Llwybr Clawdd Offa

Ysbrydoliaeth

 1. White Castle
  Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn sylweddol yn ail hanner y drydedd ganrif ar ddeg. Cynhaliwyd y castell yn gyffredin â Grosmont a Skenfrith.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 2. Tintern Abbey from Devil's Pulpit
  Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros Abaty Tyndyrn a'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. Gan ddechrau yn Tyndyrn, Sir Fynwy, rydych chi'n croesi i Swydd Gaerloyw cyn cerdded trwy goedwig hyd at y safbwynt.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 3. Roundhouse on Kymin
  Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y Kymin a'i naw erw o diroedd pleser yn edrych dros Drefynwy a Dyffryn Gwy hardd.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024
 4. Llanthony Priory
  Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd a diarffordd Ewias.
  1. 1 Jan 202431 Dec 2024

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 109

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Singleton Court Business Park, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5JA

  Ffôn

  +441600713008

  Monmouth

  Wedi'i leoli yn Nhrefynwy yn agos at Daith Gerdded Dyffryn Gwy a Llwybr Clawdd Offas, mae'r cwmni gwyliau cerdded hwn o Sir Fynwy wedi bod yn trefnu teithiau hunan-dywys ledled Cymru a'r DU ers 15 mlynedd.

  Ychwanegu Great British Walks i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  2 Saint Mary Street, Tintern, Monmouthshire, NP16 6TE

  Ffôn

  01291 689582

  Tintern

  Mae'r Angor Tyndyrn yn dyddio o'r ddeuddegfed ganrif ac mae wedi'i osod mewn tiroedd helaeth ochr yn ochr ag Afon Gwy gyda chefndir trawiadol Abaty Tyndyrn.

  Ychwanegu The Anchor Inn i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  The Blake Theatre, Almshouse Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3XP

  Ffôn

  01600 719401

  Monmouth

  Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd ar gael i'w llogi ar gyfer y grwpiau hynny sy'n chwilio am leoliad proffesiynol ar gyfer eu cynhyrchu.

  Ychwanegu The Blake Theatre i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Broadley Farm, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NW

  Ffôn

  01873 890343

  Pris

  Amcanbris£450.00 fesul uned yr wythnos

  Abergavenny

  Mae Flagstone Cottage yn fwthyn gwyliau perffaith i ddau a hefyd yn ddigon eang i deulu bach. Mae plant wrth eu boddau gyda'r grisiau cudd drwy'r wardrob i'r mezzanine. 

  Pris

  Amcanbris£450.00 fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Flagstone Cottage, Broadley Farm Cottages i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Great Llwygy Farm, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7PE

  Ffôn

  07946 123234

  Abergavenny

  Croeso i ganolfan beicio lawr allt a freeride mwyaf cyffrous y DU. Y profiad beicio mynydd yn y pen draw, wedi'i leoli yng nghanol y Mynyddoedd Du syfrdanol.

  Ychwanegu Dirt Farm Wales i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  58 Monmow Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EN

  Ffôn

  01600 712031

  Monmouth

  Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y Frenhines Anne, yn dyddio o 1752. Ffasâd stryd wedi'i ailfodelu mewn arddull Sioraidd (dyddiad anhysbys). Mae llawer o nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys grisiau…

  Ychwanegu Cornwall House i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Monmouth Leisure Centre, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Ffôn

  01633 644850

  Monmouth

  1.75 milltir ar droed trwy ran o'r dref ac o gwmpas Caeau Vauxhall.

  Ychwanegu Health Walk - Vauxhall Fields Walk i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Old Station Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 689566

  Tintern

  Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10 delfrydol hwn – safle erw yn ymffrostio'r gorau o'r hyn sydd gan Sir Fynwy i'w gynnig.

  Ychwanegu Old Station Tintern i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Monmouth Rowing Club, The John Hartland Boathouse, Old Dixton Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DP

  Old Dixton Road, Monmouth

  Mae Clwb Rhwyfo Trefynwy wedi bod wrth galon cymuned Trefynwy ers ei sefydlu yn 1928. Maent yn cynnal llawer o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys Regata flynyddol Mynwy ym mis Mai, ac fel man cychwyn Ras Rafft Mynwy ym mis Medi.

  Ychwanegu Monmouth Rowing Club i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  The Wild Hare, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  01291 689205

  Tintern

  Mae ein tafarn cefn gwlad swynol yn swatio ym mhentref swynol Tyndyrn, lle a ddefnyddir yn arbennig fel dihangfa i archifwyr, beirdd ac awduron gwych.

