Croeso i Gil-y-coed

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

 1. Dewstow Gardens & Grottoes
  Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ddarganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y blynyddoedd diwethaf oedd y gerddi Edwardaidd tanddaearol yn Nhŷ Dewstow, Sir Fynwy.
 2. Caerwent Roman Town
  Paradwys archeolegydd. Prifddinas llwythol y Silures (Venta Silurum) - muriau trawiadol o'r bedwaredd ganrif yn sefyll hyd at 17 troedfedd (5.2m) o uchder. Erys tai cloddio, fforwm-basilica a theml Romano-Brydeinig hefyd.
  1. Magor Marsh
   Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O gipolwg fflyd glas y dorlan, i olwg gweision neidr lliwgar yn meirioli dros yr ailenau, mae hwn yn lle ysbrydoledig i ymweld ag ef.
   1. Caldicot Castle
    Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Fe'i sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.
    1. Black Rock Fishermen
     Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn gwahodd pawb i fwynhau'r bysgodfa olaf yma sy'n weddill o eogiaid aber afon Hafren Cymru, y gellir ei wylio'n eithaf diogel o'r safle picnic.

    Nifer yr eitemau:

    Nifer yr eitemau: 28

    , wrthi'n dangos 1 i 20.

    1. Math

     Type:

     Bwyty - Tafarn

     Cyfeiriad

     64 Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HW

     Ffôn

     01291430830

     Caldicot

     Mae'r Castle Inn yn dafarn draddodiadol yng nghefn gwlad y teulu, wedi'i lleoli ar dir godidog Castell Cil-y-coed a Pharc Gwlad.

     Ychwanegu The Castle Inn, Caldicot i'ch Taith

    2. Math

     Type:

     Yr Daith Gerdded

     Cyfeiriad

     CADW car park Caerwent, Roman Road, Caerwent, Monmouthshire, NP26 5AU

     Ffôn

     01633 644850

     Caerwent

     Taith gerdded 2 filltir o gwmpas hen dref Rufeinig Caerwent.

     Ychwanegu Health Walk - Caerwent Walk i'ch Taith

    3. Math

     Type:

     Canolfan Hamdden

     Cyfeiriad

     Mill Lane, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4BN

     Ffôn

     01291426850

     Caldicot

     Mae Canolfan Hamdden Cil-y-coed yn cynnig nofio, ystafelloedd ffitrwydd, cyrtiau sboncen a mwy.

     Ychwanegu Caldicot Leisure Centre i'ch Taith

    4. Math

     Type:

     Safle Hanesyddol

     Cyfeiriad

     Magor Square, Magor, Monmouthshire, NP26 3LY

     Magor

     Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd wedi'i leoli drws nesaf i Eglwys y Santes Fair ym Magwyr.

     Ychwanegu Magor Procurator House i'ch Taith

    5. Math

     Type:

     Gwarchodfa Natur

     Cyfeiriad

     Magor Marsh, Derek Upton Centre, Whitewall, Magor, Monmouthshire, NP26 3DD

     Ffôn

     01633 889048

     Whitewall, Magor

     Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O gipolwg fflyd glas y dorlan, i olwg gweision neidr lliwgar yn meirioli dros yr ailenau, mae hwn yn lle ysbrydoledig i ymweld ag ef.

     Ychwanegu Magor Marsh i'ch Taith

    6. Math

     Type:

     Gwesty

     Cyfeiriad

     Wales 1 Business Park, M4 (J23A), Magor, Monmouthshire, NP26 3RA

     Ffôn

     01633 749 999

     Magor

     Gydag ystafelloedd cyfforddus a hawdd eu gwirio, WiFi da, a choffi gwych, mae Tŷ Magwyr yn union beth sydd ei angen arnoch chi, a dim byd nad ydych chi'n ei wneud.

     Wedi'i leoli ychydig oddi ar yr M4 (Cyffordd 23A), mae'r gwesty ar y dde wrth ymyl…

     Ychwanegu Tŷ Magor i'ch Taith

    7. Math

     Type:

     Gwesty'r Gyllideb

     Cyfeiriad

     M4 Junction 23A, Magor, Monmouthshire, NP26 3YL

     Ffôn

     08442 250669

     Magor

     Wedi'i lleoli o fewn cyrraedd hawdd i'r M4. Y porth i Gymru, Llai na milltir o Fagwyr, 10 munud o Gasnewydd, Close to Cardiff, Close to Bristol.

     Ychwanegu Days Inn by Wyndham Magor i'ch Taith

    8. Math

     Type:

     Eglwys

     Cyfeiriad

     St Michael & All Angels', Llanfihangel Rogiet, Caldicot, Monmouthshire, NP26 3UP

     Ffôn

     +44 (0)204 520 4458

     Caldicot

     Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas Henry Jones, dyfeisiwr blawd hunan-godi.

     Rheolir gan Gyfeillion Eglwysi Digyfaill.

     Ychwanegu St Michael & All Angels', Llanfihangel Rogiet i'ch Taith

    9. Math

     Type:

     Bwyty - Tafarn

     Cyfeiriad

     The Square, Magor, Magor, Monmouthshire, NP26 3HY

     Ffôn

     01633 880312

     Magor

     Mae'r Golden Lion yn far a bwyty sydd wedi'i adolygu'n uchel ac wedi'i hadolygu yng nghanol Sgwâr Magwyr.

     Ychwanegu The Golden Lion i'ch Taith

    10. Math

     Type:

     Yr Daith Gerdded

     Cyfeiriad

     Black Rock Picnic Site, Black Rock Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5TP

     Ffôn

     01633 644850

     Caldicot

     Taith 3 milltir o ardal picnic y Graig Ddu, gan ddefnyddio rhan o Lwybr Arfordir Cymru.

     Ychwanegu Health Walk - Black Rock Walk i'ch Taith

    11. Math

     Type:

     Yr Daith Gerdded

     Cyfeiriad

     Caldicot Castle Car Park, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HT

     Ffôn

     01633 644850

     Caldicot

     Taith gerdded 1.3 milltir trwy Barc Gwledig Castell Cil-y-coed.

     Ychwanegu Health Walk - Caldicot Castle i'ch Taith

    12. Math

     Type:

     Bracty

     Cyfeiriad

     Unit 5F, Castleway Industrial Estate, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5PR

     Ffôn

     07840 874567

     Caldicot

     Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn Gwy hardd, ar ffiniau Cymru.

     Ychwanegu Hive Mind Mead & Brew Co. i'ch Taith

    13. Math

     Type:

     Llety Gwadd

     Cyfeiriad

     47 Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HW

     Ffôn

     01291 422378

     Caldicot

     Wedi'i nythu rhwng parc gwledig coediog Castell Cil-y-coed ac Eglwys Normanaidd hanesyddol y Santes Fair The Virgin, mae'r Lychgate yn darparu'r lleoliad perffaith ar gyfer arhosiad hamddenol yng nghalon Sir Fynwy.

     Ychwanegu The Lychgate i'ch Taith

    14. Math

     Type:

     Maes Chwarae Plant

     Cyfeiriad

     King George's Field, Jubilee Way, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4XB

     Caldicot

     Dim ond taith gerdded fer o ganol tref Cil-y-coed yw Cae Chwarae King George V, lle mae plant yn chwarae gemau pêl, yn rhedeg o gwmpas ar y gwair ac yn cael hwyl yn yr ardal chwarae.

     Ychwanegu King George V Playfield i'ch Taith

    15. Math

     Type:

     Eglwys

     Cyfeiriad

     Church of St Stephen & St Tathan, Pound Lane, Caerwent, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5AY

     Ffôn

     07813 264429

     Caerwent, Caldicot

     Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

     Ychwanegu Church of St Stephen & St Tathan i'ch Taith

    16. Math

     Type:

     Castell

     Cyfeiriad

     Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU

     Ffôn

     01291 420241

     Caldicot

     Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Fe'i sefydlwyd gan y Normaniaid, a ddatblygwyd mewn dwylo brenhinol fel cadarnle yn yr Oesoedd Canol a'i adfer fel cartref teuluol Fictoraidd.

     Ychwanegu Caldicot Castle and Country Park i'ch Taith

    17. Math

     Type:

     Parc

     Cyfeiriad

     Rogiet Countryside Park, Rogiet, Caldicot, Monmouthshire, NP26 3WF

     Ffôn

     01633 644850

     Caldicot

     Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Fynwy.

     Ychwanegu Rogiet Countryside Park i'ch Taith

    18. Math

     Type:

     Stadiwm Chwaraeon

     Cyfeiriad

     Mount Ballan Manor, Crick, Caldicot, Monmouthshire, NP26 5XP

     Ffôn

     01291 418125

     Caldicot

     Wedi'i gosod dros 100 erw o gefn gwlad syfrdanol o Gymru, mae gan y tîm profiadol yma yn y Ganolfan y profiad i sicrhau bod pob math o ddigwyddiadau yn rhedeg yn llyfn ac effeithlon.

     Ychwanegu The David Broome Event Centre i'ch Taith

    19. Math

     Type:

     Siop De/Coffi

     Cyfeiriad

     Donnie's Coffee Shop, The Old Post Office Cottage, The Square, Magor, Monmouthshire, NP26 3EP

     Ffôn

     07522 655116

     The Square, Magor

     Mae Siop Goffi Donnie wedi'i lleoli yn Sgwâr Pentref prydferth Magwyr. Gweini amrywiaeth o frecwast blasus, Cinio, diodydd poeth ac oer i fwyta i mewn neu fynd i ffwrdd.

     Mae croeso cynnes yn aros!

     Ychwanegu Donnie's Coffee Shop i'ch Taith

    20. Math

     Type:

     Tafarn

     Cyfeiriad

     Old Roman Road, Caerwent, Monmouthshire, NP26 5AX

     Ffôn

     01291 4203532

     Caerwent

     Tafarn o'r 17eg ganrif yw The Coach and Horses Inn, a leolir yng Nghaerwent, Sir Fynwy, De Cymru.

     Ychwanegu The Coach & Horses Inn i'ch Taith

    Peidiwch â Methu....

    Peidiwch â Methu....

    Peidiwch â Methu....

    Peidiwch â Methu....

    • Cymru Wales Logo
    • Site Logo
    • Monlife Logo
    • Monmouthshire Logo