Glebe House

Am

Ffiniau yn byrlymu â thilipau inc lliw'r gwanwyn, narcissi a camassias. De yn wynebu teras gyda wisteria a honeysuckle, gardd lysiau addurnol a pherllan wedi'i thanblannu gydag olyniaeth o fylbiau. Rhai hedlo topiari a ffurfiol mewn gardd 11/2 erw wedi'i gosod yn AHNE yn nyffryn Brynbuga. Bydd hen reithoriaeth Santes Fair, Llanfair Kilgeddin hefyd yn agored i weld murluniau scraffito Fictoraidd enwog.

Mae gan y berllan lwybrau mown ymysg y glaswellt hirach, ac mae'n llawn bylbiau mewn olyniaeth o eira i gammassias a dau gornws ysblennydd yn ogystal â choed ffrwythau. Mae'r llwybrau hyn yn creu patrwm sy'n plesio ac mae gan ein maes, sy'n llawn blodau'r ddôl, daith gerdded gron trwyddo. Ynghyd â'r ardd lysiau mae rhywbeth i bawb.

Ymweliad trwy Drefniant

Mae'r ardd yn agor Mewn Trefniant o fis Ebrill - Medi. Mae hyn yn golygu bod yr ardd yn croesawu ymwelwyr ar ddyddiadau sydd wedi eu cytuno o flaen llaw. Cysylltwch â pherchennog yr ardd i drafod eich gofynion a threfnu dyddiad ar gyfer grŵp neu ymweliad pwrpasol.

Lluniaeth:
Te cartref.

Mynediad:
Oedolion: £6.00
Plentyn: Am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Glebe House Garden

Gardd

Glebe House Garden, Llanvair Kilgeddin, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9BE
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 840422

Amseroedd Agor

* Visit by Arrangement
The garden opens By Arrangement from April - September. This means that the garden welcomes visitors on pre-agreed dates. Please contact the garden owner to discuss your requirements and arrange a date for a group or bespoke visit.

Refreshments:
Home-made teas.

Admission:
Adult: £6.00
Child: Free

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  0.98 milltir i ffwrdd
 2. Sef eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn yr 1800au, gan ailddefnyddio…

  1.1 milltir i ffwrdd
 3. Coed y Bwnydd yw'r bryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd â'i chyflwr gorau yn Sir Fynwy, ac…

  1.1 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r ganolfan wedi'i lleoli mewn ysgubor sydd wedi'i addasu'n hyfryd ymhlith cefn gwlad…

  1.44 milltir i ffwrdd
 1. Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni…

  2 milltir i ffwrdd
 2. Gardd sy'n cael ei diffinio gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o cultivars, gyda…

  2.06 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod…

  2.11 milltir i ffwrdd
 4. Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan…

  2.41 milltir i ffwrdd
 5. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  2.94 milltir i ffwrdd
 6. Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran…

  3.29 milltir i ffwrdd
 7. Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun…

  3.5 milltir i ffwrdd
 8. Yma yn Untapped Brewing rydym yn creu rhai cwrw go iawn nerthol, i chi fwynhau gartref…

  3.69 milltir i ffwrdd
 9. Mae Castell Rhaglan yn gastell trawiadol o'r bymthegfed ganrif a adeiladwyd gan Syr…

  4.08 milltir i ffwrdd
 10. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  4.14 milltir i ffwrdd
 11. Mae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio…

  4.28 milltir i ffwrdd
 12. Gin ddistyllfa yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  4.37 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo