi'i adnewyddu'n llwyr ychydig flynyddoedd yn ôl, mae'r Priordy yn cynnig cyfleusterau modern iawn ar gyfer amrywiaeth o gynulliadau.

  Ychwanegu The Priory Monmouth i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Glampio

  Cyfeiriad

  Kingstone Brewery, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 680111

  Tintern

  Mae'r Ardd Hop ym Mragdy Kingstone yn Nhyndyrn, yn safle glampio unigryw sy'n darparu chwe lle bythgofiadwy i aros.

  Ychwanegu The Hop Garden at Kingstone Brewery i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Canolfan Gynadledda

  Cyfeiriad

  The Priory Monmouth, Priory Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NX

  Ffôn

  01600 712034

  Monmouth

  Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf hanesyddol ym Mynwy. Wedi'i adnewyddu'n llwyr ychydig flynyddoedd yn ôl, mae'r Priordy yn cynnig cyfleusterau modern iawn ar gyfer amrywiaeth o gynulliadau.

  Ychwanegu The Priory Monmouth Conferences i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Monmouth Leisure Centre, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Ffôn

  01633 644850

  Monmouth

  Taith gerdded 2 filltir o gwmpas y tir rhwng Afon Gwy ac Afon Mynwy.

  Ychwanegu Health Walk - Two Rivers Meadow Walk i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Ymweliadau Grŵp

  Cyfeiriad

  Tintern Abbey (Cadw), Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE

  Ffôn

  03000259238

  Tintern

  Mae gan Cadw lawer iawn i'w gynnig i grwpiau o bob maint.

  Ychwanegu Group Visits to Tintern Abbey i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Safbwynt/Llecyn Harddwch

  Cyfeiriad

  Lower Wyndcliffe Car Park, St Arvans, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6HA

  Ffôn

  0300 065 3000

  Chepstow

  Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog hynafol a ywen yn ogystal â coppic calch, lludw a chyll.

  Ychwanegu Eagle's Nest Viewpoint & Wyndcliff Wood i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  Main Road, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ

  Ffôn

  01291 689441

  Tintern

  Mae Gwesty Dyffryn Gwy yn dafarn wledig fach sy'n cael ei rhedeg gan deuluoedd yn Nhyndyrn – pentref hudolus ar lan yr afon gydag Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE).

  Mae croeso i chi dine naill ai yn y bar clyd gyda thanau agored, ystafell…

  Ychwanegu The Wye Valley Hotel Pub and Restaurant i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Chepstow Leisure Centre, Welsh Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5LT

  Ffôn

  01633 644850

  Chepstow

  Llwybr 2.6 milltir trwy Barc Piercefield a dychwelyd ar ran o Gerdded Dyffryn Gwy.

  Ychwanegu Health Walk - Piercefield Walk i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Llety Gwadd

  Cyfeiriad

  32 Bridge Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EY

  Ffôn

  01291 645797

  Chepstow

  Tafarn o'r 16eg Ganrif yw'r Tri Twns a leolir wrth ymyl y Castell yn nhref hanesyddol Cas-gwent.
  Mae'r ystafelloedd wedi eu hadnewyddu yn ddiweddar gyda digonedd o swyn a chymeriad.

  Ychwanegu The Three Tuns i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo