Hen Ty & Dan y Berllan

Am

Dau fwthyn traddodiadol a swynol ar fferm waith ddim ond 3 milltir o'r Fenni. Tra byddwch yno, gallwch wneud pysgota bras yn y llyn gerllaw, cerdded i'r dafarn leol ar ddiwedd y fferm yn gyrru neu gerdded i fyny i'r Mynydd Du.
Hen Ty Cwsg 4 - 1 dwbl, 1 efaill
Dan-y-Berllan yn cysgu 4 - 1 dwbl, 1 efaill
Aberhonddu 22.1 miles

Am fwy o wybodaeth am bob un o'r bythynnod, edrychwch ar y manylion isod. Pan fyddwch chi'n barod i archebu, defnyddiwch y botwm 'Dychwelyd' ar eich porwr neu cliciwch ar 'Rhan o Hen Ty a Dan-Y-Berllan Group'

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
2
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Hen Ty & Dan-Y-£1,030.00 fesul uned yr wythnos
Hen Ty & Dan-Y-£1,030.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Hen Ty & Dan y Berllan

4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
Lower House Farm, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7HR
Close window

Call direct on:

Ffôn01874 676446

Graddau

 • 4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  1.19 milltir i ffwrdd
 2. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  1.86 milltir i ffwrdd
 3. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), yn…

  1.92 milltir i ffwrdd
 4. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  1.93 milltir i ffwrdd
 1. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.98 milltir i ffwrdd
 2. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  2.07 milltir i ffwrdd
 3. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  2.2 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  2.28 milltir i ffwrdd
 5. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, cartref blodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  2.3 milltir i ffwrdd
 6. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  2.3 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  2.35 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  2.38 milltir i ffwrdd
 9. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  2.43 milltir i ffwrdd
 10. Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl…

  2.52 milltir i ffwrdd
 11. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  2.53 milltir i ffwrdd
 12. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  2.54 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo