Arwyddion y gwanwyn

Ymwelwch â rhai o'r lleoedd y soniwyd amdanynt

Ysbrydoliaeth

 1. Snowdrops
  Gardd ar agor i weld arddangosfa a cherfluniau Snowdrop hardd. Cynhesu lluniaeth cartref, eirlysiau a gweithiau celf sydd ar gael i'w prynu.
  1. Wye Valley Sculpture Garden
   Wedi'i ddisgrifio gan lawer fel 'trysor cudd' Dyffryn Gwy. Rhaid i absoliwt weld ar gyfer cariadon gardd a chelf fel ei gilydd. Gardd Gerfluniau Dyffryn Gwy yw creu'r artist Gemma Kate Wood, y mae hi wedi'i adeiladu dros yr 20 mlynedd diwethaf. Mae'r ardd wedi tyfu'n lleoliad hardd sy'n cynnal ei chasgliad o gerfluniau ac yn gyffrous, gwaith 23 o artistiaid eraill i greu Arddangosfa Cerfluniau'r Haf.
   1. 1 Feb 202431 Dec 2024
  2. Penallt Church
   Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r rhai nad ydynt yn aml yn addoli ynddo. I'w weld o filltiroedd o'i chwmpas mae'n lloches ysbrydol i'r plwyfolion lleol a'r nifer sy'n defnyddio'r llwybrau troed sy'n mynd drwy'r fynwent.
   1. 1 Jan 202431 Dec 2024
  3. Tintern Abbey
   Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn. Ailadeiladwyd eglwys anhygoel o gyflawn yr abaty ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg a dechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg, gydag olion helaeth o adeiladau clostir a mynachaidd cysylltiedig.
   1. 1 Jan 202431 Dec 2024

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo