The Wild Hare

Am

Mae ein tafarn gefn gwlad swynol yn nythu ym mhentref swynol Tyndyrn, lle a ddefnyddir yn arbennig fel dihangfa i arityddion, beirdd a llenorion mawr. Mae'r Ysgyfarnog Wyllt yn cynnig encil o'r bob dydd, llecyn i ymlacio a dadflino o fewn cefn gwlad hardd. Mae gennym sawl ystafell gyfeillgar i gŵn, tafarn hardd sy'n gweini bwyd Prydeinig cain gan gynhyrchwyr lleol a thŷ coffi hyfryd a siop anrhegion i ymlacio, gweithio ac ymroi i gacennau cartref, brechdanau crefftus ac anrhegion wedi'u crefftio'n lleol.

Mae gennym ddetholiad o ystafelloedd gwely yn ein prif dŷ a'n hystafelloedd gardd hardd yr un yn cynnig eu steil a'u dawn eu hunain. Rydym hefyd yn cynnig detholiad o ystafelloedd sy'n addas i gŵn sydd â chyfarpar llawn popeth y bydd ei angen ar eich ffrind blewog ar eu teithiau, mae ein tafarn hefyd yn cynnig cinio i gŵn hefyd! Wedi'i leoli ym mhentref hanesyddol hardd Tyndyrn mae'r Wild Hare yn lle perffaith i aros wrth archwilio'r ardal leol gan ddarparu dull moethus wedi'i osod yn ôl i lety gyda bwyta gwych ar y safle a brecwast blasus o demtasiwn.

Mae gennym 5 ystafell gyfeillgar i gŵn gyda gwelyau cŵn wedi'u gwneud â llaw a danteithion yn ystod pob gwestai yn aros ac mae ein Tafarn The Wild Hare yn gyfeillgar i gŵn gyda bwydlen cŵn o glustiau moch, cuddfan amrwd ac esgyrn grefi!

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
14
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell ensuite hyblyg£75.00 y stafell y nos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Visa/Mastercard/Switch wedi'i dderbyn

Arlwyaeth

 • Prydau gyda'r nos
 • Wedi'i drwyddedu (tabl neu far)

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Lolfa at ddefnydd trigolion
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu grwpiau rhyw sengl

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely
 • Sychwr gwallt

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar y ffordd:
Oddi ar yr M48/A466, 4m i Dyndyrn, 2il ar y chwith

The Wild Hare Inn

3 Sêr AA 3 Sêr AA 3 Sêr AA 3 Sêr AA Gwesty
Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 689205

Graddau

 • 3 Sêr AA Gwesty
3 Sêr AA Gwesty

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  0.16 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  0.16 milltir i ffwrdd
 1. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  0.31 milltir i ffwrdd
 2. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  0.44 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r…

  0.5 milltir i ffwrdd
 4. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  0.54 milltir i ffwrdd
 5. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  0.63 milltir i ffwrdd
 6. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  0.63 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  1.09 milltir i ffwrdd
 8. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  1.58 milltir i ffwrdd
 9. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  1.9 milltir i ffwrdd
 10. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  1.95 milltir i ffwrdd
 11. Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd…

  1.96 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  2.33 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo