Bwyd a Diod

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Ambika Social

Wedi'i nythu yng Ngerddi Linda Vista gyda Mynydd Blorenge yn gefndir, mae Ambika Social yn siop…

The Rose and Crown

Mae Sally a Jason yn eich croesawu i'r Rose & Crown. Mae'r dafarn hanesyddol hon yng nghanol…

Hunters Moon Bar

Wedi'i nythu ym mhentref tawel Llangatwg Lingoed ar Lwybr Clawdd Offa?, mae'r Hunters Moon Inn yn…

Inside tell me wine (image Kacie Morgan)

Siop gwin a deli - Bar gwin y Lolfa a thiapas

Three Salmons Restaurant

Mwynhewch brofiadau coginio cain yn The Three Salmons, lle mae pob dysgl wedi'i grefftio'n ofalus i…

Donnie's Coffee Shop

Mae Siop Goffi Donnie wedi'i lleoli yn Sgwâr Pentref prydferth Magwyr. Gweini amrywiaeth o…

The Boat Inn

Yma yn y Boat Inn rydym yn ymfalchïo yn ein gwasanaeth i gwsmeriaid, ac yn ymdrechu i wneud eich…

Wye Valley Hotel

Mae Gwesty Dyffryn Gwy yn dafarn wledig fach sy'n cael ei rhedeg gan deuluoedd yn Nhyndyrn –…

The Sloop Inn

Mae'r bar yn y Sloop Inn yn eang ac yn gyfforddus i bobl leol ac ymwelydd fel ei gilydd. Mae'r…

Restaurant 1861

Mae'r bwyty yn cynnig profiad bwyd gourmet newydd gyda'r cydbwysedd cywir o wasanaeth personol…

Clytha arms

Tafarn a bwyty arobryn, ychydig tu allan i'r Fenni. Wedi'i gosod yn ei thiroedd mawr ei hun, Mae'r…

The Bar

Mae bwyty'r Bell wedi ennill nifer o wobrau am ei fwyd gan gynnwys 'Lle Gorau i Fwyta – Tafarn' yng…

New Court Inn

Croeso i dafarn The New Court Inn, tafarn, bwyty a gwesty yng nghanol Brynbuga pictiwrésg. Rydym…

Craft Renaissance Kitchen

Bwyd cartref traddodiadol, brathiadau ysgafn, te prynhawn, brecwastau wedi'u coginio, cinio Sul,…

Baffle Culture

Mae Baffle Haus yn siop goffi, cegin, manwerthu a man digwyddiadau ar brif ffordd yr A4042 ychydig…

Crown at Pantygelli

Mae'r Goron ym Mhantygelli yn dafarn a bwyty llewyrchus, sydd wedi'i lleoli yn y man tawel hwn…

Coach and Horses Caerwent

Mae'r Coach and Horses yn ymfalchïo mewn darparu bwyd tafarn go iawn.

Penelope's Cafe

Yn eistedd ochr yn ochr â Chamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yng Nglanfa Goytre, mae Caffi Penelope yn…

The Carpenters Arms Llanishen

Tafarn wledig draddodiadol sy'n gwasanaethu bwyd ardderchog o ffynonellau lleol a bar amrywiol gan…

The Angel Hotel

Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol wrth galon tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r…

The White Monk

Rydym yn gweini ffefrynnau Cymraeg cartref fel Welsh Rabbit, sgons hufen cartref a chacennau…

Waterside Restaurant

Mae'r bwyty ar ochr y dŵr, gyda golygfeydd panoramig heb eu hail o'r llyn, yn cynnig amrywiaeth o…

The Carpenters Arms

Mae teulu cyfeillgar yn rhedeg tafarn gyda thân clyd yn y gaeaf a gardd gwrw ar gyfer yr haf,…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo