Glampio

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 935

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Tafarn

  Cyfeiriad

  Tintern, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6SQ

  Ffôn

  01291 689441

  Chepstow

  Lleolir Gwesty Dyffryn Gwy mewn ardal o brydferthwch naturiol syfrdanol yn Nhyndyrn yng nghanol Dyffryn Gwy. Rhed Afon Gwy trwy'r pentref lai na 100 llath o'r gwesty.

  Ychwanegu The Wye Valley Hotel i'ch Taith

 2. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Keepers Pond Car Park, Abergavenny Road, Blaenavon, NP4 9SR

  Ffôn

  01633 644850

  Abergavenny Road

  Taith gerdded 4 milltir o Bwll Ceidwaid o amgylch copa'r Blorenge.

  Ychwanegu Health Walk - Blorenge High Level Walk i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Digwyddiad Garddio

  Cyfeiriad

  Woodlands Farm, Penrhos, Monmouth, Monmouthshire, NP15 2LE

  Ffôn

  01600 780203

  Monmouth

  Yn 2022 rydyn ni'n agor bob dydd o'r 9fed i'r 22ain o Ebrill pan ddylai'r blodau ceirios anhygoel a bylbiau'r gwanwyn fod ar eu gorau.

  Ychwanegu Woodlands Farm open garden i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Rockfield, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5SW

  Ffôn

  01600 775424

  Monmouth

  Roedd chwe bwthyn gwyliau moethus yn nythu yng nghefn gwlad Sir Fynwy delfrydol ar ffin Cymru, gyda gwely a brecwast os oes angen.

  Ychwanegu Steppes Farm Cottages i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Lower Glyn Farm, Llanishen, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6QU

  Ffôn

  01600 860723

  Chepstow

  Croeso i'n cartref gwyliau hunanarlwyo moethus newydd. Wedi'i amgylchynu gan gefn gwlad hardd, gyda dec mawr yn edrych dros lyn preifat, nant yn rhedeg ochr yn ochr a choetir y tu ôl iddo.

  Ychwanegu Lake House at Hidden Valley Yurts i'ch Taith

 6. Weddings at The Stonemill @ Rockfield

  Math

  Type:

  Lleoliad y Seremoni Briodas

  Cyfeiriad

  The Stonemill @ Rockfield, Rockfield, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5SW

  Ffôn

  01600 716273

  Monmouth

  Gyda'i lawntiau lafaidd, lleoliad hardd, a swyn Olde World, Steppes Cottages a bwyty Stonemill yw'r lle delfrydol ar gyfer y derbyniad priodas na fydd byth yn cael ei anghofio.

  Ychwanegu Weddings at The Stonemill @ Rockfield i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Dan do

  Cyfeiriad

  The Celtic Manor Resort, Coldra Woods, Newport, Newport, NP18 1HQ

  Ffôn

  08001601770

  Newport

  Treuliwch y penwythnos gyda'n sêr Strictly Come Dancing Resort yn y gwesty godidog 5* Celtic Manor yn ne Cymru.

  Ychwanegu Donaheys Dancing With The Stars Weekend i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Digwyddiad Gweithgaredd i Blant

  Cyfeiriad

  Caldicot Castle, Church Road, Caldicot, Monmouthshire, NP26 4HU

  Ffôn

  01291 420241

  Caldicot

  Ymunwch â ni a chael ychydig o hwyl gyda Theganau a Gemau o'r gorffennol yr Haf hwn.

  Ychwanegu Toys and Games from the Past at Caldicot Castle i'ch Taith

 9. Math

  Type:

  Digwyddiad Garddio

  Cyfeiriad

  Wye Valley Sculpture Garden, The Nurtons, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 350 023

  Tintern

  Yn anffodus oherwydd y tywydd garw y penwythnos yma mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo.

  Ychwanegu Snowdrops - EVENT CANCELLED i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Cerddoriaeth

  Cyfeiriad

  Dore Abbey, School Lane, Abbeydore, Herefordshire, HR2 0AA

  Ffôn

  01981 510112

  Abbeydore

  Mae un o brif gorau'r DU, The Elysian Singers yn dychwelyd i Abaty Dore gyda dathliad o ogoniant Baróc.

  Ychwanegu Concerts for Craswall: The Elysian Singers i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Celf ac anrhegion celf ar-lein lleol

  Cyfeiriad

  Llandishty Farm, The Hendre, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NL

  Ffôn

  01600 780460

  Monmouth

  Dwi'n dylunio ac yn gwneud gemwaith tecstiliau, gan weithio o fy stiwdio yng nghefn gwlad Sir Fynwy.

  Ychwanegu Louise Lovell Jewellery i'ch Taith

 12. Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Beech Hill Farm, Usk, Monmouthshire, NP15 1HU

  Ffôn

  01291 672539

  Usk

  Mae Melin Wynt Llancayo yn enciliad gwyliau hunan-arlwyo moethus a adnewyddwyd yn ddiweddar, wedi'i lleoli tua dwy filltir i'r gogledd o hen dref farchnad Brynbuga yn Sir Fynwy.

  Ychwanegu Llancayo Windmill i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Darlith

  Cyfeiriad

  Online via Zoom, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HJ

  Chepstow

  Darlith Ar-lein Hanes Celf gydag Amgueddfeydd Treftadaeth MonLife

  Dyddiad - Dydd Llun 11eg Gorffennaf
  Amser - 2pm - 3.45pm
  Lleoliad - Ar-lein trwy zoom
  Pris - £10

  Ychwanegu Art History Online - Rubens and the Drama of the Baroque i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Castell

  Cyfeiriad

  White Castle, Llantilio Crosenny, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8UD

  Ffôn

  0300 025 6000

  Abergavenny

  Gosod olion ffosedig o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelu'n sylweddol yn ail hanner y drydedd ganrif ar ddeg. Daliwyd y castell yn gyffredin â'r Grysmwnt a Ynysgynwraidd.

  Ychwanegu White Castle (Cadw) i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Taith Dywys

  Cyfeiriad

  Peter Sommer Travels Ltd., Monmouth, Wales, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EQ

  Ffôn

  01600 888220

  Wales, Monmouth

  Mae'r daith arbenigol hon yn adrodd hanes De a Gorllewin Cymru, tiroedd sydd â hanes hir a chymhleth o oresgyniad, llety, gwrthsafiad a choncwest, gyda phob un ohonynt yn wahanol ffurfiau lleol o bŵer, diwylliant, crefydd a thafodiaith yn parhau.

  Ychwanegu Exploring Wales 2022 i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Atyniad

  Cyfeiriad

  Chepstow, NP16 5HJ

  Chepstow,

  **Hanes Celf Ar-lein Darlith One Off gydag Amgueddfeydd Treftadaeth MonLife**

  **Dyddiad** - Dydd Llun 13eg Mehefin.
  **amser** - 2pm - 3.45pm.
  **Canolig** - Ar-lein drwy Zoom
  **Pris** - £10

  Yn un o gewri'r Dadeni, dechreuodd yr…

  Ychwanegu Art History Online - Raphael : Renaissance Man i'ch Taith

 17. Wye Valley Trail Race 2022

  Math

  Type:

  Digwyddiad Chwaraeon

  Cyfeiriad

  Chepstow Racecourse, Chepstow, Monmouthshire, info@chepstow-racecourse.co.uk, NP16 6BE

  Ffôn

  0044 (0) 7810480743

  Monmouthshire

  Mae Ras Llwybr Dyffryn Gwy yn ddigwyddiad ras redeg hanner marathon gwych a golygfaol. Mae'r ras yn cychwyn ac yn gorffen ar gwrs rasio Cas-gwent gyda pharcio a rasio HQ ar y safle.

  Ychwanegu Wye Valley Trail Race 2022 i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Siop De/Coffi

  Cyfeiriad

  Donnie's Coffee Shop, The Old Post Office Cottage, The Square, Magor, Monmouthshire, NP26 3EP

  Ffôn

  07522 655116

  The Square, Magor

  Mae Siop Goffi Donnie wedi'i lleoli yn Sgwâr Pentref prydferth Magwyr. Gweini amrywiaeth o frecwast blasus, Cinio, diodydd poeth ac oer i fwyta i mewn neu fynd i ffwrdd.

  Mae croeso cynnes yn aros!

  Ychwanegu Donnie's Coffee Shop i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Gardd

  Cyfeiriad

  Veddw House, The Fedw, Devauden, Monmouthshire, NP16 6PH

  Ffôn

  01291 650836

  Devauden

  Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd o waith cleifion gan Anne Wareham a Charles Hawes.

  Ychwanegu Veddw House Garden i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Parc Teithio a Gwersylla

  Cyfeiriad

  Llanwenarth Citra, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7ER

  Ffôn

  01873 853271

  Abergavenny

  Lleolir yn nyffryn hardd Brynbuga, o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Safle bach cyfeillgar, wedi'i leoli'n ddelfrydol ar gyfer teithio'r Mynyddoedd Duon. Tocynnau pysgota ar gael ar gyfer Afon Wysg. Cyfoeth o glybiau golff.

  Ychwanegu Pyscodlyn Farm Caravan & Camping Site i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo