Llwybr Clawdd Offa

Ysbrydoliaeth

 1. White Castle
  Gosod olion ffosedig o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelu'n sylweddol yn ail hanner y drydedd ganrif ar ddeg. Daliwyd y castell yn gyffredin â'r Grysmwnt a Ynysgynwraidd.
  1. Tintern Abbey from Devil's Pulpit
   Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros Abaty Tyndyrn a'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. Gan ddechrau yn Tyndyrn, Sir Fynwy, rydych chi'n croesi i Swydd Gaerloyw cyn cerdded trwy goedwig hyd at y safbwynt.
  2. Roundhouse on Kymin
   Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y Kymin a'i naw erw o diroedd pleser yn edrych dros Drefynwy a Dyffryn Gwy hardd.
   1. Llanthony Priory
    Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd a diarffordd Ewias.

    Nifer yr eitemau:

    Nifer yr eitemau: 116

    , wrthi'n dangos 1 i 20.

    1. Cyfeiriad

     Singleton Court Business Park, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5JA

     Ffôn

     +441600713008

     Monmouth

     Wedi'i leoli yn Nhrefynwy yn agos at Daith Gerdded Dyffryn Gwy a Llwybr Clawdd Offas, mae'r cwmni gwyliau cerdded hwn o Sir Fynwy wedi bod yn trefnu teithiau hunan-dywys ledled Cymru a'r DU ers 15 mlynedd.

     Ychwanegu Great British Walks i'ch Taith

    2. Cyfeiriad

     Parva Farm Vineyard, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SQ

     Ffôn

     01291 689636

     Tintern

     Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn Gwy pictiwrésg. Sampl o'n gwinoedd & mead & mead & pori yn ein siop anrhegion sydd wedi ennill gwobrau. Bydd gan bobl sy'n hoff o blanhigion ddiddordeb yn ein…

     Ychwanegu Parva Farm Vineyard i'ch Taith

    3. Cyfeiriad

     Monmouth Nelson Museum, Priory Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3XA

     Ffôn

     01600 710630

     Monmouth

     Mae Amgueddfa Mynwy ar gau ar hyn o bryd.

     Sefydlwyd Amgueddfa Nelson a Chanolfan Hanes Lleol ym 1924, yn dilyn y gymynrodd i Drefynwy gan Arglwyddes Llangatwg o'i chasgliad o ddeunydd yn ymwneud â'r morlys enwog.

     Ychwanegu Monmouth Nelson Museum i'ch Taith

    4. Cyfeiriad

     Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SF

     Tintern

     Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol bu'n gwasanaethu Plwyf Chapel Hill ym mhen deheuol Tyndyrn.

     Ychwanegu St. Mary's Church i'ch Taith

    5. Cyfeiriad

     The King's Head, 8 Agincourt Square, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DY

     Ffôn

     01600 710500

     Monmouth

     Ychwanegu The King's Head i'ch Taith

    6. Cyfeiriad

     Oakgrove, Brockweir Common, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NT

     Ffôn

     01291 689241

     Pris

     Amcanbriso £390.00i£410.00 fesul uned yr wythnos

     Tintern

     Yn edrych dros Afon Gwy gyda golygfeydd gwych o'r dyffryn, mae bwthyn gwyliau Oakgrove yn brolio safle eiddigeddus yn yr Ardal hon o Harddwch Naturiol Eithriadol.

     Pris

     Amcanbriso £390.00i£410.00 fesul uned yr wythnos

     Argaeledd Gwarantedig

     ArchebuOakgrove Holiday CottageAr-lein

     Ychwanegu Oakgrove Holiday Cottage i'ch Taith

    7. Cyfeiriad

     Thornwell, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5TF

     Ffôn

     01633 644850

     Chepstow

     Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben clogwyni ym mhen isaf Ceunant Afon Gwy yng Nghas-gwent.

     Ychwanegu Warren Slade and Park i'ch Taith

    8. Cyfeiriad

     16A St James St, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3DL

     Ffôn

     01600712202

     Monmouth

     Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd" pensaernïol Trefynwy.

     Ychwanegu Monmouth Methodist Church i'ch Taith

    9. Cyfeiriad

     St Mary's Priory, Upper Church St, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HU

     Ffôn

     01594 530080

     Chepstow

     Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o flynyddoedd. Mae Priordy Santes Fair ar agor bob dydd fel bendith i'r gymuned. Mae croeso i chi fynd i mewn a jyst bod.

     Ychwanegu St. Mary's Priory, Chepstow i'ch Taith

    10. Cyfeiriad

     St. Arvans, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6EG

     Ffôn

     01600 740600

     Chepstow

     Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon o ger castell Cas-gwent yn y de i goed Wyndcliff a Nyth yr Eryr yn y Gogledd.

     Ychwanegu Piercefield Woods Nature Reserve i'ch Taith

    11. The Wain House Bunkbarn

     Cyfeiriad

     Court Farm, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NN

     Ffôn

     01873 890359

     Pris

     Amcanbris£180.00 y stafell y nos

     Abergavenny

     Llety grŵp yn yr Ysgubor, The Wain House.Roedd yr hen ysgubor garreg hon yn arfer cartrefu cert y farchnad hyd at 50 mlynedd yn ôl (meddyliwch am Y Gelli Wain gan Gwnstabl). Erbyn hyn, mae llety cysgu ar gyfer hyd at 16 o bobl.

     Pris

     Amcanbris£180.00 y stafell y nos

     Ychwanegu The Wain House Bunkbarn i'ch Taith

    12. Cyfeiriad

     Great Llwygy Farm, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7PE

     Ffôn

     07946 123234

     Abergavenny

     Croeso i ganolfan beicio lawr allt a freeride mwyaf cyffrous y DU. Y profiad beicio mynydd yn y pen draw, wedi'i leoli yng nghanol y Mynyddoedd Du syfrdanol.

     Ychwanegu Dirt Farm Wales i'ch Taith

    13. Cyfeiriad

     Broadley Farm, Llanthony, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7NW

     Ffôn

     01873 890343

     Pris

     Amcanbris£450.00 fesul uned yr wythnos

     Abergavenny

     Lleolir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'r ardal hon yn wych ar gyfer cerdded, merlod a seiclo. Bu'n ysbrydoliaeth i artistiaid ers amser maith.

     Pris

     Amcanbris£450.00 fesul uned yr wythnos

     Ychwanegu Oak Cottage, Broadley Farm Cottages i'ch Taith

    14. Cyfeiriad

     Winston Court Farm, Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RG

     Ffôn

     01873 821272

     Pris

     Amcanbriso £1,000.00i£1,250.00 fesul uned yr wythnos

     Abergavenny

     O fewn enciliad gwledig unigryw ac unigryw ym mryniau tonnog Sir Fynwy ychydig filltiroedd o'r Fenni, Dyffryn Gwy, Bannau Brycheiniog a nifer o draethau De Cymru hefyd, mae Seven Hills Hideaway yn cynnig profiad glampio moethus unigryw.

     Pris

     Amcanbriso £1,000.00i£1,250.00 fesul uned yr wythnos

     Ychwanegu Seven Hills Hideaway i'ch Taith

    15. Old Pandy Inn & Black Mountain Bunkhouse

     Cyfeiriad

     The Old Pandy Inn, Pandy, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DR

     Ffôn

     01873 890208

     Pris

     Amcanbris£27.95 y person y noson am wely & brecwast

     Abergavenny

     Mae Byncws y Mynydd Du yn cysgu uchafswm o 24 o bobl a gellir ei rannu'n 3 ystafell ar wahân sy'n gallu lletya 10, 8 a 6.

     Pris

     Amcanbris£27.95 y person y noson am wely & brecwast

     Ychwanegu Old Pandy Inn & Black Mountain Bunkhouse i'ch Taith

    16. Cyfeiriad

     2 Saint Mary Street, Tintern, Monmouthshire, NP16 6TE

     Ffôn

     01291 689582

     Tintern

     Mae'r Angor Tyndyrn yn dyddio o'r ddeuddegfed ganrif ac mae wedi'i osod mewn tiroedd helaeth ochr yn ochr ag Afon Gwy gyda chefndir trawiadol Abaty Tyndyrn.

     Ychwanegu The Anchor Inn i'ch Taith

    17. Cyfeiriad

     The Back, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HH

     Ffôn

     01291628192

     Chepstow

     Yma yn y Boat Inn rydym yn ymfalchïo yn ein selogion ar ein gwasanaeth cwsmeriaid, ac yn ymdrechu i wneud eich ymweliad mor gyfforddus a chofiadwy â phosibl.

     Ychwanegu The Boat Inn i'ch Taith

    18. Cyfeiriad

     Beaufort Square, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EP

     Ffôn

     01291 622497

     Pris

     Amcanbriso £21.25 y pen y nosoni£85.00 y stafell y nos

     Chepstow

     16C tafarn yng nghanol Cas-gwent. Bwyd ardderchog (AA rosette) bwyty a phrydau bar, bar poblogaidd.

     Pris

     Amcanbriso £21.25 y pen y nosoni£85.00 y stafell y nos

     Ychwanegu The Beaufort Hotel i'ch Taith

    19. Cyfeiriad

     Hadnock Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NG

     Ffôn

     07774640442

     Pris

     Amcanbris£102.00 fesul uned y noson

     Monmouth

     Hunanarlwyo yn Nhrefynwy.

     Pris

     Amcanbris£102.00 fesul uned y noson

     Ychwanegu The Brambles i'ch Taith

    20. Cyfeiriad

     Monmouth Castle & Regimental Museum, The Castle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BS

     Ffôn

     01600 772175

     Monmouth

     Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn adrodd hanes Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy - yr unig gatrawd bresennol sydd wedi goroesi o'r Milisia.

     Ychwanegu Monmouth Castle & Regimental Museum i'ch Taith

    Peidiwch â Methu....

    Peidiwch â Methu....

    Peidiwch â Methu....

    Peidiwch â Methu....

    • Cymru Wales Logo
    • Site Logo
    • Monlife Logo
    • Monmouthshire Logo