  Ychwanegu The Wild Hare i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Inglewood House, Redbrook, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4LU

  Ffôn

  01600 228975

  Monmouth

  Lleolir Inglewood House yn Redbrook yn Nyffryn Gwy syfrdanol ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae Afon Gwy yn uniongyrchol ar draws y ffordd ac mae Fforest Frenhinol y Ddena yn codi o gefn yr ardd.

  Ychwanegu Inglewood House i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  St Mary's Priory, Upper Church St, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HU

  Ffôn

  01594 530080

  Chepstow

  Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o flynyddoedd. Mae Priordy Santes Fair ar agor bob dydd fel bendith i'r gymuned. Mae croeso i chi fynd i mewn a jyst bod.

  Ychwanegu St. Mary's Priory, Chepstow i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  9-10 Upper Church Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EX

  Ffôn

  01291 622189

  Pris

  Amcanbris£75.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Chepstow

  Mae'r First Hurdle Guest House yn darparu Bed & Breakfast yng Nghas-gwent sy'n cyfuno cysuron cartref gyda gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol.

  Pris

  Amcanbris£75.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

  Ychwanegu The First Hurdle i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Wonastow, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4DJ

  Ffôn

  01600 740484

  Monmouth

  Mae ein maes gwersylla Trefynwy wedi'i gosod yng nghefn gwlad hyfryd Cymru a Lloegr sy'n edrych dros ddolydd afonydd a bryniau dotio defaid.

  Ychwanegu Hendre Farmhouse Orchard Campsite i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  May Hill, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3LX

  Ffôn

  01600 712 280

  Pris

  Amcanbriso £39.00i£59.00 y pen y noson

  Monmouth

  Wedi'i lleoli yng nghanol Dyffryn Gwy golygfaol a dim ond munud o gerdded o lannau'r afon Gwy mae ein plentyn yn gyfeillgar, mae tafarn wledig yn darparu cwrw go iawn ac awyrgylch teuluol cyfeillgar.

  Pris

  Amcanbriso £39.00i£59.00 y pen y noson

  Ychwanegu The Mayhill Hotel i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Chapel Hill, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

  Ffôn

  01600 860341

  Pris

  Amcanbriso £589.00i£1,200.00 fesul uned yr wythnos

  Tintern

  Gyferbyn ag Abaty Tyndyrn. Cysgu 6 (3 ystafell wely, 2 ystafell ymolchi) w / trobwll bath, 37 "teledu, parcio a gardd. Llwybr Dyffryn Gwy ar stepen drws. Anifeiliaid anwes. Cegin â chyfarpar llawn gyda thafarndai gerllaw a siopau fferm a bwytai…

  Pris

  Amcanbriso £589.00i£1,200.00 fesul uned yr wythnos

  Argaeledd Gwarantedig

  ArchebuTintern Abbey CottageAr-lein

  Ychwanegu Tintern Abbey Cottage i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Tintern, Monmouthshire, NP16 6SZ

  Tintern

  Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf, mae Pont Wireworks yn atgof gweladwy o orffennol diwydiannol Tyndyrn. Mae'r bont hon yn gwasanaethu fel y man croesi cyntaf ar Afon Gwy i'r gogledd o Gas-gwent…

  Ychwanegu Tintern Wireworks Bridge i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Kingstone Brewery, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX

  Ffôn

  01291 680111

  Tintern

  Mae'r Ardd Hop ym Mragdy Kingstone yn Nhyndyrn, yn safle glampio unigryw sy'n darparu chwe lle bythgofiadwy i aros.

  Ychwanegu The Hop Garden at Kingstone Brewery i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Main Road, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ

  Ffôn

  01291 689441

  Tintern

  Mae Gwesty Dyffryn Gwy yn dafarn wledig fach sy'n cael ei rhedeg gan deuluoedd yn Nhyndyrn – pentref hudolus ar lan yr afon gydag Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE).

  Mae croeso i chi dine naill ai yn y bar clyd gyda thanau agored, ystafell…

  Ychwanegu The Wye Valley Hotel Pub and Restaurant i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Chepstow Museum, Bridge Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EZ

  Ffôn

  01291 625981

  Chepstow

  Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a fu unwaith yn borthladd a chanolfan farchnad bwysig. Mae ar agor rhwng 11am a 4pm.

  Ychwanegu Chepstow Museum i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo